РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

АНЕКСЪТ КЪМ НРД 2023-2025 ВЕЧЕ Е ФАКТ

АНЕКСЪТ КЪМ НРД 2023-2025 ВЕЧЕ Е ФАКТ

Управителният съвет на Български лекарски съюз и Надзорният съвет на НЗОК подписаха Анекса към Националния рамков договор за медицински дейности за периода 2023 – 2025 г. Договорът бе приподписан и от здравния министър проф. Христо Хинков.

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров посочи, че Анекса към Националния рамков договор включва нови, революционни моменти, и главното е, че в тях се защитават по-добре правата на здравноосигурените пациенти и се създават по-добри условия за достоен труд на лекарите. 

„С този Анекс продължава политиката за по-добро финансиране на извънболничната помощ. Акцент е поставен и върху високотехнологичната медицина в болничната помощ“, заяви д-р Маджаров.

 Като особено важни в новия Анекс се открояват постигнатите договорености за  повече средства за профилактика на пациентите, като е разширен пакетът на профилактичните изследвания по пол и възраст; краткотрайни, еднодневни процедури, които досега се извършваха в болниците, да могат да се извършват в извънболничната помощ, пациентите с тежък инсулт ще се лекуват в болница до 10 дни, а не както досега - четири, допълни той. В болничната помощ с най-сериозен ръст са  увеличени цените на клиничните пътеки за тежки диагнози и състояния.

Пред журналисти д-р Маджаров допълни, че се обмисля удължаване на срока на направленията за мамография. При техническа възможност ще бъде направено така, че срокът на направлението за мамография и ехография да стане от един на  два месеца, добави той. Не е обсъждано удължаване на валидността на направлението за ядрено-магнитен резонанс, каза още той и увери, че няма да има затруднения при издаване на направленията и при достъпа до високоспециализираното изследване. Няма да се чака разрешение от НЗОК, допълни д-р Маджаров. Специалистът ще издава направлението, а когато надвиши отпуснатия му брой, ще уведоми Касата, че са му необходими допълнителни направления.

Управителят на НЗОК Станимир Михайлов посочи, че по време на преговорите  експертите са се водили от интереса на пациента, заложени са контролни механизми, гарантиращи ефективно и по-справедливо разпределяне на средствата на НЗОК.

Предстои публикуването на Анекса към НРД 2023-2025 в Държавен вестник.

Вижте повече на сайта на БЛС.