РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Критериите за оценка на качеството при контрола на хроничните заболявания трябва да бъдат изработени съвместно с медицинската общност Избрана

НЗОК НЗОК

ДО
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

УВАЖАЕМИ Д-Р КОМИТОВ,

В публикуваното в ДВ 25/31.03.2016 г. Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. се определят критерии за оценка на качеството на извършената медицинска дейност при диспансерното наблюдение на лица с Артериална хипертония и Захарен диабет от ОПЛ и СИМП. Критериите за качество на извършената дейност могат да бъдат показател за оценка на медицинската дейност, само ако са изработени съвместно с медицинската общност и е постигнат широк консенсус. Написаните в Решението критерии не отговарят на тези условия.

Цялото писмо вижте: ТУК