РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

БЛС СТАРТИРА ЕЛЕКТРОННОТО ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ

filipovaНа конференцията БЛС обяви официално и старта на електронното продължаващо медицинско обучение. То е част от ПМО и ще се реализира чрез специален модул в социалната платформа за здравеопазване CredoWeb. Модулът е разработен изцяло според изискванията на БЛС. В него ще се качват обучителни материали под форма на тест, снимки, видео и презентации, подадени от съсловната организация. Автори на обучителни материали могат да бъдат хабилитирани лица, съгласно Закона за висше образование и Закона за развитие на академичния състав. Нехабилитирани лица също могат да участват със свои материали за модула, но ако са одобрени от председателя на борда по съответната специалност.
Всеки обучителен материал ще завършва с попълване на тест, след което обучаващият се лекар ще има възможност сам да види резултатите и при успешен финал да направи разпечатка на удостоверение за завършено електронно продължаващо медицинско обучение по образец на БЛС. Всеки материал ще носи по 1 кредитна точка. От електронно обучение лекарите могат да съберат максимум 60 точки в рамките на 3 години.
Моделът беше представен от Лиляна Филипова, мениджър ключови клиенти в CredoWeb.
„Прозрачността гради доверие” беше темата, която представи Деян Денев, изп.директор на ARFARM в България. В основата на лекцията беше залегнала концепията на новия етичен кодекс на фармацевтичната индустрия, според който взаимоотошенията с лекарите стават все по-прозрачни.