РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

ВАЖНО: Възможност за плащане на членски внос през ePay / Easypay

     Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че за вашето удобство и улеснение - вече е активна възможността за плащане на членски внос през ePay / Easypay. Плащанията ще могат да стават само по УИН (уникален идентификационен номер), който е 10 -цифрен, на всяка КАСА на Easypay към БЛС Кюстендил.

Всички тестове преминаха успешно и вече може да се разплащат реални задължения.

Справки по Регистъра на БЛС: може по всяко време да се правят проверки на адрес:

     www.blsbg.eu

Информацията за всички членове на БЛС е актуална в реално време.

В същата уеб-част на Националния регистър на БЛС всеки лекар, който е член на БЛС, може да провери, ако желае до кога е заплатил членски внос, каква информация е въведена за самия него като член на БЛС - след като влезе като потребител с УИН-номера и e-mail адреса си.