РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

БЛС СТАРТИРА ЕЛЕКТРОННОТО ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ

filipovaНа конференцията БЛС обяви официално и старта на електронното продължаващо медицинско обучение. То е част от ПМО и ще се реализира чрез специален модул в социалната платформа за здравеопазване CredoWeb. Модулът е разработен изцяло според изискванията на БЛС. В него ще се качват обучителни материали под форма на тест, снимки, видео и презентации, подадени от съсловната организация. Автори на обучителни материали могат да бъдат хабилитирани лица, съгласно Закона за висше образование и Закона за развитие на академичния състав. Нехабилитирани лица също могат да участват със свои материали за модула, но ако са одобрени от председателя на борда по съответната специалност.
Всеки обучителен материал ще завършва с попълване на тест, след което обучаващият се лекар ще има възможност сам да види резултатите и при успешен финал да направи разпечатка на удостоверение за завършено електронно продължаващо медицинско обучение по образец на БЛС. Всеки материал ще носи по 1 кредитна точка. От електронно обучение лекарите могат да съберат максимум 60 точки в рамките на 3 години.
Моделът беше представен от Лиляна Филипова, мениджър ключови клиенти в CredoWeb.
„Прозрачността гради доверие” беше темата, която представи Деян Денев, изп.директор на ARFARM в България. В основата на лекцията беше залегнала концепията на новия етичен кодекс на фармацевтичната индустрия, според който взаимоотошенията с лекарите стават все по-прозрачни.

Продължава...

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЛС

2 ra nauchna konferencia otkrivane 13 05 2016Днес научният форум, организиран от съсловната организация, беше открит с кратко приветствие от председателя на Акредитационния съвет към БЛС д-р Юлиан Йорданов, в което той подчерта, че въпреки условията, в които работят, българските лекари са носители на богата ерудиция и по нищо не отстъпват на своите европейски колеги. „Промяната на модела, която всички искаме да се случи, е в основата на темите, които в началото на конференцията ще обсъдим, а заедно с тях, в сесиите с научните доклади, ще разгледаме и социално-значимите заболявания в няколко основни медицински специалности – каза още д-р Йорданов, с което откри конференцията и даде думата на новоизбрания ректор на МУ-София проф. Вихра Миланова.
В своето поздравително слово, проф.Миланова подчерта, че лекарите трябва всекидневно да надграждат познанията си и да се усъвършенстват, ”... и точно това правим тук сега. Защото, какво по-добро за пациентите?” – каза проф.Миланова. Тя изтъкна някои пречки, които стоят пред специализиращите лекари, както и в практическата дейност на доболничната и болничната помощ. Да има воля тези трудности да бъдат преодолени – добави тя и пожела професионални успехи и удовлетворение на всички свои колеги.
Приоритетите на БЛС, особено по отношение на продължаващото обучение и квалификация, където организацията е задължена по закон, представи председателят на съсловието д-р Венцислав Грозев. „От гледната точка на съсловната организация, ние трябва да изтеглим приоритетно ОСТОЙНОСТЯВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИЯ ТРУД и вече започнахме работа в тази посока, което не е лек и няма да е кратък процес. Според мен, това трябва да се обвърже и с настоящите реформи, лансирани от министър Москов и преосмисляне на клиничните пътеки като фактор за заплащане на нашия труд – защото това доведе до рязко изкривяване на системата. За това говорим от години, но трудът на всички медици продължава да е недооценен, за да не кажа подценен. Колкото и да ни е въздействала системата, обаче, ние сме длъжни да се вгледаме критично и в себе си и да положим всички усилия, за да върнем уважението на обществото към нас, да посочваме помежду си неуспехите и да се квалифицираме професионално всекидневно. Затова се радвам, че днес откриваме и тази конференция.” – каза д-р Грозев.
ЦЯЛОТО ЕКСПОЗЕ – ТУК:

Зам.министър Шарков представи пред участницие в конференцията виждането на МЗ за лечението на социално-значимите заболявания - от гледната точка на законодателните промени по основния и допълнителен пакет. Той подчерта, че има решение на Конституционния съд, според което вносителите са длъжни да разпишат промените в закона, а не само в наредба и това е забавило влизането им в сила. Според него, министерството е направило сериозно проучване на чуждия опит и освен това са проведени дискусии в съвета „Партньорство за здраве”, със съсловните и пациентските организации. Напр. в Полша са взети предвид и социални показатели, докато при нас най-важни са медицинските показатели, изтъкна зам.министър Шарков. В основния пакет са включени именно социално-значимите заболявания и спешните състояния. В допълнителния пакет ще попадат пациенти, които вече са диагностицирани и заболяването не застрашава живота им, не изисква спешно лечение и няма риск от усложнения. Тези заболявания трябва да бъдат обект на здравно–осигурителните дружества.” – поясни още той.
КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА С ДОКЛАД НА ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ

Продължава...

БЛС НЕ ПОЛУЧИ КОНКРЕТНИ ОТГОВОРИ НА НИТО ЕДИН ОТ ЗАДАДЕНИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ НЗОК

На своето писмо от 28 април т.г., изпратено до ръководството на НЗОК, БЛС не получи нито един конкретен отговор. / писмо БЛС / Въпросите бяха повече от 10 и касаеха проблеми, свързани със затрудненията, които изпълнителите на медицинска помощ срещат във всекидневната си работа.
Няма отговор за  нарушаването  на договорното начало, не са уточнени критериите за сключване на договор и
как на практика ще се прилага Националната /областната здравна карта, спрямо желаещите български лекари да сключат договори с НЗОК в условията на достатъчност от определени специалисти в даден регион /област/ община. Не е отговорено и  по какви критерии ще се разрешава или отказва договор на лекар, заявил желание за сключване на договор с НЗОК, нито  на базата на кои обективни критерии ще се прави преценка за техния избор.
Като цяло, писмото на НЗОК не съдържа  конкретен отговор на нито един от поставените въпроси.
ЦЯЛОТО ПИСМО-ОТГОВОР НА НЗОК – ТУК:

Продължава...

НАЙ-ГОЛЯМОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНА

НАЙ-ГОЛЯМОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНА В СТРАНАТА БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ СЪБИРА 185 КОМПАНИИ
Сряда, 20 Април 2016 15:35

bulmedika buldental 1ТАЗИ ГОДИНА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪБИТИЕ НАВЪРШВА 50 ГОДИНИ

185 компании от България и 10 други страни ще покажат безкрайно разнообразие от оборудване, нови технологии и методи на лечение в дните на най-голямото изложения за медицина Булмедика/Булдентал.
Тази година Булмедика/Булдентал навършва 50 години и Интер Експо Център подготвя отбелязване на годишнината, на което ще бъдат поканени както фирмите, които участват и са участвали на изложението през годините, така и много от директорите на болници, дентални клини, чуждестранни партньори и организации в сферата на здравеопазването.
„Чествайки юбилея, ще връчим на една болница и на един дентален център по един ваучер, който дава правото да се закупят продукти от фирмите участници в изложението“, коментира управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов.
По негови думи медицинските заведения ще бъдат избрани на случаен принцип от присъстващите на коктейла, като Интер Експо Център ще бъде единственият дарител в кампанията.
„Освен това през тази година ще продължи и инициативата с ваучери за посетители, които ще имат възможност да закупят нови продукти за своята практика - ще раздадем 5 ваучера, всеки на стойност 2000 лв.“, допълни Иванов.
Изложението е отворено за посетители от 17 до 19 май (вторник - четвъртък) от 9.30 до 18 часа в Интер Експо Център. Програмата и повече информация за 50-ото издание на „Булмедика/Булдентал“ можете да намерите на официалния сайт на изложението www.bulmedica.bg

Продължава...
Абонамент чрез RSS