РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

ПРОФЕСИЯТА ПАРАМЕДИК ВЕЧЕ Е ПРИЗНАТА

В Държавен вестник беше обнародвана и Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Парамедик“ на министъра на образованието и науката. Тя определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по новата за България професия „Парамедик“. Съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение, тази професия е от област на образование „Здравеопазване“, професионално направление „Здравни грижи“. Обучението на парамедиците се провежда на три степени на професионална квалификация. С ДОИ се определят конкретните професионални знания, умения и компетентности по професията, които ще гарантират на обучаващите се възможност за упражняването й. С нормативния акт се регламентират и изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите. ДОИ определя също общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията. Наличието на ДОИ и осигуряването на преподавателски капацитет в центровете за професионално обучение е необходимо условие за кандидатстващите за финансиране обучителни институции по професията.

Продължава...

БЛС кани на среща МЗ и НЗОК Избрана

Във връзка с решение на УС от 19 април т.г., днес бяха изпратени писма до министъра на здравеопазването д-р П. Москов, до председателя на НС К. Ананиев и управителя на НЗОК д-р Гл. Комитов. Съсловната организация отправя покана за среща между Управителния съвет и екипа на министър Москов на 10 май т.г. Предложението за среща с Надзорния съвет и ръководството на касата е за 26 или 27 април т.г. Срещите се налагат поради възникнали въпроси, свързани с прилагането на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК и поредица практически проблеми, отправени към БЛС от изпълнители на медицинска помощ на различни нива в системата на здравеопазване – ПИМП, СИМП, Болнична помощ.
Ръководството на БЛС се надява, че предложенията ще бъдат приети от отсрещните институции, с оглед своевременното решаване на възникналите проблеми.

Продължава...

Европейските партньори на БЛС подкрепиха справедливите искания.

logo cpmefemsБългарският лекарски съюз получи подкрепа за своите протестни действия от европейски медицински организации, които изпратиха писма до министър-председателя Бойко Борисов, председателя на Народното събрание Цецка Цачева, министъра на здравеопазването д-р Петър Москов, омбудсмана на Р България Мая Манолова и Надзорния съвет на НЗОК.

Продължава...

Критериите за оценка на качеството при контрола на хроничните заболявания трябва да бъдат изработени съвместно с медицинската общност Избрана

ДО
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ
УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

УВАЖАЕМИ Д-Р КОМИТОВ,

В публикуваното в ДВ 25/31.03.2016 г. Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. се определят критерии за оценка на качеството на извършената медицинска дейност при диспансерното наблюдение на лица с Артериална хипертония и Захарен диабет от ОПЛ и СИМП. Критериите за качество на извършената дейност могат да бъдат показател за оценка на медицинската дейност, само ако са изработени съвместно с медицинската общност и е постигнат широк консенсус. Написаните в Решението критерии не отговарят на тези условия.

Цялото писмо вижте: ТУК

Продължава...
Абонамент чрез RSS