РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

БЛС НЕ ПОЛУЧИ КОНКРЕТНИ ОТГОВОРИ НА НИТО ЕДИН ОТ ЗАДАДЕНИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ НЗОК

На своето писмо от 28 април т.г., изпратено до ръководството на НЗОК, БЛС не получи нито един конкретен отговор. / писмо БЛС / Въпросите бяха повече от 10 и касаеха проблеми, свързани със затрудненията, които изпълнителите на медицинска помощ срещат във всекидневната си работа.
Няма отговор за  нарушаването  на договорното начало, не са уточнени критериите за сключване на договор и
как на практика ще се прилага Националната /областната здравна карта, спрямо желаещите български лекари да сключат договори с НЗОК в условията на достатъчност от определени специалисти в даден регион /област/ община. Не е отговорено и  по какви критерии ще се разрешава или отказва договор на лекар, заявил желание за сключване на договор с НЗОК, нито  на базата на кои обективни критерии ще се прави преценка за техния избор.
Като цяло, писмото на НЗОК не съдържа  конкретен отговор на нито един от поставените въпроси.
ЦЯЛОТО ПИСМО-ОТГОВОР НА НЗОК – ТУК:

Продължава...

НАЙ-ГОЛЯМОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНА

НАЙ-ГОЛЯМОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНА В СТРАНАТА БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ СЪБИРА 185 КОМПАНИИ
Сряда, 20 Април 2016 15:35

bulmedika buldental 1ТАЗИ ГОДИНА МЕЖДУНАРОДНОТО СЪБИТИЕ НАВЪРШВА 50 ГОДИНИ

185 компании от България и 10 други страни ще покажат безкрайно разнообразие от оборудване, нови технологии и методи на лечение в дните на най-голямото изложения за медицина Булмедика/Булдентал.
Тази година Булмедика/Булдентал навършва 50 години и Интер Експо Център подготвя отбелязване на годишнината, на което ще бъдат поканени както фирмите, които участват и са участвали на изложението през годините, така и много от директорите на болници, дентални клини, чуждестранни партньори и организации в сферата на здравеопазването.
„Чествайки юбилея, ще връчим на една болница и на един дентален център по един ваучер, който дава правото да се закупят продукти от фирмите участници в изложението“, коментира управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов.
По негови думи медицинските заведения ще бъдат избрани на случаен принцип от присъстващите на коктейла, като Интер Експо Център ще бъде единственият дарител в кампанията.
„Освен това през тази година ще продължи и инициативата с ваучери за посетители, които ще имат възможност да закупят нови продукти за своята практика - ще раздадем 5 ваучера, всеки на стойност 2000 лв.“, допълни Иванов.
Изложението е отворено за посетители от 17 до 19 май (вторник - четвъртък) от 9.30 до 18 часа в Интер Експо Център. Програмата и повече информация за 50-ото издание на „Булмедика/Булдентал“ можете да намерите на официалния сайт на изложението www.bulmedica.bg

Продължава...

ПРОФЕСИЯТА ПАРАМЕДИК ВЕЧЕ Е ПРИЗНАТА

В Държавен вестник беше обнародвана и Наредбата за придобиване на квалификация по професията „Парамедик“ на министъра на образованието и науката. Тя определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по новата за България професия „Парамедик“. Съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение, тази професия е от област на образование „Здравеопазване“, професионално направление „Здравни грижи“. Обучението на парамедиците се провежда на три степени на професионална квалификация. С ДОИ се определят конкретните професионални знания, умения и компетентности по професията, които ще гарантират на обучаващите се възможност за упражняването й. С нормативния акт се регламентират и изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите. ДОИ определя също общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията. Наличието на ДОИ и осигуряването на преподавателски капацитет в центровете за професионално обучение е необходимо условие за кандидатстващите за финансиране обучителни институции по професията.

Продължава...

БЛС кани на среща МЗ и НЗОК Избрана

Във връзка с решение на УС от 19 април т.г., днес бяха изпратени писма до министъра на здравеопазването д-р П. Москов, до председателя на НС К. Ананиев и управителя на НЗОК д-р Гл. Комитов. Съсловната организация отправя покана за среща между Управителния съвет и екипа на министър Москов на 10 май т.г. Предложението за среща с Надзорния съвет и ръководството на касата е за 26 или 27 април т.г. Срещите се налагат поради възникнали въпроси, свързани с прилагането на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК и поредица практически проблеми, отправени към БЛС от изпълнители на медицинска помощ на различни нива в системата на здравеопазване – ПИМП, СИМП, Болнична помощ.
Ръководството на БЛС се надява, че предложенията ще бъдат приети от отсрещните институции, с оглед своевременното решаване на възникналите проблеми.

Продължава...
Абонамент чрез RSS