РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

ЛЕКАРСКИЯТ СЪЮЗ И НЗОК ПОДПИСАХА НРД ЗА 2017 ГОДИНА Избрана

ЛЕКАРСКИЯТ СЪЮЗ И НЗОК ПОДПИСАХА НРД ЗА 2017 ГОДИНА

      Националният рамков договор за 2017 година вече е факт. Днес той беше подписан в Министерство на здравеопазването от ръководствата на БЛС, НЗОК и служебния здравен министър д-р Илко Семерджиев.

       "Аз наистина исках да бъда гарант - заяви след подписването министър Семерджиев. - Успяхме да избягаме от административно-командния модел и да се върнем към договорното начало”.

               

       Председателят на Българския лекарски съюз д-р Венцислав Грозев благодари на членовете на УС на БЛС и на всички делегати на събора, за това, че са взели градивно и конструктивно решение. Той припомни, че НРД 2017 дава „тенденция за увеличаване значимостта на извънболничната помощ” и допълни: ”Ще бъдем реални партньори със НЗОК, тъй като са заложени текстове за взаимно обсъждане на всички методики и указания, които ще излизат от Касата”. Успех е създаването на трипроцентов буферен механизъм, който позволява болниците да извършват лечебната си работа без притеснение за надлимитна дейност. Такава дейност ще се отчита само, когато се преминат тези три процента.

       Управителят на НЗОК д-р Глинка Комитов посочи, че започва обръщане на пирамидата към извънболничната помощ. По думите му „за първи път от 18 години насам се постигна договореност с БЛС за самоконтрол от страна на съсловната организация”.

Продължава...

ВАЖНО за лекари и лекари по дентална медицина – специализанти!!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът ще даде възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност (лекари специализанти по медицина и лекари специализанти по дентална медицина) да продължат и завършат обучението си. Ще бъдат подкрепени специализанти, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и които продължават обучението си в периода на операцията по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Основните дейности са свързани с предоставяне на стипендии и изплащане на такси за теоретично и практическо обучение за оставащото време на обучението на специализантите.

На 23 декември 2016 г. Министерството на здравеопазването обяви процедура за подбор на специализанти, чието обучение може да бъде финансирано по проект BG05M9OP001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването”.

Срокът за подаване на документи за участие на лекари – специализанти и лекари по дентална медицина – специализанти по проекта е до 18.30 ч. на 17 януари 2017 г.

Документите се подават в Деловодството на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5. Заявлението за участие в проекта следва да се изпрати и на електронната поща на проекта: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

            Информация за програмата можете видите на адрес :

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.015-0001 „СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”

Продължава...

БЛС СТАРТИРА ЕЛЕКТРОННОТО ПРОДЪЛЖАВАЩО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ

filipovaНа конференцията БЛС обяви официално и старта на електронното продължаващо медицинско обучение. То е част от ПМО и ще се реализира чрез специален модул в социалната платформа за здравеопазване CredoWeb. Модулът е разработен изцяло според изискванията на БЛС. В него ще се качват обучителни материали под форма на тест, снимки, видео и презентации, подадени от съсловната организация. Автори на обучителни материали могат да бъдат хабилитирани лица, съгласно Закона за висше образование и Закона за развитие на академичния състав. Нехабилитирани лица също могат да участват със свои материали за модула, но ако са одобрени от председателя на борда по съответната специалност.
Всеки обучителен материал ще завършва с попълване на тест, след което обучаващият се лекар ще има възможност сам да види резултатите и при успешен финал да направи разпечатка на удостоверение за завършено електронно продължаващо медицинско обучение по образец на БЛС. Всеки материал ще носи по 1 кредитна точка. От електронно обучение лекарите могат да съберат максимум 60 точки в рамките на 3 години.
Моделът беше представен от Лиляна Филипова, мениджър ключови клиенти в CredoWeb.
„Прозрачността гради доверие” беше темата, която представи Деян Денев, изп.директор на ARFARM в България. В основата на лекцията беше залегнала концепията на новия етичен кодекс на фармацевтичната индустрия, според който взаимоотошенията с лекарите стават все по-прозрачни.

Продължава...
Абонамент чрез RSS