РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Отворено писмо ДО ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО относно „креативния“ подход на МЗ при въвеждането на електронното здравеопазване.

ДО

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

                                                           

КОПИЕ:

 ДО

ДОЦ. АНТОН ТОНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НС

 ДО

ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ, ДМ

УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

 ДО

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 ДО

РК НА БЛС

УВАЖАЕМА  Г-ЖО МИНИСТЪР,

 

 

            Поздравления за кратките срокове, през които по Стахановски структурирахте и въведохте електронното здравеопазване. Поздравления и за начина, по който успяхте да го наложите.

            Като човек, който по-голямата част от живота си е изживял в годините на демократичните промени, в мен възникват някои въпроси:

  1. Вие г-жо Министър и Вие доц. Тонев,

подложихте ли въпросните промени на задълбочено професионално и широко обществено обсъждане? Успяхте ли да чуете няколко лекари от различни възрастови и длъжностни групи, работещи извън четирите големи града в България?

  1. Опитахте ли пилотно да проверите как работи въпросния модел?
  2. Успяхте ли да разясните и да демонстрирате в реално време как работи модела на няколко различни социални и етнически групи от населението, живущи в различни по големина градове?
  3. Наясно ли сте, че внасяте промени в една сложна и разнолика по своята същност социална сфера, и дори и малки сътресения ще касаят човешки животи?

           

            Уважаеми доц. Тонев,

            Не трябва ли въпросните промени да улеснят и подобрят здравния модел? Надявам се, че бързината, с която коренно променяте правилата, не е продиктувана само от политически инстинкти, с които да се гордеете в социалните мрежи.

            Уважаема г-жо Министър,

            Уважаеми проф. Салчев,

            Изпълнен с добри намерения, бих желал да детайлизираме някои моменти от модела и пак, с подтик от добри намерения, да предпазя от подводни камъни, с които няма да ви изненадам.

            Уважаема г-жо Министър,

            Наясно ли сте, че в повечето болници в Република България, дежурния лекар в клиника/отделение е лекуващия такъв, при това в повечето случаи се явява единствен. Нека си представим ситуацията, в която този лекар трябва са приеме по едно и също време четирима нуждаещи се пациента. Хайде сега си представете, че този лекар е и на 65 г. или повече, и трябва да се справи с хартиения и електронен вариант на история на заболяването. Питам се, кому е нужна цялата тази административна тежест? Чухте ли мнението на един клиницист? Остарелият и амортизиран български лекар ще отделя все повече време за бумащина и все по-малко на своите пациенти, и все по-малко за реална медицина.

            Разбира се, че това Вас (политиците) не трябва да ви притеснява, защото на разположение имате Правителствена болница,  Лозенец или Александровска болница. Там има достатъчно лекарски персонал и технически сътрудници, които да извършат въпросните действия достатъчно бързо. Общинските болници и голяма част от областните, не могат да си позволят и двете.

            Нека сега си представим и реална ситуация, в която майна и дете  с 40C или ексикация, последователно чакат пред кабинета на общопрактикуващия лекар, а в последствие и пред педиатричен такъв.  Съществува ли реална възможност за конфликт между пациент и лекар? Според мен с голяма вероятност, а доверието и уважението и сега липсват. Съществува ли възможност за увеличаване доплащането в системата? Според мен е твърде възможна, а времената са трудни. Съществува ли възможност за увеличаване корупционните практики в системата? Според мен е твърде вероятно.

            В заключение:

            Уважаема г-жо Министър,

            Уважаеми доц. Тонев,

            Нека не съм лош пророк, но въпросните промени, въведени по споменатия начин, ще откажат много колеги от работа, а това ще увеличи кадровия дефицит в системата. Въпросните промени ще увеличат драстично доплащането в здравната система, при това в тежки времена. Ако това Вас политиците не ви притеснява, поради горепосочените причини, помислете мъничко за работещите в системата и нейните ползватели.

            Уважаеми проф. Салчев,

            На Ваше място щях да поискам персонална отговорност на „капацитета“ от IT отдела, който въведе приложение  9а и 10а от DOC формат в PDF и направи още по-трудно подаването на заявления от ПИМП и СИМП. Докога, проф. Салчев, ще допускате да правят ежедневието на българския лекар невъзможно? Но политиците да бъдат доволни и спокойни - лекари не останаха. Все пак IT специалиста Ви е много „креативен“ и „иновативен“!

С уважение,

 Д-Р КРАСИМИР ПАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА БЛС-КЮСТЕНДИЛ

Tagged under: БЛС,