РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Уведомление за Делегатско събрание на 22.02.2024 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Уважаеми колеги,

       Уведомяваме Ви, че по решение на УС на РК на БЛС-Кюстендил от 06.02.2024 г., на основание чл.7(3) от Устава на РК на БЛС Кюстендил, на  22.02.2024 г. се свиква Делегатско събрание.

       Дневен ред:

  1. Избор на Делегати за редовното отчетно-изборно събрание;
  2. Разни

       Делегатското събрание е насрочено за 13.30 ч. в залата на СБР-Кюстендил.

Д-р Красимир Панчев

Председател на РК на БЛС-Кюстендил

Уведомлението можете да изтеглите от тук: