РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

БЛС - Централни органи

Управителен съвет

Председател на УС на БЛС

grozev11 1 Д-р Венцислав Грозев

Заместник-председатели

   
IMG 6112 Д-р Галинка Павлова

 IMG 6135 Проф. д-р Огнян Хаджийски

Главен секретар на УС на БЛС

IMG 6043 Д-р Стоян Борисов

Членове на УС на БЛС

Проф. д-р Борислав Китов

Д-р Ивелин Йотов

Д-р Виктория Чобанова

Д-р Иван Маджаров

Д-р Дафина Тачова

Д-р Пламен Панов

Д-р Юлия Бянкова

Д-р Николай Габровски

Д-р Снежан Снегаров

Д-р Марияна Кирилова

Председател на Акредитационния съвет 

д-р Юлиан Йорданов

Контролна комисия

Председател на Контролната комисия
IMG 6136д-р Стоян Сопотенски 

Членове на Контролната комисия
д-р Ирена Мазнева
д-р Михаил Христов
д-р Петър Свраков
д-р Лиляна Минкова
д-р Георги Тодоров
д-р Николай Бъчваров

Комисия по професионална етика

Председател на Комисията по професионална етика
IMG 6149д-р Петко Загорчев

Членове на Комисията по професионална етика
д-р Пламен Панайотов
д-р Живко Ганчев
д-р Виделина Даскалова
д-р Георги Георгиев
д-р Юрий Жечев 
д-р Сергей Костадинов
д-р Валери Веселинов
д-р Бисер Николов
д-р Любомир Паунов
д-р Жени Стоичкова

Членове на Висшия медицински съвет

д-р Георги Цигаровски
доц. д-р Боян Баев
д-р Здравко Димитров