РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Обява

По решение на УС на РЛК Кюстендил от 10.02.2015 г., на основание Чл.7(3) от Устава на РК на БЛС Кюстендил, на  26.02.2015 г. се свиква Отчетно-изборно събрание. Дневен ред:

 

1.     Отчет за дейността на РЛК от Председателя на РК на БЛС-Кюстендил.

2.     Финансов отчет на РК на БЛС-Кюстендил за 2014 г.

3.     Отчет на Председателя на КПЕ на РЛК-Кюстендил .

4.     Отчет на Председателя на КК на РЛК-Кюстендил.

5.     Освобождаване на председателите и членовете на УС, КК, КПЕ на РЛК.

6.     Приемане бюджета на РК на БЛС – Кюстендил за 2015 г.

7.     Избор на председател и членове на УС, КК и КПЕ на РК-Кюстендил.

8.     Разни.

Отчетното-изборно събрание е насрочено за 14 ч. в залата на Общинска поликлиника-Кюстендил.

Присъствието на всички делегати е желателно !!!