РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Годишно отчетно събрание на РЛК-Кюстендил - 30.03.2017г.

По решение на УС на РЛК-Кюстендил от 02.02.2017 г., на основание Чл.7(3) от Устава на РК на БЛС Кюстендил, на  30.03.2017г. се свиква Годишно отчетно събрание. Дневен ред:
 
1.    Отчет за дейността на УС на РК на БЛС Кюстендил за 2016г.;
2.    Отчет за дейността на КПЕ;
3.    Отчет за дейността на КК;
4.    Финансов отчет на РК на БЛС Кюстендил за 2016 г.;
5.    Приемане бюджета за 2017 г.;
6.    Предложение за взимане на такса, на лекари работещи на територията на РЛК - Кюстендил, на които се издава удостоверение по чл. 34
7.    Разни

Годишното отчетно събрание е насрочено за 13.30 ч. в залата на Общинска поликлиника-Кюстендил.
Присъствието на всички делегати е желателно !!!

Продължава...

Весели коледни и новогодишни празници!

УС НА РК НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Ви поздравява с настъпващите коледни

и новогодишни празници!

Нека Коледната звезда да огрява вашия път в живота.

Нека здравето и късмета бъдат ваши спътници,
а сърцето и умът - ваши съветници!

И не забравяйте да оставите едно отворено прозорче в сърцата си за хората, които ви обичат!

Бъдете живи, здрави и истински щастливи!

Продължава...

19 октомври - Ден на българския лекар

        Уважаеми колеги,

Благодаря Ви за труда и грижите! Бъдете отговорни професионалисти и сърдечни хора – защото и добрата дума лекува!

От сърце Ви желаем здраве, непрестанен стремеж към усъвършенстване и лично щастие! И нека Свети Иван Рилски Чудотворец бди над Вашите делници!“

Честит празник!

УС на РЛК Кюстендил

Продължава...

Aрхив за 01-12 2004

архиви за 04 2004

Арбитражна комисия  

Един от начините по които БЛС помага на своите членове е с участие в Арбитражната комисия. До заседание на такава комисия се стига когато е наложена санкция от страна на РЗОК, а съответният изпълнител не е съгласен с констатациите и в 7 дневен срок подаде възражение. Какво сме свършили от началото на годината? Имало е 3 арбитражни комисии. Разгледани са 11 възражения от колеги. В 3 случая е установено, че наложените санкции са неоснователни и са били отменени. В 5 случая колеги са нарушили нормативната уредба и санкцията е потвърдена. В 3 случая не се е стигнало да решение поради различия в становището на БЛС и РЗОК. В тези случаи, както предвижда НРД, окончателното решени е взето от директора на РЗОК и в крайна сметка изхода е бил благоприятен за колегите. Като цяло повечето санкции са били отменени.Тук е мястото да обърнем внимание на колегите, че преди да подадат възражение трябва добре да проверят нормативната база. При написване на възражението да се ограничават само с конкретният случай и да бъдат максимално кратки. Абсолютно недопустимо е да бъдат отправяни личностни нападки спрямо лекарите - контрольори, най-малкото защото те са наши колеги и спазването на кодекса за професионална етика  изисква подобаващо уважение. За доброволното и безплатно участие в арбитражните комисии лекарската колегия дължи благодарност на д-р Б.Жабински, д-р В.Димитрова, д-р Л.Николова и д-р С.Стефанова

архиви за 07 2004

Кредити за лекари Печат

Представяме ви офертите на две банки насочени специално към лекари.

***

На стр.2 ще намерите предложението на SG Експресбанк АД

Image

На стр.3 ще се запознаете с кредитите на Токуда Банк АД

Image

По силата на сключено споразумение за преференциално кредитиране между БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ и SOCIETEGENERALE Експресбанк АД

ПРОГРАМА ЕКСПЕРТ

ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ

Ø     БЕЗ ТАКСА ЗА УСВОЯВАНЕ ДО 30.04.2006 - СПЕСТЯВАТЕ 1% ОТ РАЗМЕРА НА КРЕДИТА!

Ø    2 ПУНКТА НАМАЛЕНИЕ НА ЛИХВЕНИЯ ПРОЦЕНТ!

  Какво представлява програма Експерт?

Получатели

Предимства

Програма Експерт - кредит за оборотни средства

Програма Експерт - инвестиционен кредит

Програма Експерт - кредит Начало

Да работите за другите e Ваше призвание.

Вие ежедневно доказвате професионализма си, грижейки се за тяхното здраве.

Но кой освен Вас работи и мисли за Вашия собствен професионален успех?

Нуждаете ли се от специалист, на когото можете да разчитате така, както разчитате на самия себе си? 

Image

Изберете SOCIETE GENERALE Експресбанк и Програма Експерт - специализиран продукт
за кредитиране на лица със свободни професии!

Да обединим професионализма си!


 

Какво представлява програма Експерт?

Програма Експерт обединява 3 кредита, адаптирани към Вашите потребности и професионални приоритети:

·         Кредит за оборотен капитал;

 • Инвестиционен кредит за покупка на оборудване и/или недвижим имот за професионални цели;
 • Кредит Начало за специалисти, започващи самостоятелна професионална практика.

Получатели

Получатели на кредитите от Програма Експерт могат да бъдат физически или юридически лица, отговарящи на следните изисквания:

·         упражняване на медицинска практика  независимо от правния статут – ЕТ, търговско дружество, кооперация или сдружение;

 • професионална практика от минимум 12 месеца;

Предимства

 • Минимални формалности
 • Без бизнес план
 • Бърз отговор
 • Гъвкави обезпечения
 • Разнообразни суми и срокове
 • Погасяване с равни месечни вноски, включващи главница и лихва;
 • Прозрачни такси за обслужване на кредитите.

 

 

 

www.sgexpressbank.bg

 

клон Кюстендил ул.”Гороцветна” №14

тел. 078/ 55 06 71

телефон за информация  0 800 18 888

* Безплатен за обаждания от стационарен телефон; Делнични дни от 8:30 – 19:00ч., Събота 10:30 – 14:00ч.

"ТОКУДА БАНК" АД предоставя на лекари, членове на БЛС два вида кредити:
 • "Токуда - медика стандарт" - до 10 000 лв., до 7 години
 • "Токуда - медика овърдрафт" - до 5000 лв., до 2 години

Лихвен процент - 7,5% на годишна база

За повече информация: Кюстендил, ул."Цар Освободител"№168 (до автобусната спирка на пазара) или тел.(078) 5 11 99

Кодекс на професионалната етика Печат
Издаден от Министерство на Здравеопазването Обн. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г. Въведение Раздел I. - Общи положения Раздел II. - Отношения лекар-пациент Раздел III. - Отношение между лекари Раздел IV. - Лекарска тайна Раздел V.- Хонорар Раздел VI. - Лекарят и обществото Заключителни разпоредби Въведение Лекарската професия е творчество, което съчетава наука, изкуство и техника. Тя служи на живота, здравето (психическо и физическо) и работоспособността на отделния човек и целия народ. Лекарската професия е свободна професия. Тя изисква от лекаря човечност, всеотдайност и чувство за отговорност. Лекарят е длъжен да упражнява своята професия по съвест и да отговаря на доверието, което му предоставя тя. Лекарската етика е съвкупност от норми на поведение, които служат изцяло на живота и здравето на индивида и обществото. Етичните норми регулират отношенията на лекаря с пациента и неговите близки и отношенията на лекаря с колегите му и с обществото. Правилата на професионалната лекарска етика са задължителни за всеки лекар.

 

 

 

Продължава...
Абонамент чрез RSS