РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

ВАЖНО! Необходими документи за сключване на догоовор с НЗОК - НРД 2023-2025

    На 01 септември 2023 г., в София между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и от друга страна, Българския лекарски съюз се сключи Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023-2025 г.
    Този договор е национален, защото има действие на цялата територия на Република България.

   Необходими документи за сключване на догоовор с НЗОК - НРД 2023-2025: