РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ” НА ЛЕКАРИТЕ ОТ РК НА БЛС ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА НОВ ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД СЧИТАНО ОТ 07.04.2018г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,     

         На 07.04.2018г. предстои подновяване на застраховката „Професионална отговорност ”, която РК на БЛС- Кюстендил сключва от 2012 г. на желаещите лекари, редовни членове на Колегията.

         Уведомяваме Ви, че от 16.03.2018 г. започва кампания по събиране на Застрахователната премия (цената на застраховката) за периода от една година-/07.04.2018г. до 06.04.2019 г./, която е в размер на 38,00 лв. за всеки застрахован лекар.

         Който желае да бъде включен в застраховката  е необходимо:

-  да заплати годишната застрахователна премия в размер на 38 лв. в офиса на РК на БЛС гр. Кюстендил, не по-късно от 30-ти март 2018 г.

Лекарите, които по някаква причина са пропуснали, могат да бъдат включвани допълнително считано от 7-мо число на всеки следващ месец, като до седмица преди това, заявят своето желание и внесат съответната сума за оставащия срок от застраховката.

               Получаването на индивидуалните сертификати по застраховка „Професионална отговорност” ще става в офиса на РК на БЛС гр. Кюстендил, след подновяване на застраховката. За 2018 г. няма промяна в условията на застраховката:

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЕКИ ЗАСТРАХОВАН – 200 000 лв.

ВОДЕЩ ЗАСТРАХОВАТЕЛ – ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”

За информация – в офиса на РК на БЛС гр. Кюстендил

Гергана Котева – 0878 292 140.

Допълнителна информация по отношение на застраховката „Професионална отговорност” можете да получите от офиса на КЗЦ Булстар на /телефони /02/980 80 05; 0700 100 24/.

Г-жа Анета Петрова – 0888 609397; г-н Руси Русев – 0888 509394

                                                        д-р Красимир Панчев

/Председател на РК на БЛС- Кюстендил/

Продължава...
Абонамент чрез RSS