РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Aрхив за 07-12 2005

архиви за 07 2005

Ехинацеа - без ефект..! Печат

ImageВ последните години сме свидетели на небивал разцвет в предлагането на всякакви „лечебни” вещества от растителен произход. Пациентите с охота купуват всевъзможни продукти привлечени от думи като натурално, растително, екологично. По правилата на пазарната икономика се появиха моментално множество нови фирми предлагащи „лекарства” за всичко. Поставяме кавички, защото най-често тези лъскави флакони, скатули и кутийки са регистрирани като хранителни добавки. Но това е написано със съвсем дребни букви, а поставени в блестящите аптеки те изглеждат съвсем като истински. Дали те действат или става въпрос за плацебо може да се каже само с рандомизирани двойно слепи проучвания, каквито естествено липсват, поне у нас. Личното впечатление на отделния лекар тук няма никакво значение.

А ето и конкретният повод да напишем тези редове - доклад появил се в The New England Journal of Medicine в края на юли относно лечебните свойства на Ехинацеа (Echinacea angustifolia) – популярно растение използвано в множество препарати за лечение на настинка.

Изследването е проведено от Dr. Ronald B. Turner от the University of Virginia in Charlottesville, and colleagues върху 437 доброволци  се е състояло в оценяване на ефективността на ехинацеа екстрахирана с въглероден двуокис, 60% етанол, 20% етанол, или плацебо. Групите са подбрани случайно, както и времето на приложение на Rhinovirus тип 39. Нито един от ехинацеа препаратите не е показал по-добър от плацебото резултат по отношение на предпазване от инфекцията или намаляване на тежестта на симптоматиката след инфекцията. Не е имало разлика по отношение на назалната секреция и множество лабораторни параметри сред които вирусните титри или нивата на IL-8 в назалният лаваж.

Заключението: тези които препоръчват употребата на препарати съдържащи ехинацеа трябва да представят доказателства за ефикастността им. Настоящето проучване не дава такива. Методологията на проучването е била призната за правилна дори от защитници на алтернативната медицина.

N Engl J Med 2005;353:337-339,341-348.
Отчитане на МДД Печат
ЗАПИТВАНЕ ОТ РК НА БЛС ГР. КЮСТЕНДИЛ:
 
Изх. № 239/16.06.2005 г.

                                                                                                                       До

                                                                                                                       Директора на НЗОК
                                                                                                                       гр. София

                                                                                             Копие:              Председател на УС на БЛС
                                                                                                                       гр. София


                          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

                         Моля да ни бъде даден отговор относно указания на РЗОК гр. Кюстендил за интерпретация на резултатите от клинико-лабораторни изследвания на гърба на бланка МДД № 4 при отчитане на същите.
                         - в приложение № 3 от НРД -2005 част "Специфични индикатори за качеството в СИМП" т. 4 гласи: "документирана преценка на резултата от лекар с придобита специалност по профила на лабораторията, удостоверена с подпис върху бланка зма МДД".
                         - в приложение 112 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за СИМП само в пакет рентгенология е включено: "Всички образни изследвания включват писмена интерпретация от рентгенолог".
                         Основание ли е липсата на интерпретация на резултата на гърба на бланка МДД № 4  за  извършените клинико-лабораторни изследвания за неизплащане на извършените дейности, имайки предвид, че на бланката лекарят се подписва и слага своя печат.
                         Прилагаме Приложение № 3 и Приложение № 12 от НРД-2005.

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ РЛК:Д-Р Н. СТОЯНОВ

ОТГГОВОР ОТ НЗОК:

 
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

 
         Изх. № 17-01-42/13.07.2005 г.                                                         РЛК Вх. № 373/15.07.2005 г

                                                                               ДО
                                                                               Д-Р Н. СТОЯНОВ
                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЛК ГР. КЮСТЕНДИЛ

                                                    КОПИЕ:            Д-Р ХР. КОЗНИЧКИ
                                                                               ДИРЕКТОР НА РЗОК  ГР. КЮСТЕНДИЛ


                                       Относно: писмо с Ваш изх. № 339/16.06.2005 г.

                                                             УВАЖАЕМИ Д-Р СТОЯНОВ,

                Във връзка с Вашето запитване, дали липсата на документирана преценка на резултата от лекар с придобита специалност по профила на лабораторията, удостоверена с подпис върху бланка за МДД, е основание за неизплащане на извършените дейности, Ви отговарям следното:
                     МДД, за които се низисква интерпретация на резултата, са разписани вв НРД 2005 и Приложение № 12.
                    Извършващият лекар вписва кодовете на извършените МДД, датата на извършване на изследванията, подписва се и задължително подпечатва документа с личния си печат. Пациентът декларира извършването на медико-диагностичните изследвания и поставя подписа си. Няма изискване за интерпретация на резултата на гърба на "Направление за медикодиагностична дейност" - бл. МЗ-НЗОК № 4 за извършените клинико-лабораторни изследвания.
                      Плащанията за реализирани изследвания се извършват след проверка по фактура, спецификация и "Направление за медико-диагностична дейност" - бл. МЗ-НЗОК № 4.


06.07.2005 г.                        

                                                                                  Д-Р ИВАН БУКАРЕВ
                                                                                  ДИРЕКТОР НА НЗОК


           ОТГОВОР ОТ БЛС :                                 

 
БЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ  СЮЗ

 
             Изх. № 237/06.07.2005 г.                                                      РЛК Вх. № 371/11.07.2005 г.                                                                                        ДО

                                                                                        Д-Р Н. СТОЯНОВ
                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЛК 
                                                                                        ГР.. КЮСТЕНДИРЛ


                                     УВАЖАЕМИ Д-Р СТОЯНОВ,

                                        В УС на БЛС постъпи копие на Ваше писмо с изх.. № 339/16.06.2005 г. и вх. в УС на БЛС № 783/21.06.2005 г. до Директора на НЗОК относно неизплащане от страна на РЗОК Кюстендил на извършени дейности в СИМП.
                                           Във връзка със засегнатаите от Вас въпроси, Ви уведомяваме за следното:
                                В чл. 28, ал. 3 от НРД 2005 е указано, че "Оценката на качеството се извършва веднъж годишно, има информативен характтер и служи и за самооценка на ИМП". От изричния текст на горецитираната разпоредба от НРД 2005 следва, че Специфичните индикатори за качество  не са елемент от отчитането на извършената дейност и не представляват основание за отказ от изплащане на извършената дейност.
                                    Извършената дейност от ИМП за МДД се отчита съгласно чл. 158 - 164 от НРД - 2005.Също така по силата на чл. 59, ал. 8 от Закона за зздравното осигуряване НЗОК, РЗОК и служителите им не могат да изискват от изпълнителите представяне на документи, както и да поставят условия, недоговорени в НРД.
                           Рутинна практика е лекуващият лекар да интерпретира извършените изследвания извън специалността рентгенология, за което в Приложение № 12 от НРД-2005 е указано, че "Всички образни изследвания включват писмена интерпретация от рентгенолог".
                                     Считаме, че РЗОК неправомерно не изплаща извършените медикодиагностични дейности, за което ще сезираме Директора на НЗОК.06.07.2005 Г.
гр. София                                                                              С уважение:
                                                                                                                      Д-р Андрей Кехайов
                                                                                                                   /Председател на УС на БЛС/
 
Административни успехи Печат
Image Чиновниците в здравеопазването са се увеличили 14 пъти – това научаваме от електронното издание на в. Дневник. Това е станало за последните 15 години. 17 500 души работят във всички агенции и инспекции. 2180 в Здравната каса, администрацията на болници и поликлиники е отделна бройка. 28% от годишният бюджет на министерството отива за заплати,осигуровки и стипендии което е 170 млн.лв. В Германия и Франция тези разходи са 5-6% според доц. Чамов – декан на Факултета по обществено здраве към МУ София. Всичко се обяснява с реформата, но обществена тайна е, че тя е спряла от години. Вместо истински промени се въвеждат нови отчети статистики, изисквания. Примери колкото щеш – като да вземем тримесечните отчети на профилактичните и диспансерни прегледи в РЦЗ. На кого му трябват и за какво служат едва ли някой знае. Но дори да се намери някой толкова просветен, със сигурност няма да отговори, защо информацията не се взема директно от РЗОК, а се изисква от лекарите отново и отново да попълват таблици. Освен ако отговора не е – да продължи реформата в производството на чиновници.
Правила за добра медицинска практика по специалности Печат
Медиците ще работят по правила за добра практика
МАРИЯ ЧИПИЛЕВА ДНЕВНИК Online

До края на годината лекарите ще започнат да изготвят правилата за добра медицинска практика за всяка отделна специалност, съобщи главният секретар на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Пламен Демиров. По тях ще се преценява дали медиците са свършили работата си качествено. Критериите ще напишат работни групи, в които ще влизат представители на БЛС и съответните медицински асоциации (на хирурзите, анастезиолозите, гинеколозите и т. н.)

Те ще съдържат подробни указания за това какво трябва да вършат лекарите в най-различни медицински ситуации. Правилата ще се изработят върху последните научни постижения в отделните специалности, както и върху медицинските стандарти на Министерството на здравеопазването. За разлика от стандартите, където се записват предимно изискванията за оборудването и персонала, които трябва да има една болница или отделение, за да се лекуват там дадени болести, в правилата ще се описват процедурите, които трябва да спазват докторите при работата си.

По този начин най-накрая в България ще се въведат ясни и обективни критерии, по които да се преценява кога един медик лекува пациентите си добре и кога зле. На базата на тези алгоритми ще може да се каже дали някой специалист е допуснал лекарска грешка, каза преди време здравният министър в оставка Славчо Богоев. Заради липсата на ясни критерии сега това е невъзможно.

Правилата ще влязат и в изискванията за лечение, които Националната здравноосигурителна каса залага сега в клиничните пътеки. Чрез тях касата контролира дали лекарите се грижат добре за пациентите си, а ако те не са спазили всички разписани процедури, тя не им плаща. Освен това с правилата ще се съобразят и индикаторите за качество в Националния рамков договор, които служат за един вид самооценка на работата на лекарите, обясни д-р Демиров.

За спазването на добрата практика ще следи лекарският съюз. Медиците, които я нарушават, ще се наказват от етичните комисии на съсловната организация. Санкциите са мъмрене, глоба до пет минимални заплати или забрана за практикуване до 2 години.

Властта няма вяра на здравната реформа Печат

Властта няма вяра на здравната реформа, предпочита частно и в Правителствена болница. 27 депутати без личен лекар, разкрива 24 часа. Тези депутати са спазвали закона, внасяли са си осигуровките, но нямат вяра на здравната система и се лекуват частно. Сред тях са Ахмед Доган, Станишев, Любен Дилов-син, Евгения Живкова, Касим Дал, Николай Василев, Милен Велчев, Петър Стоянов. Според справка в сайта на НОИ обаче, всеки четвърти от новите депутати дължи пари за здравните осигуровки. Но хубаво е, че в новия парламент има лоби за промени в здравеопазването, коментира 24 часа. Да променят правилата, призовава вестникът. Сега хем плащаме по 2-3 пъти за здраве, хем няма кой да ни излекува като хората, допълва 24 часа.

RFI     11.07.2005

архиви за 08 2005

Пациентите във Великобритания трудно стигали до джипитата Печат
22.8.2005 The Guardian (zdrave.net)

Повечето пациенти във Великобритания не успяват да си запишат час при семейния си лекар в рамките на два дни, въпреки твърденията на правителството, че тази цел е постижима в 99% от случаите. Това сочат резултатите от ново проучване, проведено сред 2500 души по поръчка на The Daily Telegraph. Само 44% от пациентите успяват да си уредят преглед при джипито за 48 часа.

През май министърът на здравеопазването Лорд Уорнър заяви, че „вече почти всеки в Англия може да види личния си лекар в срок от 48 часа”. Според изчисленията на министерството, около 98-99% от пациентите си записвали час при джипито в рамките на два дни. Комисията по здравеопазване обаче хвърли съмнение върху тези данни още миналия месец, като излезе със собствена информация, според която поне една четвърт от пациентите трябва да чакат по-дълго за преглед при семейния си лекар.

Проучването установи също, че обявената за приоритет на националната здравна система възможност пациента да избира между 4-5 болници, когато се нуждае от операция например, среща слаба подкрепа сред обществото. Едва 5% от респондентите са посочили възможността за избор на болница като ключов фактор. Най-голяма част от пациентите – 41%, смятат че основен приоритет трябва да е възможността всеки път да имат достъп до своя лекар.

След като евентуално успеят да си запишат час, около 76% от запитаните остават много доволни или доволни от предлаганата услуга, сочат данните от проучването. Около една четвърт от респондентите смятат, че напоследък здравните услуги в страната са се подобрили; 23% - че са се влошили, и 43% ги намират еднакво добри.От Британската медицинска асоциация наскоро заявиха, че страната се нуждае от още 10000 общопрактикуващи лекари.

*          *          *

Нашият кратък коментар: А може би Великобритания се нуждае от здравно осигуряване по модела на България – тогава ще отчетат, че пациентите имат винаги достъп до личния си лекар, но дали 76% от пациентите ще са много доволни?

Новият министър Печат
22 август Дневник Online

Оптимизмът е като че ли едно от най-отличителните качества на новия министър на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, който е и един от най-добрите коремни хирурзи в България. "Не бих казал, че здравеопазването е зле или в разруха, нито че има геноцид срещу някои пациенти, както се изразяват доста хора. Проблеми има, но те могат да се разрешат" - така 68-годишният специалист обобщи наследството, което му остави предшественикът му - бившият банков дилър Славчо Богоев.

Въпреки че няма административен опит, Гайдарски познава отблизо проблемите на системата, която му предстои да ръководи. През 1983 г. е избран за доцент към Катедрата по обща и оперативна хирургия в Медицинска академия в София, по-късно оглавява Клиниката по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия. През 1990 г. вече е професор и депутат в 7-ото Велико народно събрание. Името му нашумя през миналата година, когато заедно с д-р Любомир Спасов направи първата чернодробна трансплантация в България. Това стана в университетската болница "Лозенец", където Гайдарски работи от 2003 г. досега. Справка в ДАКСИ сочи, че е в управителните органи на Сдружението на болниците с частно участие, фондация "Черен дроб и панкреас", сдружение "Видински международен университет", "Здравноосигурително дружество ДЗИ". Собственик е и на 50% от "Роси" ООД - фирма, регистрирана като строителна. По закон Гайдарски трябва да напусне тези организации.

В медицинските среди за проф. Радослав Гайдарски се говори като за затворен, но принципен човек, който не си пада по празните приказки. "Избрах този пост, защото се надявам така да помогна на повече хора, отколкото мога като хирург" и "има лична уговорка между мен и премиера, че здравеопазването ще бъде реален приоритет на този кабинет", заяви хирургът, след като оглави здравното ведомство. Земен, честен и скромен са останалите добродетели, които му признава гилдията.

Въпреки ласкавите отзиви никой не е сигурен дали и новият министър ще успее да се справи с проблемите в системата - нещо, което досега не успя да направи нито един от предшествениците му. Ограниченият достъп до медицинска помощ на хората, двойното финансиране на болниците, дълговете им, нереалното остойностяване на клиничните пътеки, липсата на прозрачност при търговете за скъпите лекарства бяха основните проблеми за решаване, които набеляза новият министър. Гайдарски засега се въздържа от рецепти. Според него делът от БВП за здравеопазването като начало трябва да се увеличи от 4 на 5%. Това обаче няма да реши проблемите, ако парите не се изразходват рационално и не се затегнат кранчетата, откъдето сега изтичат, заяви вече министърът. Въпреки че влезе в правителството от квотата на левицата, той неотменно защитава тезата за вдигане на здравната вноска и за извършването на приватизация в сектора. Естествено тя трябва да бъде разумна и с приоритет за лекарите, уточнява Гайдарски.

Приоритети на министерството:

- промени във финансирането на здравеопазването

- осигуряване на по-добър достъп до здравната система

- разрешаване на проблема с неосигурените пациенти

- спешни промени за улесняване на донорството

По-добре богат и здрав Печат

ImageКазва се, че щастието не се купува с пари. Учените обаче доказват това, което повечето от нас подозират – щастието е свързано с парите. И то само ако сте по-добре от вашите приятели и съседи.

Според социолозите повечето от нас са в непрекъснато състезание за богатство, сравнявайки успеха и щастието си с това на обкръжаващите ни. Те твърдят, че истинското задоволство идва не от това да достигаш до нивото на другите, а от това да си на ниво, до което другите искат да достигнат.

Изследователи от САЩ са наблюдавали доброволци на възраст от 20 до 60 години, отбелязвайки техният общ семеен доход и степен на щастие. Нивото на щастие е било отбелязвано в зависимост от това как участниците са отговаряли – „много щастливи”, „сравнително щастливи”, „не много щастливи”.

Колкото по-богати са били участниците (в сравнение с индивиди на същата възраст), толкова по-щастливи са били. Glen Firebaugh който е провеждал изследването казва „Вместо да доведат до всеобщо щастие, непрекъснато повишаващите се доходи може да са причина за ескалираща консумация при която индивидите консумират все повече и повече само за да поддържат константно нивото си на щастие”.  Поради тази причина продължаващото повишаване на благосъстоянието в богатите държави не е в синхрон с „общото щастие”.

Семействата, чиито доходи не се променят е вероятно да станат по-малко щастливи с времето. По този начин могат да се появят негативни ефекти засягащи трудоспособните години на индивида.

Според учените, въпреки че доходът е важен, все пак най-добрият предиктор за щастие си остава доброто физическо здраве.

Отделно проучване проведено в Britain's Warwick University по-рано установява,че спечелването само на1000 английски лири може да промени възгледите на човек за живота. Дори получаването на малки финансови облаги има осезаемо влияние върху психиката.

The Daily Telegraph
Ново правителство Печат

    Вторият опит на Сергей Станишев да стане премиер се оказа успешен. ImageПравителството на соцлидера беше гласувано днес от 40-тото Народно събрание.Разпределението на министерствата в кабинета е 8 - за БСП, 5 - за НДСВ, 3 - за ДПС и консенсусния Пламен Орешарски като министър на финансите. Всички депутати от БСП, НДСВ и ДПС подкрепиха Станишев и кабинета му, срещу него гласуваха всички десни партии и Атака, въздържали се нямаше www.vsekiden.com

 • Новият министър на здравеопазването е проф. Гайдарски.

На въпрос на www.zdrave.net  за приоритетите му като министър той дава следният отговор:

«От ``Коалиция за България`` сме изнесли около 10 и повече приоритета в областта на здравеопазването, които не искам сега да цитирам кой е най-важен, тъй като още не знам как ще тръгнат нещата като изпълнение. Но като пример мога да ви дам един от приоритети, който е може би и най-важният – да се намери начин и да се подобри достъпът на всички болни до лекарите. Това е. Не искам повече да има ситуации, в които човек, потърсил медицинска помощ почват да го прехвърлят от една инстанция на друга или от лекар на лекар. Целта е веднага да му бъде оказано медицинско съдействие. Има обаче толкова неща, които трябва да се свършат, но тепърва ще ги обсъждаме и разглеждаме.»

 • В речта си пред парламента Сергей Станишев определи Здравната каса като фалирала 
2 пътеки 1 хоспитализация? Печат
БЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
 


                                                                         ДО
                                                                         Д-Р Н. СТОЯНОВ
                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РЛК
                                                                         ГР.. КЮСТЕНДИЛ

                   УВАЖАЕМИ Д-Р СТОЯНОВ,   
   
                   В УС на БЛС постъпи Ваше писмо с изх. № 361/01.07.2005 г. и вх. в УС на БЛС № 842/06.07.2005 г., в което поставяте въпроса за изготвяне на съвместна методика между УС на БЛС и ръководството на НЗОК съгласно чл. 200, ал. 2 от НРД 2005 г., касаеща заплащането на повече от една клинична пътека при един пациент за една хоспитализация.
                   Във връзка със засегнатия от Вас въпрос, Ви уведомяваме за следното:
                   До сега в УС на БЛС не е постъпило предложение или проект за такава методика от страна на НЗОК.
                   Становището на УС на БЛС е, че поради липса на съвместна методика, липсват правни основания за отказ за заплащане от страна на РЗОК в такива случаи.
                   УС на БЛС  счита, че критерий за заплащане на проведеното лечение по две клинични пътеки  при едно направление за хоспитализация може да бъде само медицинската целесъобразност.

14.07.2005 г.
гр. София                                                                        С уважение: Д-р Андрей Кехайов
                                                                                                             /Председател на УС на БЛС/

архиви за 09 2005архиви за 10 2005

9 болници са натрупали 93% от всички дългове Печат
Девет болници натрупват 93 процента от общия дълг на здравните заведения, предстоят персонални промени, каза по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване министър Радослав Гайдарски.
Данните са от приключени проверки в 16 болници. Деветте, които оформят основната част от дълговете, имат общо около 120 000 000 лева задължения.
Средствата са изразходвани нецелесъобразно и са били пренасочвани като капиталови разходи за различни ремонти, поясни министърът.
Ракът на гърдата: Мамографията – баланс на ползата и вредата Печат
BMJ  2004;328:E301-E302 (12 June), doi:10.1136/bmj.328.7453.E301 превод:СК

Хипердиагностицираме ли рака на гърдата?

 

Скрининга за рак на гърдата е интуитивно привлекателен. Простата логика подсказва, че ранното откриване е нещо добро. Ако вие имате още неизявен, но потенциално опасен за живота карцином, няма ли да желаете да научите за това възможно най-рано, когато бихте имали най-големи шансове за излекуване? Мнозина биха казали „Разбира се!” Някои дори са готови да платят огромни суми за скрининг на цялото тяло с компютърен томограф – всичко това с цел ранното откриване (1)

Ентусиазма от раковия скрининг обаче може да се базира на погрешно разбиране за естественият ход на заболяването (вижте карето по-долу) В същност някои карциноми може да се развиват толкова бавно, че те едва ли биха били диагностицирани през живото на човек, а други дори може да регресират. Откриването на подобни карциноми чрез скрининг, е хипердиагностика, която може да доведе до ненужно инвазивно лечение.

Смята се, че хипердиагностиката се случва често при скрининг за рак на простатата и невробластома (2,3) Вече се появиха опасения за хипердиагностика при дукталният карцином ин ситу със скринингови мамографии 4, но все още малко се знае за степента на хипердиагностиката на инвазивния рак поради скрининг.

В това издание на BMJ USA, Zahl et al предполагат, че хипердиагностиката на инвазивният рак на млечната жлеза  е често явление придружаващо скрининговата мамография (229стр.) Изследвайки честотата на поява на рак в Норвегия и Швеция, те откриват значително повишение на заболеваемостта във възрастовата група 50-69г. след изпълнение на скрининговите програми. (82% повишаване първата година в Норвегия) Това може да се очаква като резултат от програмите. Ако при скрининг се откриват повече безсимптомни карциноми във възрастовата група 50 – 69г., хипотетично при по-възрастните (70-74г.), когато няма скрининг би трябвало да се откриват по-малко заболявания. Причината е, че някои от късно появяващите се карциноми би трябвало да са диагностицирани в по-ранна възраст, още когато са асимптомни. Въпреки това обаче авторите не намират съизмеримо намаление на честотата на поява на рак при по-възрастните жени.

Разпространени погрешни схващания за скрининга на рака

 • всички видове рак прогресират

 • ранното откриване е винаги от полза

 • скрининга намалява появата на рак

 • ранното откриване предполага намалена смъртност

 • раковият скрининг е предназначен за пациенти с известни симптоми

адаптирано по Gigerenzer10

 

Как може да обясним постоянно повишената честота на карцином сред по-възрастните жени в проучването на Zahl et al? Едно обяснение е хипердиагностиката; чрез скрининга се се откривали ракови заболявания при по-млади жени, които иначе никога е нямало да бъдат диагностицирани.  Авторите защитават тезата, че всеки трети карцином открит при скрининг с мамография е хипердиагностика.

Да се открие степента на хипердиагностика обаче е истинско предизвикателство. Авторите описват дизайна на тяхното проучване като кохортно, но то по-добре се характеризира като екологично изследване, защото те не изясняват дали наистина на всяка жена е правена мамография. Много жени вероятно са продължили скрининга и след 70г., или като са били викани, или по собствена инициатива, което би довело до лъжливо завишена честота при по-възрастните, които се предполага, че не участват в скрининг. В добавка скрининга е бил въведен постепенно в Швеция; по тази причина е трудно да се определи кога да се очаква хипотетичното намаление на появата на рак във възрстовото група 70- 74г. Още повече авторите не могат да отчетат вмесващите се секуларни тенденции при рисковите фактори като естрогенна терапия и по-късно раждане на деца. Най-накрая времето за наблюдение след въвеждането на скрининговите програми може би е прекалено малко, за да се отчете максимума на намаление на по-късните появи на рак. Следователно множество фактори могат да допринесат за персистирането на повишената честота на рак при по-възрастните. Докато изследването предполага, че мамографията би довела да хипердиагностика при някои случаи на рак на гърдата, въпросът „Колко често?” остава.

Трудно е обстойно да се дискутира с пациента за ползата и вредата от мамографията в забързаното ежедневие. Дори да разполагаме с достатъчно време, подобна дискусия е трудна. Въпреки това винаги, когато е възможно трябва да се стремим да поправим погрешните впечатления. Препоръките за скринингова мамография се базират на данните от рандомизирани проучвания показващи намаление на смъртността при жените над 40г. възраст. При това обаче много жени надценяват протективната полза на мамографията5 и подценяват възможните рискове, включващи фалшиво позитивни мамографии и хипердиагностика водеща до ненужни мамектомии, лъчелечение или химиотерапия. Клиницистите трябва да описват потенциалните ползи от мамографията без да прикриват вероятните и вредни последици6.

 Междувременно жените могат да намалят риска от фалшиво-положителни мамографии като извършват скрининга на едно и също място през годините, или като представят старите мамографии за сравнение. Жените с менструация е най-добре да се подлагат на мамография през фоликуларната фаза на цикъла (първите 2 седмици)7. Разсъждаващите клиницисти няма да предлагат скринингова мамография на жени със сериозни придружаващи заболявания при които се очаква кратка продължителност на живота, поради вероятно минималната полза при оставащ риск от вреда8  

Ползите и рисковете от медицинските интервенции често се намират във фин баланс. Въпреки безобидното си представяне, скрининговите тестове не се различават в това отношение от хирургичното или медикаментозно лечение. Сегашните данни показват, че ползата от мамографията надделява над вредата при повечето жени над 40г. възраст9. Тази полза обаче вероятно се заплаща с известна свръхдиагностика на рака на гърдата.

Joshua J Fenton, senior fellow

Robert Wood Johnson Clinical Scholars Program, Department of Family Medicine, University of Washington, Seattle, WA Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Joann G Elmore, associate professor of medicine, adjunct associate professor of epidemiology, section head, general internal medicine, associate director

University of Washington Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Harborview Medical Center Seattle, WA, Robert Wood Johnson Clinical Scholars Program Seattle, WA


Competing interests: None declared.

JJF was a Robert Wood Johnson Clinical Scholar at the time of this work. The views expressed are those of the authors and not necessarily the Robert Wood Johnson Foundation.

Paper p 299

References

 1. Schwartz LM, Woloshin S, Fowler FJ Jr, Welch HG. Enthusiasm for cancer screening in the United States. JAMA 2004;291: 71-78.[Abstract/Free Full Text]
 1. Etzioni R, Penson DF, Legler JM, di Tommaso D, Boer R, Gann PH, et al. Overdiagnosis due to prostate-specific antigen screening: lessons from U.S. prostate cancer incidence trends. J Natl Cancer Inst 2002;94: 981-990.[Abstract/Free Full Text]
 1. Schilling FH, Spix C, Berthold F, Erttmann R, Fehse N, Hero B, et al. Neuroblastoma screening at one year of age. N Engl J Med 2002;346: 1047-1053.[Abstract/Free Full Text]
 1. Ernster VL, Barclay J, Kerlikowske K, Grady D, Henderson C. Incidence of and treatment for ductal carcinoma in situ of the breast. JAMA 1996;275: 913-918.[Abstract]
 1. Black WC, Nease RF Jr, Tosteson AN. Perceptions of breast cancer risk and screening effectiveness in women younger than 50 years of age. J Natl Cancer Inst 1995;87: 720-731.[Abstract]
 1. Fletcher SW, Elmore JG. Clinical practice. Mammographic screening for breast cancer. N Engl J Med 2003;348: 1672-1680.[Free Full Text]
 1. White E, Velentgas P, Mandelson MT, Lehman CD, Elmore JG, Porter P, et al. Variation in mammographic breast density by time in menstrual cycle among women aged 40-49 years. J Natl Cancer Inst 1998;90: 906-910.[Abstract/Free Full Text]
 1. Walter LC, Covinsky KE. Cancer screening in elderly patients: a framework for individualized decision making. JAMA 2001;285: 2750-2756.[Abstract/Free Full Text]
 1. Humphrey LL, Helfand M, Chan BK, Woolf SH. Breast cancer screening: a summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2002;137(5 Part 1): 347-360.[Abstract/Free Full Text]
 1. Gigerenzer G. Reckoning with risk: learning to live with uncertainty. London: Penguin Press, 2002.

 

 

съобщение Печат
С 15% се увеличи дела на държавата - на 66% за сметка на дела на общините в Кюстендилска област в капитала на МБАЛ “Д-р Н. Василев” по време на годишното общо събрание на акционерите.
Заседание на УС на РК Печат

    На 10.10.2005г. се състоя заседание на Управителния Съвет на РК Кюстендил. Представител на магазини „ 2 be” запозна ръководството със специалните предложения на Globul за работещите в здравеопазването. В скоро време колегията ще бъде информирана за възможните абонаментни програми и предлаганите телефонни апарати на преференциални цени.

В дневният ред на заседанието беше включено предложение за награждаване на лекар от региона във връзка с годишните награди на БЛС, мероприятие което ще се проведе на 19.10. в София. Номинацията на УС е д-р Аделина Райчева работеща в Бобов Дол.

Друга разгледана точка беше изработване на механизъм за предложения от лекарите относно започналите преговори по НРД 2006. Тук е мястото да припомнм, че всеки колега може да отправи конкретни предложения в писмен вид в офисите на колегията, чрез електронна поща или на форума на уебсайта.

След заседанието на УС се проведе такова на етичната комисия, която разгледа постъпилите до момента жалби.

Ракът на гърдата: скрининг с мамография – от каква възраст? Печат

ImageВъпросът за възрастта, от която да се прави мамографията като средство за ранно откриване на рака е важен, защото в него се преплитат медицински и икономически аспекти. Като всяко рентгеново изследване, така и мамографията не е абсолютно безвредна, въпреки че облъчването е минимално. За да се прилага масово трябва ползите от него категорично да надхвърлят рисковете. От другата страна са чисто икономическите причини – изследването на големи групи от хора предполага наличие на съответен финансов ресурс. Каква е практиката по света?

24 страни имат национални, регионални или пилотни програми за скрининг рака на гърдата с мамография. 5 от тях (Австралия,Исландия, Швеция, Португалия и Австрия) са фиксирали начална възраст за скрининг 40 години.  Две (Испания и Уругвай ) са избрали 45 годишна възраст за начало на профилактичните мамографии. За останалите това начало е от 50 г. възраст. Например във Франция от януари 2004г. действа национална програма за ранно откриване рака на гърдата, която предвижда да се извършва по една мамография на всеки 2 години на жените от 50 до 74г., които нямат обременена фамилна анамнеза и не са боледували вече от рак на гърдата.

начало

 архиви за 11 2005

Как (не)се прави НРД? Печат
четиво за функционери

    Преди повече от 2 месеца от този сайт сигнализирахме, че не се работи по изготвяне на НРД 2006. Предупреждението ни беше с ясния смисъл да се включат максимално много работещи колеги в изготвянето му и без прибързване се приемат текстове, които ще са от полза на всички. И бяхме абсолютно прави - това, което става днес го доказва. Съставянето и подписването на НРД е основна задача на БЛС, много по-важна от участие в кръгла, квадратна или каквато и да е маса за реформите в здравеопазването. По този документ работи цялото доболнично обслужване, а от 2006 се очаква да работят и изцяло болниците. Какво направи УС на БЛС, за да чуе мнението на колегите? Едно писмо от 02.11.изх № 402, получено на 03.11., в което се искаше в срок до 04.11. да се представят предложения за промени в договора и се излъчат представители за работа в експертните комисии. С това ролята на регионалните съюзи се изчерпа. Никакъв експерт от РК Кюстендил не беше избран, въпреки направените предложения, въпреки желанието на много колеги да помогнат. Какъв е резултата – на заседания на УС на БЛС на 22 и 23.11, проведени по-скоро с декоративна цел, се появи документ наречен „Предложения от комисията към УС на БЛС по проект за НРД 2006” Промените предложени там, са твърде скромни, но не това е най-лошото. Има доста двусмислия, някои от текстовете направо са недомислени, за приложенията към договора въобще не се говори, текстове от НРД 2005 водещи до безсмислени разходи на нерви и финансови ресурси остават непокътнати. Не е трудно да се предвиди как ще се развият нещата. През декември ще се свика събор за одобряване на договора, който почти никой няма да е виждал, камо ли чел. Ще започне агитация, колко жизнено важен е този договор, колко е належащо болниците да работят по него, иначе колко пари ще се загубят, какви реформи предстоят и т.н. и т.н. Все слушана песен. Реформите и присъединяването към Европа са универсалното извинение за всичко. Само че лекарите отдавна не приемат сериозно подобни извинения. А дали биха приели сериозно съсловната си организация, ако участието им в нея е с декоративна цел ?

ВАС отмени решение на НЗОК Печат

БЪЛГАРСКИ

ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Пресцентър

 Бул. Акад. Иван Гешов 15,

1431 София

BULGARIAN

MEDICAL ASSOCIATION

Press office

15, Akademik Ivan Geshov Blvd.,

1431 Sofia, Bulgaria

 

Tel.+359 2 954 11 26; +359 2 954 11 81; +359 2 954 11 69

Fax: +359 2 954 11 86

www.blsbg.com                e-mail: var%20addy61488%20=%20%27usbls%27%20+%20%27@%27%20+%20%27inagency%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy61488%20+%20%27%5C%27%3E%27%20+%20addy61488%20+%20%27%3C/a%3E%27%20%29;//--%3E%3C/script%3E%3Cnoscript%3E%D0%A2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%20email%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5,%20%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0%20Javascript%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%3C/noscript%3E"> Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
         

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Със свое решение от днес /24 ноември 2005 г./ три-членен състав на Върховния административен съд отмени като незаконосъобразна заповедта на директора на НЗОК за корекция на цените на клиничните пътеки с 10 %. Това означава, че НЗОК трябва да продължи да заплаща на болниците по договорените в НРД - 2005 цени.

            Решението е постановено по подадената на 10 октомври т.г. жалба от председателя на БЛС д-р Андрей Кехайов.

                       

24 ноември 2005 г.

Ракът на гърдата: Профилактика с медикаменти? Печат

Изследване показва, че Тамоксифен предпазва от рак на гърдата в продължение на години

Susan Heavey, WASHINGTON (Reuters)

Жени с висок риск от развитие на рак на гърдата, вземащи добре известното лекарство Tamoxifen, могат да намалят вероятността от поява на болестта според ново проучване публикувано ноември.

Учените са установили, че жени приемащи Tamoxifen до 5 г., като генеричен препарат или под търговската марка Nolvadex на  AstraZeneca, имат 43% по-малко вероятност да се разболеят от рак в сравнение с тези приемащи плацебо.

При 6681 пациентки приемащи медикамента, 145 са развили рак на гърдата от началото на проучването през 1992г. в сравнение с 250 случая при 6707 жени в определената да приема плацебо група. Това е резултатът представен от учени от Питсбърг базирана изследователска мрежа, която е провела проучването с финансиране от National Cancer Institute.

„Финалният анализ потвърждава, че тамоксифен намаляла риска от инвазивен рак на гърдата при пре- и постменопаузални жени, които са с повишен риск от заболяването” се казва в изявлението.

Множество нови медикаменти са доказали лечебните си свойства, например Herceptin на Genentech Inc. and Roche, но единствено тамоксифен има одобрение за употреба в САЩ като предпазна терапия при високо рискови жени.

Изследователите от National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project са наблюдавали жени на 60г. възраст и повече или високорискови - между 35-59г. (които имат майка или сестра боледувала или боледуваща от доказан рак).

17 на всеки 1000 жени над 60г. възраст са заболяла от рак през петте години наблюдение

Ракът на млечната жлеза е сред най-честите неоплазми при жените в САЩ. Над 200000 случая се диагностицират годишно и около 40000 умират според American Cancer Society.

Към 1998 г. данните сочеха, че тамоксифена би могъл да намали с 49% риска от заболяване, някои жени го бяха вземали за 5 години, други за по-малко.

„Има доказателства, че ползата от приемането му продължава и след като жената е спряла да приема медикамента, казва Dr. Leslie Ford, съавтор на изследването и асоцииран директор на подразделението за превенция на рака в NCI. Отбелязва се също, че приемащите тамоксифен по-рядко имат счупвания на костите в сравнение с приемалите плацебо. При 80 от приемалите медикамента жени са отбелязани фрактури на шийката на бедрената кост, китката и прешлените, в сравнение с 116 случая в групата плацебо. По-ранни резултати показваха, че тамоксифена увеличава риска от рак на тялото на матката, венозни тромбози и белодробен тромбемболизъм. В това ново проучване не се намира статистически достоверна промяна, въпреки че белодробният тромбемболизъм е с 11% по-нисък от намереното през 1998, а рака на ендометриума – 29% по-чест

Други възможни странични ефекти, включително инфаркт и катаракта, остават с непроменена честота стига пациентите да не приемат лекарството повече от 5 г.

Изследователската група също проучва възможностите на тамоксифена да предпазва от заболяване в сравнение с ралоксифена – лекарство срещу остеопорозата продавано под търговското име Evista от Eli Lilly and Co..Резултати се очакват идната пролет.

Европейски изследователи пък проучват новите медикаменти на AstraZenaca Arimidex, или anastrazole с цел превенция. Подобно на на тамоксифена и двата медикамента действат като блокатори на естрогена.

 

Делото в Либия Печат
БЪЛГАРКИТЕ ВСЕ ПАК ИЗБЕГНАХA НАЙ-ЛОШОТО - СМЪРТНАТА ПРИСЪДА. КОМЕНТАР НА ДОМИНИК ДЬО КУРСЕЛ ОТ RFI
Върховният касационен съд на Триполи отложи решението си за края на януари, предаде световната програма на РФИ. Петте жени и палестинският лекар са обвинени от режима на Кадафи, че са инжектирали вируса на СПИН на либийски деца. Съдът трябваше да разгледа тяхното обжалване тази сутрин, но сега те ще трябва да чакат още близо три месеца, за да узнаят съдбата си. В София се безпокоят за тях, коментира Доминик дьо Курсел:
“Всъщност сестрите все пак избягват най-лошото – потвърждаването на смъртната присъда. Те обаче няма да имат право на нов процес, което несъмнено би било идеалното разрешение като се има предвид, че признанията на обвиняемите са били изтръгнати с изтезания, според организацията Хюман райтс уоч. Върховният съд избра третата възможност – отлагането на решението. Това е обнадеждаващ знак за Европейския съюз и САЩ, които винаги са настоявали за освобождаването на осъдените. “Отлагането е полезна стъпка, заяви днес еврокомисарят по външните отношения Бенита Фереро-Валднер.Image Тя се надява, че след 1999 г. със сигурност има нови техники и информации, които могат да помогнат за проверка на обвиненията срещу медицинския персонал и да го оневинят. От своя страна адвокатът на сестрите заяви, че е учуден. За него решението за отлагане е безпрецедентно. Той вижда в това знак за солидността на аргументите на защитата. Но това отлагане, макар да е в известен смисъл носител на надежда, означава също, че медицинските сестри ще трябва да останат още дълго в затвора. Българското външно министерство се тревожи от този факт. След шест години затвор те са на края на физическите си и психологически сили, смятат в София”.
Доминик дьо Курсел.
Касата пак иска списъци Печат

Изх. номер: 448/10.11.2005 г.

                                                                                  ДО

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

                                                                   РК НА БЛС

 

                   УВАЖАЕМИ КОЛЕГА,

С настоящото писмо искам да Ви информирам, че в УС на БЛС постъпиха по факс и по електронен път сигнали и оплаквания относно изпратено писмо изх.№ НЗОК 20-00-256/04.11.2005г. на директора на НЗОК до директорите на РЗОК, с което писмо като условие за заплащане на дейността на изпълнителите на ПИМП се поставя предоставянето в срок до 10.11.2005г. на информация на електронен носител относно списък на ЗЗОЛ, за които ОПЛ е установил, че попадат в рискови групи по смисъла на Приложение № 6 към НРД 2005.

След разглеждане на случая, считаме, че подобно изискване за водене на нов вид отчетен документ като условие за заплащане на извънболничната медицинска помощ не се съдържа в НРД 2005. Специална част на НРД 2005, глава ХVІІ, раздели VІ и VІІ, изрично определят във връзка с чл.26, ал.1 НРД 2005 и чл.65 ЗЗО, отчетните документи и условията за заплащане на извършената от ИМП дейност.

Изискването за нова отчетна форма с едностранно определени от директора на НЗОК съдържание и електронен формат не е обсъждана с УС на БЛС. В УС на БЛС не е постъпвало предложение за издаване на съвместно указание или методика за прилагане на Приложение № 6 в този смисъл.

Във връзка с гореизложеното, председателят на УС на БЛС спешно изпрати писмо до директора на НЗОК - д-р Букарев, с искане за предприемане на своевременни мерки за спазване и стриктно приложение на НРД 2005 и на ЗЗО, за което да бъде уведомен УС на БЛС. Също така бе изразена увереност, че НЗОК ще съблюдава стриктното спазване на  ЗЗО в период на рамково договаряне за нов национален рамков договор.

            Гр.София, 09.11.2005г.

                                                                                    С УВАЖЕНИЕ:

                                                                                   

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                                                    /Д-Р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ/

 архиви за 12 2005

Студио Х Печат

Изх. № 517/27.12.2005 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА РК НА БЛС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно решение на НС на БЛС от 23.12.2005г. ви уведомяваме, че от страна на УС на БЛС след 41 извънреден Събор са предприети следните действия, свързани с подписването на НРД 2006г.:

На 16,17 и 18.12.2005г. бяха проведени срещи с новоизбрания УС на НЗОК. УС на БЛС изложи позицията, че НРД 2006 се базира на действащият НРД 2005г. с договорените до 12.12.2005г. промени, които бяха представени на Събора и за които ни беше гласуван мандат за подписване.

На 18.12.2005г. бяха договорени и приети от двата УС някои промени по отношение на регулация, контрол и санкции, видно от предоставеният ви протокол на заседанието на НС. Преговорите приключиха в 15,30ч. на 18.12. и беше определен  16,30 часа за подписване на НРД 2006г. в МЗ. По независещи от нас причини подписването беше отложено до 18,30ч, когато бяха донесени от НЗОК екземплярите за подпис. Подписването със закъснение от два часа в присъствието на управителните съвети на БЛС, ССБ и НЗОК, министъра на здравеопазването и журналисти от националните медии не даде възможност за проверка на достоверността на екземплярите от НЗОК. Освен петте екземпляра на НЗОК, подписани от страните по НРД съгласно ЗЗО, по наше настояване бяха предоставени и подписани от страна на БЛС, ССБ и министъра на здравеопазването два екземпляра от договорения НРД 2006г, изготвен на базата на протоколи и  стенограми от проведените преговори и постигнатите съгласия от двата управителни съвета.

. В последствие се оказа, че НЗОК е предоставила вариант на НРД 2006, различаващ се значително от договореният НРД 2006г. от УС на БЛС и НЗОК.

На 20.12.2005г. спешно беше изпратено официално писмо до отговорните институции писмо, видно от приложението.

На 20.12. в 11ч. в БЛС се явиха представители на НЗОК, водени от директора д-р Букарев, който потвърди наличието на разлики, видно от стенограма.

На 21.12 в 12ч. беше проведена спешна среща с министъра на здравеопазването проф.Гайдар ски с част от оперативното ръководство на УС на БЛС – д-р Кехайов и д-р Демиров, които  поставиха проблема с несъответствията на варианта на НЗОК с договорения НРД. На срещата присъства и д-р Е.Райнов – зам.министър и председател на УС на НЗОК.

На същата дата в 14 ч. беше проведена среща между съветника на Президента на Република България по социалните и здравни въпроси г-н Никола Николов и д-р Пл.Демиров – гл.секретар на БЛС, на която беше обсъдена възникналата ситуация около НРД 2006г. и беше връчено писмо до президента касаещо посочените проблеми.

НА 22.12.2005г. в отговор на получен факс в БЛС от НЗОК и липсващо приложение към него, с които НЗОК ни уведомява, че ще предостави вариант на НРД 2006г. за публикация  в “Държавен вестник”, беше изпратено писмо до Председателя на НЗОК в което се подчертава, че текста за публикация трябва да бъде надлежно заверен на всяка страница от договарящите страни. Копие от писмото беше изпратено и на Председателя на ССБ. На същата дата с писмо до Председателя на УС и до Директора на НЗОК  беше изпратен екземпляр от договорения НРД2006г.

На 23.12.2005г. беше изпратено писмо до главния редактор на “Държавен вестник” с копие до Председателя на 40-то Народно събрание с молба НРД 2006г. да бъде публикуван след надлежна заверка на всяка страница от договарящите страни по НРД.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС:

                                                                                    Д-Р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ


 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Изх. № 506/20.12.2005 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА НЗОК

Г-Н ЕМИЛ РАЙНОВ

 

                                                            КОПИЕ:

                                                            ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

                                                            ПРОФ. РАДОСЛАВ ГАЙДАРСКИ

                                                            ДО ДИРЕКТОРА НА НЗОК

                                                            Д-Р ИВАН БУКАРЕВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАЙНОВ,

След приключване на преговорите между УС на БЛС и УС на НЗОК в 15.30ч. на 18.12.2005г. и договореността между двата УС за подписване на НРД 2006 в 16.30ч., подписването бе отложено за 18.00ч., като текстът бе внесен и предоставен за подписване от директора на НЗОК в 18.30ч. Така направените отлагания и присъствието на всички национални медии на процедурата по подписване направиха невъзможно съпоставянето на предоставения от директора на НЗОК текст на проекта на НРД 2006 с договореното между двата УС съдържание на НРД 2006, съгласно стенограмите от заседанията и подписания на 18.12.2006г. протокол относно контрол, санкции и регулация.

При съпоставка на предоставения от НЗОК текст на НРД 2006 и подписания от министъра на здравеопазването и двете съсловни организации проект, включващ само договорените разпоредби, бяха констатирани значителни разлики, както в броя на договорените разпоредби, така и в смисъла им, които подменят договореностите между двата УС и съдържанието на НРД 2006. Считаме, че съдържанието на НРД 2006 бе изрично договорено да се основава на това на действащия НРД 2005 при разписване на няколко нови разпоредби, чието съдържание е фиксирано в подписаните между двата УС протокол и стенограми от заседания, които разпоредби бяха приети от 41-ия Извънреден събор на БЛС. Също така, следва да се отбележи, че приложенията към НРД 2006, които са неразделна част от същия и които бяха договаряни на заседания на двата УС, не бяха предоставени от директора на НЗОК за разглеждане и подписване.

 С оглед спазване на принципите на договорното начало съгласно Конституцията на РБългария, Закона за здравното осигуряване и Закона за задълженията и договорите, предлагам днес, в 11.30ч., в УС на БЛС, да се осъществи спешна среща между оперативното ръководство на УС на БЛС и УС на НЗОК, на която да бъде съгласувано реалното съдържание на договорения проект на НРД 2006, което да бъде удостоверено чрез подписи на всички страници от текста на НРД 2006, след което текста да бъде внесен от Вас за обнародване в “Държавен вестник”. Последното ще бъде законосъобразния завършек на процедурата по рамково договаряне за НРД 2006.

гр.София, 20.12.2005г.                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС:

                                                                                    Д-Р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ

НРД 2006 публикуван Печат

 НРД 2006 беше публикуван в Държавен Вестник на 30.12.2005г.Image Прогреса от миналата година е очевиден - няколко дни по-рано от времето когато видяхме НРД 2005. Новост този път беше мистерията за това кой е верният текст подписан на 18.12. Това обаче едва ли е особено важно, като се има пред вид,  тоталното неведение на колегите за това какъв договор ще се подписва,  неведение продължило и след подписването. Бегъл поглед на новият договор открива неща, за които на лекарският събор се твърдеше, че няма да са обект на промяна - например раздела за санкциите. При клиничните пътеки също виждаме доста дискутабилни обеми и цени. Зад тях прозират личните мнения (или желания) на знайни и незнайни консултанти, винаги готови да докарат на клиниката си някой лев повече. Проблемите няма да подминат и ОПЛ - профилактичните прегледи са с обем който меко казано ни озадачава. Макар че в основата на това са наредби на МЗ, каква бе позицията на БЛС, чухме ли изказване по въпроса от хората които трябва да защитават лекарските интереси? Акушер гинеколозите не получиха изравняване на цената на първичните прегледи на бременни с тези на останалото население, но за сметка на това вече ще са длъжни да имат и трансдюсер за изследване на млечни жлези. Той струва няколко хиляди долара, а касата няма да заплаща прегледа с него. Ножицата за гипс остава задължителна за всички специалисти. Спешният шкаф отново изникна, пълен повече от всякога с ненужни медикаменти, които ще чакат да им мине срока на годност, или да бъдат докоснати от ръката на проверяващ от касата.Новост в договора е възможността за прекратяването му при липса на оборудване (при повторно "нарушение"). В заключени ще кажем, че прието наше предложение няма, от другите колегии да се похвалят ако са успели. Който все още не си е изтеглил НРД и готовите приложения към него може да го направи от сайта на БЛС, НЗОК

03.01.2006г.

*  *  *  *  *

Във връзка с множеството запитвания от страна на колеги и изразеното недоволство от тях по различни аспекти на новоприетия рамков договор, УС на РК на БЛС Кюстендил прие декларация адресирана до ръководството на БЛС

 

 

Продължава...

Aрхив за 01-06 2005

архиви за 04 2005

40 СЪБОР НА БЛС Печат

            На 27 и 28 април в София се проведе 40 Събор на БЛС. Делегати на него от РК Кюстендил в съответствие с решенията на общото събрание от 08.02.2005г бяха д-р Н.Стоянов, д-р Ст.Константинов, д-р Л.Николова, д-р С.Стефанова, д-р М.Попниколов, д-р В.Давидков и като гост поканен от централното ръководство д-р Р.Арабаджиева. Квотата за нашият район предвиждаше още делегати, но в крайна сметка това бяха колегите които оставиха за кратко ежедневната си работа.

Image

            Откриването на събора се състоя на 27.04 от д-р Кехайов след което преминаха традиционните приветствия – от председателя на парламента,от министъра на здравеопазването, председателя на парламентарната комисия по здравеопазване, представители на здравната каса и не малко гости от чужбина (Германия, Унгария, Македония, Сирия, Япония и др.)

            Втората част на денят беше заета с представяне на отчетният доклад за изминалите 3 години от председателя на БЛС д-р Кехайов. Няма да се спираме на детайли, само ще споменем, че всеки желаещ колега може да се запознае с пълната му версия в офиса на регионалната колегия. Непосредствено след доклада думата беше дадена на делегати за изказвания. Множество бяха засегнатите въпроси повечето от които касаеха бъдещето, а не конкретни теми от отчета. Представител на Спешната помощ запита какво прави БЛС за тях. В същност ситуацията с колетите от спешните центрове е доста показателна за значението на лекарският съюз. Чували сме изказвания поставящи под съмнение ползата от членство в съюза. Може ли обаче някой да отрече факта, че именно благодарение на преговори между БЛС и Здравната каса при всеки нов договор се променя и заплащането на нашият труд? Наистина има още какво да се желае, но примера с работещите в спешните центрове които са на заплати определяни от министерството и при които отсъства механизъм при които БЛС (т.е. те самите) да водят преговори за условията на работа, по-добър ли е? Други изказвания поставиха ударение върху необходимостта от остойностяване на медицинските услуги. Това е широка тема за размисъл, защото е нереално да се заплаща една и съща сума за лекарски преглед при различните специалности, при положение, че апаратурата която им се изисква и ползва е различна, а от там и разходите достигат десетократни разлики. Колеги изразиха желание да знаят имената на експертите подготвящи рамковите договори – както от страна на БЛС, така и от страна на НЗОК. Ние намираме това за уместно и добавяме, че също така трябва да се знаят имената на експертите подготвящи наредбите на Министерство на здравеопазването, защото често именно от необмислени и лошо преценени наредби започват проблемите които се пренасят в рамковите договори и накрая се стоварват върху лекари и пациенти. От приветстващите събора, а после и от изказващите се не беше подмината темата и за проведените показни акции срещу лекари и т.н. „корупция”. Позволяваме си да я сложим в кавички, защото ето какво значи корупция (от лат. corruptio) : поквара, подкупничество на държавни служители. Дали поквара е удачната дума за хора излекували не един ? Не е ли по-редно да се говори за нерегламентирани плащания или ако щете за пари под масата? Да, нека си кажем истината –и това съществува, но за мнозинството от колегите не се отнася. И няма ли да е по-удачно да се помисли как системата да не предразполага към такива действия, а не да се третират лекари по подобие на тежките престъпници? Поставиха се въпроси и за освободените от потребителски такси – защо те са за сметка на лекаря който преглежда тази група пациенти, няма ли да е по-справедливо те да се поемат от институцията която прокламира, че тази или онази категория пациенти не трябва да заплащат? След множеството въпроси думата взе д-р Кехайов и отговори на някои от поставените въпроси. Разбира се цялото многообразие не можа да бъде обхванато, а и формално темата за дискусии трябваше да е ограничена до фактите от отчетният доклад. Надяваме се, че казаното от колегите ще стане основа за задълбочени анализи през следващите месеци.

Image

            След приемане на отчетният доклад се пристъпи към изключително важна стъпка – избиране на нов председател на БЛС за следващите 3 години. Предложен беше досегашният председател д-р Андрей Кехайов. Други кандидатури не бяха издигнати. Както е предвидено в устава последва тайно гласуване. От регистрираните 430 делегати в гласуването участваха 306. 255 подкрепиха кандидатурата на д-р Кехайов, 51 бяха недействителните (или против) бюлетини. Така с 83% от гласувалите д-р Кехайов беше избран за нов 3 годишен мандат. Гласуването беше напълно демократично, от нашата колегия участие в най-натоварената комисия – по изборите взе д-р Константинов. Какво означава този резултат? Разбира се, че това е признание от страна на колегите за работата на досегашният председател, но това е и огромен кредит от всички нас за бъдещите му действия по множеството задачи които стоят пред БЛС. Кюстендилската колегия изразява поздравления на новият председател и пожелание за успешна съвместна работа.

             За вторият ден на събора >>>>> 40 СЪБОР НА БЛС част II

Книжки за СДО Печат

(май 2005) 41 книжки са следдипломно обучение са закупени от колеги от Кюстендил. От района на Дупница броят на закупилите книжки е едва 21. Темата за следдипломното обучение ще става все по-актуална, особено с влизането ни в ЕС.

************

Близо тройно е нараснал броят на закупените книжки за СДО в колегията за половин година. Към 11.11.2005г. 119 колеги имат книжка - 69 от Кюстендил и 50 в Дупница. Проблеми обаче има още много за решаване - например формите за обучение на работещите в ТЕЛК, Здравната каса, медицинските представители на фармацевтични фирми - лекари със по-специфична функция, които също трябва да продължават обучението си.

Писмо до НЗОК Печат
 •     Представяме ви писмо  редактирано от колеги ОПЛ адресирано до НЗОК по повод проблеми в практическата работа,  както и официалният отговор който получихме от НЗОК

  ДО ДИРЕКТОРА НА НЗОК ГР. СОФИЯ

КОПИЕ:     БЛС ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с новия лекарствен списък, влязъл в сила от 01.02.2005 г. и издадените от Вас указания за работа с него, в процеса на работа установихме следните пропуски, за което желаем допълнително уточняване:

1. Изписването на определени медикаменти на отделни рецептурни бланки съгласно Указанията за работа с новия лекарствен списъкът е нелогично и води до загуба на време и натоварване на амбулаторията, което е в ущърб на пациенти и лекари, свързано е с допускане на неволни технически грешки, които водят до финансови санкции. Каква е презумпцията да се изписват тези лекарства на отделни бланки?

2. СИМП могат да издават протоколи и рецептурни бланки на ЗЗОЛ на определен период. Какъв проблем би било за специалиста, когато издава тези протоколи и извършва консултация, той да изпише необходимите лекарства?

3. При предписване на доза, по-висока от ДДД  и МД в Указание за работа с лекарствения списък на НЗОК – РД – 16-4/20.01.2005 г. се изисква предписващият лекар да се подписва срещу предписаното лекарство. Например: най-масово използваните лекарства – АС инхибитори ДДД – 10 мг, които са крайно недостатъчни като компенсиране на заболяването. При диабетици ДДД за Манинил 3,5 мг. е 2 х 1 таблета; Метфогама – 2х1 таблета, които са недостатъчни за компенсиране на втори тип диабет; Глюкотрол 10 мг. – препоръчителната доза е 5 мг., а таблетката е 10 мг., лекарството се приема 10 мг. еднократно дневно. Защо е необходимо предписващият лекар да се подписва допълнително при надвишаване на ДДД?

4. Във връзка с поискана от други ведомства  информация за пациенти напр. от Социални грижи – мед. удостоверение за ползване на транспорт, телефони, рехабилитация и др., която информация се съдържа в решенията на ТЕЛК и книжките за хронично болни; от Военна комисия по отношение статуса и имунизациите на донаборниците, която информация се съдържа в ЛАК.  Този контингент пациенти са освободени от потребителска такса и ведомствата могат да получат необходимата им информация от ТЕЛК и ЛАК.

УС на РЛК гр. Кюстендил

 • Отговор                             До Регионална колегия на БЛС Гр. Кюстендил

               Относно: Писмо с ваш изх. № 276/29.03.2005 г.  и наш вх. № 17-01-28/05.04.2005 г.

              Уважаеми колеги,

             По повод полученото писмо ви уведомяваме:

             По т. 1 – Изписването на определени медикаменти от лекарствения списък на НЗОК на отделни рецептурни бланки се налага за извършване на контрол и предотвратяване на злоупотреби от аптеките за лекарства, за които пациента доплаща по-голямата част от цената.

             По т. 2 – СИМП може да предписва лекарствените продукти само след заверяване на протокола в РЗОК.

             По т. 3 – Предписващият лекар се подписва само при предписване на доза, по-висока от максимално определената при  разрешаването за употреба на лекарствения продукт, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 на МЗ, а не при надвишаване на ДДД.

              По т. 4 – Задължение на общопрактикуващия лекар е да издава на записаните в регистъра му ЗЗОЛ документи и справки, предназначени за други ведомства, което е регламентирано в чл. 118 от НРД.

                                                                        ДИРЕКТОР НА НЗОК

                                                                        Д-Р ИВАН БУКАРЕВ
Лечението на постменопаузалната остеопороза Печат

архиви за 05 2005

ВЪЗМУТИТЕЛНО! Печат
Трима шофьори и санитарка от Спешен Център - Кюстендил са пострадали на 30 май вечерта от развилнели се недоволни роми. Жителите на кв.Изток са основни потребители на услугите на спешният център – възползвайки се от безплатното и достъпно обслужване. Както напоследък се случи и на други места в страната недоволството им лесно преминава във физическа разправа. Това не може да не буди възмущение, още повече когото случаят се отнася до здравно заведение. Въпреки множеството сигнали до висшестоящи инстанции Спешен Център няма собствена охрана. Колеги изразиха притеснението си от факта, че са ставали обект на заплахи и в други случаи – често и на наркомани. Инцидента е повод да се запитаме докога спешните центрове ще запушват дупките на доболничното обслужване, като се използват за медицинска помощ често нямаща нищо общо със спешността. Наложително е държавата да се погрижи по-сериозно за сигурността на персонала работещ там, за да се избегнат подобни инциденти в бъдеще.
За специализацията Печат
 • Предлагаме ви публикация на Дневник Online засягаща въпроса за специализацията на лекарите. След като я прочетох се изкушавам да дам кратък собствен коментар по темата. Не е редно да не се заплаща за положен труд. Не е редно обаче и всеки да специализира каквото си иска, без значение дали има необходимост от толкова специалисти. По света специализират най-добрите и това е гаранция за високо качество, а от там и за високи доходи. В САЩ може средният доход на специализант да  53 хил.долара, но вече получил специалност дохода става стотици хиляди. Така че специализацията срещу заплащане извън държавната поръчка не е добро решение за наситеният лекарски пазар. Друг е големият проблем който БЛС и държавата трябва да разгледат - качеството на специализацията и възможността специализиращият да работи, да преглежда, лекува, оперира. Не се ли е сблъсквал всеки от нас по време на специализацията си с неохотата на обучаващият го старши колега да му разреши практическа дейност? Не сме ли губили ценно време в мотаене по университетските коридори, вместо да сме с пациент? Идеята за фонд за заплатите на специализиращите е добра, но трябва точно да се прецизира нужният брой специалисти за страната по дисциплини за всяка година и кандидатите да се явяват на сериозен анонимен изпит.  /Лично мнение:Ст.Константинов/ Други мнения на колеги с удоволствие ще бъдат публикувани на сайта - достатъчно е да пишете на var%20addy86154%20=%20%27blskn%27%20+%20%27@%27%20+%20%27blskn%27%20+%20%27.%27%20+%20%27org%27;document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy86154%20+%20%27%5C%27%3E%27%20+%20addy86154%20+%20%27%3C/a%3E%27%20%29;//--%3E%3C/script%3E%3Cnoscript%3E%D0%A2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%20email%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5,%20%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0%20Javascript%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%3C/noscript%3E"> Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Медиците от випуск 2004 молят за помощ МАРИЯ ЧИПИЛЕВА 17:35 ч. 30.05.2005
 

Медиците от випуск 2004 г. на Медицинския университет в София молят председателя на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Андрей Кехайов за помощ. Причината е, че те са принудени да си плащат за това, че ще работят през следващите 5 години. Проблемът идва от начина, по който се провеждат лекарските специализации. Младите лекари са написали официално обръщение, в което молят д-р Кехайов за съдействие, след като не са срещнали разбиране от министерствата на здравеопазването и образованието. Под писмото досега са се подписали сто от абсолвентите.

Специализациите започват, след като лекарите завършат висше образование. Младите медици трябва да продължат обучението си, ако искат да станат хирурзи, анестезеолози, гинеколози, семейни лекари и т.н. В противен случай имат право да работят само във фармацевтични компании или под надзора на друг медик, но не и самостоятелно. Продължителността и формата на обучението зависят от избраната специалност. Обикновено трааят между 2 и 5 години, като лекарите работят наравно с по-старшите си колеги в болниците. През това време обаче медиците не получават заплата и осигуровки, тъй като се водят за ученици. Това го няма никъде по света, средният доход на един специализант в САЩ годишно е 53 хил. долара, каза д-р Боньо Бонев, зам.-председател на столичната колегия на БЛС.

Освен че остават без препитание, младите кадри са длъжни и да си плащат обучението. Причината е, че местата, които са по държавна поръчка, са много ограничени. Освен това, за да кандидатства някой за тях, трябва вече да работи като лекар, а никъде не наемат на работа без специалност, обясни проф. Тодор Чернев от Медицинския университет. Таксите пък варират, тъй като всяка болница има право сама да определя размера им. Така за специалността "Акушерство и гинекология" в "Майчин дом" се плаща по 1000 лв. на година, а в "Шейново" - по 2 хил. лв., каза д-р Бонев. Резултатът от неуредиците са по-ниското качество на бъдещите специалисти и масовото напускане на страната, допълни д-р Методи Маджаров, председател на столичната колегия на БЛС.

За да се реши проблемът, младите медици и столичната колегия на БЛС настояват за законови промени - лекарите да специализират на трудов договор и да се създаде специален фонд за заплатите и осигуровките им.

Спешният шкаф - повод за наказание Печат

Публикуваме текста на писмо адресирано до председателя на УС на БЛС и НЗОК във връзка с неясноти за съдържанието на спешните шкафове, които са  поводи за санкции от страна на Здравната каса. Може да прочетете НАРЕДБА № 25 ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩот 4 ноември 1999 г.обн., ДВ, бр. 98 от 12 ноември 1999 г., в сила от 16.11.1999 г.,изм., бр. 69 от 2001 г., в сила от11.08.2001 г, но от това няма да ви стане много ясно - там се говори какви медикаменти са необходими за ЦСМП, а не за кабинети, да не говорим, че някои от тях ги няма в търговската мрежа от години. За какви проверки тогава да говорим?
 

                         РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – КЮСТЕНДИЛ

                                   ул. “Яворов” №10; к-т 415; тел./факс: 078/27662; п.к. 203;

 

                                         ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БЛС

                                         ГР. СОФИЯ

 

                                     КОПИЕ:     НЗОК ГР. СОФИЯ

 

 

 

 

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

 

            С оглед зачестилите проверки от страна на РЗОК гр. Кюстендил по повод проверка на съдържание на спешен шкаф от ПИМП и СИМП по Наредба № 25/04.11.1999 г., предлагаме БЛС да съгласува с НЗОК актуалния списък на необходимите медикаменти за спешен шкаф от изпълнители на ПИМП и СИМП.

            Това предложение е породено от морално остарелия списък ,публикуван в наредбата, тъй като част от тях липсват в търговската мрежа и са отпаднали от производство.

 

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:___________________

                                                                      /Д-р Н. Стоянов/

 
Рог на изобилие... Печат

Изборите идват, а здравеопазването е любима тема на политиците, особено когато се обещава. Какво по-хубаво да обещаеш на избирателя, че ще има по-добри грижи за здравето му без да плаща повече? Е, вярно е, че вече виждахме най-обещаващите да правят най-големи поразии, но номерът може и този път да мине. Статията на в.Капитал ще направи опит да ви ориентира в света на предизборните обещания

 • Рог на изобилие в здравеопазването

Всички партии обещават да поставят пациента в центъра на системата и да му предоставят множество медицински услуги. Но не отговарят на въпроса откъде ще дойдат парите за това.
БСП обещава в програмата си, че няма да увеличава здравните вноски. Тази позиция със сигурност ще бъде приветствана от бизнеса, за който и сега осигурителната тежест е огромно бреме. В същото време червените обаче подчертават, че няма да бръкнат директно и в джоба на пациентите, тоест алтернативата е да се натовари държавният бюджет. Социалистите обещават всеки пациент да разполага с поне двама лични лекари и свободен достъп до няколко специалисти. Здравната каса със сигурност не може да издържи на подобно увеличение на разходите. Освен това БСП залага намаляване на приходите на НЗОК, като предлага да бъде премахната потребителската такса от 1.50 лв. за преглед. До момента тя възпира част от пациентите хипохондрици да ходят всеки ден на преглед.
Всички партии са открили в платформите си панацеята за края на корупцията в здравеопазването - пациентите вече няма да плащат в брой, а ще ходят на лекар с електронни карти. Идеята да не се плаща в брой по принцип е изключително доб­ра, ще помогне да се контролира изразходването на парите за здраве и е един от начините за борба с корупцията.
Повечето партии макар и предпазливо предлагат и още една радикална стъпка - стимулирането на доброволните здравни фондове като конкуренция на здравната каса. За разлика от предишните си изявления БСП се отказва от тази стъпка в предизборната си платформа. ОДС предлага нещо като разделение на здравните услуги за бедни и богати - държавата плаща през касата за лечение на бедните, държавните служители, майките и социално слабите, а всички останали си плащат повече и се лекуват по-добре, където ги насочат от доброволния им здравен фонд. Идеята на ОДС е така здравната каса да има конкуренция.
В предизборните обещания има блестяща възможност лекарското, стоматологичното и фармацевтичното съсловие да видят собствения си интерес. Всички с изключение на БСП (която мълчи по въпроса) им обещават приватизация на лечебните заведения, и то с тяхно участие.
Единствено ДСБ предлага граждански контрол върху касата чрез представители, избрани от общината. Всички начело с НДСВ предлагат да се премахнат талоните за прегледи и ограниченията за посещения при лекари и избор на болница да отпаднат. Нито една партия обаче няма разчет дали обществените фондове могат да платят, ако всички пациенти съвсем свободно се лекуват.

Много пари, малко реформи

НДСВ

 • електронно здравно досие и лична електронна здравна карта на пациента
 • специализиран държавен фонд за лечението на социално слабите
 • развитие на доброволното здравно осигуряване
 • обществено-частна собственост върху болниците
 • развиване на групови медицински практики за денонощно обслужване
 • премахване на лимита на талоните за преглед при лекари специалисти
 • отделения за спешна и неотложна болнична помощ към областните и по-големите районни лечебни заведения
 • покупка на изцяло нови линейки и осем санитарни хеликоптера за спешна помощ
 • постепенно увеличаване на дела от БВП за здраве до 6% през 2009 г.

БСП

 • запазване размера на здравната вноска
 • гарантиран минимален пакет здравни услуги за всеки осигурен
 • право на свободен избор на лечебно заведение
 • свободен достъп поне до двама лични лекари и няколко специалисти
 • поемане на част от скъпоструващите лекарства и операции чрез фонд за държавна здравна солидарност
 • заплащане с лична дебитна карта, като ресурсът се предоставя от осигурителната система
 • възстановяване на училищното здравеопазване

ОДС

 • въвеждане на втори стълб - допълнително здравно осигуряване с избор между конкуриращи се фондове
 • държавата ще поддържа минимален пакет за онези, които не могат да си доплатят на здравен фонд
 • финансиране на лечението изцяло през здравната каса и доброволните фондове
 • предаване на собствеността на бившите поликлиники на лекарите
 • предаване на собствеността върху болниците в ръцете на истински заинтересуваните за тяхното развитие, държавата ще запази възпираща квота
 • ваучерна система за транспортиране на пациентите до болничните заведения
 • 6-8% от БВП ще бъдат отделяни за здравеопазване след пресичането на корупцията в сектора и установяване на конкурентна среда

ДСБ

 • болният сам контролира как се харчат парите за неговото лечение чрез електронни карти
 • болниците получават пари в зависимост от това дали пациентите са ги избрали
 • приватизация на лечебните заведения с възможност персоналът да ги купи по пазарна оценка
 • подобряване достъпа до съвременни лекарства и въвеждане на най-новите съвременни ваксини
 • улесняване на достъпа до стоматолог със специално внимание не само върху услугите за деца, но и за възрастни хора
 • засилване на контрола над работата на здравната каса и граждански контрол върху районните здравни каси чрез излъчени от общинските съвети представители
 • разширяване ролята на доброволните здравни фондове
 • употребата на цигари и алкохол да бъде обвързвана с увеличаване на средствата от акцизи за профилактични програми
 
Съсловна организация за сестрите Печат
София. Медицинските сестри, акушерките и медицинските специалисти ще бъдат обединени в съсловна организация, наречена Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Това е записано в приетия от парламента Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и профилните медицински специалисти. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще води регистър на медицинските сестри, акушерките, специалисти в страната. Освен това тя ще приеме Кодекс за професионална етика и правила за добра практика на медицинските сестри и акушерките. За нарушение при изпълнение на професионалните задължения на медицинските сестри, акушерките и специалистите наказанията ще бъдат порицание, глоба в размер от една до пет минимални работни заплати или заличаване от регистъра за срок от три месеца до три години.
Парламентът заседава за последен път преди ваканцията на депутатите заради предстоящите парламентарни избори. След поименна проверка преди около час стана ясно, че няколко народни представители спасиха с присъствието си кворума в последния пленарен ден от 39-ия парламент.
Информацията
е на БНР. (агенция

архиви за 06 2005

Възходът на Ирландия Печат
Ако се страхувате от Европа, от чуждите инвестиции, купуването на земя и подозирате, че някой иска да ни изкупи на безценица - добре е да прочетете това. Не е нужно да откриваме колелото повторно...
 • Възходът на Ирландия 30.6.2005 NY Times

Ето един факт, който вероятно не ви е известен: в момента Ирландия е най-богатата страна в Европейския съюз след Люксембург. Точно така – страната, която стотици години бе известна с емиграцията, трагичните поеми, бедствия и граждански войни, днес има брутен вътрешен продукт, по-висок от този на Германия, Франция и Англия. Как Ирландия успя само за едно поколение да се превърне от болния човек на Европа в съвременна богата страна? Това е един успешен пример за историята на Европа, за това как успяват онези, които прегръщат идеите на глобализацията – Ирландия, Англия, Скандинавия и Източна Европа, докато тези, които следват френско-германския социален модел, страдат от висока безработица и нисък прираст.

Обратът за Ирландия започва през 60-те години, когато правителството направи безплатно гимназиалното образование и даде възможност децата на работническата класа да се сдобият с дипломи. В резултат, когато страната сеприсъедини към Европейския съюз през 1973 г., тя разполагаше с достатъчно образована работна сила. В средата на 80-те Ирландия вече беше пожънала първите ползи от членството си в обединението – субсидии за изграждане на по-добра инфраструктура и голям пазар, на който да пласира стоките си. Но все още нямаше достатъчно конкурентни продукти, заради годините на протекционизъм и фискален мениджмънт. Затова и повечето студенти емигрираха.

Но Ирландия си извоюва промяната чрез поредица от необичайни мерки. Правителството, основните търговски обединения, фермерите и индустриалните производители се обединиха и приеха програма за фискални ограничения, до 12.5% данъци, ограничения на цените и заплатите, и агресивно ухажване на чуждестранните инвестиции. През 1996 г. обучението в колеж също стана безплатно, което още повече увеличи възможностите на работната сила.

Резултатът бе феноменален. Днес на местния пазар присъстват 9 от 10-те най-големи фармацевтични компании в света, 16 от 20-те топ-производители на медицинско оборудване и 7 от 10-те най-големи софтуерни компании. През последната година Ирландия получи от САЩ повече директни чуждестраннни инвестиции, отколкото от Китай. И постъпленията в държавната хазна растат.

През 1990 г. цялата работна сила на Ирландия наброяваше 1,1 милион души. Днес тя е два милиона, безработица практически няма, а чуждестранните работници са над 200 000.

„Това не е чудо, не сме открили златна нишка”, твърди вицепремиерът Мери Харни. „Просто водихме правилна политика и прегърнахме глобализацията”.

Повишение на заплатите Печат
Да ни е честито, ще може да зареждаме по няколко литра бензин в повече! Причината - Вдигат се заплатите на лекари и учители ( по материали на  "ДНЕВНИК" 28/6 )

            Средно с 3.6% ще се увеличат заплатите на работещите в бюджетната сфера от 1 юли. Работещите в здравеопазването, включително в училищата и детските ясли, ще получават с 6 лв. повече, отколкото досега и средната заплата там става 222.17 лв.

            Директорите на лечебни заведения ще получават основна заплата от 423 лв., а не 408 лв., както сега. Заплатата на старшите лекари в отделения и завеждащите направление или сектор нараства от 259 лв. на 268 лв

  

Касата намалява парите Печат
ImageКасата ще намалява заплащането на клиничните пътеки, защото парите не стигат и се подозира, че има източване. Колко ефикасен ще е този механизъм? Колкото ако на една течашта чешма  сложиш по-тънка тръба, вместо да помислиш кой и как ще върти крана. Защото по-ниското заплащане наказва и хората които съвестно си вършат работата, а те би трябвало да се поощряват!

Ето повече по темата:

От 1-ви август касата намалява финансирането на болниците.Половин милион лева няма да стигнат за лечебните заведения  Владимира Нушева   28.6.2005 zdrave.net

От 1-ви август т.г. НЗОК ще намали с 20% цените на клиничните пътеки за всички болници в страната, заради системното източване на бюджета на касата. Това заявиха днес председателят на УС на здравната каса – Кирил Ананиев и нейният директор д-р Иван Букарев. От началото на годината касата е платила 225 млн. лв. на болниците, при бюджет за цялата година от 295 млн. лв. Дори и да се добавят парите от оперативния резерв на НЗОК, сумата от 380 млн. лв. пак няма да е достатъчна, категорични са от касата. Според Ананиев, касата има сериозен проблем. Само за последния месец са изразходвани 45 млн. лв. Почти във всички от проверените 104 многопрофилни болници, 48 специализирани болници и 12 медицински центъра са разкрити нарушения. „Засега сме провери 60% от всички лечебни заведения, сключили договор с касата по клинични пътеки. И в останалите ще констатираме нарушения, без всякакво съмнение”, отсече д-р Букарев. Това щяло да бъде и възпитателно за нарушителите, които злоупотребяват с бюджета на НЗОК. Касата ще прехвърли към болниците и 50 % от преизпълнението на приходите си, което е между 70 и 100 млн. лв. Ще бъдат и отпуснати и 10 млн. лв. от икономиите на бюджетите за семейните лекари и от административни и капиталови разходи на здравната каса. 250 000 са преминалите болни през първото шестмесечие на годината, но е нараснал броят на неоснователни хоспитализации, категорични са от касата. Това са по пътеките за хронична сърдечна недостатъчност, както и за раждания на недоносени бебета до 2500 г, за което НЗОК плаща 600 лв. За нормално раждане от касата изплащат на лечебното заведение наполовина – 300 лв. 10 % от всички хоспитализирани в страната са с т.нар. рехоспитализация. „Пациенти се приемат за лечение с някакво заболяване, като след месец-два те отново лежат в тази или друга болница със същото заболяване”, възмущава се д-р Букарев. Той добави, че няма данни дали болни се оперират без нужда, но не би се учудил на такъв феномен. Касата е разкрила неправомерно поискани средства в размер на 400 000 лв., наложени са санкции за 300 000 лв.

************

Българският лекарски съюз /БЛС/ е против намаляване цените на клиничните пътеки. Това каза пред журналисти д-р Андрей Кехайов, председател на БЛС по повод предложението на Националната здравноосигурителна каса от 1 август цените на пътеките да бъдат намалени с 20 на сто.
Трябва да се увеличи ресурсът за здравеопазване на 6 процента от Брутния вътрешен продукт, или да се увеличи здравноосигурителната вноска за гражданите, допълни Кехайов.

След изборите Печат

В следващият парламент БСП ще има най-много депутати и въпреки че те няма да са достатъчни да състави самостоятелно правителство, броят им далеч надвишава всяка от парламентарните политически сили взета самостоятелно. Какво и как желае да промени БСП в здравеопазването? По-долу е извадка от тяхната програма за управление в частта здравеопазване, с препратка към официалния им сайт, където е поместена. Окончателните резултати от изборите от РИК Кюстендил и имената на избраните народни представители може да намерите тук

Image Проект
ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО
УПРАВЛЕНИЕ
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
НА ПРОГРАМАТА НА БСП ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2005-2009 г.

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

• Осигурено от държавата майчино и детско здравеопазване.
• Възстановяване на училищното здравеопазване.
• Държавна спешна и неотложна помощ.
• Поемане на част от скъпоструващите лекарства и операции чрез фонд за държавна здравна солидарност.
• Запазване размера на здравната вноска.
• Гарантиран минимален пакет от здравни услуги за всеки осигурен гражданин на Р България.
• Всеки пациент да има право на свободен избор на лечебно заведение.
• Всеки пациент да има право на свободен достъп поне до двама лични лекари и до няколко специалисти ­ терапевт, офталмолог (евентуално: педиатър, гинеколог, невролог, УНГ).
• Парите “вървят” с пациента. Заплащането става чрез лична дебитна карта, с която се плаща във всички здравни заведения, като ресурсът се предоставя от осигурителната система.
• Премахване на потребителските такси.
• Възнаграждението на личния лекар зависи от реалните здравни услуги и броя на записаните пациенти.
• Електронно здравеопазване:
­- за всеки пациент се създава и поддържа лична електронна здравна карта;
-­ система за консултации и здравни услуги чрез Интернет;
­- интегрирани, стандартизирани и съвместими информационни системи на НОИ и НЗОК, които да позволяват достъп на гражданите, аптеките и здравните заведения през Интернет;
• Система за специализация и непрекъсната квалификация на всички категории медицински персонал.

 

 

 

 

Продължава...

Aрхив за 07-12 2006

архиви за 07 2006

Подписан анекс Печат
Един анекс – две съобщения. Цените на пътеките уж не се променят, но касата ще ги заплаща по-малко. Министър Гайдарски раздвоен между лекар и министър, заместника му - не.
Image

Съобщение на БЛС: Болниците ще работят по цени, обнародвани в Държавен вестник. Анексът не предвижда намаляване на цените на клиничните пътеки за болнична помощ. (blsbg.com)

Съобщение на НЗОК: Два са основните моменти, които се въвеждат: бе съставен проект на лекарствен списък на НЗОК и се увеличава списъкът на практиките в неблагоприятни условия - за общопрактикуращите лекари с една практика, а за стоматолозите – с четири практики (nhif.bg)

Раздвоението на министър Гайдарски: “Като лекар съм на страната на Българския лекарски съюз, защото ще бъдат ощетени болниците, но като министър съм на страната на здравната каса, защото, ако парите не стигнат до края на годината, Министерството на здравеопазването не може да даде повече на НЗОК. Няма откъде да дойдат парите” (bTV)

Заместник министър Райнов категоричен: Председателят на УС на НЗОК д-р Емил Райнов обаче е категоричен, че касата ще плаща по цени, определени с решение на УС от 30 юни. Ако обаче на края на година останат средства в бюджета, НЗОК ще доплати на болниците разликата до старите цени, обеща председателят на УС на касата. (zdrave.net)

Лекарски стачки Печат

    Хирурзи, анестезиолози и акушер – гинеколози започнаха безсрочна стачка в около 600 частни клиники във Франция. Протестите им са срещу непрекъснато повишаващите се цени на осигуровките за професионален риск от една страна и липсата на актуализация на тарифите, по които им заплаща здравното осигуряване. Според данни на CNAM (здравната каса) обаче доходите на частните клиники през тази година са се увеличили с 11,7%

    В същото време лекарите в Германия решиха да продължат стачката си, след като преговорите с властите се провалиха. Около 70 000 медицински служители в 700 клиники, от различни райони на страната, стачкуват вече трета седмица с искания за повишаване на заплатите с 17% и по добри условия на труд. Всеки ден в протестите участват между 10 и 15 хил. лекари.

    В България като страна с утвърдена демокрация на лекарите е забранено да стачкуват. Опитите за законови промени на този абсурд за сега не срещат радушен прием в Народното събрание.  

Декларация от МБАЛ "Н.Василиев" Печат
Уважаеми колеги, представяме ви подписка на работещите в МБАЛ "Н.Василиев" Кюстендил. Приканваме всички колеги да се присъединят към нея, а  колегите от другите болници в страната да последват примера. Лечебните заведения са договорни партньори на НЗОК, а не подчинени структури. Като такива те не могат да приемат отношение на здравната каса като на работодател, защото единствените наши работодатели са пациентите.

До НС на БЛС

                                                                  Копие: До РК на БЛС

Декларация

  на работещите в МБАЛ "Н.Василиев" Кюстендил

След обсъждане Решението на  Националния съвет на БЛС от 13.07.2006 г., колективът на МБАЛ “ Д-р Н. Василиев” гр. Кюстендил подкрепи изразените становища в него, с ясно съзнание за  задълбочаващата се  тенденция за извършване на едностранни и противоречащи на законите на страната действия на УС на НЗОК, а именно:

1. Още в началото на действие на НРД 2006 едностранно и в нарушение на чл. 55 на Закона за здравното осигуряване УС на НЗОК изключи от КП № 131 дейността дисцизия на секундерни мембрани и преустанови плащанията по тях. 

2.                  В нарушение чл. 55 на ЗЗО  УС на НЗОК едностранно издаде  “Методика за контрол” и на това основание започна откази за плащане при технически грешки в отчетните първични медицински документи, предавани към РЗОК

3.                  В нарушение чл. 55 на ЗЗО  УС на НЗОК едностранно на 30.06.2006 г. взе решение за намаляване цените на 57 клинични пътеки, намаляване цените на част от дейностите изпълнявани в клинични пътеки извън горепосочените 57, както и изключване на високоспециализирани медицински дейности като основни диагностични процедури, с който могат да се отчетат клинични пътеки. Последното решение засяга голям обем от извършваната дейност в лечебните заведения за болнична помощ и така  ограничава финансирането им. По този начин рязко се ограничава и достъпа на ЗОЛ до медицинска помощ по следния механизъм:

Прочети пълния текст...
Законопроект за лекарствата Печат

Законът за лекарствените продукти ще скъси пътя на всяко ново лекарство до потребителя

Мария Чернева Сряда 19 Юли 2006 БНТ

Лекарствата би трябвало чувствително да поевтинеят, ако бъде приет Законът за лекарствените продукти на правителството. Той залага много механизми за намаляване на цените на лекарствата. Те вероятно ще се изравнят с тези в Европейския съюз, които в повечето случаи са по-ниски. Министерството на здравеопазването ще регистрира най-ниските, пределни цени на лекарствата, които ще се доказват при сравнителен анализ с други 9 страни от ЕС. Това ще обезсмисли и всички тромави търгове, които крият много корупционни рискове. Касата ще плаща най-ниската цена за дадено лекарство, пациентите сами ще решават дали да доплащат за по-скъпи аналози.

По-бързо и лесно ще дават и разрешение на всеки, който иска да внася по-евтини лекарства. Търговци на едро ще могат да бъдат и самите производители. Така от пазара ще отпаднат много посредници. Новият закон ще скъси и пътя на всяко ново лекарство. Досега минаваха две-три години преди то да стигне до българския пазар. "А този нов закон разписва една нова процедура, в която в рамките на 6 месеца ще може да мине всички тези перипетии, за да стигне до пациента", каза д-р Емил Райнов, зам. министър на здравеопазването.

Всеки ще може да отваря аптеки, а не както досега само магистър-фармацевти. Единственият ефект от тази забрана беше, че отвори търговия с дипломи. Все пак остава изискването аптеката да се управлява от магистър-фармацевт.
Законът въвежда строги правила и за рекламата. Всички с хранителни добавки, които претендират, че лекуват, ще трябва да го доказват пред Агенцията по лекарствата. "Примери за продукти, които не са лекарства, а се напъват да са такива, любимите ми създания са байкалски шлемник, който миналата година лекуваше хипертония, тази година лекува онкологични заболявания... Рекламата на шлемник балкалски е незаконна, защото той е добавка към храненето, а претендира че лекува", каза д-р Емил Христов, изп. директор на ИАЛ.

Незаконно ще бъде и използването на рекламни плакати в лекарските кабинети. Нарушителите ги грози глоба до 12 000 лева.

Членове и анекси Печат
Image

По света лятото е сезонът, в който хората мислят за почивка, слънце и море. В българското здравеопазване това е сезонът на анекса към НРД, в който стана традиция да се намаля цената на нещо. През 2005 година НЗОК искаше да намали с 20% заплащането на клиничните пътеки, защото имало „източване”. Това не се случи, защото БЛС обжалва пред съда едностранното решение на касата и спечели делото. Тогава обаче действаше НРД 2005. Каква е ситуацията днес? В мотивацията си за едностранното решение НЗОК се позовава на чл. 203 от НРД 2006. БЛС пък се позовава на чл.55 от ЗЗО. Възможността касата да променя едностранно цената на клиничните пътеки се прокрадна в  скандално подписаният последен рамков договор. Това обаче в никакъв случай не освобождава тази институция от диалог с договорните и партньори. Такъв диалог не се състоя - решенията бяха едностранни. За доказателство - в съобщението на официалният сайт на НЗОК от 08.06  не се казва, че ще се отправи предложение към БЛС за дискусия и промени.  Там направо се говори за предприемане на действия.

С последните едностранни изменения на НРД  от страна на касата достъпът до болниците се затруднява, а лечението ще се заплаща по-малко. За да не се чувства „пренебрегната” извънболничната помощ - и там  има намаление на регулативните стандарти. При така утвърждаващата се практика не ни остава нищо друго освен да призовем пациентите по примера на един бивш премиер: „За Бога братя, разболявайте се през първото полугодие"

Решение на НС на БЛС

 архиви за 08 2006

Предложения за събора Печат
Image Официално задача на 42 събор на БЛС е да направи промени в Кодекса на професионалната етика и в точки от устава засягащи комисиите по етика. В писмо от 19.07.2006 позоваващо се на решенията на Националния съвет проведен няколко дни по-рано се говори, че е необходимо „провеждане на извънреден събор на БЛС, във връзка със зачестили жалби от пациенти и засилената обществена дискусия относно ефективността на работата на комисиите по професионална етика”. Предлагаме ви кратък анализ на трудностите пред Комисиите по професионална етика, препоръки как да се подобри дейността им, предложения за промени в устава, както и предложения за допълнения и промени в Кодекса на професионалната етика.
Прочети пълния текст...
Здравната каса - мащеха за болните Печат
Ванина Стоянова в. Новинар 30.08.2006

  Информацията, че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) има нов директор, не развълнува особено аудиторията. Едва ли има друга институция, в която от 1999 г. (когато е създадена НЗОК) досега да са се изредили толкова директори - временни и постоянни. Девет души за 7 години са били начело на здравноосигурителната институция. Илко Семерджиев, Бойко Пенков, Никола Василев, Генчо Начев, Надежда Генева (мир на праха й!), Глинка Комитов, Димитър Петров и Иван Букарев...
    Сега в дългия списък се нарежда и Румяна Тодорова. Простата аритметика показва, че средният престой на шефовете на институцията е 9,3 месеца. Рекордьор май се оказва д-р Букарев, който издържа на поста повече от две години.
    Една от основните задачи на здравната каса е да управлява парите от здравните вноски, да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на здравноосигурените, както и да заплаща на лекарите, болниците и аптеките за всички медицински услуги и лекарства. В същото време НЗОК е институцията, чиято стабилност - не само финансова - е определяща за стабилността на цялото здравеопазване. НЗОК обаче няма нито финансова, нито кадрова стабилност. Още от първите години на създаването си касичката на здравната каса все оставаше празна в средата и в най-добрия случай към края на годината. Най-фрапиращият случай беше през 2003 г., когато за безплатни или частично платени лекарства в бюджета бяха предвидени 162,7 млн. лв., а в крайна сметка бяха похарчени 239 млн. лв.!!! И това се повтаря всяка година. Тази няма да е по-различна, защото се очаква болниците да продънят бюджета с около 30 млн. лв.
    Въпросът е, че от клатенията в НЗОК са потърпевши най-вече пациентите, които имат право на всевъзможни здравни услуги, а всъщност не получават почти нищо заради лимитите на направленията и недостатъчните пари за т.нар. клинични пътеки в болниците. Лично аз се осигурявам от първия ден, в който започна събирането на здравните вноски - 1 юли 1999 г., и нямам месец без осигуровка за здраве. Въпреки това посещавам личния си лекар само когато наистина, ама наистина съм много болна. Не съм си правила нито изследване, а на зъболекар ходя на частно. Причината е не защото искам на всяка цена да си плащам, а защото нямам три излишна часа, за да чакам пред кабинета, а докато чакам, от течението в коридора да се разболея още повече. И милата ми лекарка, разбира се, няма вина за това. Но аз се интересувам кой е директор, защото си знам правата и искам да знам защо не мога да се възползвам от правата си на здравноосигурена. Готова съм да плащам по-голяма вноска от сегашната, но да знам, че когато реша да си направя профилактичен АГ-преглед или изследване, необходимо за уточняване на евентуална диагноза, няма да тичам и да плащам на частно. Когато обаче това не се случва, се интересувам кой е директор на касата, политически ли е изборът и чии лобита защитава.
    А тъжната истина е, че здравната каса от обществена се превърна все повече в държавна институция с повече или по-малко политически назначения. Не коментирам професионалните качества на шефовете й, но е факт, че още от самото начало един от критериите за избор на директора на НЗОК е неговата политическа пристрастност спрямо управляващата в дадения момент партия. Шефското кресло в касата е доста ветровито място и това е една от причините за честите смени в институцията. Другата е, че голяма част от депутатите и партийните функционери без капка свян използват познанството си с директора за лични интереси. Нормален човек няма да издържи на този натиск и естествено ще напусне. Не са редки случаите, в които човекът просто не става заради тотална некомпетентност. Лошото е, че единствено международните институции остават неуморни в критиките към финансовата и кадровата стабилност на институцията. Пациентите вече се умориха да стачкуват пред сградата на НЗОК, защото полза от висенето им на улицата в студ и пек не дава резултат. Остава да видим дали новият, девети директор на здравната каса - д-р Румяна Тодорова, за която се говори, че е принципен човек, ще има смелостта да се опълчи на статуквото, или НЗОК ще продължи да се държи като мащеха за пациентите.

Либийците пак искат смърт Печат
Прокурорът по СПИН-делото отново поиска смъртни присъди
Следващото заседание е на 5 септември
www.vsekiden.com

ImageЛибийските прокурори на СПИН-делото в Триполи поискаха потвърждаване на смъртните присъди на петте български медицински сестри и палестинския лекар, предаде кореспондентът на БТА. "Фактите бяха установени и след признанията на обвиняемите и свидетелските показания, призовавам за най-тежката присъда, която е смъртната", заяви единият от прокурорите по делото в присъствието на обвиняемите. В първото си решение от май 2004 г. съдът в Бенгази осъди шестимата медици на смърт. Процесът срещу българските медицински сестри и палестинския лекар, обвинени в умишленото заразяване със СПИН на над 400 либийски деца беше подновен днес в Триполи, под председателството на съдията Махмуд ал Хуейса. Адвокатът на подсъдимите българки Осман Бизанти заяви, че е призовал за свидетел министъра на здравеопазването на Либия, оглавявал министерството в края на 90-те години. Той обаче днес не се яви в съдебната зала, но Бизанти каза пред съда, че според информация, с която разполага, бившият министър е бил разпитван в края на този месец в кабинета на главния прокурор на Либия. Ако това е така, съдът може да приеме дадените от него показания в Главна прокуратура, обясни съдията. В съдебната зала днес не се явиха и двамата свидетели на обвинението.
Очакванията бяха 14-годишното либийско момиче Сухиела, която през 1998 г. е заразена с вируса на СПИН, да разпознае медицинската сестра Снежана Димитрова. При показанията си на предишната фаза от делото в Бенгази болното момиче е посочило Снежана Димитрова и е твърдяло, че я е видяло в болницата на 30 септември 1998 г. На тази дата обаче графиците недвусмислено показват, че българската медицинска сестра не е била на смяна, а е имала почивен ден. Преди заседанието Димитрова заяви, че е невинна и че в края на 1998 г. е мерила само температурата на болните деца. "Аз себе си не мога да позная от преди седем години, как те ме познават, не знам", възкликна Снежана Димитрова и допълни, че в момента за нея кошмар и реалност са едно и също. Повече от час продължиха пледоариите на обвинението. Двамата прокурори заявиха, че чужденец е вербувал българските медици и им е дал 10 банки със заразена кръв. Те припомниха, че сестрите са направили самопризнания за престъпното си деяние и цитираха решение на върховния касационен съд, според което едно самопризнание е абсолютно достатъчно, за да бъдат осъдени всички български медици, ако то е валидно. Следващото заседание по СПИН-делото е насрочено за 5 септември. Подновеният процес започна на 11 май, като заседания се провеждат на всеки 15 дни. До момента съдът е изслушал трима свидетели на обвинението, но нито едни от десетте свидетели, призовани от защитата. Надявам се да влизаме в заключителната фаза на делото в Либия, каза външният министър Ивайло Калфин преди да стане ясно, че обвинението е поискало да се потвърдят смъртните присъди на медиците. Координаторът на защитата на българките Траян Марковски и бившият адвокат на медиците Владимир Шейтанов смятат, че искането на прокуратурата за смъртни присъди на нашите сънародници не е неочаквано. Настоящият момент е тест за правосъдната система на Либия, коментира Марковски. Според Шейтанов обвинението няма да смекчи тона. Той обясни, че се правят опити на фона на екстремизма на прокуратурата да блесне политическият разум в Либия. Той коментира, че целите на либийската държава са политически и нямат нищо общо с конкретното дело. Арабистът доц. Владимир Чуков коментира пред агенция "Фокус", че роднините на заразените либийски деца няма да се откажат от искането си за смъртни присъди за медиците ни. Според него на процеса не му се вижда краят, защото либийската държава трябва да намери сила, за да накара тези хора да се откажат от своята позиция. Проблемът в Либия е вече вътрешнополитически и социален, смята Чуков. Той обясни, че либийските власти много трудно ще се справят с групата, оформила се около асоциацията на близките на болните деца Идрис Лага, тъй като те очевидно имат финансови и медийни позиции. Чуков съобщи, че преди няколко дена е била написана песен за починалите деца, в която медиците се описват като палачи и хора, които отнемат невинен живот.
Арабистът каза, че в либийския опозиционен сайт "Ахбар Либия" е избухнал спор между сестрата на палестинския лекар Ашраф ал-Хаджудж - Дарин Хаджудж, която е юрист и Идрис Лага. Той е бил обвинен от участници във форума, че не се отчита за парите, които му дава либийската държава за поредните погребения, както и че си е разкрил банкова сметка, което той обаче отрича. В сайта съща така са изказани редица мнения срещу медиците, които съдържат безпрецедентни нападки, съдържащи неистова омраза срещу българките, обясни доц. Чуков. Кристияна Вълчева била наречена "палачът на века". Дарин Хаджудж е контактувала с брат си в затвора, а на него му беше предложено да сътрудничи на следствието срещу освобождаване, заяви Чуков. Той каза още, че хората от групата около Идрис Лага са се превърнали в медийни герои в Либия.

Свиква се 42 събор Печат
Image

От 26 до 29 септември ще се проведе 42-я национален събор на Български лекарски съюз (БЛС). Това съобщи по време на пресконференция председателят на съюза д-р Андрей Кехайов, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Това научихме и ние на 25.08.2006 – един месец преди събора.  Според  устава на организацията - Чл.7./1/ Датата, мястото на провеждане и дневния ред на Събора се определят от Управителния съвет като се съобщават писмено на районните лекарски колегии не по-късно от два месеца преди откриването му. Писмено съобщение до РК Кюстендил с датата и дневния ред до сега не е получено и дори да бъде изпратино утре то определената дата се явява нарушение на устава. До сега в колегията сме получили: Решение на НС от 12-13 юли, което е относно незаконното решение на касата. В него не се говори на лекарски събор. В следващото писмо от 19.07 вече се говори за събор, чието свикване е решено на Националния съвет от 12-13 юли и се искат предложения. Тъй като отново няма определена дата на 15.08 отправихме запитване до УС за повече информация по въпроса – до сега без писмен отговор.

Днес благодарение на медиите знаем датата. Дневният ред все още е неизвестен. Прави впечатление продължителността на събора, която е определена на три дни. Официалният повод са промени в Кодекса на професионалната етика – един като цяло много добър документ. Разбира се всяко нещо може да се усъвършенства, но дали три дни дискусии по тази тема ще са необходими или ръководството ще предложи и други въпроси скоро ще разберем. В следващата седмица ще публикуваме нашите идеи за промяна в работата на етичните комисии.

Касата с нов директор Печат
Кабинетът си избра шеф на здравната каса. Според опозицията последните две правителства уреждат роднините си с постове  Екип на "Новинар"

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) осъмна вчера с нов, девети поред директор. За първи път новият шеф на институцията е жена - Румяна Тодорова, за която се очакваше да стане титуляр много преди окончателните резултати да бъдат обявени във вторник вечер. Тодорова е сестра на депутата от БСП Илияна Йотова и до официалното й избиране беше и.д. шеф на касата. Още двама кандидати се състезаваха с Тодорова - бившият шеф на дирекция "Бюджет" Християн Танушев и бившият шеф на касата от времето на НДСВ Димитър Петров. Кандидатите трябваше да представят писмени разработки на тема "Предизвикателства пред НЗОК на сегашния етап от развитие на здравната реформа и нейната роля за тяхното решаване". В комисията за избора на директор на НЗОК участваха трима представители на изпълнителната власт -директорът на Агенцията по приходите Мария Мургина, Яна Пальова от Министерството на финансите и съветникът на правителството Калин Славов. Другите членове в журито са Николай Николов от Съюза на предприемачите "Възраждане" и Евгений Желев - кмет на Стара Загора. По време на събеседването с кандидатите обаче Мургина даваше съвместна пресконференция с финансовия министър Пламен Орешарски.
    Не оспорвам качествата на Тодорова, но конкурсът трябваше да е максимално публичен и да се знае всеки кандидат какви идеи има за развитие на касата, коментира пред "Новинар" Димитър Петров. Според него в момента държавата има явно надмощие във всички управителни органи за разлика от работодателите и самоосигуряващите се, които всъщност плащат голямата част от здравните вноски. Според Иван Колчаков от СДС последните две правителства са успели да уредят свои роднини на много държавни постове. Единственият минус на Румяна Тодорова е, че е сестра на Илияна Йотова, коментира шефът на здравната комисия в парламента доц. Борислав Китов от БНС. Стойчо Кацаров от ДСБ заяви, че избирането на Румяна Тодорова не е изненада за никого. Тодорова е от кликата на Румен Овчаров, но засега прави впечатление на принципен човек, който много още има да учи, коментираха вчера в здравните среди.

 архиви за 09 2006

Светли хоризонти Печат

ImageПрез 2007г. България ще бъде приета за член на Европейския съюз. Това е събитие, което повечето наши сънародници свързват с представите за по-добър живот. Лекарите също. Колко ще е по-добър живота само може да си представим, след като в пресата се появиха информации за проекта на НРД 2007 предложен от НЗОК. Според него в новоприетата страна член прегледа при специалист ще се промени от сегашните 6 евро на 4 (четири)! Естествено помислено е и за ОПЛ и за болничната помощ – парите там също намаляват, но всичко ще бъде компенсирано с нови формуляри и книжа. Европа, чакай ни, ние идем!

Здравната каса намалява цени на клинични пътеки

Лекарите ще сключват до два договора за работа Автор: Лили ВОЙНОВА www.dnevnik.bg 

Два варианта за плащане на клиничните пътеки предлага здравната каса в проекта за национален рамков договор (НРД) за 2007 г. При първия са намалени с 200 до 400 лв. цените за болнично лечение на захарен диабет, вирусен хепатит, чернодробни болести, бъбречно-каменна болест, интервенционално лечение на сърдечно-съдови заболявания и др. За сметка на това са включени нови пътеки, които касата не покрива в момента.
При втория вариант е прието, че не може да се плаща за пътеките по-малко, отколкото през 2006 г. В проектодокумента е заложено групиране на диагнози и процедури, които са близки по тежест на заболяването и изискват сходни ресурси. Затова от касата предлагат преструктуриране на сега действащите клинични пътеки и изработване на нови.
Предвижда се също най-много два пъти годишно да се правят промени в цените на клиничните пътеки, но не по-рано от 31 март 2007 г.
Прочети пълния текст...
Правила за добра медицинска практика Печат
Уважаеми колеги, представяме на вашето внимание ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА НА ЛЕКАРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – проект който ще бъде обсъден на 42 Извънреден събор на БЛС Със задоволство отбелязваме, че в предлагания днес текст са взети под внимание забележките, които направи нашата колегия преди година. В резултат спорните текстове са отстранени, някъде са променени според  предложенията ни, а като цяло обема е свит.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

ПРЕПОДАВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ, ПРЕЦЕНЯВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАЦИЕНТИТЕ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ПОЧТЕНОСТ

ЗДРАВЕТО НА ЛЕКАРЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Тези правила са валидни за всички лекари в Република България

 

Този документ е изработен в съответствие със Закона за здравето (ЗЗ), Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите (ЗСОЛС) и е съобразен с утвърдения световен и европейски опит и с националната специфика. Той съответства на етичните принципи от Хелзинкската декларация и други международно признати документи за автономност, полезност, безвредност и справедливост.

Философията на този документ се определя от петте основни елемента на Добрата медицинска практика:

 • професионален интегритет/компетентност;
 • комуникативни умения;
 • етично поведение;
 • достойно отношение към пациентите;
 • умения за работа в екип.

Многообразието на практиките и лекарите прави невъзможно създаването на универсални Правила за добра медицинска практика, които да бъдат приложими в пълна степен за всеки лекар. Ето защо лекарят трябва да е готов във всеки един момент да обясни и обоснове действията и решенията си, когато възникнат въпроси или съмнения относно практикуването им.

Този документ е изработен с мисъл за българските лекари и целта му е да даде насока и укаже конструкцията за създаване на Правила за добра медицинска практика за всички лекари. По тази причина, не може да бъде напълно изчерпателен и не навлиза в детайли. Представена е само основната рамка и моделът. Заложените в него принципи водят до позитивен подход и очертават дължимото поведение при упражняване на лекарската професия.

Тези правила подлежат на обсъждане и периодична актуализация и тяхното приложение е обект на контрол и оценка от страна на Българския лекарски съюз.         Съобразяването с тези Правила е необходимо, за да се осигури очакваното качество на медицинската помощ и удовлетвореност у пациентите.

ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА:

1. Основни правила за добра медицинска практика:

 • Практикувай с Добронамереност и Почтеност;
 • Актуализирай Професионалните си знания и Клинични умения;
 • Поддържай годна Документация за Пациента;
 • Поддържай добро ниво на Общуване с Пациентите и техните Роднини;
 • Поддържай и отстоявай Конфиденциалността в отношенията Лекар-Пациент;
 • Допускай Възможността за “второ мнение” и отнасяне към друг специалист;
 • Поддържай добри Взаимоотношения с Колегите;
 • Съзнавай Цената на грижите за Здравето;
 • Избягвай Себеизтъкването и Злоупотребата със заеманата позиция;
 • Партнирай в Промоцията на здравето.

2. Съобразно тези правила от добрия лекарсе очаква да:

 • поставя грижата за пациентите на първо място;
 • се отнася с пациентите учтиво и внимателно;
 • зачита достойнството им и пази тайната на пациентите;
 • изслушва и уважава позицията на пациентите;
 • информира пациентите по разбираем за тях начин;
 • зачита правото на пациентите да участват във вземането на решения относно тяхното лечение;
 • развива и обновява професионалните си знания и умения;
 • е запознат с границите на професионалната си компетентност;
 • бъде почтен и внушаващ доверие;
 • не разгласява поверителната информация;
 • не допуска личните му възгледи да влияят на лечението;
 •  действа своевременно, за да предпази пациентите от рискове, породени от неспазване на правилата за добра медицинска практика;
 • не се възползва от професионалната си позиция в отношенията си с пациентите;
 • сътрудничи с колегите си в интерес на пациентите.

3. Правилата за добра медицинска практика разкриват дължимото поведение на лекаря при зачитане правата и достойнството на гражданите. Те трябва да предоставят възможно най-добрите медицински услуги независимо от пол, възраст, раса, религия, сексуална ориентация, начина на живот, социално състояние, здравословно състояние и инвалидност на пациента.

4. Добрата медицинска практика трябва да включва:

 • Адекватна преценка на състоянието на пациента въз основа на историята на заболяването, симптомите и, при необходимост, съответстващ медицински преглед;
 • Провеждане и планиране на изследвания и лечение, когато е необходимо;
 • Насочване на пациента към друг лекар, ако се налага

5. В практиката си лекарят трябва да:

 • Преценява и не излиза извън рамките на собствената си професионална компетентност и при необходимост да търси второ мнение;
 • Компетентно диагностицира, провежда или насочва за лечение;
 • Води ясна, коректна, четлива, актуална медицинска документация за пациента;
 • Информира подробно колегите, с които провежда съвместно лечение на пациента;
 • Полага необходимите грижи за облекчаване на болката и дискомфорта без значение дали заболяването е лечимо или не;
 • Предписва лекарства или друго лечение, включително и пренаписва дадена прескрипция, само ако разполага с необходимата информация за здравното състояние на пациента и неговите медицински потребности.
 • Трябва да препоръчва на пациентите изследвания и лечение, които са най-подходящите за тях;
 • Да съобщава по съответния ред, /ако има такъв/ за възникнали нежелани лекарствени реакции;
 • Да съхранява документацията на пациента на хартиен или електронен носител.

6. Лекарят, ако има основателна причина да мисли, че способността му да лекува пациентите безопасно е сериозно компрометирана (поради недостатъчно оборудване или други причини), трябва да отстрани проблема при възможност. Ако не може да се справи сам, трябва да се обърне към съсловната организация, договорния/те партньори или друга институция. Най-добре е лекарят да изложи случая в писмен вид.

7. Провежданите или организирани от лекаря изследвания или лечение, трябва да се основават на неговата клинична преценка за нуждите на пациента и очакваната ефективност на лечението.

8.Преценката на лекаря не трябва да се влияе от личните му разбирания за начина на живот, расата, пола, възрастта, културата, вярата, сексуалната ориентация, работоспособността, социалния или икономически статус на пациента.

9.Не трябва да се отказва или забавя лечение, поради убеждението, че пациентът сам е допринесъл за състоянието, в което се намира.

10. Не трябва да се отказва лечение поради страх за собствената личност, а да се вземат необходимите предохранителни мерки.

11. При спешност, независимо от мястото, лекарят трябва да окаже помощ на всеки, нуждаещ се от такава, съобразно възможностите си в момента.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

12. През целия си професионален живот лекарят трябва да поддържа и обновява своите знания и умения, чрез продължаващо медицинско обучение и другите форми на квалификация.

Лекарите трябва да участват в мониториране, поддържане и повишаване качеството на медицинските дейности.

Това изисква спазване на националните, регионалните и конкретните за лечебното заведение Ръководства за добра медицинска практика.

В Ръководствата трябва да бъдат посочени правилата при осъществяване на:

 • медицински одит;
 • одит на качеството;
 • обсъждане и решаване на случаи на мал-практис;
 • оценка на риска;
 • проучване мнението на пациентите;
 • проучване мнението на персонала;
 • консенсусни документи по специалности;
 • критичен анализ и съответствието им с Общите правила за добра медицинска практика при отчитане на регионалните и конкретните за лечебното заведение особености.

В Ръководствата трябва да бъдат посочени правилата за добра медицинска практика, като индикатори за качество на предоставените медицински услуги, при сключване на договори с НЗОК и други договорни партньори.

Лекарите трябва да участват в периодични оценки на медицинските дейности, свързани с целите и задачите на заведенията, в които работят и да използват ефективно резултатите от тези оценки за коригиране на несъответствията.

13 .Част от дейностите на лекаря са тясно свързани с определени закони или институции. За това е необходимо да се познават добре съответните нормативни документи.

ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ, ПРЕЦЕНЯВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

14. Лекарите имат задължение и отговорност да подкрепят, разпространяват медицинските знания, да ръководят обучението на студентите по медицина, специализиращите лекари и другите членове на мултидисциплинарния екип. Лекарите трябва да развиват уменията си да обучават онези, които работят с и за тях. Те трябва да им делегират такива дейности, за извършването на които са сигурни, че обучаващите се притежават необходимата компетентност.

15. Ако лекарят е поел отговорността да преподава, той трябва да развие умения, манталитет и маниер на работа, съответстващи на компетентността на преподавател, както и да се увери, че студентите и обучаващите се лекари са правилно насочвани.

16. Оценяването на различните дейности на всеки лекар се осъществява по обективни и ясно определени критерии. Преценката определя нуждите от повишаване квалификацията на лекарите и областите на техните специфични дейности. Неправилното определяне на компетенциите на лекаря може да доведе до риск за пациентите.

Лекарите могат при упълномощаване да оценяват и да дават преценка за работата на свои колеги като удостоверят, че имат нужните за тази дейност компетенции (знания и умения). Те трябва да докажат, когато е необходимо, че в оценката и преценките си се ръководят от общоприети и утвърдени методи.

При даване на препоръки за колеги лекарите трябва да бъдат честни и обективни и да са в състояние да докажат твърденията си. Препоръката трябва да включва цялата налична информация относно компетентността, дейността и поведението на колегата.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАЦИЕНТИТЕ

17. Лекарят трябва да се отнася към информацията за пациентите като към поверителна такава. Предоставянето й на трета страна се осъществява след писмено съгласие на пациента или негов роднина или наставник, ако същият не е в състояние да прецени.

В случаите, когато тази поверителна информация се изисква по съдебен или друг законов път, това би могло да стане без писменото съгласие на пациента, но е за предпочитане същият да бъде уведомен.

При използване на информация за пациента с цел научно изследване, публикация, представяне на конференции трябва да се заличат всички данни, които биха могли да разкрият самоличността на пациента.

При обсъждането на клинични случаи между колеги, назоваването по име на пациентите също трябва да бъде избягвано.

Добре е да не се забравя, че има разлика между информацията, интересна за широката публика /новината/ и тази полезна за публичното здраве. И в двата случая е уместно да се прецени до каква степен да бъде предоставена, като отново се избегнат всички, разкриващи самоличността на пациента данни.

18. Лекарят трябва да зачита правото на пациентите да бъдат активно включвани при взимане на решение относно диагностиката и лечението им.

Където това е възможно да се осъществи, то носи сигурност и задоволство у лекаря, който е информирал пациента си за предлаганите изследвания и лечения, същият е разбрал и преценил ползата или риска и е дал своето съгласие.

19. Добрите отношения между Лекар и Пациент се основават на доверието. За да установи и съхрани това доверие, лекарят трябва да:

 • бъде учтив, деликатен и честен;
 • зачита правото на тайна и достойнството на пациента;
 • зачита правото на пациентите да откажат участие в процеса на преподаване или научно проучване и да се увери, че този отказ не повлиява негативно на отношенията му с пациента;
 • зачита правото на пациента на “второ мнение”;
 • бъде лесно достъпен за пациентите и колегите си в съответствие с реда в здравното или лечебно заведение;

20. Лекарят не трябва да допуска личните му чувства да подронят доверието на пациентите в него. В частност, лекарят не трябва да се възползва от професионалната си позиция, за да установи или преследва неподходяща емоционална връзка с пациент или някой негов близък. 

21. Добрата комуникация между Лекари и Пациенти е от изключителна важност за постигане на ефикасни грижи и установяване на отношения на доверие. Тя включва:

 • изслушване на пациентите и зачитане на гледната им точка и убеждения;
 • предоставяне на изискваната от пациентите или необходима им информация за тяхното състояние, лечение и прогноза, по разбираем за пациентите начин. Това се отнася и за всяко лекарство, което лекарят предписва, дали е подходящо, дозата, по- сериозните странични ефекти;
 • споделяне на информация с партньорите на пациентите, техните близки роднини или грижещите се за тях, в случаите когато я потърсят. Това, разбира се, се осъществява след като първо е получено съгласието на пациента. Ако Пациентът не е в състояние да даде такова съгласие, лекарят може да даде информация на тези, които се интересуват, като спести онази част от нея за предоставянето на която има основание да вярва, че пациентът би се възпротивил, ако беше в състояние.

22. Ако пациент, когото лекарят лекува, бъде увреден, поради нещастна случайност или друга причина, лекарят трябва незабавно, ако е възможно, да коригира случилото се, да обясни подробно и бързо на пациента какво се е случило и очакваните краткосрочни и дългосрочни последствия.

Когато прецени за уместно, лекарят може да предложи извинение.

Ако пациентът е възрастен с прояви на умствен дефицит, обяснение се дава на партньора, на човека, който се грижи за пациента, близък роднина или приятел, ангажиран с отглеждането му, ако лекарят прецени, че пациентът не би се възпротивил.

При децата, обясненията трябва да се дават на носителите на родителските права и на детето по подходящ начин.

23. В случай на смърт на пациент, който лекува, лекарят трябва да обясни причините и обстоятелствата, свързани със смъртта, на упоменатите в т. 22 лица.

24. Макар и рядко, възникват ситуации, при които пациентът проявява насилие срещу лекуващия лекар или негов колега или се държи непочтено и неприемливо, при което доверието между Лекар и Пациент се нарушава. В тези случаи лекарят изпитва необходимост да преустанови взаимоотношенията. При тези условия, лекарят трябва да е убеден, че решението му е почтено и не влиза в противоречие с т.7. Той трябва да е готов да обясни решението си, ако се наложи. Лекарят не бива да прекъсва отношенията си с пациента до поемане на грижата за пациента от друг лекар.

25. Лекарят трябва да информира пациента, устно или писмено, защо е взел решение да преустанови професионалните отношения помежду им, както и да предаде здравното досие на пациента, който да го предостави на новия си лекар.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

26. Работа в екип: Мултидисциплинарните и мултипрофесионални екипи са необходими при предоставянето на оптимални медицински услуги на пациентите. Екипът изисква компетентно ръководство и зачитане на уменията и дейността на всички членове от екипа.

Лекарите трябва да осъществяват ефективна комуникация в и извън екипа. Съответната информация за лечението и състоянието на пациента може да бъде достъпна за другите членове на екипа при спазване правилата за конфиденциалност. Добрата комуникация с всички професионалисти, участващи в осъществяването на грижи за пациента е изключително важна.

Лекарите, които ръководят екипите, трябва да са сигурни, че всички членове разбират своята роля и отговорност, включително за опазване на професионалната тайна. Членовете на екипа трябва да знаят кой е определен и носи отговорност за всеки един аспект от грижите за пациента. Лекарите могат да възлагат задачи на колеги с по-малък професионален стаж или на друг медицински персонал, ако те са подходящо обучени и ръководени. Лекарите трябва да са сигурни, че медицинската помощ за техните пациенти ще се осъществява от подходящи колеги по време на тяхното отсъствие.

27. Лекарят трябва да защитава пациентите от вреди, причинени от действията или здравословното състояние на друг лекар или медицински специалист, включително заради злоупотреба с алкохол или медикаменти. Безопасността на пациентите винаги е безусловен приоритет. Когато лекарят има такива съмнения/опасения относно здравето, поведението и професионалното представяне на колега, незабавно трябва да проучи проблема и да вземе мерки да предпази пациентите.

28. Лекарят трябва да сподели съмненията/опасенията/ си с:

1. колега с повече опит;

2. ръководител на лечебното/здравното заведение;

3. съсловната организация;

4. държавните органи.

29. Подалите оплакване по повод грижите и лечението пациенти, имат право да получат бърз, открит, конструктивен и честен отговор, който включва обяснение за случилото се, а когато е уместно и извинение. Оплакването не трябва да бъде повод за ограничаване на помощта и грижата, която лекарят осигурява на този пациент.

30. При провеждане на разследване лекарят трябва да окаже нужното съдействие за изясняване на случая. Само в случаи, когато показанията на лекаря могат да доведат до криминално разследване срещу самия него, той има право да запази мълчание.

ПОЧТЕНОСТ

31. Лекарят трябва да бъде почтен и точен при работа с медицинската документация, включително при описание на здравните услуги, които предоставя на пациентите.

32. За провеждането на всички клинични изпитания е задължително да има разрешение от Специализираните етични комисии. Грижата за сигурността и безопасността на пациентите, участващи в клиничните изпитания, е от първостепенно значение. Задължително условие е наличието на информирано съгласие на пациентите за участие в клиничните изпитания. Пациентът трябва да удостовери писмено своето доброволно съгласие за участие в клиничното изпитание.

33. Лекарите трябва да информират пациентите за наличието на лични и/или финансови интереси във всяка структура, към която ги насочват за изследване и лечение.

34. Лекарите са длъжни да действат винаги в най-добрия интерес на пациента и не бива да търсят или приемат облаги, които накърняват достойнството на лекаря.

35. В своята практика лекарите трябва да предоставят възможно най-доброто качество на медицински услуги, независимо от това дали работят в частния или обществения сектор на здравеопазването.

ЗДРАВЕТО НА ЛЕКАРЯ

36. Лекарите не трябва да допускат тяхното здравословно състояние да поставя пациентите и/или колегите им в риск, като изхождат от Правилата за добра медицинска практика.san

Касата предлага НРД 2007 Печат

На проведеното на 18.09.2006 г. заседание УС на НЗОК прие проект на Национален рамков договор 2007. Предложенията на НЗОК бяха изпратени на 20 юли на Управителните съвети на Българския лекарски съюз и на Съюза на стоматолозите в България.

Проектът е изготвен от експерти на НЗОК, като са взети предвид измененията в нормативната база, предложенията на РЗОК и практиката от прилагането на НРД 2006. Новите моменти в проекта на НРД 2007 са:

 

1.Общи условия

Всеки лекар от извънболничната и болничната медицинска помощ, както и лекарите по дентална медицина, могат да работят с НЗОК в изпълнение на не повече от два договора;

Въвеждане на задължително електронно отчитане към НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ;

Дава се възможност на контролните органи на НЗОК да изискват и проверяват счетоводните документи на изпълнителите на извънболнична, болнична и стоматологична помощ.

 

2. Извънболнична медицинска помощ

Промяна в съотношението на заплащане капитация /дейност, като се постави акцент върху заплащането за дейност и се въведат по-високи изисквания за провеждане на профилактика и диспансерно наблюдение на записаните пациенти;

Включване на нови заболявания, за които здравноосигурените лица над 18-годишна възраст попадат в “рисковите групи” за наблюдение;

В случаите, когато пациентът се нуждае от болнично лечение, общопрактикуващият лекар или лекарят специалист не следва да назначава и извършва за периода на хоспитализация изследвания и прегледи, необходими за заболяването, за което пациентът е приет в болница, както и за придружаващите заболявания по време на стационарното лечение.

 

3. Болнична медицинска помощ

Въвеждане на изискването лекарите, работещи по клинични пътеки, да имат сключен договор с лечебното заведение за не по-малко от 4 часа дневно;

Групиране на диагнози и процедури, които изискват сходни ресурси и са с еднаква степен на сложност на заболяването и прецизното им разпределяне в клинични пътеки;

Структурните звена и дейността, която извършват лечебните заведения, трябва да съответстват на утвърдените медицински стандарти в страната, а при липса на такива - на минималните стандарти, посочени в Наредба № 18 за акредитация на лечебните заведения;

Прецизирани и структурирани са задължителните звена, както и изискванията за медицинска апаратура и оборудване, с които трябва да разполагат лечебните заведения за болнична помощ. Регламентират се и изрични медицинска критерии за дехоспитализация и довършване на лечебния процес и проследяване;

Оптимизира се и механизмът за промяна на цените на клиничните пътеки. Корекцията на цените се извършва не повече от два пъти годишно, но не по-рано от 31 март на календарната година.

******

►►►От тук може да изтеглите Проект на НЗОК за НРД 2007. Текстът е предоставен от НСОПЛБ

 архиви за 10 2006

Етично Печат
Председателят на Районна комисия по професионална етика - Русе ще бъде заличен от лекарския регистър за 3 месеца 31 октомври 2006 | 15:25 | Агенция "Фокус"

София. Централната комисия по професионална етика на Български лекарски съюз (БЛС) се самосезира по случая с председателя на районната комисия в Русе д-р Антон Въжаров, който е нарушил Кодекса за професионална етика. Решението на централната комисия е д-р Въжаров да бъде заличен от регистъра на районната лекарска колегия за срок от 3 месеца. Това съобщи главният секретар на БЛС Пламен Демиров по време на пресконференция, предаде репортер на Агенция “Фокус”.
Централната етична комисия се самосезира заради медийни изяви на д-р Въжаров, в които отправя обвинения към Управителния съвет на БЛС за корумпираност при взимането на решения. Решението на комисията може да бъде обжалвано пред съдебните власти.
Заместник-председателят на Лекарския съюз д-р Цветан Райчинов заяви, че БЛС никога няма да се противопостави на изнасяне на факти, когато те са верни, отговарят на истината и има доказателства за тях. “Цензура и прикриване на истина при нас няма”, каза още д-р Райчинов.
От началото на мандата на действащата в момента Централна комисия по професионална етика 10 лекари са били заличени от регистрите на районните лекарски колегии.
Цветомира ГЕОРГИЕВА

Ето  нарушенията на д-р Въжаров във вида в които ни ги изпратиха от РЦЗ Русе:

Прочети пълния текст...
Пазители на бюджета Печат

Крайно време е определението за лекар в българските тълковни речници да бъде актуализирано. До сега срещу думата лекар стои текст от типа на: специалист с висше образование по медицина, който лекува болни.Image Това обаче е остаряло и не отговаря изцяло на задачите, които изпълняваме. Не защото се използва термина висше образование, а не магистър, а защото задачата да лекуваме болни отива все повече на заден план в нашата работа. За да бъде точно определението за лекар, то трябва да продължава така:...провежда социалната политика на държавата и се грижи за нейния бюджет. Ако някой недоумява и се съмнява в това, че лекарите все повече се натоварват в работата си точно с тези задачи ще направим кратко пояснение.

Както е известно в България здравеопазването почива върху принципа на солидарността. Теоретично това е високохуманен начин на разпределение на средствата, при който всеки внася някакви суми, които се ползват от имащите нужда в момента.

Прочети пълния текст...
Становище на НС на БЛС Печат

Становище на Националния съвет на БЛС

относно: Проект на Национална здравноосигурителна каса за Национален рамков договор 2007

І. По общи условия и ред.

1. Предлага се всеки лекар да има право на не повече от два договора, както и лекарите да не са членове на ТЕЛК/НЕЛК – дискусия.

2. Въвеждане на задължителен електронен формат, определен от НЗОК – подлежи на дискусия, може да се приеме при определени условия и срокове.

3. Иска се право на контролните органи на НЗОК да проверяват счетоводни и други документи – абсолютно неприемливо.

4. При сключване на договор отново се изискват всички документи, а не само декларация за промяна в обстоятелствата – неприемливо. Противоречи на постигнатата през 2003 г. между УС на БЛС и УС на НЗОК договореност за създаване на досиета на ИМП, с цел да се облекчи режима на сключване на договори, да  не се изискват ежегодно всички документи. Иска се някои документи да се представят на електронен носител – следва да се прецизира точно за кои наистина е необходимо.

ІІ. Извънболнична помощ.

1. Изисква се при сключване на договор за 24 часово разположение същият да се предостави в РЗОК, в противен случай се поема от Спешна помощ и порталите на болниците, а от капитацията се удържат по 0.15 лв. на лице месечно. Принципно може да се приеме, но сумата е голяма /предвид сегашните договори/. Ако се приеме, че се удържат от всички ОПЛ, сумата е около 13 млн. лв., което е издръжката на около 250 дежурни в страната /горе-долу колкото екипите на СМП/. Сегашната практика на договори с центровете е около 0.12 лв. на лице месечно за нощните дежурства и почивни дни. Такъв текст вероятно ще вдигне и тяхната цена. В същото време не се изключва отговорността на изпълнителя пред РЗОК? Не е ясно и кой ще поеме задължението да уведоми пациентите кого да търсят, което би създало значителни затруднения.

Прочети пълния текст...
Проектът за НРД - отхвърлен Печат

Националният съвет на Българския Лекарски Съюз отхвърли проекта на НЗОК за рамков договор

На състоялото се днес заседание на Националния съвет на БЛС беше прието Становище относно Проект на Националната здравноосигурителна каса за Национален рамков договор – 2007, с което категорично се отхвърля предложеният вариант от НЗОК като неприемлив за пациентите и лекарите в България.
След като беше представена Резолюцията на 42-рия извънреден събор на БЛС, се взе решение (в срок до 25.10.2006 г.) в изработването на НРД 2007 да се включат управителният съвет на съюза и председателите на районните колегии в страната.
Националният съвет реши да препоръча на управителните съвети на БЛС и на НЗОК да започнат незабавно преговори по НРД. Във връзка с това УС на БЛС се обръща към УС на НЗОК с предложение в срок до 25 октомври 2006 г. да се проведе съвместно заседание по НРД 2007, на което да бъдат разгледани концепциите за договора на двете страни.
На тази среща да бъде поканен и министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, за да предостави информация за изпълнението на ангажиментите си по Закона за здравното осигуряване, касаещи рамковото договаряне.
Във връзка с преговорите (в срок до 25.10.2006 г.) председателите на районните колегии да направят писмени предложения за своето участие в работните групи.
Националният съвет взе решение към ръководството на съюза да има съветници по приоритетните направления:
- Направление "Национален рамков договор" - съветник д-р Димитър Петров;
- Направление "Правила за добра медицинска практика и Непрекъснато обучение" - съветник проф. Олег Хинков.
Националният съвет одобри предложението на Централната етична комисия, на заседание на комисията да бъдат изслушани д-р Антон Въжаров и д-р Емил Райнов, заради медийните им изяви, уронващи престижа на съсловието.
20 октомври 2006
ПРЕСЦЕНТЪР
БЛС
София

* * *

Отхвърленото предложение за НРД 2007 може да изтеглите от тук

Предложения за НРД 2007 може да изпращате на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Дискусия за здравеопазването Печат

Интересна дискусия се проведе на 16 октомври в МБАЛ „Н. Василиев” Кюстендил. Разискваха се актуални проблеми на здравеопазването. Гости бяха д-р Райнов – зам. министър на здравеопазването и председател на УС на НЗОК, доц. Кумчев – зам. председател на Комисията по здравеопазване към Народното събрание, народните представители Мая Манолова и Иво Атанасов.Image Поканени бяха всички лекари от града, представители на РЗОК, директори на лечебни заведения, журналисти.

Изложение направиха доц. Кумчев и д-р Райнов, като определиха проблемите стоящи пред здравната система – ограничените средства за здравеопазване (според доц. Кумчев дължащи се на ограничения от страна на МВФ по отношение на разходите), прекалено големият брой болници, неясната собственост на болниците, земята, върху която са построени – явяващи се пречки за приватизацията, липсата на финансиране от страна на общините на дружествата, в които участват, проблемите на големите клиники, неадекватното следдипломно обучение, несъвършенството на модела на клинични пътеки, различения начин на заплащане на ОПЛ и останалите лекари. Според доц. Кумчев с влизането на информационната система на касата на личните лекари ще се заплаща за свършена работа, а броят на пациенти трябва да се ограничи на 1500 – 1600 човека.

Прочети пълния текст...

 архиви за 11 2006

СИМП 2000-2007 Печат

Рамковите договори започват от 2000 година. При приемането на всеки се отчита някакво увеличение на средствата за заплащане на лекарите. Числата обикновено са в милиони и почти нищо не говорят на крайните изпълнители. Сравнявайки всички НРД до сега с изненада установяваме, че цената на направлението за консултация със специалист (бл.№3) днес е по-ниска от това което е струвало преди 6 години. Изчисляването на цената е направено като са сумирани цената на първичния преглед и цената на заплащаните вторични. За 2007 е използвано предложението на НЗОК за еднаква цена на прегледите от 9,50лв.

Image

Самите вторични прегледи от 2 преди 6 години днес са ограничени до 0,5. Т.е., ако през 2000г. пациентът е можел с едно направление да посети специалист 3 пъти, днес възможните посещения са 1,5.

Image

Изводите, който се налагат:

-специалистът работи по-малко за почти същите пари, без да има никакво увеличение на доходите му.

-абсолютното намаление на заплащането се компенсира с относително увеличение на цената на един преглед.

-днес при равен брой дадени направления от ОПЛ пациентите са 2 пъти по-ограничени в броят на прегледите при специалист спрямо 2000г.  

От тук може да изтеглите предложението на БЛС за обеми и цени през 2007г.

Задължителното членство Печат

ImageОт материал в „24 часа” научаваме, че депутатът от БСП - водеща партия в тройната коалиция Михаил Миков готви промяната в Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, с която записването в БЛС ще стане доброволно. Допълва се също, че БЛС има «огромни правомощия и почти никакви отговорности» и също, че се предвижда бъдеща държавна комисия която да санкционира лекарите, на мястото на придобилата медийна слава институция етична комисия към БЛС. Поднасяме ви тази информация за размисъл и коментар, като не си правим илюзия, че е вероятно мнозина ще и се зарадват и написаното по-долу като коментар няма да бъде никак в помощ на БЛС. Подминаването и обаче би означавало страх от диалог. А подобно предложение най-малкото изисква коментар.

На пръв поглед от него лъха на демократичност във всяка буква. Наистина не може да се отрече, че между думите «задължително» и «доброволно» последната е демократичната. Демократични ли обаче са

Прочети пълния текст...
График на преговори Печат

Уважаеми колеги, публикуваме предоставеният ни на 18.11.2006г. график на преговорите по НРД 2007 на експертните групи по специалности, раздел "Болнична помощ". Повече информация за часът, мястото, експертите които ще представляват НЗОК на тях,  как може лично да се включите в преговорите ще научите в офисите на вашите районни колегии

ДАТА СПЕЦИАЛНОСТ
20.11.2006г. (понеделник)
 • ХЕМАТОЛОГИЯ

 • ОРТОПЕДИЯ

21.11.2006г. (вторник)
 • ФИЗИОТЕРАПИЯ

 • ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 • КАРДИОЛОГИЯ

 • НЕФРОЛОГИЯ

22.11.2006г. (сряда)
 • ПУЛМОЛОГИЯ

 • КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

 • ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ

 • УНГ

 • ДЕРМАТОЛОГИЯ

 • ИНТЕНЗИВНИ ГРИЖИ

 • ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПАРАЗИТОЛОГИЯ

23.11.2006г. (четвъртък)
 • ОФТАЛМОЛОГИЯ

 • ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

 • НЕВРОЛОГИЯ

 • ОБЩА ХИРУРГИЯ

24.11.2006г. (петък)
 • ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

 • ЕНДОКРИННА ХИРУРГИЯ

 • АГ

27.11.2006г. (понеделник)
 • СЪДОВА ХИРУРГИЯ

 • НЕВРОХИРУРГИЯ

 • КАРДИОХИРУРГИЯ

 • ХИМИОТЕРАПИЯ И ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ

28.11.2006г. (вторник)
 • НЕОНАТОЛОГИЯ

 • ИЗГАРЯНИЯ И ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ

 • ЛИЦЕВО - ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ

 • РЕВМАТОЛОГИ

29.11.2006г. (сряда)
 • ТОКСИКОЛОГИЯ

 • ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ

 • УРОЛОГИЯ

Сагата НРД 2007 Печат

ImageИзлезе втори епизод от сагата „Преговори за НРД 2007”. За пропусналите първата серия ще припомним, че през нея договарящите се страни взаимно се канеха и отказваха поканите, до като най-накрая се събраха и написаха съвместна декларация, че парите за здравеопазване са малко. След което едната страна прие проект за бюджета си на базата на малкото пари, а другата имаше по-интересни занимания свързани с предавания по телевизията. Едната страна хитро беше написала проект за НРД 2007, който също така хитро беше пълен с абсурдни и неприемливи идеи. Другата страна не толкова хитро отново не беше направила свой вариант на договора, въпреки че листата от дърветата почти бяха паднали. Дали се сети, че има членска маса или за да направи епизода по-динамичен, по-малко хитрата страна реши да потърси мнението на членовете си. Дадоха се мнения, но всички се съмняваха, че има смисъл, защото времето бе толкова кратко, а проблемите толкова много.

В новопоявилия се втори епизод хитрата страна прави изненадващо предложение - да отпадне следното обстоятелство: при сключване на договор с НЗОК членството в БЛС да е задължително условие. Мотивировката е хитра: договорните партньори да декларират единствено промени в обстоятелствата и да се изискват нови документи само при изтичане на давността на предишните. Което значи – да не се издава безплатният документ от БЛС за членство, защото там давност не се споменава, както например е в платеният документ за актуално състояние на фирма.

Прочети пълния текст...

 архиви за 12 2006

Решения на НС от 27-28 декември Печат

Решения на Националния съвет на БЛС проведен на 27 и 28 декември

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА
РК НА БЛС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


На проведеното на 27 и 28 декември заседание на Националния съвет на БЛС бяха взети следните решения:1. Председателите на районни колегии да информират членовете на УС и делегатите по места за хода на преговорите по НРД 2007 и за причините, довели до неподписването му.2. Председателите на районни колегии да препоръчат на колегите да не подписват нови договори, или анекси с НЗОК за 2007 г. до провеждането на заседание на Националния съвет в периода между 10 и 15 януари.3. Лекарите да информират по подходящ начин своите пациенти за причините, поради които няма да могат да получават своевременно и с високо качество медицинска помощ, а именно: недостатъчен бюджет за здравеопазване, администриране на системата, едностранна регулация чрез намаляване на цените на услугите от НЗОК и др.4. Членовете на УС на БЛС ще проведат срещи по районни колегии с лекарите и местната общественост за обмен на актуална информация за последствията от неподписването на НРД и едностранните действия на НЗОК.5. Председателят на УС на БЛС е информирал и отправил покана за посещение на председателя и ръководството на Федерацията на европейските лекари на държавна служба (
FEMS) през месец февруари, която е приета. На тази среща ще бъдат обсъдени възникналите проблеми в здравеопазването в Република България.6. Ръководството на БЛС ще продължи да изпълнява решенията от Резолюцията на 42-ия извънреден събор.

Насилие над лекар Печат

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от персонала на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Дупница

С чувство на тревога и възмущение се обръщаме към гражданите на Община Дупница във връзка с акта на брутално насилие над лекар изпълняващ служебните си задължения.

        В Детско отделение на МБАЛ „Свети Иван Рилски” се лекуват 50 деца, нуждаещи се от постоянни грижи и внимание.  На 25.12.2006г.- деня на най- светлия и човеколюбив християнски празник, изнервен баща довел по собствено желание за преглед децата си, нагрубява и малтретира не само лекар, но и беззащитна жена, защото не са  прегледани веднага. Разбираме тревогата на родителите за състоянието на болните им деца и желанието им да бъдат прегледани на момента от добър специалист, но искаме да знаят, че не само педиатрите, а и всички дежурни лекари носят отговорност на първо място за настанените за лечение в отделенията, после за насочените за приемане и едва тогава за пациенти дошли за преглед по собствено желание.

    Насилието и агресията, насочени за постигане на цели, се пренасят за съжаление и в лечебните заведения. Надяваме се, че правоохранителните органи ще вземат необходимите мерки по конкретния случай, а гражданите на Общината ги призоваваме към разбиране и търпение, предвид изключителната натовареност на персонала през есенно- зимния период.

■    ■    ■

Пострадалата колежка, която е уважаван педиатър е със счупена ръка. Изблика на насилие не е поради отказ от лечение, а поради факта, че е трябвало да се чака. При това въпросният родител сам е решил, че точно в празничния ден точно въпросната лекарка (която е била заета с пациентите от отделението) трябва да извърши прегледа.

Здравната карта Печат

    Image2006 беше богата на проекти. През пролетта се появи Проект за Национална здравна стратегия. Подложен на широка дискусия той бързо събра доста критики. Девет месеца по-късно здравната стратегия е все още със статут на проект и никой не знае дали критиките са били приети или не. За това пък се появи нов документ – този път проект за актуализирана Национална Здравна карта (НЗК). Този път не се пое риска да се обяви, че идеите в него се предлагат за обсъждане. „Визията за промяна” – беше представена на журналисти и за разлика от абстрактността на стратегията в здравната карта има основна идея, която се побира в едно изречение:

Националната здравна карта става задължителна и определя максималния брой лечебни заведения, с които Националната здравноосигурителна каса ежегодно сключва договор

Няма да се спираме на мотивите за създаването на този документ. Обяснения от типа на „. да се повиши ефективността на здравната система..” се приемат от самосебе си – в крайна сметка - нали това е задача  на Здравното министерство. Ще направим само анализ на предлаганото и ефектът който вероятно ще има.

Основният подход при създаването на НЗК е сравняване на средни Европейски показатели с такива у нас. Там, където са еднакви се приема, че всичко е наред. Ако числата на някой параметър у нас са по-големи – изводът е, че трябва да се намалят. Ако са по-малки – да се увеличат. Залага се на добре изпитания аргумент, че щом в Европа е така, значи и тук трябва да е така. Използването на

Прочети пълния текст...
Зимата на БЛС Печат

ImageВъпреки горещите дебати по въпросите на здравеопазването, хипотермията на БЛС се задълбочава. Причината е в многото натрупани през годината негативи. Още в началото станахме свидетели на „подменен” НРД. Обяснението дадено от подписалите го представители, че текстът е сменен в последния момент за никого не беше убедително, особено имайки предвид, че не ставаше въпрос за хора прохождащи в бизнеса и административните дела. Като изключим традиционните протести от ръководството на БЛС не последваха други действия. В последствие тезата за подмяната започна да се видоизменя в теза за компромиса, който БЛС направил в името на влизането ни в Европейския съюз.

Пролетта дойде и страстите около новия рамков договор утихнаха. БЛС организирана дискусия върху появилия се проект за Здравна стратегия и министър Гайдарски трябваше да чуе доста критики. В международен план се разнесе новината, че лекарския съюз е станал член на Асоциацията на европейските болнични лекари.

През лятото НЗОК едностранно намали цените на част от клиничните пътеки. Отново последваха протести от БЛС, но за разлика от предишната година случая не стигна до съда, защото под документа даващ право на касата за такова действие стояха подписите на ръководителите на съюза. Направиха се опити протестите срещу понижаването на цените да се прехвърлят върху директорите на лечебните заведения, което естествено не доведе до нищо.

В края на сезона на отпуските

Прочети пълния текст...
Седмицата 11-17 декември Печат
ImageБезспорно най-важното събитие през седмицата бяха дебатите и гласуването на Закона за бюджета на НЗОК през 2007г. Протекли по доста скандален начин в Народното събрание те бяха съпътствани от предупредителен протест организиран от Столичната лекарска колегия. В протеста, който беше подкрепен с половин уста от ръководството на БЛС, се включиха няколко районни колегии. Много други изпратиха декларации на солидарност. Самият бюджет се отличава не толкова с недостатъчните средства за качествено здравеопазване - това не е особена новина, колкото с поредната антиреформаторска крачка на държавата в здравеопазването. Казано просто държавата се ангажира да прогнозира броя и вида на необходимите здравни услуги, които ще ползват българските граждани, да определя едностранно цената, на които ще ги заплаща и ако сметките се окажат неверни – просто да не ги заплаща. Така според управляващите, без да се увеличат много средствата пациентите ще получат по-добро обслужване. Краткият коментар: блян по плановата социалистическа икономика. По-разширен може да прочетете в
Прочети пълния текст...

 

 

Продължава...

Aрхив за 01-06 2006

 

архиви за 01 2006

Продължаващо медицинско образование – quo vadis? Печат

Продължаващото медицинско образование (ПМО) стартира, но отговаря ли то на европейските изисквания? Провежда ли Българският лекарски съюз (БЛС) мероприятия за ПМО, или само ги регистрира?

Измина повече от година от въвеждането със заповед на министъра на здравеопазването на единна кредитна система за оценка формите на продължителна квалификация на лекарите (1). Тази заповед бе основана на наредба No 31 от 28.07.2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, обнародвана в „Държавен вестник”, брой 64 от 20.07.2001 г., изменена и допълнена в брой 93 от 21.10.2003 г. (2)

С приетата наредба No 31 следдипломното обучение на лекарите се раздели изкуствено:

 • придобиването на специалност се организира, регистрира, провежда и контролира от висшите медицински училища (ВМУ), медицинските колежи (МК) и Военномедицинската академия (ВМА) (за военномедицинските специалности) (Чл.5)

 • провеждането на продължителна квалификация на лекарите се организира, координира, провежда и регистрира от БЛС при условие и ред, установени с договори с ВМУ, ВМА, Съюзът на научните медицински дружества в България, Съюзът на учените в България и медицинските асоциации по специалности (Чл. 40)

Форми на продължителна квалификация:

 •  категория А: Лекция, дискусия, клиничен ден, колегиум, презентации и др.
  1 точка на час - максимум 8 точки на ден
  Признават се до 60 точки за 3 години

 •  категория Б: Конгреси, симпозиуми, конференции и др. Когато не могат да се удостоверят по академични часове, се признават по 3 точки за 1/2 ден, максимум - 6 точки на ден Признават се до 60 точки за 3 години

 •  категория В: Форми на продължителна квалификация с предвидено участие на всеки един курсист поотделно (практически упражнения, индивидуално обучение, курсове). Признават се по 1 точка на учебен час и една допълнителна точка за курс/лекция, до максимум 5 часа - 5 точки на ден.

 • категория Г: Форми на продължителна квалификация чрез дистанционно обучение. Сдържанието на учебния материал трябва да се одобри предварително от УС на БЛС. Оценката е 1 точка за 1 академичен час (45 минути).
  Признават се до 60 точки за 3 години.

 •  категория Д: Обучение с медицинска литература, други учебни помагала, вестници, списания, абонаменти. Удостоверяват се с квитанции за абонамент.
  Един абонамент - 5 точки
  Признават се до 30 точки за 3 години.

 •  категория Е: Автори на доклад, публикация, реферат, обратна връзка за странични реакции на лекарствените средства и др. Получават по 10 точки за изявата или допълнително 10 точки към точките, които носи учебното мероприятие (конгрес и др.) Признават се до 30 точки за 3 години.

 • категория Ж: При полагане на изпит за оценка на придобитите знания се получават 5 допълнителни точки за категории А и В.

Удостоверения се издава когато:
-
лекарят е събрал и документирал 150 точки за срок от 3 години
- лекарят подава молба за издаване на удостоверение от съответната регионална колегия на БЛС
, с което удостоверява където е необходимо проведената от него продължителна квалификация за срока на кредитиране

Как е организирано ПМО в Европейския съюз?

 

На 20 юли 1958 година е създаден Европейски съюз на медицинските специалисти (European Union of Medical Specialists – UEMS, www.uems.net), за да хармонизира медицинските специалности в тогавашната Европейска икономическа общност (European Economic Community - EEC), предшественик на Европейския съюз (ЕС).

През октомври 1999 година към UEMS се създава Европейски акредитационен съвет за продължително медицинско образование (European Accreditation Council for Continuing Medical Education – EACCME), който има за цел да уеднакви качеството и да осигури стандартизирано ПМО на медицинските специалисти в Европа. Препоръчва се европейските страни, които нямат изградена собствена акредитационна система за ПМО, да приемат тази на UEMS.

EACCME, Американската медицинска асоциация (American Medical Association – AMA, www.ama-assn.org) и Американският акредитационен съвет за продължително медицинско образование (Accreditation Council for Continuing Medical Education – ACCME, www.accme.org) през 2000 година се споразумяха за взаимно признание на кредитните точки за ПМО. Крайната цел на това взаимно одобрение е осигуряване на възможност за свободна миграция на лекари между различните страни.

По този начин, мероприятия за ПМО, на която и да е от трите организации, получава автоматично акредитация и от другите две. На практика бе създадена единна система за оценка на ПМО в Европа и Северна Америка. Основата на тази „глобализация” на ПМО е приетия от Световната федерация за медицинско образование (World Federation of Medical Education – WFME, www.sund.ku.dk/wfme) през 2001 година документ за ПМО (3).

БЛС не възприе кредитната система на UEMS (предложена от Съюза на научните медицински дружества), а адаптира за българските условия немската акредитационна система. Според нея, за един  академичен час ПМО се дава една кредитна точка. По тази система се приравняват и получените от български лекари сертификати за посещения на конгреси и симпозиуми в чужбина.

В UEMS членуват акредитиращите органи за ПМО на 28 европейски страни; асоциирани членове са Хърватска, Турция, Румъния и Азербайджан; наблюдател е Израел. БЛС не е член на UEMS.

Според определението на UEMS, продължителното медицинско образование е необходимост и морално задължение. То започва с университетското образование, продължава със специализацията и съпътства цялата кариера на лекаря като ПМО. Квалификацията е доброволна и никой лекар не може да бъде санкциониран за отказ от участие в нея (4).

 

Организацията е въвела и по-широкото понятие - “продължително професионално развитие” (continuing professional development – CPD), което освен ПМО включва всички умения и знания, които лекарите са придобили по време на практиката си.

UEMS е създал международни стандарти за акредитиране на ПМО (Criteria for International Accreditation of CME), които да гарантират качеството на проведените мероприятия (5). EACCME публикува и on-line регистър на одобрените мероприятия за ПМО (6).

Неприемането на стандартите на UEMS за акредитиране, може да се превърне в пречка пред българските лекари, които след влизането на страната ни в ЕС, ще потърсят работа в други държави от съюза. Сертификатите за ПМО, издавани от БЛС няма да се признават в нито една от страните-членки на UEMS.

Какво свърши БЛС?

За изминалия период БЛС:

 • създаде критерии за акредитиране на мероприятия за ПМО

 • създаде on-line регистър на сключените договори и списъци на участвувалите във формите на ПМО на интернет страницата на съюза (www.blsbg.com)

 •  направи се индивидуална книжка и електронно досие за ПМО

 •  започна да акредитира симпозиуми, конгреси, конференции и др.

 • започна създаването на форма на ПМО с „виртуални симпозиуми”, разпространявани чрез CD

 • планува се създаването на 28 центъра за ПМО към регионалните колегии

 

Какво не свърши БЛС?

 • от направените справки в регистрите е видно, че досега БЛС не е организирал самостоятелно нито едно мероприятие за ПМО (с изключение на няколко симпозиума, инициирани от регионални колегии)

 • липсва единен регистър с имената на участвалите в ПМО лекари

 • няма яснота относно финансирането на ПМО

 • не е създадена система за контрол на качеството на ПМО

 • не е акредитирано нито едно специализирано медицинско списание

 • не е ясно как ще се отчита обучението с медицинска литература

 • няма създадена форма за дистанционно обучение

Най-честите форми за ПМО са конгресите, симпозиумите и конференциите, като за периода април-декември 2004 година са регистрирани 261 мероприятия, а за периода януари-септември 2005 – 686 мероприятия...

За сега най-голямо участие регистрират симпозиумите на фармацевтичните фирми. През 2004 година (април-декември) от 261 регистрирани мероприятия, 164 са на фармацевтични компании (63%). За периода януари-септември 2005, този процент е още по-висок – от 686 регистрирани мероприятия, 464 са на фармацевтични компании (67%).

Като се има в предвид, че конгресите, конференциите и симпозиумите на различни медицински организации също частично са финансирани от фармацевтични фирми, може да се направи извода, че продължаващото медицинско образование на лекарите в България, съществува благодарение спонсорството на фармацевтичната индустрия.

 

Комбинацията от финансовата мощ на фармацевтичните компании и медицинският опит на лекарите са предпоставка за развитието на нови медикаменти, лекарствени средства и терапии, което в крайна сметка води до прогрес в медицината. Въпреки това, смесването на фирмени лекарствени промоции с мероприятия за ПМО може да доведе до конфликт на интереси, което не винаги е от полза за репутацията на медицинската професия.

Основна цел на лекарствените промоции, организирани от производители и дистрибутори, е предоставянето на информация, която в крайна сметка да увеличи консумацията на продукта. Това е обяснимо, като се има в предвид, че създаването на нов медикамент продължава 10-15 години и изисква инвестиции от стотици милиони долари, още преди той да се е появил на пазара. Възвръщането на направените инвестиции, създава предпоставки за създаване на нови лекарства.

В този смисъл, информацията представяна на фармацевтични симпозиуми обикновено е актуална и интересна, но напълно разбираемо е да е в интерес на фирмата-организатор.

Американският ACCME и европейският ЕACCME са създали правила за участие на фармацевтични компании в мероприятия за ПМО. Приетите през 2004 от ACCME стандарти гарантират независимост на съдържанието, целите и избора на лекторите, участващи в ПМО от директно комерсиално влияние (7).

Приетите от EACCME през 1999 международни стандарти за акредитация, изискват запазване независимостта на мероприятията за ПМО от комерсиални интереси (8).

Според установените от Световната здравна организация (СЗО) правила за промоция на медикаменти „Criteria for Medicinal Drug Promotion”, те не могат да се използват за научни и образователни цели (9).

БЛС не е член на ACCME и EACCME, поради което не е длъжен да спазва техните правила. Но БЛС е член на Световната медицинска асоциация (World Medical Association – WMA, www.wma.net), която на проведената в края на 2004 генерална асамблея в Токио, Япония прие правила за отношението между лекарите и фармацевтичните компании (10).

Основни принципи на WMA са:

 • конференции и симпозиуми могат да се включват в програми за ПМО само ако финансовите спонсори не определят съдържанието, презентациите и избора на лектори; допуска се само частично спонсориране на мероприятия за ПМО от фармацевтични компании

 • всеки материал или презентация трябва да е точен от научна гледна точка, да дава балансирана информация за възможните алтернативи и да не е повлиян от спонсорираща компания

 • основната цел на всяка медицинска конференция и конгрес трябва да бъде обменът на професионална и научна информация

 • всички допълнителни социални мероприятия трябва да се от второстепенно значение

Дори и Наредба 31 не предвижда провеждането на форми за ПМО от фармацевтични фирми. Член 40 от наредбата ясно дефинира, че те трябва да се организират от БЛС, ВМУ, ВМА, БЧК, МК, Съюз на научните медицински дружества в България, Съюз на учените в България и медицинските асоциации по специалности.

Но според д-р Методи Маджаров, експерт в отдела за СДО и председател на Столичната колегия на БЛС, 100% финансиране на мероприятия за ПМО от страна на фармацевтични фирми е напълно приемливо, тъй като в момента никой друг не отделя средства за тази цел.

Въпреки поддържаната от страна на БЛС теза, че организацията не акредитира промоционални фармацевтични симпозиуми, от регистрираните 464 мероприятия на фармацевтични компании за периода януари-септември 2005, основните теми на 103 от тях (22%) са включвали търговски имена на медикаменти. 

Акредитация на мероприятия за ПМО

 

БЛС създаде критерии за акредитация на форми за ПМО. Тези критерии не отговарят на общоприетата Европейска акредитационна форма (European Accreditation Form) за продължаващо медицинско образование, в която се изисква:

 • да се опишат образователните цели и методи на мероприятието

 • да се посочи таргетната аудитория

 • да се гарантира качеството на формата за ПМО, определено в документ D 9908 на UEMS (8)

 • да се декларира наличието на конфликт на интереси

 • да се осигури обратна връзка от организаторите (кратък доклад) за крайната програма и списък на реално присъствалите лекари

Сертификати за участие в ПМО

 

На участниците в различни форми на ПМО се издават сертификати. В продължение на повече от година, практиката на БЛС е да издава няколко празни бланки  с подписа на председателя на организацията (!), които след това се фотокопират (!) от организаторите (реалните) в необходимата бройка. В края на мероприятието всеки участник сам попълва името си в документа (виж фигурата).

Това води до опорочаване на системата за ПМО, свободно копиране и размяна на сертификати, и в крайна сметка до необективна оценка за квалификацията на лекарите. Не е случайно, че в създадения on-line регистър на участвалите в различни форми на ПМО, до сега няма записано нито едно име!

Ще бъде несправедливо, ако не отчетем и някои области, в които БЛС не само е достигнал, но дори е надскочил европейските стандарти. Таксите, събирани за акредитация на мероприятия за ПМО в България, са значително по-високи от европейските (БЛС събира такса от 1.50 лв на участник в ПМО) (виж таблицата 1) (11).

Брой участници EACCME БЛС
до 250 100 евро (200 лв) до 375 лв
251-500 200 евро (400 лв) 375 – 750 лв
501-1000 300 евро (600 лв) 750 – 1500 лв
1001-2000 400 евро (800 лв) 1500 – 3000 лв
2001-5000 500 евро (1000 лв) 3000 – 7500 лв
над 5000 1000 евро (2000 лв) над 7500 лв

Таблица 1. Акредитационни такси на EAACME и БЛС

Високите акредитационни такси, въведение от БЛС, доведоха и до друг абсурд – мероприятия, организирани от университетски структури да не могат да бъдат включени в ПМО, поради ограничени финансови ресурси (това е другото обяснение за относително високия процент участие на фармацевтични фирми в ПМО).

Вместо да инвестира средства в продължителната квалификация на лекарите, ПМО се превърна в един от основните финансови източници за БЛС. Ако предположим, че конгресите, симпозиумите и конференциите се посещават средно само от по 100 души, за регистрираните над 1000 мероприятия от 2004 насам, организацията е реализирала приходи от над 150 000 лв.

д-р Ивайло Траянов

зам.-главен редактор на MD

------------------------

--------------------------------

Използвани източници:

1. Република България Министерство на здравеопазването: Заповед No 180 09–362/16.06.2004  Единна кредитна система за оценка на формите на продължителна квалификация на лекарите

2. Наредба № 31 от 28.07.2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 64 от 20.07.2001 г., изм. и доп., бр. 93 от 21.10.2003 г.

3. World Federation of Medical Education 2002: Definition of Standards for CME/CPD. Improving medical education www.sund.ku.dk/wfme/Activities/abstracts%20samlet_inkl%20suppl.pdf

4. The position of the UEMS in regard to the Continuing Medical Education of specialists www.uems.net/uploadedfiles/180.pdf

5. UEMS Criteria for international accreditation of CME www.uems.net/uploadedfiles/46.pdf

6. EACCME accreditated activities 2005 http://admin.uems.net/uploadedfiles/480.pdf

7. ACCME Standards for Commercial Support www.diahome.org/DIA_TRAINING/content/education/standards_approved_2004.pdf

8. UEMS Criteria for international accreditation of CME www.uems.net/uploadedfiles/46.pdf

9. WHO Criteria for medicinal drug promotion

www.who.int/medicines/library/dap/ethical-criteria/criteriamedicinal.pdf

10. WMA statement concerning the relationship between physicians and commercial enterprises www.wma.net/e/policy/r2.htm

11. European Accreditation Form http://admin.uems.net/uploadedfiles/484.doc

На кратко Печат
 • Безплатно:

  В поредните съвместни указания, които ни обясняват как да се чете НРД, е добавен текст към приложение 13, с който допълнително се иска от гинеколозите да декларират, че ще извършват ехография на млечни жлези. Поредната ненужна декларация, тъй като тя повтаря смисъла на декларацията за оборудване от същото приложение, която се изисква от чл. 100 ал. 1 т.4 на НРД. Адекватната реакция на БЛС щеше да бъде да се поиска декларация от НЗОК, че ще заплаща ехографията на млечни жлези, било то като ВСД или самостоятелно изследване.

 • Челен опит:

  CPAM, аналог на НЗОК във Франция осигурява безпрепятствен достъп до гинеколог при следните случаи:

  -          контрацепция

  -          проследяване на бременността

  -          периодичният скрининг (профилактични прегледи)

  -          медикаментозно прекъсване на бременността

  Припомняме, че спечелилата миналогодишните избори партия обещаваше в програмата си свободен достъп до няколко специалиста

Стъпка напред Печат

УС на БЛС обсъжда предложените от НЗОК указания за начина на прилагане на Националния рамков договор

30 януари 2006 | 17:02 Агенция "Фокус"

София. Управителният съвет (УС) на Българския лекарски съюз (БЛС) обсъжда предложените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) указания за начина, по който ще се прилага Националния рамков договор (НРД) за тази година.
Според указанията при извършването на профилактични прегледи общо практикуващите лекари ще могат да изпращат желаещите пациенти на гинеколог и на изследване в медико-диагностична лаборатория. Засега обаче не е ясно кой ще поеме разходите за тези изследвания.
Информацията е на БНР.

*  *  *

Уважаеми колеги, посетители на нашият уебсайт, вече може да изразявате мнението си по всеки от публикуваните материали като напишете кратък коментар
Позиция на СОПЛ Кюстендил Печат

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Изх. № 1/26.01.2006 г.

 ДО ПРЕЗИДЕННТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА           КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БЛС ГР. СОФИЯ

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РК                    НА БЛС ГР. КЮСТЕНДИЛ

ПОЗИЦИЯ

НА СОПЛ ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

          На проведеното събрание на СОПЛ общ. Кюстендил на 26.01.2006 г.  в качеството ни на членове на РК на БЛС изразяваме нашето становище във връзка с подписания НРД 2006. Категорично изразяваме нашето несъгласие с НРД 2006 в частта му, в която са направени промени във връзка с изменените Наредба № 39 и Наредба № 40, които бяха обнародвани след подписването на НРД 2006. Така посочените изисквания за изследвания на изпражнения и цитонамазки ни вменяват задължения, с които ни поставят в невъзможност да реализираме определени дейности за времето, предвидено за профилактичен преглед. Наред с това са нарушени подзаконови нормативни актове във връзка с работата с биологични продукти, което довежда до повишаването на риска при извършването на съответните дейности от лекаря, обслужващия персонал и пациентите. Така вмененото задължение за извършване на определените дейности довежда до некачествено извършване на медицинска дейност, доколкото за част от тях е необходима квалифицирана медицинска дейност от съответния специалист. По този начин се реализират съмнителни здравни резултати, което довежда до затруднение на работата на лекарската практика и нарушаване Кодекса по професионална етика и Правилата за добра медицинска практика.

          Въведените изисквания довеждат до една порочна практика, което ще бъде основание за неравнопоставеност и нелоялна конкуренция между изпълнителите на СИМП и ПИМП и същите ще бъдат принудени да разходват непредвидени средства за извършването на съответните дейности. Специфичната профилактиката следва да се извършва от специалисти, доколкото същите, при изпълнение на тяхната дейност притежават консумативи, нужни за тези дейности.

          Изразяваме опасенията си, че някои пациенти ще откажат вземане на цитонамазка от личния лекар. Препоръчваната възможност това да бъде направено от друг колега е на практика невъзможен вариант за изпълнение, защото не е осигурена с допълнителен регулативен стандарт, а законодателството забранява доплащането на дейности финансирани от НЗОК.

Лекарският съюз следва да инициира създаването на национални програми, които следва да бъдат адекватно финансирани от НЗОК и МЗ с оглед допълнителните промени, които НРД-2006 поставя. Недопустимо е НЗОК и лекарският съюз чрез свои съвместни указания да регламентират приложението на НРД-2006. Всякакви тълкувания в този смисъл се явяват едни пожелания и създават реална опасност лекарите да извършват простъпки и в този смисъл да бъдат санкционирани.

          Празнотите в НРД-2006 и неуреждането на подробни и ясни правила при извършване на профилактични прегледи и диспансеризация, както и при определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, е предпоставка за допълнителен финансов дискомфорт на ОПЛ и по този начин няма да предложат качествена услуга на пациента.

                                                                 СОПЛ ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

26.01.2006 Г.

ГР. КЮСТЕНДИЛ                                                    

{moscomment}
Кучето си лае, керванът... Печат

Кучето си лае, керванът си върви. Повода да си припомним тази поговорка е текстът по-долу. Опитите да се накара личният лекар да върши всичко продължават. Въпреки че досегашните такива го доведоха до длъжността разпределител на направления, издаващ рецепти с намаление, попълващ отчети и сведения – все дейности, за които сме мечтали като студенти, власт имащите не губят ентусиазъм и изобретателност. Нищо че и хората са недоволни. А може би грешим – дали няма да видим опашка от желаещи жени да им бъде взета цитонамазка в спор с носещите бурканче с фекалии за изследване кой пръв да влезе в профилактичния кабинет? Времето ще покаже дали кучето или керванът са били прави.

Разширеният пакет за профилактика остава при джипитата

Елица Тодорова26.1.2006 zdrave.net

Неясните моменти в Националния рамков договор за 2006 г. са били уточнени между управителните съвети на НЗОК и БЛС и са изготвени указания, които ще бъдат разпространени до изпълнителите на медицинска помощ, съобщиха на съвместна пресконференция днес представители на здравната каса и на лекарската съсловна организация.

Досега общопрактикуващите лекари можеха да сключват договори за осигуряване на 24-часово непрекъснато дежурство само с колеги от извънболничната помощ. От тази година те ще имат възможност да сключват договори и с центровете за спешна медицинска помощ, както и с болниците, които имат неотложни звена, предвиждат указанията.

Когато се подпише договор с изпълнител на медицинска помощ и той заяви, че притежава необходимата апаратура, а при проверка се окаже, че няма такава, договорът му ще бъде прекратен, ако до 15 дни не изчисти несъответствието.

Досега общопрактикуващите лекари бяха задължени при превишаване на цифрата от 1500 и 2500 пациенти да наемат персонал, като цифрата включваше и здравнонеосигурените пациенти в списъците им. От тази година наемането на персонал ще стане при отчитане само на броя на действително осигурените, което ще им даде възможност да работят самостоятелно, обясни директорът на НЗОК д-р Иван Букарев.

Когато специалист има в графика си часове за профилактични прегледи, но в тези часове няма пациенти, ще може да извършва и специализирана дейност, която не е профилактична, пише още в указанията.

Когато един лекар работи в болница, той ще може да работи и в лечебно заведение за извънболнична помощ, ако са спазени изискванията на член 81 от Закона за лечебните заведения и 62 от Закона за здравното осигуряване, при условие, че няма такива специалисти. С оглед подобряване на достъпа се разрешава на специалисти, които работят в болница, да работи в извънболнични лечебни заведения в други общини – съседни, макар и да са в различна област, но в различни дни. Така ще се осигури достъпът на граждани до специалисти, с каквито общината не разполага, без да пострада качеството, аргументират се от касата.

За сключване на договор по дадена клинична пътека ще се изисква специалистите във въпросното лечебно заведение да работят не по-малко от четири часа дневно в дните, когато по график се работи по въпросната пътека. Така се дава възможност за гъвкаво използване времето на им, обясни д-р Букарев.

Изяснен е и въпросът за заплащането на смъртни случаи, настъпили по време на болничен престой, или отказ на пациента да продължи лечението си. Тези случаи се заплащат, когато са изпълнени индикациите за завършена клинична пътека, с изключение на спазеното изискване за минимален болничен престой.

НЗОК няма да заплаща случаите на повторна хоспитализация, извършена в срок до 30 дни от датата на първата, в едно и също лечебно заведение по повод на една и съща диагноза.

По отношение на оспорваните текстове, които предвиждат личните лекари да извършват профилактични прегледи с включена цитонамазка и изследване за окултни кръвоизливи, в НРД са оставени две алтернативни възможности, обясниха от НЗОК. Когато по някакви причини пациента не иска да бъде прегледан от джипито си, той може да бъде изследван от друг лекар и резултатите да се признаят от общопрактикуващия лекар. Другият вариант, предвиден в Приложение 6 към НРД, е общопрактикуващият лекар да насочи пациента към специалист. Освен това джипито е длъжно, на база анамнеза, да определи т. нар. рискови групи за инфаркт, инсулт, карцином на дебелото черво, диабет и карцином на шийката на матката. Тези пациенти задължително се насочват към специалист.

Цената от 4,15 за профилактичния преглед е малка, но покрива стойността на профилактичния преглед в предвидения обем, заяви председателят на УС на НЗОК д-р Емил Райнов. Към тях се добавят и парите от потребителската такса и сумата нараства до близо 6 лева, припомни той.

Законът за здравното осигуряване категорично забранява доплащането за дейност, която се финансира от НЗОК, каза още д-р Райнов. В такива случаи санкциите ще бъдат изключително строги, включително прекратяване на договора с НЗОК, категоричен бе той.

Документите за сключване на договор между здравната каса и изпълнители на медицинска помощ се приемат до 31 януари.

архиви за 02 2006

Корумпираните Печат
корупция (лат.corruptio) Поквара, подкупничество на държавни служители и обществени дейци (Речник на чуждите думи в българския език)

 Свидетели сме на растящ интерес на медиите към професията ни. Уви, не става въпрос за похвали, когато направим сложна операция, спасим живот или просто помогнем. Това ни е работа и се приема за нещо нормално. В медиите думата здравеопазване, а напоследък и лекар вървят в добавка с думи като корупция, грешки и подобни. Д-р „Х” бил хванат с пари, на челните места сме били по нерегламентирани плащания в Европа, милиарди минавали под масата. Обществото е недоволно и сме свидетели как все по-често си излива гнева срещу нас. Какви са причините за всичко това? Простият отговор задоволяващ жадната за сензации преса и управляващите ни е, че лекарите са мързеливи, забравили етиката в професията, искат повече и повече пари. Простите неща радват простите хора, но дали отговарят на истината?

Прочети пълния текст...
Националният съвет Печат

    След Националния съвет на БЛС провел се в продължение на 3 дни сякаш се налага извода, че повечето лекарски колегии (или поне техните представители) са доволни от посоката на развитие на здравеопазването у нас и действията на ръководството на БЛС. След проведеното гласуване се реши голяма дискусия от типа на извънреден събор да няма. Нашата колегия заедно с още 7 други беше за такъв форум.

Подготви се открито писмо със следният текст:

Открито писмо на НС на БЛС по повод възникнали практически проблеми след подписването на НРД 2006

По повод възникнали практически проблеми след подписването на НРД 2006 и напрежението в обществото и лекарските среди, се проведе Национален съвет от 16.02.2006 до 18.02.2006 г.

Прочети пълния текст...
Японската здравна система Печат

Проблемите на българското здравеопазване са известни. Те са много, а опитите за решаването им често са повърхностни и водят до обратен ефект. В много от високоразвитите и богати държави обаче здравеопазването също е изправено пред проблеми, най-често отнасящи се до финансирането му. Въпреки че Япония е далеч от нас не само като разстояние, предполагаме ще е интересно да научите какво има да решава здравеопазването там.

Image

Японската здравна система

Hideki Nomura и Takeo Nakayama, BMJ

Как да се преодолее „трагедията на общото”, без да я последва друга

Японската здравноосигурителна система има уникална комбинация от характеристики, които доведоха до свръхизползване на тестове и лекарства, неограничавани изисквания на пациентите и експлозия на разходите в здравеопазването. Ако осигурителната система и реимбурсирането на предлагащите здравни грижи не се промени, комбинацията от растящ технологичен напредък, застаряващо население и неограничавано търсене на медицинска помощ ще доведат до криза в японското здравеопазване. Япония едва сега със закъснение се пробужда пред тази реалност.

Прочети пълния текст...
Седмицата 6-12 февруари Печат

Няколко бяха интересните теми от българското здравеопазване:

На 8 министър Гайдарски представи новите механизми за контрол на изразходване на средствата в болниците. За целта се въвеждат финансови планове, които ще се отчитат по 3 критерия. Просрочените задължения да не са над 25%, разходите за лекарства и консумативи да не са над 35% и използваемостта на легловия фонд да не е под 80%. Как последните критерии ще подобри изразходването на средства въобще не е ясно, защото самият министър не веднъж е признавал, че болничното обслужване е недофинансирано. Следователно повече хоспитализирани пациенти значи повече разходи (за цялата държава) и повече дългове (за болниците). Преведено просто, посланието от новия механизъм ни звучи така: не просрочвайте кредити, лекувайте по-евтино, напълнете болниците с хора.

Прочети пълния текст...
Отговори на писмото на СОПЛ Печат
В Регионалната колегия с получиха отговори от председателя на Комисията по здравеопазване към 40 Народно събрание д-р Китов и от Секретарят по социалната политика на Президента  на Република България г-н Николов на писмото – позиция на СОПЛ Кюстендил. В писмото си д-р Китов ни информира, че Комисията по здравеопазване на свое заседание от 26.01.2006г. е разгледала редица проблеми около НРД 2006 и ни препраща към воденият протокол. От тук може да изтеглите цялата стенограма, текстът е дълъг, но си заслужава да се прочете. Участват министърът на здравеопазването, неговият заместник, председателя на БЛС, директора на НЗОК, членове на комисията и др. Писмото от президентството препраща посочените проблеми до зам. министърът на здравеопазването и председател на УС на НЗОК д-р Райнов, като моли за спешен отговор.

архиви за 03 2006

Общото събрание Печат

 На 24 март в Дупница се проведе годишното Общо събрание на колегията. От 55те поканени делегати на форума на колегията дойдоха 28. Липсата на по-голямо присъствие обясняваме с две неща. Едното е апатията сред лекарите породена от усещането, че мнението им няма никакво значение за решенията, които се вземат в българското здравеопазване. Но има и друго – типично нашенската черта да разчитаме винаги друг да свърши общата работа. Лесно е да критикуваш в коридора или на чаша кафе, да загубиш доходите си от половин ден работа в кабинета се оказа по-трудно.

Гости бяха председателят на БЛС д-р Кехайов и главният секретар д-р Демиров. Поради липса на кворум от 2/3 от делегатите и съобразно устава началото на събранието беше отложено с 1 час. Това време беше използвано от присъстващите за дискусия по актуални проблеми от ежедневието. Множество въпроси бяха отправени към гостите, не липсваха и критики.

Прочети пълния текст...
Сегашната система не е нито социална, нито пазарна Печат

Защо най-здравите живеят в Сингапур

Лични медицински сметки ще преборят корупцията
Стандарт

Проф. Георги Петров

В България и в повечето европейски страни се прилага така нареченият социален модел на здравноосигурителна система. Той е основан на принципа на солидарността - всеки получава медицинска помощ според потребностите си, а плаща според доходите си. Чрез един национален фонд или чрез повече частни здравноосигурителни фондове парите се преразпределят от богатите към бедните, от здравите към болните и от младите към възрастните.
Опитът показва, че такава здравноосигурителна система има няколко органични недостатъка:
Гражданите нямат и не могат да имат нито равен, нито свободен (безплатен) достъп до медицинската помощ. Защото ресурсите са винаги ограничени и не задоволяват потребностите. Приспособяването на потреблението на медицински услуги и лекарства към ограничените ресурси става чрез многобройни натурални и стойностни нормативи и лимити, чрез узаконени или нелегитимни доплащания и подкупи и чрез опашките за чакане на медицинска помощ. Интересите на участниците се противопоставят. Регулирането е несправедливо и неефективно.

Прочети пълния текст...
Възход на пластичната хирургия Печат

Пластичната хирургия продължава да увеличава популярността си в САЩ. По данни на American Society of Plastic Surgeons публикувани в WebMD през 2005г. са извършени над 10 милиона козметични медицински процедури. Това е увеличение от 11% в сравнение с 2004г. и 38% в сравнение с 2000г. Повечето пациенти са били жени, мъжете са над 1 милион. 300 000 са пациентите под 18 годни.

Най-честите операции:

 • Липосукция 323 605
 • Пластика на носа 298 413
 • Увеличаване на бюста 291 350

Най-чести процедури:

 • Инжектиране на Botox 3839387
 • Химически пилинг 1 033 581
 • Микродермабразио 837 711
Анонимни анкети Печат
Image

В изказване направено във вторник (14.03) зам. министърът на здравеопазването д-р Матеев оповести, че пациентите ще оценяват положените грижи за тях с анонимни анкети при изписването им от болницата. Предвиждало се също болниците да публикуват приходите и разходите си, както и медицинските си резултати, в които ще се включват смъртност при пациентите, рехоспитализации и други подобни показатели. През юни се очаквало цените на клиничните пътеки да бъдат повишени, а причината за намалелите заплащания в началото на годината била лошите алгоритми на клиничните пътеки в които не били посочени какви екипи от медици да провеждат лечението, не били указани обемът и цените на лекарствата които да се ползват при всеки отделен случай.

Краткият коментар в случая е, че отново се опитва с административни мерки да се подобри здравната ни система, която в същност се нуждае от доста по-дълбоки промени. При по-обстоен обаче бихме се запитали каква ще е стойността на една анонимна анкета – ще има ли някаква законова тежест? Едва ли. По същия начин може да се проведе анонимна анкета с въпрос „Доволни ли сте от управлението на здравеопазването?” Сещате се какъв ще бъде отговорът. И от това няма да последва нищо. Публикуването на резултатите на болниците принципно е добра идея, но и тук има подводни камъни. Подобна практика би принудило болници и лекари да бягат от тежките случаи, които ще увеличават смъртността, рехоспитализациите и др. подобни показатели. И това не е умозрително заключение, а действителност, която се наблюдава в страни прилагащи подобен подход. Че алгоритмите на много клинични пътеки са далеч от съвършенството го знаят всички. Причината е, че не са правени от научни дружества на съответните специалисти, а от тайни и явни експерти, без допитване до лекарите, които в същност ги работят. Българският лекар е достатъчно притиснат от администрация. Остава в клиничната пътека да му посочим и антибиотика, и цената, и по колко пъти на ден да го дава...и няма да има нужда от лекар, компютър би вършил още по-добра работа. От министерство обаче ще има нужда, за да може някой да определи какъв да е антибиотикът и на каква цена да се използва. Естествено с помощта на фирма дистрибутор на лекарства. Що се касае за повишаването на цените на пътеките през юни – дай Боже – още една причина да чакаме лятото, освен хубавото време.        

Правото на стачка Печат

Както е известно на работещите в здравеопазването им е забранено ефективно да стачкуват. Предложение на една политическа партия това да бъде отменено беше тема в предаването на Нова Телевизия “Коритаров лайв” По-долу може да прочетете извадка от предаването, но ако обобщим причините, които се изтъкнаха от противниците на разрешението за стачни действия бяха: 1. И на други професии не е разрешено да стачкуват – държавни служители, полиция и т.н. 2. Предлагащите промени в закона не са направили това когато са били на власт 3. Лекарите и сега имат право на символични протести, но те не протестират (според Мими Виткова – здравен министър в известно правителство)

Мнението на колегите по тази тема е ясно, то беше показано и в резултата от импровизираният вот, а също и в подписка проведена сред тях на скоро. За управляващите политиците и техните доводи обаче ще отговорим на кратко:

Прочети пълния текст...

архиви за 04 2006

Касата плаши с прокурор Печат
Като една от водещите новини вчера по телевизията беше съобщено, че НЗОК ще предаде на икономическа полиция и прокуратура болници, отчитащи неизвършени дейности. Твърди се още, че многократно е нараснал броят на лечение по някои диагнози, че качеството на лечението било занемарено, като за това се съди по факта, че не са давани достатъчно пари за лекарства по някои диагнози. В желанието да се обясни финансовият недостиг със злонамереност от страна на крайните изпълнители дори се твърди, че са увеличени ражданията с усложнения, само и само да се получат повече пари от касата. Последното обаче е пълен абсурд, защото раждането се заплаща на една и съща цена, независимо дали е нормално, оперативно, с усложнения или не. Точно поради тази причина на болниците е изгодно нормалното раждане, а за усложненото разходите надвишават заплащаното от касата. Че нарушения има – то е сигурно. При така конструираната система и клинични пътеки те са неизбежни. Лесният път е да се обвинят болници, директори и лекари за всичко и се посочат с пръст пред обществото. По ефективно ще е да се отстранят причините стимулиращи нарушенията, но това явно не е актуална тема за сега.
Прочети пълния текст...
Здравна стратегия Печат
Министерство на здравеопазването е предоставило за широко обсъждане  Дали обсъждането ще е широко ще се разбере на края, за сега изгледите са да е кратко – предложенията трябва да се изпратят до 2 май. Твърде кратък период от 10 дни за документ от 54 страници имащ амбицията да обхваща периода до 2012 година. За колегите които намерят време да се запознаят със стратегията и желаят да направят препоръки, освен адреса на МЗ даваме и този на БЛС Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., за да може да се изгради позиция по документа
По-добре бавно и скъпо, отколкото бързо и ефикасно Печат
Около две години ще са нужни за разработването на информационната система на НЗОК 13 април 2006 | 14:40 | Агенция "Фокус"

София. Около две години ще са нужни за разработването на информационната система на НЗОК, съобщиха от фирмата “Бул”, която беше определена за разработването на системата. Според първоначалните планове на здравното министерство електронната мрежа трябваше да се разработи за 18-20 месеца. Информационната система ще свърже болниците, личните лекари, аптеките и касата.
Проектът не включва изграждането на електронни досиета на пациентите, което означава, че те ще трябва да продължат да посещават зъболекар, например, със здравната си книжка, където се вписват направените манипулации, които се плащат от здравната каса.
Здравната книжка е документ, чиито дубликат се вади изключително трудно. В случай, че пациентът го загуби, той трябва да информира регионалното звено на касата, да пуска обяви във вестници и чак след това да получи дубликат. Ако става въпрос за манипулация, която не търпи отлагане, като вадене на зъб, ще трябва да си плати, въпреки че касата заплаща тази манипулация.
Информационната система на НАП, която също се разработва от “Бул”, няма да заработи в средата на годината, както предвиждаше изпълнителният директор Мария Мургина.
Информацията е на БНР

Материал с коментар Печат
Медицинските дружества ще "ремонтират" клиничните пътеки
Специалистите искат да контролират курсовете на лекарите
Мария ЧИПИЛЕВА |
www.dnevnik.bg

Медицинските дружества готвят промени в клиничните пътеки по молба на здравната каса. Това съобщи доц. Тодор Попов, председател на Съюза на българските медицински дружества, в който членуват 66 организации. Предложенията трябва да са готови до 20 април. Най-вероятно те ще влязат в сила от средата на тази година с подписването на анекс към Националния рамков договор от управителните съвети на лекарския съюз и здравната каса.
Клиничните пътеки регламентират начина, по който се лекуват пациентите в болниците, както и цените, по които плаща здравната каса. През тази година техният брой е 300, а средната им стойност е 540 лв. Според медиците обаче има доста недомислия като излишни изследвания и изпуснати диагнози, а цените не отговарят на реалните разходи, които се правят при лечението. Целта на промените е да се оправят недостатъците, както и да е ясно кой носи отговорност за съставянето на клиничните пътеки, обясни доц. Попов. Под сегашните им варианти не стои нито едно име.
Една от основните промени, които ще предложим, е да се обвърже цената на всяка клинична пътека с тежестта на заболяването, каза Попов. В момента медиците получават едни и същи пари при лечението на лек и тежък случай от една и съща диагноза. Разходите в двата случая са много различни. По този начин губят най-вече университетските болници, където се лекува най-тежката патология.
Най-вероятно остойностяването ще става чрез коефициент, чийто размер ще зависи от болницата и степента на заболяването, обясни д-р Евгени Генев, председател на дружеството по педиатрия, в тази област са едни от най-големите проблеми. Те ще предложат да се включат изпуснати сега диагнози като гнойната ангина и желязодефицитната анемия, да се редуцират някои изследвания и да се заменят процедури. В много пътеки има задължителното изискване да се слагат инжекции, но е по-добре това да се замени с хапчета, даде пример Генев. Освен това педиатрите ще поискат увеличение на някои цени с между 50 и 100 лв.


Съюзът на медицинските дружества настоява за промени в продължаващото обучение на лекарите. В момента за него се грижи Българският лекарски съюз. Той преценява важността на всяка лекция или конференция и определя съответния брой точки, които един лекар би получил при посещението им. Сегашната система ще доведе до създаването на неквалифицирани медици, смята обаче доц. Тодор Попов. Според него този процес трябва да се ръководи от медицинските дружества. Към тях трябва да се създадат акредитационни съвети, които да преценяват качествата на всеки курс или конференция, както и базите, в които може да се провеждат, каза той. Такава е практиката и в ЕС, тя се определя от Съюза на европейските медицински специалисти, чийто член станахме и ние, обясни Попов. Освен това той предлага да се въведат по-строги правила при спонсорирането на обучението от фармацевтични компании. Сега на конференциите се изнасят лекции, в които се упоменава търговското име на медикаментите, това трябва да се забрани, категоричен е Попов.

Поместваме този материал само за да илюстрираме, как чрез една на пръв поглед добра инициатива могат да се забъркат още по-големи каши в родното ни здравеопазване. Съгласни сме, че дружествата на специалистите трябва да имат дума в изработването на алгоритмите на клиничните пътеки. Защото безсмислиците там са много. Още по-важно е обаче, процесът по изготвянето им да е прозрачен за лекарската общност, а рамковите договори само да се надстрояват, като доброто се запазва, а ненужното отпада. Иначе нищо няма да се промени – като видите експертите в досегашните договори, ще познаете много имена от ръководствата на съответните дружества. Какво ще е новото тогава? Въпросът на разделянето на тежки и леки случаи е хлъзгава територия и трябва много да се внимава – в противен случай касата може да олекне неподозирано бързо поради бум на „тежките” случаи. Що се касае до идеята за коефициенти в зависимост от вида на болницата – това е пълна глупост. Една и съща операция, едно и също лечение трябва да се заплащат еднакво на всякъде. Нека пациентите да изберат къде да им се направи. Желанията на големите и университетски болници за подобен механизъм са обясними – всеки иска да печели повече (и до сега се получаваше). Принципа, който трябва да ни води обаче е „за равна работа – равно заплащане”
Писмо на СЛК Печат
Представяме ви писмо от Столична лекарска колегия, в което са изброени причините налагащи протестни действия. Много от изброените въпроси са били нееднократно повдигани от ръководството на РК Кюстендил. Препоръчваме на всички колеги да посетят сайта на СЛК на БЛС където ще намерите списъка от експерти на НЗОК участвали в изработването на НРД 2006. Надяваме се някой ден да се запознаем и със списъка от експерти на БЛС.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА РК НА БЛС

На 30.03.2006г.  в салона на 1-ва МБАЛ се проведе заседание на председателите на дружествата на Столична лекарска колегия на БЛС при следния дневен ред:

1.Проблеми в доболничната и болничната помощ по НРД 2006 и наредбите на МЗ №39 и №40

2. Формиране на работната заплата в болничната помощ.

Участваха 70 председатели на дружества от общо 105 лечебни заведения в София.

            Съвета на председателите на дружествата на Столична лекарска колегия на БЛС единодушно взе решение за участие на лекарите  от София в протести поради:

1.      Значително намаление на доходите в болничната и доболничната помощ.

2.      Противоречие на клиничните пътеки  с медицинските стандарти.

3.      Наредбите на МЗ- №39 и№40 , публикувани след събора на БЛС довели до хаос в здравеопазването.

4. Рестриктивните и безсмислени изисквания на НЗОК за обзавеждане на лекарските кабинети от доболничната помощ, което на практика прави невъзможно сключване на договор.

5.      Погасяване на държавните дългове на болници с лекарски заплати

6.      Липса на концепция на МЗ за провеждане на реформата в болничната помощ.

7.      Системното недофинансиране на здравеопазването

Съвета на председателите потвърди решението на Управителния съвет на Столична лекарска колегия на БЛС да не делегира права за подписването на следващия Национален рамков договор , ако всички документи не са представени на делегатите 30 дни преди събора на БЛС.    

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

СТОЛИЧНА ЛЕКАРСКА КОЛЕГИЯ НА БЛС

Забележка: Уважаеми колеги, в сайта на Столична лекарска колегия на БЛС –www.slkbg.com  има списък на експертите на НЗОК, които са участвали в изработване на НРД 2006

                                                                                   

архиви за 05 2006

Оставка на директора на НЗОК Печат
Image

* Д-р Иван Букарев подаде оставка, и.д. директор на НЗОК стана д-р Румяна Тодорова

* Здравен шеф сключвал договори със себе си. Кой е допуснал да бъде заобиколен законът

* Продължение на темата. Сагата на едно дълго отлагане 3 години и 3 месеца общото събрание нямало време да освободи д-р Букарев

* Конфликт между червени и жълти заради чистките в здравните каси

* Чистката в здравната каса стигна до шефа й

Прочети пълния текст...
Нарушители? Печат
НАРУШИТЕЛИ
Санкции за над 33 600 лв. са наложени на лекари и стоматолози в Кюстендилско от РЗОК, съобщи говорителката Илияна Велинова. Най-често срещаните нарушения са свързани с предписване на лекарствени средства, неспазване на изисквания на наредбата за диспансеризация, липса на изправна апаратура и несъответствие на декларираните графици за работно време. Честа била и практиката да се взимат пари на пациенти, освободени от това задължение. Не е по-различно е и положението в 7-те болници в областта. Там нарушенията са главно несъответствие между уговорената и оказаната медицинска помощ, както и нарушения в работата с първична медицинска документация и медицински досиета

*          *          *

Това е част от текста на статията „Работата на джипито: 4/5 писане, 1/5 церене”от в.Сега от 22.05.2006 При прочитане на подобен текст обикновения човек съвсем естествено се настройва срещу лекаря. Още повече, че чиновници от всякакъв ранг се грижат обществото да знае колко големи заплати получават лекарите и колко немарливо си гледат работата.

Прочети пълния текст...
МБАЛ"Н.Василиев" с лапароскоп Печат
ImageМБАЛ „Н.Василиев” Кюстендил вече разполага с операционен лапароскоп. Днес бяха извършени първите интервенции с него – отстраняване на жлъчен мехур. През последните години бяха закупени множество апарати - скенер, мамограф, цветни доплерови ехографи, изцяло се реконструира реанимацията на болницата. ImageНовата апаратура ще предостави на лекарите възможности за съвременно лечение, а за пациентите значително по-кратък следоперативен период и удобството да се възползват от модерната техника в Кюстендил.
Събрание на СОПЛ Печат
ImageНа 13 май се състоя годишното събрание на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Кюстендил. Беше направен отчет за дейността през 2005, засегнаха се актуални теми от ежедневието.Особено внимание се отдели на дискусията по изискването общопрактикуващия лекар да е на разположение 24 часа на своите пациенти 7 дни от седмицата. Освен че противоречи на здравата логика присъстващите изтъкнаха, че това противоречи и на Кодекса на труда. Прочете се кореспонденция по въпроса с отговорни институции, която обаче не хвърли повече светлина по въпроса. За търсене на приемливо решение за лекари и пациенти се разговаря и с поканеният директор на Спешен център с идеята срещу заплащане центъра да поеме обслужването на пациентите през нощта. Това обаче се оказа трудно осъществимо, тъй като няма механизъм, по който преведените пари на Спешен център да отидат директно до работещите в него и по този начин да бъдат мотивирани. Разгледани бяха и въпроси от представеният наскоро от МЗ Проект за стратегия 2007-2012. Темата не предизвика ентусиазъм у никого. В края на събранието сегашното ръководство на сдружението се оттегли по собствено желание. След гласуване на присъстващите за нов председател беше избрана д-р Здравкова, а за зам. председатели - д-р М.Димитрова и д-р Ал.Соколов.  
Решение на НС на БЛС Печат

На 09.05.2006 г. пред разширен състав на Националния съвет на Българския лекарски съюз, включващ представители на академичната общност, министри, депутати от предходни правителства и представители на пациентите, министърът на здравеопазването представи за обсъждане Проект за Национална здравна стратегия.
След задълбоченото обсъждане на документа Националният съвет на БЛС прие следната позиция:

1. В изработването на Проекта за Национална здравна стратегия не са участвали двата основни субекта: лекарите и пациентите. Това е причина за допуснати слабости.
2. Прави се опит за администриране и се създават предпоставки за липса на ясно дефинирани институционални отговорности на участващите в изготвянето и изпълнението на Проекта за Национална здравна стратегия.
3. Не са посочени потребностите, приоритетите и пътищата за решаването на конкретните проблеми в здравеопазването.
4. Недопустим е опитът за премахване на най-демократичното завоевание в българското здравеопазване - договорното начало и заменянето му с формални административни актове.
5. Не са разписани финансовите параметри за периода на действие на Националната здравна стратегия.

Разширеният състав на Националния съвет
възразява срещу предложения Проект на Национална здравна стратегия и предлага:


1. Създаването на обща работна група от БЛС, представители на пациентите и МЗ.
2. Изготвеният от тази работна група проект да бъде предмет на широко обсъждане с цел постигането на обществен, политически и съсловен консенсус.
3. След обсъждането Проектът на Национална здравна стратегия да бъде представен за приемане от Висшия медицински съвет с ясно отразени отговорности, срокове и ресурси.

 

10 май 2006 г.
НС на БЛС

архиви за 06 2006

Опасни отпадъци Печат
Опасни ли са отпадъците или опасно се бюрократизираме. Какво се изисква от лекарските практики. След еднолични търговци ставаме и рекултиватори.
Image

Лекарите отделят все по-малко време на пациентите. Това се наблюдава в най-развитите страни, това го виждаме и у нас. Причините обаче са различни. В напредналите страни високите технологии и новите методи на диагностика изместват все повече чисто персоналния контакт лекар – пациент. У нас високи технологии идват трудно, но бюрократизирането ни се осъществява със завидни темпове. Наскоро министъра на здравеопазването с удивление констатира, че 2/3 от времето за преглед е в същност отделено за работа с документация. Администрацията се грижи непрекъснато да се появяват нови закони и наредби, които след няколко месеца биват променяни или отменяни. Често зад появата им личи единствено желанието в държавната хазна да влязат пари от такси или самите им създатели да оправдаят съществуването си.

Прочети пълния текст...
Корупционен скандал Печат

Бившият премиер на България обещавал „под масата” проекти в здравеопазването в замяна на финансиране на партията му

Български прокурор бави разследването, италианският му колега напредва към Симеон

18.06.2006, zdrave.net, Деница Сачева

„Почтеност във всичко” – това беше девизът на бившия цар-премиер. С този девиз преди пет години той спечели изборите. Дълго време ни обясняваха, че маранята, която Симеон Сакскобурготски спусна над българския политически живот и нечленоразделната му реч са белег на благородство и висша форма на комуникация, която въвежда нов стил на политиката у нас въобще.
За това, което днес е една от основните международни новини, в България се говореше и се пишеше още от февруари 2004г. Zdrave.net многократно предупреждаваше за високия корупционен потенциал на проекта за детска болница. Опозицията основно в лицето на бившите вече депутати д-р Стойчо Кацаров, д-р Димитър Игнатов, доц. Пламен Кенаров, както и настоящия председател на здравната комисия в Парламента доц. Борислав Китов,  предизвика създаването на анкетна комисия по случая. Дори държавния бюджет за 2005г. беше заплашен, тъй като депутатите поискаха Президентът да наложи вето заради предвидения в него заем от австрийската банка.
Документите за скандалния проект на болница, според който едно легло излизаше 280 000 евро, бяха предадени на прокуратурата. Вместо законна предварителна проверка, тогавашния главен прокурор напсува д-р Димитър Игнатов по телефона. Преди броени дни стана ясно, че преписката престояла близо две години в самия Никола Филчев и едва през януари 2006 била дадена на Цеко Йорданов, който я възложил на прокурор Ваня Несторова от ВКП. Всъщност внимателния преглед на фактологията показва, че бившия главен прокурор през целия мандат на НДСВ, разследваше само правителството на Костов. Явно новата конфигурация на правителството е изисквала разследвания за НДСВ. Рано или късно ще станем свидетели на истинските причини довели до посланическия пост на Филчев в Казахстан.
Детската болница не е единственото обещание на Сакскобурготски към Черани. Италианският бизнесмен многократно се срещаше инкогнито с тогавашния здравен министър. Черани прекарваше часове в залата на четвъртия етаж в министерството презентирайки бизнес плановете си за приватизация на хемодиализните центрове у нас. Пресцентърът на здравното министерство, който обичайно ни информираше за всяко движение на Богоев дори вътре в сградата, запази странно мълчание за тези срещи. Днес става ясно, че Черани дори е имал фирма, с която да стартира приватизацията, която изненадващо защо е създал с бившия министър на транспорта и съобщенията Пламен Петров. Все пак интересите на италианеца са били здравеопазване и телекомуникации.
Въпросът си остава преди всичко морален. Всъщност обещаните болница и частни хемодиализни центрове не се материализираха, поради това делата вероятно ще отидат в графа „няма данни за извършено престъпление”.
Но този въпрос не може и не трябва да остава без последствия в политически живот у нас – макар  че председателят на парламентарната група на БСП Михаил Миков вече заяви, че това разкритие не може да подкопае основите на коалицията. Алчността за власт е велика спойка – чак да съжали човек, че тримата коалиционни лидери не могат да бъдат поканени за рекламни лица на известна марка лепило.
Случаят „Черани–Сакскобурготски” трябва веднъж завинаги да развенчае мита за почтения монарх, който в края на живота си се върна, за да „оправи” от алтруизъм страната си за 800 дни. Истината за царските алъш вериши вероятно ще предопредели и участниците в президентските избори. За пореден път на преден план в предизборните кампании трябва да бъде поставен въпросът за начина, по който се финансират партии и изборите в България.
Този случай трябва да послужи и като студен душ за хората, които продължават да тикат Славчо Богоев в управлението на здравната каса и дори го подготвят за участие в конкурса за неин директор.
Учудващо е, че на този фон докладът на Европейската комисия търси проблемите на българското здравеопазване в корупцията на ниско ниво. Просто навсякъде по света рибата се вмирисва от към главата.

Пълната хронология на случая със скандалния проект за детска болница можете да прочетете тук.

Всичко за ареста на наследника на последния италиански крал Умберто ІІ, Виктор Емануил, можете да прочетете тук.  Какво написаха чуждите медии Ви предлагаме да видите тук.

GP-та отказват ваксинации (в UK) Печат

Всеки осми общопрактикуващ в практика с неблагоприятни условия се отказва от извършването на имунизации при децата, защото не може да покрие държавните изисквания. Ваксинациите във Великобритания са записани като „допълнителна услуга” в договора на GP-то. Заплащането е в зависимост от процента деца, които успеят да ваксинират за годината. Например за имунизирани 70% заплащането е 995, а за 90% 2865 лири (около 8200лв.). В практиките с добри условия обаче само 0,2% от практикуващите се отказват от тази си дейност.

Story from BBC NEWS:
 

3 дневно лечение на пневмония Печат
Image

Според холандски изследователи пациенти с придобита в обществото пневмония показали добър отговор от интравенозното лечение с амоксицилин след 3 дни лечение не се нуждаят от продължаване на антибиотичната терапия.

Сегашната практика да се лекува неусложнената пневмония придобита в обществото в продължение на 7-10 дни не се базира на научни доказателства смятат авторите на публикацията Dr. Jan M. Prins and colleagues, която е публикувана в British Medical Journal

Проучването е проведено върху 186 пациента от 9 болници в Холандия. Критериите за включване на пациентите са били клинични белези за пневмония, температура над 38 градуса, новопоявил се инфилтрат на рентгеновата снимка, скор за тежест на пневмонията от 110 или по-малко (леко до средно тежка пневмония).

След 3 дневно лечение с интравенозен амоксицилин 121 пациенти са се подобрили значително по отношение на диспнея, кашлица и температура. Двама са били изключени, а от оставащите според  случаен признак 63 са продължили лечението с орален амоксицилин 3 пъти дневно, а 56 са приемали плацебо.

На 10 ден 93% от пациентите и в двете групи са били излекувани, а на 28 ден - 90% при тридневната терапия и 88% при 8 дневното лечение. Подобни проценти на успех има и при бактериологичните изследвания и рентгеновите находки.

Прочети пълния текст...
Промяна в пътеки Печат
Image

Днес НЗОК публикува Промяна в алгоритмите на клиничните пътеки и правилата за диагностика

Интересното е, че никъде не се говори за предложение за промяна, името на БЛС не се споменава никъде. Може би това е в духа на Здравната стратегия. Както обикновено се случва промените отново са инициирани от касата и както практиката показва ще се случат във вида, в който касата иска. Ръководството на БЛС отново върви след събитията. В самите промени на алгоритмите е записано, че се правят, „за да се гарантира качественото диагностициране и лечение на пациента”, което трябва да се чете „за да бъде отказан договор на болници нямащи съответната апаратура и така да се спестят пари” Вероятно със същата цел ще се прецизират критериите за хоспитализация по някои пътеки. Една от тях е №160 „Интензивни грижи при бременност с реализиран риск”. Превишаването на броя хоспитализации при нея беше ясно, че ще се случи още с появата на НРД, защото се планираха 4 193 случая за цялата страна за година. А на практика това е единствената пътека, по която бременните могат да останат за лечение или наблюдение в болница. Другата пътека занимаваща се с бременността № 164 „Оперативни процедури за задържане на бременност” обаче има планирани 7 200 хоспитализации. Т.е всяка десета бременна в България трябваше да е със серклаж! Това е един от ярките примери на некомпетентност от създателите на НРД, били те и с научни титли.

Друго действие целящо отказване на плащания на болниците е изискването за минимум 4 часов работен ден на специалистите в болничната помощ. От досегашните призиви за плащане на свършена работа не остава нищо – важно е прекараното време в болницата. Какво да се прави - целите оправдават средствата.

И накрая нещо положително – пациентите с лимфоми, левкемии и анемии ще могат да се хоспитализират повече от един път месечно. По сегашната система можеше да не дочакат датата за следващата си хоспитализация.

Прочети пълния текст...
Още...
Продължава...
Абонамент чрез RSS