РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Aрхив за 07 2008

Искане за събор  
Image Уважаеми колеги,
Прочети пълния текст...
ОПЛ протестират  

              На 19 юли 2008г. В гр.София се проведе НС на НСОПЛБ

Присъстваха Председатели/или техни представители/на 28 области в страната където са организирани регионални дружества на ОПЛ към НСОПЛБ.ЗА ПЪРВИ ПЪТ !!!

ДНЕВНИЯ  РЕД НА НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ

  1. Анализ на резултатите от проведените до момента протестни действия, организирани от НСОПЛБ, очертаване на стратегия за поведение и последващ план за действие.

  2. Обсъждане и приемане на Проект за бюджет на ПИМП 2009 г., който да бъде внесен и защитаван пред всички институциии.

  3. Обсъждане на промени в Нормативната уредба, които да бъдат представени и защитавани пред институциите в сферата на здравеопазване.

      4.Предоставяне на програма за единен регистър на членовете на НСОПЛБ. С цел – да бъде улеснена работата с регистъра, моля, всеки един председател на Регионална структура на НСОПЛБ или съответния представител, който ще присъства на НС

Решения:

1.Да продължат „сигналните”протести в страната-Област Кюстендил е през м.август 2008г.,датата ще бъде уточнена от УС на сдружението.

       Връчване на нашите предложения и предупреждения на Областнитe управители на 31.07.2008г.- в цялата страна.

2.Отправени официални искания и писма до НС,МЗ и МФ,БЛС ,касаещи следните моменти:

        Индексаци на цените в ПИМП с 15% от 1.07.2008г.-както е заявено от Министъра на здравеопазването за ЛЗБП-ами ние също сме ЛЗ!!АКО ЛИ НЕ ЕФЕКТИВНИ ПРОТЕСТИ!

         Участие в договарянето на НРД 2009 с подготвен наш проект за бюджет за 2009г. Исканият от нас бюджет е  от 320 млн.лева като в него са включени необходимите пари за компенсация на потребителската такса,която е почти сигурно,че от 1.01.2009г.ще отпадне за всички.АКО ЛИ НЕ ЕФЕКТИВНИ ПРОТЕСТИ!

   

          Искания за промяна в редици нормативни документи реално затрудняващи медицинската дейност в ПИМП-Наредби№4, №6,№15,№39 и №40.Исканите промени касаят начина на изписване на медикаменти на хронично болни,начина на компенсиране на промяната в потребителската такса,имунизациите,изискванията за профилактични и диспансерни прегледи и разбира се огромния пакет от услуги,които сме длъжни да изпълняваме непрекъснато и денонощно без регламентирани права и правила за почивка. АКО ЛИ НЕ ЕФЕКТИВНИ ПРОТЕСТИ!

        До УС на БЛС-свикване на Събор не по късно от м.септември 2008г.,за да имаме легитимно представителство при воденето и подписването на НРД 2009

3.Пресконференци на НСОПЛБ в БТА с оповестяване на тези решения на 20.07.2008г от 11 часа.Качена е и може да бъде чута на  : http://www.nsoplb.org/press2.htm

          Схемата на ефективните стачни действия е следната-Прекратяване на работа за 2 дни/понеделник и вторник/ през м.септември 2008г.Ефективните протести ще се проведат едновременно в цялата страна.Ако няма адекватен отговор от управляващите следващата седмица-3 дни! И т.н.

          Ако няма отново ефект-подготовка за колективно прекратяване на договорите с НЗОК в цялага страна до края на 2008г!

       Колеги,желанието ни е реално подобряване на условията ни на работа,адекватно финансиране на дейността ни.Вярвам,че ако успеем да обединим усилията си в тази насока, бъдем последователни и единни,след тези 8 години ,нещо ще се промени  в по-добра посока за нас и благодарение на самите нас!

      

          Нека бъдем готови за тези действия като искрено се надявам да не се наложи да ги осъществим,но трябва да сме готови за тях!Необходимо е да се опитаме до тогава да подготвим нашите пациенти,близки и хората,които работят за нас и разбира се нашите колеги независимо в коя сфера на здравеопазването работят,за да бъдем подкрепени и от тях.

       Ще завърша с един цитат:

”Или си част от решението на проблема,или си част от проблема”-ЕЛДРИДЖ КЛИЙВЪР

Д-р Румен Алексов-Председател на СОПЛК член на НСОПЛБ

Quo Vadis, БЛС?  

ImageЕдноличното управление, безпринципността и драстичното нарушаване на Устава на организацията дадоха най-сетне очаквания резултат.

БЛС попадна в задънена улица.

Държавата не иска да преговаря със самоопределящите се за представители на лекарското съсловие, а лекарите не искат да участват в така наречените им протести. Това са фактите. Тълкуването им може да е различно, но това едва ли ще зарадва обикновения лекар, надяващ се на по-добри условия на труд и очакващ съюзът, в който членува по закон да го защити.

Въпросът, който днес все повече колеги си задават е, каква е цената, която трябва всички да платим заради ината и пагубната политика на няколко човека. Докато ината и яловите спорове за бюджета на НЗОК с много напъни може да се изкарат отстояване на финансовите интереси на съсловието, то неистовото желание да задържиш поста още и още не може да има никакво смислено обяснение. Освен чисто користни цели. Доводите за единство на съсловието, с което някои колегии отхвърляха възможността преди време да се свика извънреден събор за избор на ново ръководство, днес все по-рядко се чуват. Защото единствените „успехи”, които БЛС постигна в последните две години бяха точно в разбиване единството на организацията. Не може по друг начин да се квалифицират саботажите срещу районни колегии. Първо бяха забраните за провеждане на събрания, после обявяването им априори за нелегитимни. Там, където те бяха проведени и новоизбраните ръководства не бяха удобни,

Прочети пълния текст...
Куртурно-масова конференция  

ImageСлед дълги закани за протест, станали причина за отлагане на отчетно-изборни събрания и на редовен лекарски събор, той най-после се състоя. Само че не беше протест, а конференция и то не точно конференция, а културно – масово мероприятие. Зала 1 на Националния Дворец на Културата трябваше да се окаже тясна за хилядите лекари, фармацевти, сестри и пациенти. Но не, места имаше повече от достатъчно. Както се и очакваше, всичко беше режисирано – записвания за изказвания, които не бяха заявени и представени предварително не се допускаха. Не беше оповестен дневен ред. Изненадата дойде от музикалните изпълнения в началото и края на мероприятието – явно някои се беше пошегувал с организаторите убеждавайки ги, че мястото им е точно на подобен форум. Другата изненада беше отсъствието на обявените за сигурни гости – министър Желев и председателя на Постоянния комитет на европейските лекари д-р Майкъл Уилкс. Вместо тях имаше представители на влиятелните лекарски съюзи на Македония и Украйна.

В началото по два пъти се изказаха председателите на съсловните организации, като носителите на академични и научни титли (д-р Кехайов д.м.н. и проф. Маркова) се откроиха със задълбочеността на анализа и предлаганите решения. При самото закриване на форума същите изпаднаха в комична ситуация да обясняват кой какво точно е искал да каже и за какво настоява, но това не се отрази на единството на съсловията.

Пред застрашително изпразващата се зала д-р Кехайов побърза да предложи предварително написаната резолюция за гласуване, която по същество повтаря множество подобни такива от последната година и половина. Този път крайния срок, който беше даден на управляващите бе месец септември, но какво ще се случи след това остава загадка, подобна на загадката до кога сегашния УС на БЛС ще удължава изтеклия си мандат.

Реалности и перспективи  
Българската система на публично здравеопазване – реалности и перспективи

Реалности

-          относително малък дял от бюджета на държавата заделян за здравеопазване

-           голям пакет от здравни услуги за населението, гарантирани с нормативни актове, но финансово необезпечени. Това поражда напрежение в работата на лекарите и недоволство от страна на пациентите. Представлява една от причините за появата на нерегламентирани плащания, чиито размер е трудно установим.

-          голям брой неосигурени ( 1 200 000 души) или получаващи лесен достъп до здравната система лица (само срещу сумата на 12 вноски върху минималната заплата – т.е.158лв към днешна дата), които изразходват значителен финансов ресурс в ущърб на редовно плащащите си здравни осигуровки. Принципа на солидарността се експлоатира прекалено широко, което води до почти безконтролно потребление на здравни услуги от хора невнасящи осигуровки, докато в същото време съвестно внасяли средства в здравната система в продължение на години могат да се окажат лишени от качествено лечение.

-          изключително тежка бюрократична машина, която е стоварена директно и единствено върху работещите в здравеопазването. Ефектът за пациентите е индиректен – от загубеното време на лекарите за работа с тях. Само в единични случаи пациентът може да се докосне до бюрокрацията

Прочети пълния текст...
Продължава...

Aрхив за 06 2008

Декларация на БЛС Варна  

                                                                                      

                       

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

на УС РК на БЛС гр. Варна

приета на заседание от 24.06.2008г.

На проведеното заседание членовете на УС на РК на БЛС гр. Варна се запознаха с решенията от проведения НС на БЛС в гр. Пловдив на 7 и 8 Юни 08г. Имайки предвид създалата се обстановка в БЛС и конкретните изисквания на членовете на РК на БЛС Варна, УС взе следните решения:

    • Да се спазва строго устава на БЛС, с което да се спре разединяването на лекарското съсловие   
    • УС на БЛС съгласно Устава на БЛС и ЗСОЛЛДМ да определи срок за провеждане на всички регионални  общи отчетно - изборни събрания до края на м. юли 2008г.
    • Да се определи срок за редовен отчетно – изборен събор на БЛС не по-късно от 15 септември 2008г.

При несъобразяване с исканията ни за определяне на дата за редовен отчетно-изборен събор на БЛС, РК на БЛС Варна си запазва правото да реагира съобразно Устава на БЛС и законите на страната, като инициира процедура за свикване на извънреден отчетно – изборен събор.

PS: Молим всички РК на БЛС за становище в отговор на настоящата декларация.

                                                                                              УС РК на БЛС Варна

Пресконференция  
12 юни 2008 | 16:09 | Агенция "Фокус"
ImageЛекарите от област Кюстендил не подкрепят заплануваните протести на медиците и няма да се включат в такива. На пресконференция председателят на Регионалната колегия на Българския лекарски съюз д-р Стефан Константинов заяви, че с протестите на лекарите открито се спекулира, предаде репортер на радио Фокус – Кюстендил. Д-р Константинов подчерта, че централното ръководство на БЛС изнася в медиите информация, която поражда в лекарите определени очаквания, като в последствие нищо от казаното не се случва в действителност. "Истината е, че лекарският съюз има сериозни проблеми с централното ръководство, което спекулира със сериозните проблеми в здравеопазването и ги използва за лични цели", каза д-р Константинов. Той подчерта, че на този етап БЛС има председател, който де факто е с изтекъл мандат и положението му като председател на колегията е под въпрос. "В момента на практика нямаме ясно управление на съюза и легитимно ръководство", каза още д-р Константинов. Той допълни, че предстоят преговори по нов рамков договор, които на този етап няма как да се случат. "От НЗОК
Прочети пълния текст...
Новини (разширени)  

ImageВ началото на юли формите на съсловен протест се очаква да бъдат обогатени с нещо ново - Национален разширен форум на обединената медицинска общност. На медицински език разширен се нарича дилатиран. Дилатацията често се наблюдава при болни органи, когато са изчерпали активната си възможност за работа и в същност е проява на декомпенсация, а не на сила и мощ. Всякаква аналогия със структури на БЛС на централно равнище естествено е случайна. Целта на форума била "да се изрече пред обществото истината за здравеопазването ни"  Надяваме се изричането на истината да не бъде предоставено на уважавания председател на БЛС, защото е възможно обществото да не разбере за какво точно става въпрос.

За съжаление подкрепеното от РК  Кюстендил предложение да се определи дата на Събора не събра достатъчен брой гласове. Опасенията ни, че легитимността на просрочилото мандата си ръководство може да се постави под съмнение вече се оправдават. В писмо УС на НЗОК кани

Прочети пълния текст...
Продължава...

Aрхив за 05 2008

Срещата  
Със скромно присъствие от страна на колегите беше зачетена срещата на д-р Кехайов с работещите в здравеопазването. Като извадим присъствалите фармацевти и професионалисти по здравни грижи, броят на дошлите лекари бе минимален. На няколко пъти двукратния председател на БЛС намекна, че това вероятно е резултат на недостатъчната работа на местното ръководство. Истината обаче бе доста по-различна. Въпреки огласената седмица по-рано информация, много от лекарите отказаха да участват в срещата именно поради присъствието на д-р Кехайов, когото смятат за основен виновник в процесите довели до апатия на съсловието към собствената му организация. В типичния си абстрактно-многословен стил председателя на БЛС направи изказване, което вероятно трябваше да очертае картина на ставащото в родното здравеопазване. Отговорите на зададени въпроси от залата също бягаха от и яснота и конкретност. Едно от запитванията бе за спрените събрания по колегии и отлагането за неопределено време на редовния отчетно - изборен събор на организацията.
Прочети пълния текст...
Светлото бъдеще  

Image Вероятно от 2009 г. ще стартира и публичен регистър на лекари и болници. "Това ще е стената на плача и срама" според А. Първанова. В него ще са описани както специалността и местоработата на всеки лекар, така и санкциите, които са му налагани за искани подкупи и нарушение на медицинската етика. "Така всеки пациент ще може да види при какъв медик отива", казва Първанова. Информацията за санкциите ще се подава от друга нова институция - медицинския инспекторат. В нея вече ще се подават жалбите за лекарски рекет, неетично поведение. Тя ще налага санкциите и ще може да отнема лекарски права. Ако искате да научите още от впечатляващите идеи на г-жа Първанова е добре да прочетете целия материал във в.Сега   Мнение по тези въпроси от председателя на РЛК Кюстендил може да намерите тук.

Лекарска камара?  
Image Събитията от последните седмици бяха повече от интересни. Полека-лека започва да се оформя моделът на поредната здравна реформа. В същност броя на реформите в българското здравеопазване не е никак голям. Единствената такава в сектора беше въвеждането на здравноосигурителна каса – започнала в края на 90 години и бързо замразена от правителството на НДСВ. От там на сетне думата „реформа” се използваше за оправдаване на бездействието на политиците или за липсата на идеи какво трябва да се прави. Но идеи в края на мандата явно са се появили, може да се запознаете от тук. Анализът и предлаганите мерки са толкова противоречиви, че заслужават дълъг коментар, който не е цел на този материал. Целта е да се запитаме – какво ще е мястото на лекарското съсловие във всичките тези процеси? Тъжният отговор за сега е – никакво. По закон призваната да защитава интересите на лекарите организация се намира в състояние на постмандатна летаргия, която би трябвало да се пробуди от очакваните, но все неслучващи се протести на медицинската общност.
Прочети пълния текст...
Увеличение на заплатите  
...а защо не се радваме?
ImageОт 1 май работещите в здравеопазването ще получат 15 % увеличение на заплатите си. Това обяви новоназначения министър на здравеопазването д-р Желев на празнична пресконференция в Пирогов. Похвално. Но не бързайте с радостта. Втората част на новината пояснява, че увеличението засяга само и единствено работещите в структурата на Министерството на здравеопазването. Подобни увеличения често радваха ушите ни по времето на министър Гайдарски. Оставахме си само с радването на слуха, защото истината, която по традиция остава скрита
Прочети пълния текст...
Продължава...

Aрхив за 04 2008

Нов министър  
Евгений Желев става министър на здравеопазването www.zdrave.net 

Бившият кмет на Стара Загора и член на Управителния съвет на НЗОК д-р Евгений Желев е новият здравен министър на мястото на проф. Радослав Гайдарски, съобщи правителствената информационна служба.

Д-р Евгений Желев е роден на 22 юли 1957 година в Стара Загора. Завършва Първа смесена гимназия “Христо Ботев” в родния си град и Висшия медицински институт в Пловдив. Работи в здравния участък в с. Богомилово, в ОАРИЛ и в отделението по ортопедия и травматология при Районна болница - Стара Загора. Директор е на Районна болница - Стара Загора от 1996 до 1999 година.

Прочети пълния текст...
Общото събрание 2008  
ImageНа 03.04. 2008г. в Кюстендил се проведе годишното Общо събрание на колегията. Закъсняло с около два месеца, поради препоръка на централното ръководство, то бе проведено въпреки друго решение, според което събранията трябваше да се отложат за неопределен период във времето- за след приключване на протестни действия, датата и продължителността, на които никой за моментна не знае.
Прочети пълния текст...
Продължава...
Абонамент чрез RSS