РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

РК на БЛС - Кюстендил - Статии филтрирани по дата: Януари 2016

Годишно отчетно събрание

По решение на УС на РЛК Кюстендил от 09.02.2016 г., на основание Чл. 7/3/ от Устава на РК на БЛС Кюстендил, на 10.03.2016 г. се свиква Годишно отчетно събрание.
Дневния ред е:
1.    Отчет за дейността на УС на РЛК за 2015 г.
2.    Отчет за дейността на КПЕ.
3.    Отчет за дейността на КК.
4.    Финансов отчет на РК на БЛС Кюстендил за 2015 г.
5.    Приемане бюджета  за 2016 година
6.     Разни.

Годишното отчетно събрание е насрочено за 13 ч. в Залата на Общинска поликлиника-Кюстендил.
Присъствието на всички делегати е желателно !!!

УС на РЛК Кюстендил

Продължава...

МЗ - Административни услуги

Продължава...
Абонамент чрез RSS