РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

ЗА ШЕСТА ПОРЕДНА ГОДИНА БЛС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА МЛАДИ ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ И РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ

Български лекарски съюз  обявява конкурс за стипендианти по програма за подпомагане на млади лекари специализанти и редовни докторанти.  Месечната стипендия е в размер на 400 лв. в продължение на 1 календарна година.

С програмата и  условията на конкурса  можете да се запознаете - ТУК:

Образец № 1 - Заявление за участие в конкурса  за специализанти - ТУК:

Образец № 2 - Заявление за участие в конкурса  за редовни докторанти - ТУК:

Образец № 3 - Заявление за участие в конкурса  за лекари, провеждащи едновременно специализация и редовна докторантура  - ТУК:

Образец № 4 - Декларация – ТУК:

Документи се приемат от 18 септември до 18 октомври 2017  г. включително в УС на БЛС на адрес: гр.София, бул.“Акад.Ив.Гешов“ №15, Център по хигиена, ет.2, ст.6

Продължава...

ПОДНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ ” НА ЛЕКАРИТЕ ОТ РК НА БЛС ГР. КЮСТЕНДИЛ ЗА НОВ ЕДНОГОДИШЕН ПЕРИОД СЧИТАНО ОТ 07.04.2018г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,     

         На 07.04.2018г. предстои подновяване на застраховката „Професионална отговорност ”, която РК на БЛС- Кюстендил сключва от 2012 г. на желаещите лекари, редовни членове на Колегията.

         Уведомяваме Ви, че от 16.03.2018 г. започва кампания по събиране на Застрахователната премия (цената на застраховката) за периода от една година-/07.04.2018г. до 06.04.2019 г./, която е в размер на 38,00 лв. за всеки застрахован лекар.

         Който желае да бъде включен в застраховката  е необходимо:

-  да заплати годишната застрахователна премия в размер на 38 лв. в офиса на РК на БЛС гр. Кюстендил, не по-късно от 30-ти март 2018 г.

Лекарите, които по някаква причина са пропуснали, могат да бъдат включвани допълнително считано от 7-мо число на всеки следващ месец, като до седмица преди това, заявят своето желание и внесат съответната сума за оставащия срок от застраховката.

               Получаването на индивидуалните сертификати по застраховка „Професионална отговорност” ще става в офиса на РК на БЛС гр. Кюстендил, след подновяване на застраховката. За 2018 г. няма промяна в условията на застраховката:

ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЕКИ ЗАСТРАХОВАН – 200 000 лв.

ВОДЕЩ ЗАСТРАХОВАТЕЛ – ЗАД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”

За информация – в офиса на РК на БЛС гр. Кюстендил

Гергана Котева – 0878 292 140.

Допълнителна информация по отношение на застраховката „Професионална отговорност” можете да получите от офиса на КЗЦ Булстар на /телефони /02/980 80 05; 0700 100 24/.

Г-жа Анета Петрова – 0888 609397; г-н Руси Русев – 0888 509394

                                                        д-р Красимир Панчев

/Председател на РК на БЛС- Кюстендил/

Продължава...
  • Публикувана в За нас

Управителни органи

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Красимир Панчев- гр. Дупница

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

  1. Д-р Димитър Димитров-гр. Кюстендил
  2. Д-р Силвия Стефанова-гр. Дупница
  3. Д-р Анна Георгиева-гр. Кюстендил

СЕКРЕТАР:

Д-р Николай Стоянов-гр. Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

  1. Д-р Борис Попов- гр. Дупница
  2. Д-р Петър Геренски- гр. Дупница
  3. Д-р Еделина Здравкова- гр. Кюстендил
  4. Д-р Пламен Симеонов- гр. Кюстендил
Продължава...