РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

РК на БЛС - Кюстендил - Статии филтрирани по дата: Март 2016

Протест

            Уважаеми колеги,

            УС на РК на БЛС Кюстендил, призовава всички лекари от болничната и специализираната доболнична помощ, да подкрепят протеста на Общопрактикуващите лекари, който ще се състои на 28.03.2016 г. (понеделник).

                                       УС на РК на БЛС

                                         Кюстендил

Продължава...

Протест на ОЛП

На 28.03.2016 г. (понеделник) ОПЛ от област Кюстендил ще проведем ефективен протест. По-долу публикуваме писмото до РК на БЛС Кюстендил от Ръководство на СОПЛК - Кюстендил.

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Писмо до РК на БЛС Кюстендил

           Колеги, ние като организация, защитаваща интересите и правата на ОПЛ в страната, сме участвали активно в изпълнението на нашите цели и задачи. Винаги сме се стремили да бъдем коректни партньори с различните институции, организации, БЛС включително, участвайки в множество различни обществено значими форуми касаещи нашата работа. Участвали сме в ”кръгли маси”, представяли сме становища по отношение на предстоящи нормативни промени винаги с ясни аргументи и мотиви, участвали сме в подготовки и преговори по НРД с ясни позиции. За наше огромно съжаление въпреки това ние установяваме в последните години безпардонно и високомерно незачитане на мнението ни от страна на държавните институции участващи в системата на здравеопазването и НЗОК.

Ето основните проблеми, които се очертават за общопрактикуващите лекари:

Продължава...

Управителни органи

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Красимир Панчев- гр. Дупница

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

  1. Д-р Димитър Димитров-гр. Кюстендил
  2. Д-р Силвия Стефанова-гр. Дупница
  3. Д-р Анна Георгиева-гр. Кюстендил

СЕКРЕТАР:

Д-р Николай Стоянов-гр. Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

  1. Д-р Борис Попов- гр. Дупница
  2. Д-р Петър Геренски- гр. Дупница
  3. Д-р Еделина Здравкова- гр. Кюстендил
  4. Д-р Пламен Симеонов- гр. Кюстендил
Продължава...

Медицински стандарти

Продължава...
Абонамент чрез RSS