РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

РК на БЛС - Кюстендил - Януари 2018

Предстоящо: Отчетно-изборно събрание на РЛК-Кюстендил - 14.02.2018г.

По решение на УС на РЛК-Кюстендил от 18.01.2018 г., на основание Чл.7(3) от Устава на РК на БЛС Кюстендил, на  14.02.2018г. се свиква Отчетно-изборно събрание.
Дневен ред:

1.    Отчет за дейността на УС на РК на БЛС Кюстендил за 2017г.;
2.    Отчет за дейността на КПЕ;
3.    Отчет за дейността на КК;
4.    Финансов отчет на РК на БЛС Кюстендил за 2017 г.;
5.    Приемане бюджета за 2018 г.;
6.    Предложение за промяна в Устава на РК на БЛС-Кюстендил;
7.    Разни

Отчетно-изборното събрание е насрочено за 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Дупница.
Присъствието на всички делегати е желателно !!!

Продължава...
Абонамент чрез RSS