РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

  • Публикувана в За нас

Управителни органи

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Красимир Панчев- гр. Дупница

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

  1. Д-р Димитър Димитров-гр. Кюстендил
  2. Д-р Борис Дашков-гр. Дупница
  3. Д-р Анна Георгиева-гр. Кюстендил

СЕКРЕТАР:

Д-р Николай Стоянов-гр. Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

  1. Д-р Борис Попов- гр. Дупница
  2. Д-р Петър Геренски- гр. Дупница
  3. Д-р Живко Неделчев- гр. Кюстендил
  4. Д-р Силвия Стефанова-Дупница

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:

Председател:

Д-р Мая Кирилова- гр. Кюстендил

Членове:

  1. Д-р Десислава Илиева-гр. Кюстендил
  2. Д-р Светослав Стоилов- гр. Дупница

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА:

Председател:

Д-р Албена Рапатинска- гр. Кюстендил

Членове:

  1. Д-р Евгени Попов- гр. Кюстендил
  2. Д-р Красимир Орозов- гр. Дупница
Продължава...
Абонамент чрез RSS