РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Предстоящо: Годишно отчетно събрание на РЛК-Кюстендил - 06.03.2019 г.

         По решение на УС на РЛК-Кюстендил от 24.01.2019 г., на основание Чл.7(3) от Устава на РК на БЛС-Кюстендил, на  06.03.2019 г. се свиква Годишно отчетно събрание. Дневен ред:

 1. Отчет за дейността на УС на РК на БЛС-Кюстендил за 2018г.;
 2. Отчет за дейността на КПЕ;
 3. Отчет за дейността на КК;
 4. Финансов отчет на РК на БЛС-Кюстендил за 2018 г.;
 5. Приемане бюджета за 2019 г.;
 6. Разни.

         Годишното отчетното събрание е насрочено за 13.00 ч. в залата на Общинска поликлиника -  Кюстендил.

Присъствието на всички делегати е желателно !!!

Продължава...

Предстоящо: Годишно отчетно събрание на РЛК-Кюстендил - 15.01.2020 г.

По решение на УС на РЛК-Кюстендил от 11.09.2019 г., на основание Чл.7(3) от Устава на РК на БЛС-Кюстендил, на  15.01.2020 г. се свиква Годишно отчетно събрание. Дневен ред:

 

 1. Отчет за дейността на УС на РК на БЛС-Кюстендил за 2019 г.;
 2. Отчет за дейността на КПЕ;
 3. Отчет за дейността на КК;
 4. Финансов отчет на РК на БЛС-Кюстендил за 2019 г.;
 5. Приемане бюджета за 2020 г.;
 6. Приемане на промени в Устава на РК на БЛС-Кюстендил;
 7. Разни.

         Годишното отчетното събрание е насрочено за 13.30 ч. в залата на Общинска поликлиника -  Кюстендил.

 

Присъствието на всички делегати е желателно !!!

Продължава...

Промени в Устава на РК на БЛС-Кюстендил

На 15.01.2020 г се проведе годишно отчетно събрание на РК на БЛС- Кюстендил,
На събранието след проведено обсъждане бяха направени и приети промени в Устава на РК на БЛС-Кюстендил.

Продължава...
Абонамент чрез RSS