РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Протест

            Уважаеми колеги,

            УС на РК на БЛС Кюстендил, призовава всички лекари от болничната и специализираната доболнична помощ, да подкрепят протеста на Общопрактикуващите лекари, който ще се състои на 28.03.2016 г. (понеделник).

                                       УС на РК на БЛС

                                         Кюстендил

Продължава...

БЛС - Централни органи

Управителен съвет

Структура на УС на БЛС

Д-р Иван Маджаров

Д-р Иван Маджаров

Председател на УС на БЛС

Д-р Николай Брънзалов

Д-р Николай Брънзалов

Зам.-председател на УС на БЛС

Проф. Николай Габровски

Проф. д-р Христо Шивачев

Зам.-председател на УС на БЛС

Д-р Стоян Борисов

Д-р Валентин Пеев

Главен секретар на УС на БЛС

Членове на УС на БЛС

Д-р Евгени Душков - координатор СИМП

Доц. д-р Христо Шивачев

Д-р Александър Заимов

Д-р Методия Секуловски

Д-р Роза Анева

Д-р Нели Нешева

Д-р Гергана Николова – Ширкова

Д-р Снежан Снегаров

Д-р Ивелин Йоцов

Д-р Ваня Добрева - Павлова


Продължава...
Абонамент чрез RSS