РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

НРД-2015 Е ФАКТ

НРД-2015 Е ФАКТ, ПОДПИСИ ПОД ТЕКСТОВА И ФИНАНСОВА ЧАСТ СЛОЖИХА И ТРИТЕ СТРАНИ. ЗА ПЪРВИ ПЪТ БЛС ЩЕ УЧАСТВА В РЕГУЛАЦИЯТА И КОНТРОЛА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ Печат
Понеделник, 29 Декември 2014 16:50

altaltДнес избраните членове от УС на БЛС подписаха НРД-2015 след като Надзорният съвет на касата се съгласи да приеме всички искания на съсловната организация. През последните дни двете страни продължиха преговорите по всички параметри, за които Съборът постави под условие подписването на рамковия договор. С активното съдействие на МЗ, различията бяха преодолени, за което министър Москов поздрави и двете институции. ”Благодаря, че се стигна до разумното решение – каза той, имахме инфарктни моменти, но ги преодоляхме. БЛС е труден за преговори, но в крайна сметка двете страни се срещнаха там, където трябваше – от една страна интересите на пациентите са защитени, а от другата – на хората, които се грижат за тях, на лекарите” – завърши той.
Кирил Ананиев, председател на НС на НЗОК, също изрази задоволството си от постигнатото съгласие и каза пред медиите, че през следващата година не се очаква намаляване на обеми, каквато бе първоначалната прогнозата на надзорниците, заради което те отхвърлиха предложенията на БЛС. Той обясни, че е постигнат компромис и при появата на преразход по определени дейности няма да се пипат обемите, а ще се коригират цените. Това обаче ще става след съвместно решение на БЛС и НЗОК, и то като се гледа всеки месец поотделно. Д-р Райчинов обясни, че не става дума за намаляване на цени, а по-скоро за регулация на дейностите, там, където има драстично увеличение, в разрез с добрата медицинска практика. „За първи път оганизацията поема ангажимент за контрол, съвместно с касата, там, където има нередности – каза той. Това ще бъдат гъвкави механизми, така че ние искрено се надяваме, че ще успеем месец за месец, ако трябва и на тримесечие, тези корекции да се вършат своевременно, така че да няма намаление на цени. Корекция на цени ще има само в случаите, когато предложените от лекарите и от касата механизми не сработят. Ако системата продължава да изработва дефицит, като се вършат дейности, които не са толкова необходими за здравето на пациента, ще има корекция на цени. Ако лекарите работят съвестно и изпълняват лечебните си задължения, такава корекция няма да се случи - каза още той. "За първи път и МЗ взима толкова активно участие в ролята на медиатор, така че нещата да се случат. Договорът ни гарантира една по-добра и спокойна година” – добави още д-р Райчинов.
В допълнение, управителят на НЗОК д-р Р.Тодорова каза, че законът задължава касата да следи ежемесечно какво се случва с парите й. Сега това ще прави и БЛС. Бюджетът за 2015 г. е с около 250 млн. лв. по-голям, отколкото този за 2014 г.- добави тя и обясни, че идеята на финансовото и на здравното министерство е следващата година да бъде по-спокойна от 2014 г., за да могат да се случат реформите. Не са намалени обемите и средствата, с които работиха договорните партньори през тази година – увери тя. Трябва обаче поне половин година, в която работните групи да изработят правилата, наредбите и промените в законите, с които да тръгнат и промените в сектора.

Продължава...

Обява

По решение на УС на РЛК Кюстендил от 10.02.2015 г., на основание Чл.7(3) от Устава на РК на БЛС Кюстендил, на  26.02.2015 г. се свиква Отчетно-изборно събрание. Дневен ред:

 

1.     Отчет за дейността на РЛК от Председателя на РК на БЛС-Кюстендил.

2.     Финансов отчет на РК на БЛС-Кюстендил за 2014 г.

3.     Отчет на Председателя на КПЕ на РЛК-Кюстендил .

4.     Отчет на Председателя на КК на РЛК-Кюстендил.

5.     Освобождаване на председателите и членовете на УС, КК, КПЕ на РЛК.

6.     Приемане бюджета на РК на БЛС – Кюстендил за 2015 г.

7.     Избор на председател и членове на УС, КК и КПЕ на РК-Кюстендил.

8.     Разни.

Отчетното-изборно събрание е насрочено за 14 ч. в залата на Общинска поликлиника-Кюстендил.

Присъствието на всички делегати е желателно !!!

Продължава...

Важно!

НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ, КОИТО НЕ СА СЕ ЗАЧИСЛИЛИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ОБЩА МЕДИЦИНА“

               УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

           ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНАТА ЗАПОВЕД ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩА МЕДИЦИНА”   ЗА 2014/2015 г.,  ВИ НАПОМНЯМЕ , ЧЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ОТДЕЛИТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО РАЙОНИ Е ДО 15 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

Продължава...

Декларация

Декларация

Ние, българските лекари, подкрепяме категорично исканията на европейските си колеги за:

  • осигуряване на средства за гарантиране на качествено здравеопазване за всички европейски граждани;
  • прекратяване на корупцията;
  • прекратяване на репресиите върху лекари;
  • достойно заплащане и достойни условия на труд за всички лекари в България;

Българският лекарски съюз за пореден път предупреждава, че средствата за здравеопазване в

България не гарантират достъп на българските граждани до качествена медицинска помощ.

Основен генератор на посочените проблеми за България е тежкият финансов дефицит,

в който се намираме вече повече от шест години. Този дефицит, в комбинация

с лошото управление на средствата, води до нарастваща неудовлетвореност

от качеството на медицинската помощ в страната.  

Лечебните заведения са заплашени от декапитализация и фалити,

както и от липса на медицински кадри.

Настояваме за актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса,

за да се гарантира сигурност в здравната система и за отпадане на всички нормативни актове,

които пречат на реализацията на това искане.

Във връзка с декларацията Съборът на Българския лекарски съюз реши:

1. Управителният съвет на Българския лекарски съюз да оттегли подписите

на своите представители от Националния рамков договор за 2014 година.

2. До 14.05.2014 г. регионалните колегии на БЛС да организират пресконференции

за запознаване на обществеността със ситуацията в здравеопазването.

3. На 15.05.2014 г. регионалните колегии на БЛС да организират и проведат

протестни акции в рамките на Деня на протест на европейските лекари.

4. Настояваме за незабавна отмяна на ПМС № 94 от 24.04.2014г. за приемане

на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ

по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване

(което постановление радикално променя условията за работа в лечебните заведения).

5. В случай, че исканията ни за актуализация на бюджета на НЗОК не бъдат изпълнени до 30.05.2014г. Българският лекарски съюз ще организира и проведе национален протест, на който ще бъдат поискани оставките на ръководството на МЗ и НЗОК.

гр. Варна, 10.05.2014 г.

Продължава...
Абонамент чрез RSS