РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

КОРОНАВИРУС - КРИЗИСЕН ЩАБ НА БЛС