РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

График на преговорите на експертно ниво между БЛС и НЗОК за изготвяне на проект на НРД за медицинските дейности 2023 г.-2025 г.

Срещите по специалности за обсъждане на приложенията за болнична медицинска помощ (Прил. № 17, №18, №19), ще се проведат в  централата на БЛС, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 2, стая № 5, по график, както следва:

Всеки, които желае, може да присъства.