РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Годишно отчетно събрание на РК на БЛС Кюстендил

По решение на Управителния съвет на Районна лекарска колегия-Кюстендил от 02.03.2022 г., на основание Чл.7(3) от Устава на РК на БЛС-Кюстендил, на  30.03.2022 г. се свиква Годишно отчетно събрание.

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС на РК на БЛС-Кюстендил;
  2. Финансов отчет на РК на БЛС-Кюстендил за 2021 г.;
  3. Отчет на Председателя на КПЕ на РК на БЛС-Кюстендил .;
  4. Отчет на Председателя на КК на РК на БЛС-Кюстендил.;
  5. Приемане бюджета на РК на БЛС – Кюстендил за 2022 г.;
  6. Разни.

         Годишното отчетното събрание е насрочено за 13.00 ч. в залата на Специализирана болница за рехабилитация -  Кюстендил.

Присъствието на всички делегати е желателно !!!

Tagged under: БЛС,