РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Отворено писмо ДО Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС относно свикване на НС, на който широко да се дискутира „креативния“ подход на МЗ при въвеждането на електронното здравеопазване.

ДО

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

               

КОПИЕ:

ДО РК НА БЛС

ДО ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ, ДМ УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

 

УВАЖАЕМИ Д-Р МАДЖАРОВ,

 

            През последната седмица сме пряко потърпевши от „креативния“ подход на МЗ при въвеждането на електронното здравеопазване. Спринтирайки на финала, чисто по Стахановски и също толкова некачествено, се въвеждат промени в неподготвена среда, с непроверена ефективност и качество. Въвеждат се промени и правила, чиито ефективности са недоказани. Структурира се модел, чиято полза е неясна. Нещо повече – моделът не улеснява нито пациентите, а още по-малко лекарите, които се явяват преки изпълнители.

            С оглед на всичко това, апелирам за свикване на НС, на който широко да се дискутират  въведените спънки в работата на колегите и след широката дискусия да се вземе решение за по-нататъшни мерки и поведение.

С уважение,

 

 

Д-Р КРАСИМИР ПАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА БЛС-КЮСТЕНДИЛ

Tagged under: БЛС,