РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Aрхив за 07-12 2005

архиви за 07 2005

Ехинацеа - без ефект..! Печат

ImageВ последните години сме свидетели на небивал разцвет в предлагането на всякакви „лечебни” вещества от растителен произход. Пациентите с охота купуват всевъзможни продукти привлечени от думи като натурално, растително, екологично. По правилата на пазарната икономика се появиха моментално множество нови фирми предлагащи „лекарства” за всичко. Поставяме кавички, защото най-често тези лъскави флакони, скатули и кутийки са регистрирани като хранителни добавки. Но това е написано със съвсем дребни букви, а поставени в блестящите аптеки те изглеждат съвсем като истински. Дали те действат или става въпрос за плацебо може да се каже само с рандомизирани двойно слепи проучвания, каквито естествено липсват, поне у нас. Личното впечатление на отделния лекар тук няма никакво значение.

А ето и конкретният повод да напишем тези редове - доклад появил се в The New England Journal of Medicine в края на юли относно лечебните свойства на Ехинацеа (Echinacea angustifolia) – популярно растение използвано в множество препарати за лечение на настинка.

Изследването е проведено от Dr. Ronald B. Turner от the University of Virginia in Charlottesville, and colleagues върху 437 доброволци  се е състояло в оценяване на ефективността на ехинацеа екстрахирана с въглероден двуокис, 60% етанол, 20% етанол, или плацебо. Групите са подбрани случайно, както и времето на приложение на Rhinovirus тип 39. Нито един от ехинацеа препаратите не е показал по-добър от плацебото резултат по отношение на предпазване от инфекцията или намаляване на тежестта на симптоматиката след инфекцията. Не е имало разлика по отношение на назалната секреция и множество лабораторни параметри сред които вирусните титри или нивата на IL-8 в назалният лаваж.

Заключението: тези които препоръчват употребата на препарати съдържащи ехинацеа трябва да представят доказателства за ефикастността им. Настоящето проучване не дава такива. Методологията на проучването е била призната за правилна дори от защитници на алтернативната медицина.

N Engl J Med 2005;353:337-339,341-348.
Отчитане на МДД Печат
ЗАПИТВАНЕ ОТ РК НА БЛС ГР. КЮСТЕНДИЛ:
 
Изх. № 239/16.06.2005 г.

                                                                                                                       До

                                                                                                                       Директора на НЗОК
                                                                                                                       гр. София

                                                                                             Копие:              Председател на УС на БЛС
                                                                                                                       гр. София


                          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

                         Моля да ни бъде даден отговор относно указания на РЗОК гр. Кюстендил за интерпретация на резултатите от клинико-лабораторни изследвания на гърба на бланка МДД № 4 при отчитане на същите.
                         - в приложение № 3 от НРД -2005 част "Специфични индикатори за качеството в СИМП" т. 4 гласи: "документирана преценка на резултата от лекар с придобита специалност по профила на лабораторията, удостоверена с подпис върху бланка зма МДД".
                         - в приложение 112 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за СИМП само в пакет рентгенология е включено: "Всички образни изследвания включват писмена интерпретация от рентгенолог".
                         Основание ли е липсата на интерпретация на резултата на гърба на бланка МДД № 4  за  извършените клинико-лабораторни изследвания за неизплащане на извършените дейности, имайки предвид, че на бланката лекарят се подписва и слага своя печат.
                         Прилагаме Приложение № 3 и Приложение № 12 от НРД-2005.

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ РЛК:Д-Р Н. СТОЯНОВ

ОТГГОВОР ОТ НЗОК:

 
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

 
         Изх. № 17-01-42/13.07.2005 г.                                                         РЛК Вх. № 373/15.07.2005 г

                                                                               ДО
                                                                               Д-Р Н. СТОЯНОВ
                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЛК ГР. КЮСТЕНДИЛ

                                                    КОПИЕ:            Д-Р ХР. КОЗНИЧКИ
                                                                               ДИРЕКТОР НА РЗОК  ГР. КЮСТЕНДИЛ


                                       Относно: писмо с Ваш изх. № 339/16.06.2005 г.

                                                             УВАЖАЕМИ Д-Р СТОЯНОВ,

                Във връзка с Вашето запитване, дали липсата на документирана преценка на резултата от лекар с придобита специалност по профила на лабораторията, удостоверена с подпис върху бланка за МДД, е основание за неизплащане на извършените дейности, Ви отговарям следното:
                     МДД, за които се низисква интерпретация на резултата, са разписани вв НРД 2005 и Приложение № 12.
                    Извършващият лекар вписва кодовете на извършените МДД, датата на извършване на изследванията, подписва се и задължително подпечатва документа с личния си печат. Пациентът декларира извършването на медико-диагностичните изследвания и поставя подписа си. Няма изискване за интерпретация на резултата на гърба на "Направление за медикодиагностична дейност" - бл. МЗ-НЗОК № 4 за извършените клинико-лабораторни изследвания.
                      Плащанията за реализирани изследвания се извършват след проверка по фактура, спецификация и "Направление за медико-диагностична дейност" - бл. МЗ-НЗОК № 4.


06.07.2005 г.                        

                                                                                  Д-Р ИВАН БУКАРЕВ
                                                                                  ДИРЕКТОР НА НЗОК


           ОТГОВОР ОТ БЛС :                                 

 
БЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ  СЮЗ

 
             Изх. № 237/06.07.2005 г.                                                      РЛК Вх. № 371/11.07.2005 г.                                                                                        ДО

                                                                                        Д-Р Н. СТОЯНОВ
                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЛК 
                                                                                        ГР.. КЮСТЕНДИРЛ


                                     УВАЖАЕМИ Д-Р СТОЯНОВ,

                                        В УС на БЛС постъпи копие на Ваше писмо с изх.. № 339/16.06.2005 г. и вх. в УС на БЛС № 783/21.06.2005 г. до Директора на НЗОК относно неизплащане от страна на РЗОК Кюстендил на извършени дейности в СИМП.
                                           Във връзка със засегнатаите от Вас въпроси, Ви уведомяваме за следното:
                                В чл. 28, ал. 3 от НРД 2005 е указано, че "Оценката на качеството се извършва веднъж годишно, има информативен характтер и служи и за самооценка на ИМП". От изричния текст на горецитираната разпоредба от НРД 2005 следва, че Специфичните индикатори за качество  не са елемент от отчитането на извършената дейност и не представляват основание за отказ от изплащане на извършената дейност.
                                    Извършената дейност от ИМП за МДД се отчита съгласно чл. 158 - 164 от НРД - 2005.Също така по силата на чл. 59, ал. 8 от Закона за зздравното осигуряване НЗОК, РЗОК и служителите им не могат да изискват от изпълнителите представяне на документи, както и да поставят условия, недоговорени в НРД.
                           Рутинна практика е лекуващият лекар да интерпретира извършените изследвания извън специалността рентгенология, за което в Приложение № 12 от НРД-2005 е указано, че "Всички образни изследвания включват писмена интерпретация от рентгенолог".
                                     Считаме, че РЗОК неправомерно не изплаща извършените медикодиагностични дейности, за което ще сезираме Директора на НЗОК.06.07.2005 Г.
гр. София                                                                              С уважение:
                                                                                                                      Д-р Андрей Кехайов
                                                                                                                   /Председател на УС на БЛС/
 
Административни успехи Печат
Image Чиновниците в здравеопазването са се увеличили 14 пъти – това научаваме от електронното издание на в. Дневник. Това е станало за последните 15 години. 17 500 души работят във всички агенции и инспекции. 2180 в Здравната каса, администрацията на болници и поликлиники е отделна бройка. 28% от годишният бюджет на министерството отива за заплати,осигуровки и стипендии което е 170 млн.лв. В Германия и Франция тези разходи са 5-6% според доц. Чамов – декан на Факултета по обществено здраве към МУ София. Всичко се обяснява с реформата, но обществена тайна е, че тя е спряла от години. Вместо истински промени се въвеждат нови отчети статистики, изисквания. Примери колкото щеш – като да вземем тримесечните отчети на профилактичните и диспансерни прегледи в РЦЗ. На кого му трябват и за какво служат едва ли някой знае. Но дори да се намери някой толкова просветен, със сигурност няма да отговори, защо информацията не се взема директно от РЗОК, а се изисква от лекарите отново и отново да попълват таблици. Освен ако отговора не е – да продължи реформата в производството на чиновници.
Правила за добра медицинска практика по специалности Печат
Медиците ще работят по правила за добра практика
МАРИЯ ЧИПИЛЕВА ДНЕВНИК Online

До края на годината лекарите ще започнат да изготвят правилата за добра медицинска практика за всяка отделна специалност, съобщи главният секретар на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Пламен Демиров. По тях ще се преценява дали медиците са свършили работата си качествено. Критериите ще напишат работни групи, в които ще влизат представители на БЛС и съответните медицински асоциации (на хирурзите, анастезиолозите, гинеколозите и т. н.)

Те ще съдържат подробни указания за това какво трябва да вършат лекарите в най-различни медицински ситуации. Правилата ще се изработят върху последните научни постижения в отделните специалности, както и върху медицинските стандарти на Министерството на здравеопазването. За разлика от стандартите, където се записват предимно изискванията за оборудването и персонала, които трябва да има една болница или отделение, за да се лекуват там дадени болести, в правилата ще се описват процедурите, които трябва да спазват докторите при работата си.

По този начин най-накрая в България ще се въведат ясни и обективни критерии, по които да се преценява кога един медик лекува пациентите си добре и кога зле. На базата на тези алгоритми ще може да се каже дали някой специалист е допуснал лекарска грешка, каза преди време здравният министър в оставка Славчо Богоев. Заради липсата на ясни критерии сега това е невъзможно.

Правилата ще влязат и в изискванията за лечение, които Националната здравноосигурителна каса залага сега в клиничните пътеки. Чрез тях касата контролира дали лекарите се грижат добре за пациентите си, а ако те не са спазили всички разписани процедури, тя не им плаща. Освен това с правилата ще се съобразят и индикаторите за качество в Националния рамков договор, които служат за един вид самооценка на работата на лекарите, обясни д-р Демиров.

За спазването на добрата практика ще следи лекарският съюз. Медиците, които я нарушават, ще се наказват от етичните комисии на съсловната организация. Санкциите са мъмрене, глоба до пет минимални заплати или забрана за практикуване до 2 години.

Властта няма вяра на здравната реформа Печат

Властта няма вяра на здравната реформа, предпочита частно и в Правителствена болница. 27 депутати без личен лекар, разкрива 24 часа. Тези депутати са спазвали закона, внасяли са си осигуровките, но нямат вяра на здравната система и се лекуват частно. Сред тях са Ахмед Доган, Станишев, Любен Дилов-син, Евгения Живкова, Касим Дал, Николай Василев, Милен Велчев, Петър Стоянов. Според справка в сайта на НОИ обаче, всеки четвърти от новите депутати дължи пари за здравните осигуровки. Но хубаво е, че в новия парламент има лоби за промени в здравеопазването, коментира 24 часа. Да променят правилата, призовава вестникът. Сега хем плащаме по 2-3 пъти за здраве, хем няма кой да ни излекува като хората, допълва 24 часа.

RFI     11.07.2005

архиви за 08 2005

Пациентите във Великобритания трудно стигали до джипитата Печат
22.8.2005 The Guardian (zdrave.net)

Повечето пациенти във Великобритания не успяват да си запишат час при семейния си лекар в рамките на два дни, въпреки твърденията на правителството, че тази цел е постижима в 99% от случаите. Това сочат резултатите от ново проучване, проведено сред 2500 души по поръчка на The Daily Telegraph. Само 44% от пациентите успяват да си уредят преглед при джипито за 48 часа.

През май министърът на здравеопазването Лорд Уорнър заяви, че „вече почти всеки в Англия може да види личния си лекар в срок от 48 часа”. Според изчисленията на министерството, около 98-99% от пациентите си записвали час при джипито в рамките на два дни. Комисията по здравеопазване обаче хвърли съмнение върху тези данни още миналия месец, като излезе със собствена информация, според която поне една четвърт от пациентите трябва да чакат по-дълго за преглед при семейния си лекар.

Проучването установи също, че обявената за приоритет на националната здравна система възможност пациента да избира между 4-5 болници, когато се нуждае от операция например, среща слаба подкрепа сред обществото. Едва 5% от респондентите са посочили възможността за избор на болница като ключов фактор. Най-голяма част от пациентите – 41%, смятат че основен приоритет трябва да е възможността всеки път да имат достъп до своя лекар.

След като евентуално успеят да си запишат час, около 76% от запитаните остават много доволни или доволни от предлаганата услуга, сочат данните от проучването. Около една четвърт от респондентите смятат, че напоследък здравните услуги в страната са се подобрили; 23% - че са се влошили, и 43% ги намират еднакво добри.От Британската медицинска асоциация наскоро заявиха, че страната се нуждае от още 10000 общопрактикуващи лекари.

*          *          *

Нашият кратък коментар: А може би Великобритания се нуждае от здравно осигуряване по модела на България – тогава ще отчетат, че пациентите имат винаги достъп до личния си лекар, но дали 76% от пациентите ще са много доволни?

Новият министър Печат
22 август Дневник Online

Оптимизмът е като че ли едно от най-отличителните качества на новия министър на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, който е и един от най-добрите коремни хирурзи в България. "Не бих казал, че здравеопазването е зле или в разруха, нито че има геноцид срещу някои пациенти, както се изразяват доста хора. Проблеми има, но те могат да се разрешат" - така 68-годишният специалист обобщи наследството, което му остави предшественикът му - бившият банков дилър Славчо Богоев.

Въпреки че няма административен опит, Гайдарски познава отблизо проблемите на системата, която му предстои да ръководи. През 1983 г. е избран за доцент към Катедрата по обща и оперативна хирургия в Медицинска академия в София, по-късно оглавява Клиниката по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия. През 1990 г. вече е професор и депутат в 7-ото Велико народно събрание. Името му нашумя през миналата година, когато заедно с д-р Любомир Спасов направи първата чернодробна трансплантация в България. Това стана в университетската болница "Лозенец", където Гайдарски работи от 2003 г. досега. Справка в ДАКСИ сочи, че е в управителните органи на Сдружението на болниците с частно участие, фондация "Черен дроб и панкреас", сдружение "Видински международен университет", "Здравноосигурително дружество ДЗИ". Собственик е и на 50% от "Роси" ООД - фирма, регистрирана като строителна. По закон Гайдарски трябва да напусне тези организации.

В медицинските среди за проф. Радослав Гайдарски се говори като за затворен, но принципен човек, който не си пада по празните приказки. "Избрах този пост, защото се надявам така да помогна на повече хора, отколкото мога като хирург" и "има лична уговорка между мен и премиера, че здравеопазването ще бъде реален приоритет на този кабинет", заяви хирургът, след като оглави здравното ведомство. Земен, честен и скромен са останалите добродетели, които му признава гилдията.

Въпреки ласкавите отзиви никой не е сигурен дали и новият министър ще успее да се справи с проблемите в системата - нещо, което досега не успя да направи нито един от предшествениците му. Ограниченият достъп до медицинска помощ на хората, двойното финансиране на болниците, дълговете им, нереалното остойностяване на клиничните пътеки, липсата на прозрачност при търговете за скъпите лекарства бяха основните проблеми за решаване, които набеляза новият министър. Гайдарски засега се въздържа от рецепти. Според него делът от БВП за здравеопазването като начало трябва да се увеличи от 4 на 5%. Това обаче няма да реши проблемите, ако парите не се изразходват рационално и не се затегнат кранчетата, откъдето сега изтичат, заяви вече министърът. Въпреки че влезе в правителството от квотата на левицата, той неотменно защитава тезата за вдигане на здравната вноска и за извършването на приватизация в сектора. Естествено тя трябва да бъде разумна и с приоритет за лекарите, уточнява Гайдарски.

Приоритети на министерството:

- промени във финансирането на здравеопазването

- осигуряване на по-добър достъп до здравната система

- разрешаване на проблема с неосигурените пациенти

- спешни промени за улесняване на донорството

По-добре богат и здрав Печат

ImageКазва се, че щастието не се купува с пари. Учените обаче доказват това, което повечето от нас подозират – щастието е свързано с парите. И то само ако сте по-добре от вашите приятели и съседи.

Според социолозите повечето от нас са в непрекъснато състезание за богатство, сравнявайки успеха и щастието си с това на обкръжаващите ни. Те твърдят, че истинското задоволство идва не от това да достигаш до нивото на другите, а от това да си на ниво, до което другите искат да достигнат.

Изследователи от САЩ са наблюдавали доброволци на възраст от 20 до 60 години, отбелязвайки техният общ семеен доход и степен на щастие. Нивото на щастие е било отбелязвано в зависимост от това как участниците са отговаряли – „много щастливи”, „сравнително щастливи”, „не много щастливи”.

Колкото по-богати са били участниците (в сравнение с индивиди на същата възраст), толкова по-щастливи са били. Glen Firebaugh който е провеждал изследването казва „Вместо да доведат до всеобщо щастие, непрекъснато повишаващите се доходи може да са причина за ескалираща консумация при която индивидите консумират все повече и повече само за да поддържат константно нивото си на щастие”.  Поради тази причина продължаващото повишаване на благосъстоянието в богатите държави не е в синхрон с „общото щастие”.

Семействата, чиито доходи не се променят е вероятно да станат по-малко щастливи с времето. По този начин могат да се появят негативни ефекти засягащи трудоспособните години на индивида.

Според учените, въпреки че доходът е важен, все пак най-добрият предиктор за щастие си остава доброто физическо здраве.

Отделно проучване проведено в Britain's Warwick University по-рано установява,че спечелването само на1000 английски лири може да промени възгледите на човек за живота. Дори получаването на малки финансови облаги има осезаемо влияние върху психиката.

The Daily Telegraph
Ново правителство Печат

    Вторият опит на Сергей Станишев да стане премиер се оказа успешен. ImageПравителството на соцлидера беше гласувано днес от 40-тото Народно събрание.Разпределението на министерствата в кабинета е 8 - за БСП, 5 - за НДСВ, 3 - за ДПС и консенсусния Пламен Орешарски като министър на финансите. Всички депутати от БСП, НДСВ и ДПС подкрепиха Станишев и кабинета му, срещу него гласуваха всички десни партии и Атака, въздържали се нямаше www.vsekiden.com

 • Новият министър на здравеопазването е проф. Гайдарски.

На въпрос на www.zdrave.net  за приоритетите му като министър той дава следният отговор:

«От ``Коалиция за България`` сме изнесли около 10 и повече приоритета в областта на здравеопазването, които не искам сега да цитирам кой е най-важен, тъй като още не знам как ще тръгнат нещата като изпълнение. Но като пример мога да ви дам един от приоритети, който е може би и най-важният – да се намери начин и да се подобри достъпът на всички болни до лекарите. Това е. Не искам повече да има ситуации, в които човек, потърсил медицинска помощ почват да го прехвърлят от една инстанция на друга или от лекар на лекар. Целта е веднага да му бъде оказано медицинско съдействие. Има обаче толкова неща, които трябва да се свършат, но тепърва ще ги обсъждаме и разглеждаме.»

 • В речта си пред парламента Сергей Станишев определи Здравната каса като фалирала 
2 пътеки 1 хоспитализация? Печат
БЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
 


                                                                         ДО
                                                                         Д-Р Н. СТОЯНОВ
                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РЛК
                                                                         ГР.. КЮСТЕНДИЛ

                   УВАЖАЕМИ Д-Р СТОЯНОВ,   
   
                   В УС на БЛС постъпи Ваше писмо с изх. № 361/01.07.2005 г. и вх. в УС на БЛС № 842/06.07.2005 г., в което поставяте въпроса за изготвяне на съвместна методика между УС на БЛС и ръководството на НЗОК съгласно чл. 200, ал. 2 от НРД 2005 г., касаеща заплащането на повече от една клинична пътека при един пациент за една хоспитализация.
                   Във връзка със засегнатия от Вас въпрос, Ви уведомяваме за следното:
                   До сега в УС на БЛС не е постъпило предложение или проект за такава методика от страна на НЗОК.
                   Становището на УС на БЛС е, че поради липса на съвместна методика, липсват правни основания за отказ за заплащане от страна на РЗОК в такива случаи.
                   УС на БЛС  счита, че критерий за заплащане на проведеното лечение по две клинични пътеки  при едно направление за хоспитализация може да бъде само медицинската целесъобразност.

14.07.2005 г.
гр. София                                                                        С уважение: Д-р Андрей Кехайов
                                                                                                             /Председател на УС на БЛС/

архиви за 09 2005архиви за 10 2005

9 болници са натрупали 93% от всички дългове Печат
Девет болници натрупват 93 процента от общия дълг на здравните заведения, предстоят персонални промени, каза по време на заседание на парламентарната комисия по здравеопазване министър Радослав Гайдарски.
Данните са от приключени проверки в 16 болници. Деветте, които оформят основната част от дълговете, имат общо около 120 000 000 лева задължения.
Средствата са изразходвани нецелесъобразно и са били пренасочвани като капиталови разходи за различни ремонти, поясни министърът.
Ракът на гърдата: Мамографията – баланс на ползата и вредата Печат
BMJ  2004;328:E301-E302 (12 June), doi:10.1136/bmj.328.7453.E301 превод:СК

Хипердиагностицираме ли рака на гърдата?

 

Скрининга за рак на гърдата е интуитивно привлекателен. Простата логика подсказва, че ранното откриване е нещо добро. Ако вие имате още неизявен, но потенциално опасен за живота карцином, няма ли да желаете да научите за това възможно най-рано, когато бихте имали най-големи шансове за излекуване? Мнозина биха казали „Разбира се!” Някои дори са готови да платят огромни суми за скрининг на цялото тяло с компютърен томограф – всичко това с цел ранното откриване (1)

Ентусиазма от раковия скрининг обаче може да се базира на погрешно разбиране за естественият ход на заболяването (вижте карето по-долу) В същност някои карциноми може да се развиват толкова бавно, че те едва ли биха били диагностицирани през живото на човек, а други дори може да регресират. Откриването на подобни карциноми чрез скрининг, е хипердиагностика, която може да доведе до ненужно инвазивно лечение.

Смята се, че хипердиагностиката се случва често при скрининг за рак на простатата и невробластома (2,3) Вече се появиха опасения за хипердиагностика при дукталният карцином ин ситу със скринингови мамографии 4, но все още малко се знае за степента на хипердиагностиката на инвазивния рак поради скрининг.

В това издание на BMJ USA, Zahl et al предполагат, че хипердиагностиката на инвазивният рак на млечната жлеза  е често явление придружаващо скрининговата мамография (229стр.) Изследвайки честотата на поява на рак в Норвегия и Швеция, те откриват значително повишение на заболеваемостта във възрастовата група 50-69г. след изпълнение на скрининговите програми. (82% повишаване първата година в Норвегия) Това може да се очаква като резултат от програмите. Ако при скрининг се откриват повече безсимптомни карциноми във възрастовата група 50 – 69г., хипотетично при по-възрастните (70-74г.), когато няма скрининг би трябвало да се откриват по-малко заболявания. Причината е, че някои от късно появяващите се карциноми би трябвало да са диагностицирани в по-ранна възраст, още когато са асимптомни. Въпреки това обаче авторите не намират съизмеримо намаление на честотата на поява на рак при по-възрастните жени.

Разпространени погрешни схващания за скрининга на рака

 • всички видове рак прогресират

 • ранното откриване е винаги от полза

 • скрининга намалява появата на рак

 • ранното откриване предполага намалена смъртност

 • раковият скрининг е предназначен за пациенти с известни симптоми

адаптирано по Gigerenzer10

 

Как може да обясним постоянно повишената честота на карцином сред по-възрастните жени в проучването на Zahl et al? Едно обяснение е хипердиагностиката; чрез скрининга се се откривали ракови заболявания при по-млади жени, които иначе никога е нямало да бъдат диагностицирани.  Авторите защитават тезата, че всеки трети карцином открит при скрининг с мамография е хипердиагностика.

Да се открие степента на хипердиагностика обаче е истинско предизвикателство. Авторите описват дизайна на тяхното проучване като кохортно, но то по-добре се характеризира като екологично изследване, защото те не изясняват дали наистина на всяка жена е правена мамография. Много жени вероятно са продължили скрининга и след 70г., или като са били викани, или по собствена инициатива, което би довело до лъжливо завишена честота при по-възрастните, които се предполага, че не участват в скрининг. В добавка скрининга е бил въведен постепенно в Швеция; по тази причина е трудно да се определи кога да се очаква хипотетичното намаление на появата на рак във възрстовото група 70- 74г. Още повече авторите не могат да отчетат вмесващите се секуларни тенденции при рисковите фактори като естрогенна терапия и по-късно раждане на деца. Най-накрая времето за наблюдение след въвеждането на скрининговите програми може би е прекалено малко, за да се отчете максимума на намаление на по-късните появи на рак. Следователно множество фактори могат да допринесат за персистирането на повишената честота на рак при по-възрастните. Докато изследването предполага, че мамографията би довела да хипердиагностика при някои случаи на рак на гърдата, въпросът „Колко често?” остава.

Трудно е обстойно да се дискутира с пациента за ползата и вредата от мамографията в забързаното ежедневие. Дори да разполагаме с достатъчно време, подобна дискусия е трудна. Въпреки това винаги, когато е възможно трябва да се стремим да поправим погрешните впечатления. Препоръките за скринингова мамография се базират на данните от рандомизирани проучвания показващи намаление на смъртността при жените над 40г. възраст. При това обаче много жени надценяват протективната полза на мамографията5 и подценяват възможните рискове, включващи фалшиво позитивни мамографии и хипердиагностика водеща до ненужни мамектомии, лъчелечение или химиотерапия. Клиницистите трябва да описват потенциалните ползи от мамографията без да прикриват вероятните и вредни последици6.

 Междувременно жените могат да намалят риска от фалшиво-положителни мамографии като извършват скрининга на едно и също място през годините, или като представят старите мамографии за сравнение. Жените с менструация е най-добре да се подлагат на мамография през фоликуларната фаза на цикъла (първите 2 седмици)7. Разсъждаващите клиницисти няма да предлагат скринингова мамография на жени със сериозни придружаващи заболявания при които се очаква кратка продължителност на живота, поради вероятно минималната полза при оставащ риск от вреда8  

Ползите и рисковете от медицинските интервенции често се намират във фин баланс. Въпреки безобидното си представяне, скрининговите тестове не се различават в това отношение от хирургичното или медикаментозно лечение. Сегашните данни показват, че ползата от мамографията надделява над вредата при повечето жени над 40г. възраст9. Тази полза обаче вероятно се заплаща с известна свръхдиагностика на рака на гърдата.

Joshua J Fenton, senior fellow

Robert Wood Johnson Clinical Scholars Program, Department of Family Medicine, University of Washington, Seattle, WA Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Joann G Elmore, associate professor of medicine, adjunct associate professor of epidemiology, section head, general internal medicine, associate director

University of Washington Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Harborview Medical Center Seattle, WA, Robert Wood Johnson Clinical Scholars Program Seattle, WA


Competing interests: None declared.

JJF was a Robert Wood Johnson Clinical Scholar at the time of this work. The views expressed are those of the authors and not necessarily the Robert Wood Johnson Foundation.

Paper p 299

References

 1. Schwartz LM, Woloshin S, Fowler FJ Jr, Welch HG. Enthusiasm for cancer screening in the United States. JAMA 2004;291: 71-78.[Abstract/Free Full Text]
 1. Etzioni R, Penson DF, Legler JM, di Tommaso D, Boer R, Gann PH, et al. Overdiagnosis due to prostate-specific antigen screening: lessons from U.S. prostate cancer incidence trends. J Natl Cancer Inst 2002;94: 981-990.[Abstract/Free Full Text]
 1. Schilling FH, Spix C, Berthold F, Erttmann R, Fehse N, Hero B, et al. Neuroblastoma screening at one year of age. N Engl J Med 2002;346: 1047-1053.[Abstract/Free Full Text]
 1. Ernster VL, Barclay J, Kerlikowske K, Grady D, Henderson C. Incidence of and treatment for ductal carcinoma in situ of the breast. JAMA 1996;275: 913-918.[Abstract]
 1. Black WC, Nease RF Jr, Tosteson AN. Perceptions of breast cancer risk and screening effectiveness in women younger than 50 years of age. J Natl Cancer Inst 1995;87: 720-731.[Abstract]
 1. Fletcher SW, Elmore JG. Clinical practice. Mammographic screening for breast cancer. N Engl J Med 2003;348: 1672-1680.[Free Full Text]
 1. White E, Velentgas P, Mandelson MT, Lehman CD, Elmore JG, Porter P, et al. Variation in mammographic breast density by time in menstrual cycle among women aged 40-49 years. J Natl Cancer Inst 1998;90: 906-910.[Abstract/Free Full Text]
 1. Walter LC, Covinsky KE. Cancer screening in elderly patients: a framework for individualized decision making. JAMA 2001;285: 2750-2756.[Abstract/Free Full Text]
 1. Humphrey LL, Helfand M, Chan BK, Woolf SH. Breast cancer screening: a summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2002;137(5 Part 1): 347-360.[Abstract/Free Full Text]
 1. Gigerenzer G. Reckoning with risk: learning to live with uncertainty. London: Penguin Press, 2002.

 

 

съобщение Печат
С 15% се увеличи дела на държавата - на 66% за сметка на дела на общините в Кюстендилска област в капитала на МБАЛ “Д-р Н. Василев” по време на годишното общо събрание на акционерите.
Заседание на УС на РК Печат

    На 10.10.2005г. се състоя заседание на Управителния Съвет на РК Кюстендил. Представител на магазини „ 2 be” запозна ръководството със специалните предложения на Globul за работещите в здравеопазването. В скоро време колегията ще бъде информирана за възможните абонаментни програми и предлаганите телефонни апарати на преференциални цени.

В дневният ред на заседанието беше включено предложение за награждаване на лекар от региона във връзка с годишните награди на БЛС, мероприятие което ще се проведе на 19.10. в София. Номинацията на УС е д-р Аделина Райчева работеща в Бобов Дол.

Друга разгледана точка беше изработване на механизъм за предложения от лекарите относно започналите преговори по НРД 2006. Тук е мястото да припомнм, че всеки колега може да отправи конкретни предложения в писмен вид в офисите на колегията, чрез електронна поща или на форума на уебсайта.

След заседанието на УС се проведе такова на етичната комисия, която разгледа постъпилите до момента жалби.

Ракът на гърдата: скрининг с мамография – от каква възраст? Печат

ImageВъпросът за възрастта, от която да се прави мамографията като средство за ранно откриване на рака е важен, защото в него се преплитат медицински и икономически аспекти. Като всяко рентгеново изследване, така и мамографията не е абсолютно безвредна, въпреки че облъчването е минимално. За да се прилага масово трябва ползите от него категорично да надхвърлят рисковете. От другата страна са чисто икономическите причини – изследването на големи групи от хора предполага наличие на съответен финансов ресурс. Каква е практиката по света?

24 страни имат национални, регионални или пилотни програми за скрининг рака на гърдата с мамография. 5 от тях (Австралия,Исландия, Швеция, Португалия и Австрия) са фиксирали начална възраст за скрининг 40 години.  Две (Испания и Уругвай ) са избрали 45 годишна възраст за начало на профилактичните мамографии. За останалите това начало е от 50 г. възраст. Например във Франция от януари 2004г. действа национална програма за ранно откриване рака на гърдата, която предвижда да се извършва по една мамография на всеки 2 години на жените от 50 до 74г., които нямат обременена фамилна анамнеза и не са боледували вече от рак на гърдата.

начало

 архиви за 11 2005

Как (не)се прави НРД? Печат
четиво за функционери

    Преди повече от 2 месеца от този сайт сигнализирахме, че не се работи по изготвяне на НРД 2006. Предупреждението ни беше с ясния смисъл да се включат максимално много работещи колеги в изготвянето му и без прибързване се приемат текстове, които ще са от полза на всички. И бяхме абсолютно прави - това, което става днес го доказва. Съставянето и подписването на НРД е основна задача на БЛС, много по-важна от участие в кръгла, квадратна или каквато и да е маса за реформите в здравеопазването. По този документ работи цялото доболнично обслужване, а от 2006 се очаква да работят и изцяло болниците. Какво направи УС на БЛС, за да чуе мнението на колегите? Едно писмо от 02.11.изх № 402, получено на 03.11., в което се искаше в срок до 04.11. да се представят предложения за промени в договора и се излъчат представители за работа в експертните комисии. С това ролята на регионалните съюзи се изчерпа. Никакъв експерт от РК Кюстендил не беше избран, въпреки направените предложения, въпреки желанието на много колеги да помогнат. Какъв е резултата – на заседания на УС на БЛС на 22 и 23.11, проведени по-скоро с декоративна цел, се появи документ наречен „Предложения от комисията към УС на БЛС по проект за НРД 2006” Промените предложени там, са твърде скромни, но не това е най-лошото. Има доста двусмислия, някои от текстовете направо са недомислени, за приложенията към договора въобще не се говори, текстове от НРД 2005 водещи до безсмислени разходи на нерви и финансови ресурси остават непокътнати. Не е трудно да се предвиди как ще се развият нещата. През декември ще се свика събор за одобряване на договора, който почти никой няма да е виждал, камо ли чел. Ще започне агитация, колко жизнено важен е този договор, колко е належащо болниците да работят по него, иначе колко пари ще се загубят, какви реформи предстоят и т.н. и т.н. Все слушана песен. Реформите и присъединяването към Европа са универсалното извинение за всичко. Само че лекарите отдавна не приемат сериозно подобни извинения. А дали биха приели сериозно съсловната си организация, ако участието им в нея е с декоративна цел ?

ВАС отмени решение на НЗОК Печат

БЪЛГАРСКИ

ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Пресцентър

 Бул. Акад. Иван Гешов 15,

1431 София

BULGARIAN

MEDICAL ASSOCIATION

Press office

15, Akademik Ivan Geshov Blvd.,

1431 Sofia, Bulgaria

 

Tel.+359 2 954 11 26; +359 2 954 11 81; +359 2 954 11 69

Fax: +359 2 954 11 86

www.blsbg.com                e-mail: var%20addy61488%20=%20%27usbls%27%20+%20%27@%27%20+%20%27inagency%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy61488%20+%20%27%5C%27%3E%27%20+%20addy61488%20+%20%27%3C/a%3E%27%20%29;//--%3E%3C/script%3E%3Cnoscript%3E%D0%A2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%20email%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5,%20%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0%20Javascript%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%3C/noscript%3E"> Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
         

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Със свое решение от днес /24 ноември 2005 г./ три-членен състав на Върховния административен съд отмени като незаконосъобразна заповедта на директора на НЗОК за корекция на цените на клиничните пътеки с 10 %. Това означава, че НЗОК трябва да продължи да заплаща на болниците по договорените в НРД - 2005 цени.

            Решението е постановено по подадената на 10 октомври т.г. жалба от председателя на БЛС д-р Андрей Кехайов.

                       

24 ноември 2005 г.

Ракът на гърдата: Профилактика с медикаменти? Печат

Изследване показва, че Тамоксифен предпазва от рак на гърдата в продължение на години

Susan Heavey, WASHINGTON (Reuters)

Жени с висок риск от развитие на рак на гърдата, вземащи добре известното лекарство Tamoxifen, могат да намалят вероятността от поява на болестта според ново проучване публикувано ноември.

Учените са установили, че жени приемащи Tamoxifen до 5 г., като генеричен препарат или под търговската марка Nolvadex на  AstraZeneca, имат 43% по-малко вероятност да се разболеят от рак в сравнение с тези приемащи плацебо.

При 6681 пациентки приемащи медикамента, 145 са развили рак на гърдата от началото на проучването през 1992г. в сравнение с 250 случая при 6707 жени в определената да приема плацебо група. Това е резултатът представен от учени от Питсбърг базирана изследователска мрежа, която е провела проучването с финансиране от National Cancer Institute.

„Финалният анализ потвърждава, че тамоксифен намаляла риска от инвазивен рак на гърдата при пре- и постменопаузални жени, които са с повишен риск от заболяването” се казва в изявлението.

Множество нови медикаменти са доказали лечебните си свойства, например Herceptin на Genentech Inc. and Roche, но единствено тамоксифен има одобрение за употреба в САЩ като предпазна терапия при високо рискови жени.

Изследователите от National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project са наблюдавали жени на 60г. възраст и повече или високорискови - между 35-59г. (които имат майка или сестра боледувала или боледуваща от доказан рак).

17 на всеки 1000 жени над 60г. възраст са заболяла от рак през петте години наблюдение

Ракът на млечната жлеза е сред най-честите неоплазми при жените в САЩ. Над 200000 случая се диагностицират годишно и около 40000 умират според American Cancer Society.

Към 1998 г. данните сочеха, че тамоксифена би могъл да намали с 49% риска от заболяване, някои жени го бяха вземали за 5 години, други за по-малко.

„Има доказателства, че ползата от приемането му продължава и след като жената е спряла да приема медикамента, казва Dr. Leslie Ford, съавтор на изследването и асоцииран директор на подразделението за превенция на рака в NCI. Отбелязва се също, че приемащите тамоксифен по-рядко имат счупвания на костите в сравнение с приемалите плацебо. При 80 от приемалите медикамента жени са отбелязани фрактури на шийката на бедрената кост, китката и прешлените, в сравнение с 116 случая в групата плацебо. По-ранни резултати показваха, че тамоксифена увеличава риска от рак на тялото на матката, венозни тромбози и белодробен тромбемболизъм. В това ново проучване не се намира статистически достоверна промяна, въпреки че белодробният тромбемболизъм е с 11% по-нисък от намереното през 1998, а рака на ендометриума – 29% по-чест

Други възможни странични ефекти, включително инфаркт и катаракта, остават с непроменена честота стига пациентите да не приемат лекарството повече от 5 г.

Изследователската група също проучва възможностите на тамоксифена да предпазва от заболяване в сравнение с ралоксифена – лекарство срещу остеопорозата продавано под търговското име Evista от Eli Lilly and Co..Резултати се очакват идната пролет.

Европейски изследователи пък проучват новите медикаменти на AstraZenaca Arimidex, или anastrazole с цел превенция. Подобно на на тамоксифена и двата медикамента действат като блокатори на естрогена.

 

Делото в Либия Печат
БЪЛГАРКИТЕ ВСЕ ПАК ИЗБЕГНАХA НАЙ-ЛОШОТО - СМЪРТНАТА ПРИСЪДА. КОМЕНТАР НА ДОМИНИК ДЬО КУРСЕЛ ОТ RFI
Върховният касационен съд на Триполи отложи решението си за края на януари, предаде световната програма на РФИ. Петте жени и палестинският лекар са обвинени от режима на Кадафи, че са инжектирали вируса на СПИН на либийски деца. Съдът трябваше да разгледа тяхното обжалване тази сутрин, но сега те ще трябва да чакат още близо три месеца, за да узнаят съдбата си. В София се безпокоят за тях, коментира Доминик дьо Курсел:
“Всъщност сестрите все пак избягват най-лошото – потвърждаването на смъртната присъда. Те обаче няма да имат право на нов процес, което несъмнено би било идеалното разрешение като се има предвид, че признанията на обвиняемите са били изтръгнати с изтезания, според организацията Хюман райтс уоч. Върховният съд избра третата възможност – отлагането на решението. Това е обнадеждаващ знак за Европейския съюз и САЩ, които винаги са настоявали за освобождаването на осъдените. “Отлагането е полезна стъпка, заяви днес еврокомисарят по външните отношения Бенита Фереро-Валднер.Image Тя се надява, че след 1999 г. със сигурност има нови техники и информации, които могат да помогнат за проверка на обвиненията срещу медицинския персонал и да го оневинят. От своя страна адвокатът на сестрите заяви, че е учуден. За него решението за отлагане е безпрецедентно. Той вижда в това знак за солидността на аргументите на защитата. Но това отлагане, макар да е в известен смисъл носител на надежда, означава също, че медицинските сестри ще трябва да останат още дълго в затвора. Българското външно министерство се тревожи от този факт. След шест години затвор те са на края на физическите си и психологически сили, смятат в София”.
Доминик дьо Курсел.
Касата пак иска списъци Печат

Изх. номер: 448/10.11.2005 г.

                                                                                  ДО

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

                                                                   РК НА БЛС

 

                   УВАЖАЕМИ КОЛЕГА,

С настоящото писмо искам да Ви информирам, че в УС на БЛС постъпиха по факс и по електронен път сигнали и оплаквания относно изпратено писмо изх.№ НЗОК 20-00-256/04.11.2005г. на директора на НЗОК до директорите на РЗОК, с което писмо като условие за заплащане на дейността на изпълнителите на ПИМП се поставя предоставянето в срок до 10.11.2005г. на информация на електронен носител относно списък на ЗЗОЛ, за които ОПЛ е установил, че попадат в рискови групи по смисъла на Приложение № 6 към НРД 2005.

След разглеждане на случая, считаме, че подобно изискване за водене на нов вид отчетен документ като условие за заплащане на извънболничната медицинска помощ не се съдържа в НРД 2005. Специална част на НРД 2005, глава ХVІІ, раздели VІ и VІІ, изрично определят във връзка с чл.26, ал.1 НРД 2005 и чл.65 ЗЗО, отчетните документи и условията за заплащане на извършената от ИМП дейност.

Изискването за нова отчетна форма с едностранно определени от директора на НЗОК съдържание и електронен формат не е обсъждана с УС на БЛС. В УС на БЛС не е постъпвало предложение за издаване на съвместно указание или методика за прилагане на Приложение № 6 в този смисъл.

Във връзка с гореизложеното, председателят на УС на БЛС спешно изпрати писмо до директора на НЗОК - д-р Букарев, с искане за предприемане на своевременни мерки за спазване и стриктно приложение на НРД 2005 и на ЗЗО, за което да бъде уведомен УС на БЛС. Също така бе изразена увереност, че НЗОК ще съблюдава стриктното спазване на  ЗЗО в период на рамково договаряне за нов национален рамков договор.

            Гр.София, 09.11.2005г.

                                                                                    С УВАЖЕНИЕ:

                                                                                   

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

                                                                                    /Д-Р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ/

 архиви за 12 2005

Студио Х Печат

Изх. № 517/27.12.2005 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ

НА РК НА БЛС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Съгласно решение на НС на БЛС от 23.12.2005г. ви уведомяваме, че от страна на УС на БЛС след 41 извънреден Събор са предприети следните действия, свързани с подписването на НРД 2006г.:

На 16,17 и 18.12.2005г. бяха проведени срещи с новоизбрания УС на НЗОК. УС на БЛС изложи позицията, че НРД 2006 се базира на действащият НРД 2005г. с договорените до 12.12.2005г. промени, които бяха представени на Събора и за които ни беше гласуван мандат за подписване.

На 18.12.2005г. бяха договорени и приети от двата УС някои промени по отношение на регулация, контрол и санкции, видно от предоставеният ви протокол на заседанието на НС. Преговорите приключиха в 15,30ч. на 18.12. и беше определен  16,30 часа за подписване на НРД 2006г. в МЗ. По независещи от нас причини подписването беше отложено до 18,30ч, когато бяха донесени от НЗОК екземплярите за подпис. Подписването със закъснение от два часа в присъствието на управителните съвети на БЛС, ССБ и НЗОК, министъра на здравеопазването и журналисти от националните медии не даде възможност за проверка на достоверността на екземплярите от НЗОК. Освен петте екземпляра на НЗОК, подписани от страните по НРД съгласно ЗЗО, по наше настояване бяха предоставени и подписани от страна на БЛС, ССБ и министъра на здравеопазването два екземпляра от договорения НРД 2006г, изготвен на базата на протоколи и  стенограми от проведените преговори и постигнатите съгласия от двата управителни съвета.

. В последствие се оказа, че НЗОК е предоставила вариант на НРД 2006, различаващ се значително от договореният НРД 2006г. от УС на БЛС и НЗОК.

На 20.12.2005г. спешно беше изпратено официално писмо до отговорните институции писмо, видно от приложението.

На 20.12. в 11ч. в БЛС се явиха представители на НЗОК, водени от директора д-р Букарев, който потвърди наличието на разлики, видно от стенограма.

На 21.12 в 12ч. беше проведена спешна среща с министъра на здравеопазването проф.Гайдар ски с част от оперативното ръководство на УС на БЛС – д-р Кехайов и д-р Демиров, които  поставиха проблема с несъответствията на варианта на НЗОК с договорения НРД. На срещата присъства и д-р Е.Райнов – зам.министър и председател на УС на НЗОК.

На същата дата в 14 ч. беше проведена среща между съветника на Президента на Република България по социалните и здравни въпроси г-н Никола Николов и д-р Пл.Демиров – гл.секретар на БЛС, на която беше обсъдена възникналата ситуация около НРД 2006г. и беше връчено писмо до президента касаещо посочените проблеми.

НА 22.12.2005г. в отговор на получен факс в БЛС от НЗОК и липсващо приложение към него, с които НЗОК ни уведомява, че ще предостави вариант на НРД 2006г. за публикация  в “Държавен вестник”, беше изпратено писмо до Председателя на НЗОК в което се подчертава, че текста за публикация трябва да бъде надлежно заверен на всяка страница от договарящите страни. Копие от писмото беше изпратено и на Председателя на ССБ. На същата дата с писмо до Председателя на УС и до Директора на НЗОК  беше изпратен екземпляр от договорения НРД2006г.

На 23.12.2005г. беше изпратено писмо до главния редактор на “Държавен вестник” с копие до Председателя на 40-то Народно събрание с молба НРД 2006г. да бъде публикуван след надлежна заверка на всяка страница от договарящите страни по НРД.

           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС:

                                                                                    Д-Р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ


 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Изх. № 506/20.12.2005 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА НЗОК

Г-Н ЕМИЛ РАЙНОВ

 

                                                            КОПИЕ:

                                                            ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

                                                            ПРОФ. РАДОСЛАВ ГАЙДАРСКИ

                                                            ДО ДИРЕКТОРА НА НЗОК

                                                            Д-Р ИВАН БУКАРЕВ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАЙНОВ,

След приключване на преговорите между УС на БЛС и УС на НЗОК в 15.30ч. на 18.12.2005г. и договореността между двата УС за подписване на НРД 2006 в 16.30ч., подписването бе отложено за 18.00ч., като текстът бе внесен и предоставен за подписване от директора на НЗОК в 18.30ч. Така направените отлагания и присъствието на всички национални медии на процедурата по подписване направиха невъзможно съпоставянето на предоставения от директора на НЗОК текст на проекта на НРД 2006 с договореното между двата УС съдържание на НРД 2006, съгласно стенограмите от заседанията и подписания на 18.12.2006г. протокол относно контрол, санкции и регулация.

При съпоставка на предоставения от НЗОК текст на НРД 2006 и подписания от министъра на здравеопазването и двете съсловни организации проект, включващ само договорените разпоредби, бяха констатирани значителни разлики, както в броя на договорените разпоредби, така и в смисъла им, които подменят договореностите между двата УС и съдържанието на НРД 2006. Считаме, че съдържанието на НРД 2006 бе изрично договорено да се основава на това на действащия НРД 2005 при разписване на няколко нови разпоредби, чието съдържание е фиксирано в подписаните между двата УС протокол и стенограми от заседания, които разпоредби бяха приети от 41-ия Извънреден събор на БЛС. Също така, следва да се отбележи, че приложенията към НРД 2006, които са неразделна част от същия и които бяха договаряни на заседания на двата УС, не бяха предоставени от директора на НЗОК за разглеждане и подписване.

 С оглед спазване на принципите на договорното начало съгласно Конституцията на РБългария, Закона за здравното осигуряване и Закона за задълженията и договорите, предлагам днес, в 11.30ч., в УС на БЛС, да се осъществи спешна среща между оперативното ръководство на УС на БЛС и УС на НЗОК, на която да бъде съгласувано реалното съдържание на договорения проект на НРД 2006, което да бъде удостоверено чрез подписи на всички страници от текста на НРД 2006, след което текста да бъде внесен от Вас за обнародване в “Държавен вестник”. Последното ще бъде законосъобразния завършек на процедурата по рамково договаряне за НРД 2006.

гр.София, 20.12.2005г.                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС:

                                                                                    Д-Р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ

НРД 2006 публикуван Печат

 НРД 2006 беше публикуван в Държавен Вестник на 30.12.2005г.Image Прогреса от миналата година е очевиден - няколко дни по-рано от времето когато видяхме НРД 2005. Новост този път беше мистерията за това кой е верният текст подписан на 18.12. Това обаче едва ли е особено важно, като се има пред вид,  тоталното неведение на колегите за това какъв договор ще се подписва,  неведение продължило и след подписването. Бегъл поглед на новият договор открива неща, за които на лекарският събор се твърдеше, че няма да са обект на промяна - например раздела за санкциите. При клиничните пътеки също виждаме доста дискутабилни обеми и цени. Зад тях прозират личните мнения (или желания) на знайни и незнайни консултанти, винаги готови да докарат на клиниката си някой лев повече. Проблемите няма да подминат и ОПЛ - профилактичните прегледи са с обем който меко казано ни озадачава. Макар че в основата на това са наредби на МЗ, каква бе позицията на БЛС, чухме ли изказване по въпроса от хората които трябва да защитават лекарските интереси? Акушер гинеколозите не получиха изравняване на цената на първичните прегледи на бременни с тези на останалото население, но за сметка на това вече ще са длъжни да имат и трансдюсер за изследване на млечни жлези. Той струва няколко хиляди долара, а касата няма да заплаща прегледа с него. Ножицата за гипс остава задължителна за всички специалисти. Спешният шкаф отново изникна, пълен повече от всякога с ненужни медикаменти, които ще чакат да им мине срока на годност, или да бъдат докоснати от ръката на проверяващ от касата.Новост в договора е възможността за прекратяването му при липса на оборудване (при повторно "нарушение"). В заключени ще кажем, че прието наше предложение няма, от другите колегии да се похвалят ако са успели. Който все още не си е изтеглил НРД и готовите приложения към него може да го направи от сайта на БЛС, НЗОК

03.01.2006г.

*  *  *  *  *

Във връзка с множеството запитвания от страна на колеги и изразеното недоволство от тях по различни аспекти на новоприетия рамков договор, УС на РК на БЛС Кюстендил прие декларация адресирана до ръководството на БЛС