РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Протест на ОЛП Избрана

На 28.03.2016 г. (понеделник) ОПЛ от област Кюстендил ще проведем ефективен протест. По-долу публикуваме писмото до РК на БЛС Кюстендил от Ръководство на СОПЛК - Кюстендил.

СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Писмо до РК на БЛС Кюстендил

           Колеги, ние като организация, защитаваща интересите и правата на ОПЛ в страната, сме участвали активно в изпълнението на нашите цели и задачи. Винаги сме се стремили да бъдем коректни партньори с различните институции, организации, БЛС включително, участвайки в множество различни обществено значими форуми касаещи нашата работа. Участвали сме в ”кръгли маси”, представяли сме становища по отношение на предстоящи нормативни промени винаги с ясни аргументи и мотиви, участвали сме в подготовки и преговори по НРД с ясни позиции. За наше огромно съжаление въпреки това ние установяваме в последните години безпардонно и високомерно незачитане на мнението ни от страна на държавните институции участващи в системата на здравеопазването и НЗОК.

Ето основните проблеми, които се очертават за общопрактикуващите лекари:

 

  • Периодични лъжи от страна на министъра на здравеопазването – например, че всеки пациент ще получи по 1 направление месечно и ще може да си прави изследвания, каквито си поиска, без да е осигурен финансов ресурс за това, лъжите за бонуси за 10% от ОПЛ за 2015 г., за увеличението на бюджета за ПИМП с 20 милиона лева, за опашките от желаещи презаписване пациенти и въвеждането на онлайн записване поради тази причина,неотдавнашните проблеми с липсата и в последствие с доставката на ваксини. Няма как да не споменем неприкритото обвинени на министъра на здравеопазването,че лекарите са мошеници,които източат неправомерно общите за здравеопазване средства.
  • Чрез наредбите сътворени набързо от МЗ се ограничава възможността да лекуваме пациентите си адекватно и качествено, с което не е добре за пациентите ни. Не се вземат под внимание аргументираните становища на НСОПЛБ член на което е и нашето областно сдружение.

·         Липсва адекватно увеличение на бюджета за ПИМП, намалява броя диспансерни прегледи за есенциална хипертония - финансов ущърб за ОПЛ. В бюджета са записани два милиона лева допълнително  за ПИМП. Дори да навлезем в дълбоките обяснения, увеличението е същото, защото: изпълнение за 2015- 183млн., т.е. реално изработени и получени.При липса на реално увеличение на средствата,в същото време се разширява обема(изискванията)без да се съобразяват с действителността-например,предвижда се „канене”за проф.преглед чрез телефон или съобщение(които струват пари)в определен срок и в същото време виждаме какъв обем за проф.прегледи е предвиден-

VI

Профилактични прегледи на лица над 18 г.

   

1 657 020

10,00

Броят на ЗОЛ над 18г.в същата таблица е малко под 5 млн.души!

·         Вменяването на нови, немедицински задължения(всички неща по въвеждането на УИН`а на ЗОЛ - разяснение, администриране, носене на декларации за съгласие и несъгласие за пръстова идентификация) и нови разходи за закупуване на устройства с неопределена цена от нас, с неясни аргументи и цели и вероятно за срок до следващото правителство.

·         Въвеждане на нереални критерии за качество без възможност ние да влияем върху контролирането на състоянието по тях(ограничения при избора на лечение при захарен диабет и дислипидемия, намеса на други специалисти), но с разписани санкции при неизпълнението им.

·         Неясна продължителност на”бюджетната”година:

Глава четвърта

ФИНАНСОВА РАМКА

Чл. 6. (1) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2016 г. е на обща стойност 1 795 322 хил. лв. за следните видове дейност:

1. първична извънболнична медицинска помощ - 180 017 хил. лв.;

2. специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - 201 542 хил. лв.;

3. медико-диагностична дейност - 70 441 хил. лв.;

4. болнична медицинска помощ - 1 343 322 хил. лв.;

(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности, по реда на НРД за медицинските дейности за 2015 г., извършени в периода 01.12.2015 г. - 31.03.2016 г. и за дейности, по реда на настоящото Решение, подлежащи на заплащане през 2016 г.

Част от по-отдавнашни проблеми”висящи”във въздуха от години:

·         Нежелание за решаване на проблема със здравнонеосигурените лица – все едно не съществува за управляващите.

·         Все по-изразеното обезсмисляне на „договорния”процес между лекари и НЗОК в последните години чрез вкарване в наредби и закони на задължения от страна на ИМП.

·         разликата,че болниците когато надвишат лимитите си НЗОК търси средства да им заплати а в същото време ако ОПЛ се случи да изразходва повече средства от определените му ги взима от него(и тази година има такива колеги от областта),отказването за решение с освобождаването от ПТ,на проблема с изследванията за ТЕЛК и предхоспитализационните изследвания,също.

        Колеги, ние като ръководство на СОПЛК  считаме, че е дошло време да изразим нашето несъгласие от случващото се след изчерпване на другите начини за изказване на мнение чрез ЕФЕКТИВЕН  ПРОТЕСТ на 28.03.2016.

          Крайните цели на протеста са-да се решат визираните проблеми в полза на ОПЛ, да се променят условията за достигане на корекции на нормативните документи и на по-добра чуваемост от страна на институциите спрямо НСОПЛБ.


НАДЯВАМЕ СЕ НА РАЗБИРАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ ВСИЧКИ ЛЕКАРИ  В ОБЛАСТТА,ЗАЩОТО  ПРОБЛЕМИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СА ОБЩИ В РАЗЛИЧНИТЕ НИ ДЕЙНОСТИ И ЗАСЯГАТ ВСИЧКИ НИ.

Ръководство на СОПЛК.