РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Предстоящо: Годишно отчетно събрание на РЛК-Кюстендил - 15.01.2020 г.

По решение на УС на РЛК-Кюстендил от 11.09.2019 г., на основание Чл.7(3) от Устава на РК на БЛС-Кюстендил, на  15.01.2020 г. се свиква Годишно отчетно събрание. Дневен ред:

 

  1. Отчет за дейността на УС на РК на БЛС-Кюстендил за 2019 г.;
  2. Отчет за дейността на КПЕ;
  3. Отчет за дейността на КК;
  4. Финансов отчет на РК на БЛС-Кюстендил за 2019 г.;
  5. Приемане бюджета за 2020 г.;
  6. Приемане на промени в Устава на РК на БЛС-Кюстендил;
  7. Разни.

         Годишното отчетното събрание е насрочено за 13.30 ч. в залата на Общинска поликлиника -  Кюстендил.

 

Присъствието на всички делегати е желателно !!!