РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

БЛС - Централни органи

Управителен съвет

Структура на УС на БЛС

Д-р Иван Маджаров

Д-р Иван Маджаров

Председател на УС на БЛС

Проф. Николай Габровски

Проф. Николай Габровски

Зам.-председател на УС на БЛС

Д-р Николай Брънзалов

Д-р Николай Брънзалов

Зам.-председател на УС на БЛС

Д-р Стоян Борисов

Д-р Стоян Борисов

Главен секретар на УС на БЛС

Членове на УС на БЛС

Д-р Евгени Душков - координатор СИМП

Доц. д-р Христо Шивачев

Д-р Александър Заимов

Д-р Методия Секуловски

Д-р Роза Анева

Д-р Нели Нешева

Д-р Гергана Николова – Ширкова

Д-р Снежан Снегаров

Д-р Ивелин Йоцов

Д-р Ваня Добрева - Павлова


Контролна комисия

Участват в експертни комисии към МЗ и др. институции от квотата на БЛС

Състав

Решения

Централна етична комисия

Централната комисия по професионална етика на БЛС

Състав

Кодекс за професионална етика на лекарите в България

Правилник за дейността

Членове на Висшия медицински съвет

д-р Георги Цигаровски
доц. д-р Боян Баев
д-р Здравко Димитров