РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Aрхив за 02 2008

Каруцата и магарето  

ImageЧе здравеопазването ни има проблеми най-после се видя и от управляващите. След години на бездействие и опити за връщане на практики, действали що-годе добре в други времена, представителите на тройната коалиция решиха да се заемат сериозно с проблемите. За сега само като декларация, но да не сме черногледи, може би наистина има желание за промени.

Ако се замислим по-сериозно за сегашната ситуация и оставим повърхностните личностни конфликти, в крайна сметка ще стигнем до два извода стоящи в основата на проблема. Първият е липсата на достатъчна степен на свобода в пазара на здравни услуги.  Изразява се в монопол на НЗОК и неизбежните неблагополучия произтичащи от това - правила на работа определени не на базата на нуждите и желанията на осигурените, а на вижданията и решенията на администрацията. Вторият проблем е относително (и абсолютно) малкия финансов ресурс с който здравната ни система трябва да обезпечи гарантирания от държавата пакет медицински услуги. Тези два проблема са взаимосвързани и опита да се решат независимо един от друг със сигурност ще претърпи неуспех. Вероятно много колеги няма да са съгласни, но единствено увеличенията на средствата от бюджета няма да доведе до нищо съществено. В същност би могло, ако това увеличение стане

Прочети пълния текст...
Административни върхове  

ImageВече никой не се учудва, ако отивайки да се отчита в местната здравна каса се окаже, че формата на документите е сменена и трябва да се върне за корекция. Разбира се, ние не очакваме чиновниците да публикуват подобни промени достатъчно рано, за да може поддържащите софтуера фирми да извършат своевременно необходимите промени. Нито пък се надяваме някой бюрократ да се напъне и да направи достатъчно универсални бланки, които да не се сменят непрекъснато. Това няма да се случи, натрупания опит в работата с НЗОК го доказва. А и защо администрацията да го прави – с какво тогава ще си уплътни времето?

Все пак ще е несправедливо, ако кажем, че работещите в НЗОК стоят на едно място и не полагат усилия за промени. След въвеждането на електронния подпис, който започна мирно съжителство с хартиения отчет, останал също задължителен, последва нова логична стъпка от страна на касата. Поредната декларация този път трябва да увери вечно подозрителната НЗОК, че документите на хартиен носител съответстват на документите на електронен носител. От гледна точка на това, че касата работи с високо криминален контингент (лекари, зъболекари и фармацевти), това е напълно оправдано. Но къде е логиката един и същ документ да го подписваш и подпечатваш на ръка, след това да го представяш в електронен вид - подписан с електронен подпис и да декларираш, че двете са еднакви? Тук вече

Прочети пълния текст...
Продължава...

Aрхив за 07-12 2007

архиви за 12 2007

Корупция само срещу подпис Печат

В болниците вече първо ще слагаме параф, а после ще даваме рушвета

Стела Стоянова в.Стандарт 29.12.2007

Image- Ти даде ли рушвет? - пита строго доктор Иванов. Пациентът поглежда ножиците, които застрашително се размахват над него, и промълвява "Не".
 - Подпиши тук тогава - подава му лекарят химикалката. Болният драска немощно подписа под думите "декларатор".
 - Хайде сега дай двеста лева и да махаме конците - въздъхва доволно лекарят и прибира декларацията.
 Разни подобни сценки са на път да се разиграят в родните болници, след като от догодина здравната каса въведе изискването всеки пациент да декларира писмено дали е плащал на ръка на лекарите. Целта е уж да се провери дали болниците искат пари от пациентите за медикаменти и лечение, които се плащат от касата. На практика обаче е по-вероятно това да се превърне в
 поредния лов на вещици в бели престилки вместо в реален контрол над хаоса в здравната система.
 Как ще проработи подобна идея? Аз поне лично не познавам човек, който доброволно ще се подпише под документ, че е давал рушвет някому. Още повече, че в Наказателния кодекс има един хубав текст "склоняване към подкуп", и такъв човек поне теоретично подлежи на съд.

Прочети пълния текст...
До делегатите на 45 Събор Печат

До Делегатите на 45 Извънреден Събор на БЛС

До УС на БЛС

До Районните Колегии на БЛС

Изх. № 140/17.12.2007г.

 

Анализ на ситуацията около преговорите за НРД 2008

 и

 Становище на РК Кюстендил относно възможността за по-нататъшни действия от страна на съсловието

Уважаеми колеги,

Очертаващото се за втора поредна година неподписване на НРД не е изненада за ръководството на РК Кюстендил. Това е логичното продължение на водената в момента политика на пълно администриране на здравеопазването от страна на държавата, която изглежда се схваща от управляващите политически сили като алтернатива на реалните реформи в сектора. В този смисъл липсата на резултат от водените преговори е предопределена от самото отношение на държавата към идеята за договорното начало. Това отношение е предадено директно на НЗОК, която е загубила своята самостоятелност и е под пряк контрол на държавата, а ръководните и кадри се назначават от политическите сили на момента. Представителите на РК Кюстендил отдавна предупреждаваха ръководството на БЛС за наблюдаваните тенденции и настояваха за адекватни действия от страна на съюза, най-малкото за задълбочен анализ на възможните форми на противодействие. Въпреки това станахме свидетели как три последователни събора бяхме занимавани с второстепенни въпроси и опити за дребни лични изгоди дестабилизиращи организацията.

Приветстваме инициативата, да се свика специален събор за обсъждане на бъдещите действия, но начина, по който се направи и краткото време от предхождащия го 44 не осигуряват необходимата тежест на това мероприятие.

Очертаващото се неподписване на НРД 2008 и липсата на промени във финансирането на здравеопазването за всички работещи в този сектор и в частност за нас, лекарите ще означава три основни неща:

  1. По-ниски доходи в сравнение с 2007г, поради ръста на цените на почти всички стоки, било то медицински консумативи или други.
  2. Еднакъв обем на медицинска работа, еднакъв или увеличен обем на административни задължения.
  3. Еднакъв или увеличен обем на санкции от страна на НЗОК

Това е неприемливо за всички, били те лекари, медицински сестри, лаборанти или друг персонал. Това е неприемливо и за нормално мислещите пациенти, уважаващи нашия труд.

Прочети пълния текст...
От пощата Печат

Изх.  № 530/ 11. 12. 2007 г.

      ДО

      ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

      РК НА БЛС  

       

                            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

С настоящото Ви уведомявам, че на основание чл.42 от Устава на БЛС, 44-ият Извънреден събор прие изменения и допълнения в устава, с които минималният размер на членския внос от 1 декември 2007 г. е шест лева, като от тази сума отчислението за органите на национално равнище е два лева за всеки член на РК на БЛС, съгласно подадения от Вас списък за вписване в националния регистър.

11.12. 2007 г.

Гр.София                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС:  Д-Р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ

* * *

Краткият ни коментар:

Ръководството на БЛС би трябвало официално да публикува целя текст на новия устав на организацията, след което да изпраща подканващи писма към районните колегии.

архиви за 11 2007

44 Събор на БЛС Печат
Пак устав (мандати). За последно??

ImageСлед два последователни събора занимавали се с устава безрезултатно, най-накрая всички текстове бяха гласувани и повечето от тях приети.

Това е кратката характеристика на приключилия 44 Извънреден събор на БЛС. По-подробната информация не може да не включи скандала започнал още с регистрацията на делегатите, когато беше отказано на няколко колегии да получат картите, необходими им за гласуване. Едно уточнение: представителите на колегия Кюстендил не фигурираха в това число, въпреки изнесената информация в медиите. Така делегатите от „наказаните” колегии бяха включени в списъка, необходим за получаване на кворум, но бяха лишени от право на глас. Последващите спорове, дали това е съобразено с устава, по заповед на кого се прави, защо и с каква цел, бяха проведени пред гостите на събора – проф. Гайдарски и доц. Китов. Вероятно сценария на ръководството включваше демонстрация на единството и силата на БЛС, което да впечатли хората вземащи решения в здравеопазването. Дискусиите кой е крив и кой прав продължиха практически до късната сутрин на другия ден, когато се гласува решение, според което делегатите от София, Русе и Перник трябваше да се пререгистрират. В случай на неуредени отчисления от членски внос към централата, на следващия събор те да бъдат лишени от право на глас.

Прочети пълния текст...
Събори до дупка Печат

ImageСпомняте ли си един от плакатите от февруарския митинг в София – беше с текста „Днес протест - утре стачка”. Е, стачка не видяхме, но на събори годината ще е богата. От 23 ноември ни очаква 44 Извънреден Събор на БЛС. Той ще се проведе само 5 месеца след предхождащият го 43-ти и почти толкова от следващия редовен, който трябва да се състои на пролет. Изглежда замисълът на ръководството е този път мероприятието да протече в дълбока „нелегалност”, защото датата за провеждането му и дневния ред бяха изпратени до колегиите само 10 дни предварително. Прави впечатление също липсата на какъвто и да е текст съобщаващ за насрочения събор на централния сайт на организацията, за медии да не говорим. Всичко това навежда на мисълта, че се цели минимален брой лекари да заминат за Варна. Което тактически е много правилно – ако мнозинството от делегатите непрекъснато отхвърлят идеите ти, направи така, че те да не дойдат. Вероятността това да се случи не е никак малка, защото всички знаем, колко лесно се променят графици за дежурства или отменят ангажименти. Така най-после може би ще се постигне мечтаната промяна в устава, което е единствената цел последователно отстоявана от ръководството на съюза от две години насам.

    Трогнати от усилията, които се полагат в това направление, ние предлагаме на организаторите на блиц събори помощта си,

Прочети пълния текст...
Управителен съвет от 16.11.2007г. Печат

На свое заседание от 16 ноември 2007г. УС на РК на БЛС Кюстендил взе следните решения:

1. Относно предстоящия 44 Извънреден Събор на БЛС считаме, че:

- предложеният дневен ред не отговаря на дневния ред на проблемите, които стоят пред съюза.

- основна тема за разглеждане трябва да бъде възможността за защита интересите на българските лекари – чрез обсъждане на проект за НРД или под други форми при неговото неподписване

- след провалените 42 и 43 Извънредни Събори занимавали се с Устава на БЛС, считаме, че промени в него трябва да се направят от следващото ръководство на съюза, което ще бъде избрано след няколко месеца

- на база на получената до сега информация за хода на преговорите по НРД и предложените негови варианти от страна на НЗОК и БЛС смятаме, че за момента няма основания да делегираме права на представителите на БЛС за подписването му

2. Относно твърдението за финансови задължения от страна на РК Кюстендил към бюджета на БЛС:

- забавянето в плащането на отчисленията от членския внос към централното ръководство през последните три месеца е коригирано и към момента колегията е превела дължимата сума за всеки вписан в регистъра неин член – до м.октомври 2007г. включително

- исканите суми за публикуване на регистъра на БЛС в Държавен вестник и членство в международни организации могат да бъдат преведени тогава, когато ръководството на БЛС покаже в кой брой на ДВ от тази година е публикуван регистъра и представи фактура с платената сума. Предстоящият събор е подходящо място това да стане.

Прочети пълния текст...
За училищните лекари Печат
Предстои колосален грабеж, а училищните лекари са само параван  Силвия Йотова в. Новинар

ImageНе се заблуждавайте, че връщането на училищните лекари има някаква връзка към здравето на учениците. Училищните лекари никога не са имали никакво отношение нито към здравето, нито към учениците, а още по-малко пък към медицината. В ерата на развития социализъм те имаха отношение единствено към въшките, извинителните бележки, клюките и размотаването по магазините в работно време.
Едва ли има много доктори с 20-годишен стаж в училище, от чиято некадърност пациентите да не са пропищели, след като са се преквалифицирали в джипита.
Вчерашното гласуване на поправките в Закона за здравето е просто пристъп на отчаян популизъм от страна на управляващите, чиято цел е да събуди позаспалата носталгия към соца и най-вече да отклони вниманието от провала на здравната реформа и предстоящото планирано разграбване на малкото останали ресурси в системата. Защото парите и резервите за здравеопазването може и да са недостатъчни, но при все това те са ужасно, ужасно много и се управляват по един отвратителен начин.

Прочети пълния текст...
Санкциите – начин на употреба Печат
ImageВсяка дейност изразходваща средства на обществото трябва да подлежи на контрол. Здравеопазването не прави изключение от това правило. Работещите плащат своята здравна вноска и е съвсем логично да има институция, която да контролира как се използват средствата. У нас тази задача е възложена основно на НЗОК. Теоретично би следвало контролът, който упражнява здравната каса да има за цел подобряване на здравното обслужване на населението. В същност практиката през години се отдалечи доста от тази добра цел. Контролът упражняван върху предлагащите медицински услуги от целящ подобряване на работата им се превърна в самоцел, начин на запазване на вечно недостигащия бюджет за здравеопазване или просто приумица на чиновници пробващи новите си идеи. За всичко това през годините допринасяха рамковите договори във всеки, от който се появяваше по някоя нова „гениална” идея, а вече въведените такива оставаха. Безсмислието на някои санкции доведе единствено до негативни отношения на лекарите към здравната каса, а едва ли и самите работещи в тази институция са особено очаровани от дейността, която трябва да вършат. Примери за абсурдността на налаганите санкции има много,
Прочети пълния текст...

архиви за 10 2007

Пари нема – действайте! Печат

ImageБроени дни преди местните избори управляващите държавата България проверяват до къде може да стигне търпението на управляваните. На фона на продължаващата стачка на учителите днес разбираме, че увеличение на средствата за здравеопазване през 2008г. практически няма да има. Подробности може да научите от материал в zdrave.net. Какво означава това за българските лекари? Най-просто казано, че реалните доходи на всички догодина ще са по-малки от сегашните. Защото инфлацията прозира от повишените цени на всичко. Тезата лансирана от здравния министър, а също и от министър-председателя, че растейки брутния вътрешен продукт дори при запазен процент от него крайната сума е по-голяма, е математически вярна, но управленски напълно неиздържана. Защото в магазина търговците не определят цените според ръста на БВП, нито пък в Европа разходите за здравеопазване като част от общите разходи са толкова малко. Оставянето на здравеопазването без реформи и във финансова мизерия рано или късно ще ни доведе до ситуацията, в която се намират в момента учителите. А ако това не се случи, единствено ще е благодарение на нерегламентираните плащания, които са по-известни сред журналистите с термина корупция. Каквото и да стане, в крайна сметка потърпевши ще са пациентите, защото те няма да имат реален достъп до щедро големият пакет здравни услуги „гарантиран” им от НЗОК, или ще трябва да си плащат, но на ръка и без правила с всички последващи несгоди за тях. Опитът за повече контрол върху сегашната формула „ние гарантираме – ние нямаме парите – лекарите да се оправят с нашите обещания” само може да ескалира недоволството и в гилдията и у пациенти. Едва ли обяснението за добрата държава и лошите лекари, на които ежемесечно се налагат санкции за стотици хиляди и ще върви вечно.

архиви за 09 2007

Сезонът на стачките Печат
ImageВсеки свързва есента със сезона, в който се прибират плодовете на постигнатото през годината. Тогава хората трябва да бъдат най-доволни, отпочинали след летните отпуски. Но в България не е така. Множество стачки, протести или заплахи за стачки заляха страната. Кои с право, кои – не. Без съмнение обаче в центъра на вниманието се оказаха учителите. Исканията им и времето, което избраха да ги поставят не срещат еднозначен отговор в обществото. Следейки техните протести, ние – отговарящите за здравето на хората, не може да не правим аналогии и сравнения с нашата собствена сфера. Наистина, приликите в много отношения са очевидни. И образованието и здравеопазването се сочат винаги като приоритети, но това е на хартия. И образованието и здравеопазването изпитват сериозни проблеми с материалната си база. И в двете области необходимостта от реформи е ясна, но липсва политическа воля за извършването им. В страната има множество училища с недостатъчен брой ученици. В страната има множество болници, чудейки се как да завъртят пациенти, за да оцелеят. И накрая – заплащането в „приоритетните” сфери не е никак приоритетно. Учителите трябва да дават частни уроци, а почти всички лекари от болниците трябва да работят допълнително в частните си кабинети или центрове, за да получат що годе прилични доходи. Но не всеки може да разчита на частни уроци или прегледи, а в здравеопазването медицинските сестри, лаборантки и акушерки са оставени практически на мизерните си заплати. При това те работят нощем, събота, неделя, в празник.
Прочети пълния текст...
НРД 2008 = остойностяване?? Печат
ImageПрез изминалата седмица научихме, че БЛС и НЗОК заедно готвят методика за остойностяване на дейностите в медицината. Радостна вест. В последните години всичко се въртеше около констатацията, че парите в здравеопазването не достигат, че 4,3% от БВП са малко. Тъй като недостигът е очевиден, а темата е благодатна за лесни изказвания, то въпросът беше експлоатиран не веднъж от всички – от председателя на БЛС до министъра на здравеопазването. Всеки казваше, че парите са малко и че ще се бори за повече, но бягаше от далеч по-конкретния и труден въпрос – кое колко струва и как се формират цените – на прегледи, изследвания, пътеки. Въпреки че на всички лекарски събори се говореше за нуждата от яснота в детайли за цените на медицинските дейности, никакво съществено развитие не беше постигнато. Наистина на 43 Събор двама колеги от Пловдив предложиха своите виждания за цената на прегледа при специалист, като това се оказа сламката, за която се хвана ръководството на БЛС, комфортно спестявало си размисли по проблема до тогава. Колко е приложима методиката и реални исканията е друг въпрос, няма да дискутираме тук това от уважение към положения труд.
Прочети пълния текст...

архиви за 08 2007

Анкетите на blskn.org Печат

ImageОт създаването си през 2005г. на този сайт винаги е имало анкета. По такъв начин сме се опитвали да научим мнението на колегите по различни въпроси засягащи здравеопазването или БЛС. Сега ви припомняме поставяните въпроси и отговорите, които сте дали:

  • Какво мислите за отчитането на електронен носител?

(01.05.2005г.)

34,8% - Трябва да е задължително, незабавно и без условия

26,1% - Да е задължително, ако касата предостави безплатна програма

17,4% - Да е по избор, всеки да си купува сам програма

17,4% - Да е по избор, а касата да предложи безплатна програма

4,30% - Оставете ме, аз искам да си пиша на хартия

  • Средствата за здравеопазване не достигат. Как да се реши проблемът?

(11.09.2005г.)

38,3% - Комбинация от всичко

30,0% - По скоро здравно-застрахователна система, от колкото принцип на солидарността

20,0% - Увеличаване на процента от БВП за здравеопазване

10,0% - Въвеждане на доплащането от пациента

1,70% - Увеличаване на здравната вноска

0,00% - Не желая никакви промени, сегашната ситуация е задоволителна

Прочети пълния текст...
Нови функции за БЛС? Печат
След като успешно защитава пет години лекарската гилдия, д-р Кехайов предлага нов устав, с нови комисии, камари и администрации под "шапката" на БЛС

ImageПървото европейско лято на България ще се запомни с рекордната инфлация. Повишението на цените само за три месеца изяде цялото увеличение от около 6%, което НЗОК предвиди за договорните си партньори за цялата година. Другото го свършиха контролните органи натоварени със задачата да изпълнят бюджета за санкции. Наистина цените на клиничните пътеки не бяха намалени, но това се дължи не на липса на желание, а на простия факт, че идат избори на есен.

В края на отпускарския сезон няма и помен от ентусиазма, с които преди последния събор демонстративно се твърдеше, че са започнали преговорите за НРД 2008. Така наречените „започнали преговори” стигнаха до фундаменталното заключение, че трябва да се преговаря, но за какво и как не стана ясно.

Все пак ръководството на БЛС направи нещо след събора

Прочети пълния текст...

архиви за 07 2007

Седмицата 23-29 юли Печат
Image Дългоочаквано и неочаквано беше завръщането на нашите сънароднички от Либия. Без съмнение това беше новината №1 на отминалата седмица. След осем години затвор и тежки обвинения те се прибраха у дома и са свободни. За това, че именно те станаха изкупителна жертва за грешките на либийска здравна система вероятно има значение провежданата външна политика на България по това време – политика на ясна насоченост към Европейския съюз и приемане на ценностите на западната цивилизация. Благодарение на това, че тази политика се увенча с успех, макар и при други правителства пък безсъмнено се дължи освобождаването им от либийския затвор. Каквото и да говорим, приносът на Европа беше решаващ. Това естествено не попречи на всеки от родните политици да се помъчи да блесне покрай успешната развръзка на случая. Къде с право, къде без. Министърът на здравеопазването проф. Гайдарски не направи изключение и не пропусна удобната възможност за медийна изява.
Прочети пълния текст...
43 Събор на БЛС Печат
много приказки, малко резултати

ImageАко някой си е мислил, че може да има по-лош и непродуктивен събор от проведения преди десет месеца четиридесет и втори, то явно се е лъгал. 43 Извънреден Събор на БЛС постави рекорд. Не беше прието нито едно важно за съсловието решение.

Още в началото Съборът започна със скандал, на който станаха свидетели единствените гости – д-р Шарков – председател на Съюза на лекарите по дентална медицина и д-р Р.Тодорова, изпълнителен директор на НЗОК. Ръководството отказа да се избере председателстващ заседанието (с мотив, че това е работа на Управителния съвет - УС) отказа да се гласува дневния ред (с мотив устава на БЛС), отказа да се включат нови точки за разглеждане, също позовавайки се на устава и по-специално: „Чл.7./1/ Датата, мястото на провеждане и дневния ред на Събора се определят от Управителния съвет като се съобщават писмено на районните лекарски колегии не по-късно от два месеца преди откриването” Така в един момент се оказа, че Съборът няма право да дискутира друго, освен решеното от УС (или в случая Националния съвет - НС). Едва ли стриктното спазване на уставните правила беше в основата на енергичната съпротива, която беше оказана по въпроса с дневния ред. Ако колегите бяха такива уставни педанти, щяха да изпълнят изцяло текста на Чл.7 и да ни информират за дневния ред в определения там срок, а също нямаше да допуснат никакви отклонения от точките по-късно. Причината беше друга – страхът да не се поиска вот на недоверие към председателя на организацията. След час и половина спорове и множество изказвания от място, поради това, че единствения микрофон се пазеше ревностно от д-р Сакакушев, ръководството излезе от ситуацията по доста хитър начин – обвявайки софийската лекарска колегия в желание за разцепление и противопоставяйки я на останалите колегии. Това предизвика напускане на залата на колегите от столицата и на част от представителите на други колегии, включително и нашата. Необезпокоявания председател на БЛС прочете отчет за свършената дейност. Интересна подробност – кворумът беше обявен близо два часа след началото на събора.

Прочети пълния текст...
Министерски идеи Печат
Image

Едно не може да се отрече на министъра на здравеопазването: мине не мине време, все успява да влезе под медийните прожектори. Не толкова с реални постижения водещи до удовлетвореност на пациенти и лекари, колкото с идеи. Да, министърът ни е пълен с идеи. Някои не виждат бял свят – като Здравната стратегия или предложението на малолетните да се забрани да раждат. Други, например спешните отделения, успешно се реализират, след което здравната каса се вижда в чудо със завишената бройка на постъпили в болница. Но не за това става въпрос сега. Най-новата идея анонсирана пред медиите е за трансфери и санкции на лекари, ако напуснат дадено лечебно заведение. Въпреки изтъкваната прилика с футбола, по-вероятно е идеята да е носталгия по социалистическото разпределение, с прибавени капиталистически мотиви (трансфери) Изглежда това е тайното оръжие, с което министерството се надява да задържи добрите лекари у нас, без да се увеличават парите за здравеопазване. В същност прозрението за обвързване на обучението с условията на последваща работа не е на проф. Гайдарски, а на санитарка в неговата бивша клиника. Преди повече от 20 години, когато министърът ни не беше още професор, тя каза на стажуващите там студенти: „Ех деца, безплатно учите, безплатно ще работите!”

***

Продаваме докторите

Стандарт 09.07.2007

Ако общината или частна болница са влагали пари в специализация на докторите, те също могат да получат част от сумата, уточни Гайдарски.
Идеята е факирите на скалпела у нас да не бягат в чужбина за по-големи заплати.
С трансферната сума болницата, пратила доктор з
aд граница, ще може да си купи друг добър специалист, обясни още министърът. По думите му държавата не може да си позволи лукса да влага хиляди левове в обучението на лекарите и после англичани и американци да ги взимат като топъл хляб, без това да им струва и цент. Ще предложа да се приеме специален закон, по който ще става трансферът на българските медицински специалисти, зарече се Гайдарски. Той ще настоява още през есента предложението му да бъде обсъдено с коалиционните партньори.
В момента наши лечебници си партнират с клиники зад граница и разменят доктори за специализации на добра воля. В столичната клиника "Св. Екатерина" например идват да се обучават доктори от Иран, Индия и Кувейт. През болниците ни минаха и шестима македонски лекари, двама от които останаха на работа при нас, похвали се шефът на университетската болница проф. Генчо Начев. Той допълни, че хирурзи и кардиолози на "Св. Екатерина" отивали да събират знания във водещи клиники в Берлин, Флоренция, Монпелие, Париж и Хюстън. Пребиваването им траело между един и шест месеца. Те не плащали и едно евро за специализацията си. Домакините давали рамо с квартири на символични цени. Успяваме да плащаме наемите с помощта на спонсори, обясни директорът на "Св. Екатерина" проф Генчо Начев.
Румяна Милева

Продават лекарите като футболисти

24 часа, Николай Грудев, Анна Ботинова 07.07.2007 (със съкращение)

Медиците да бъдат трансферирани от едно лечебно заведение в друго като футболистите от клуб в клуб. Тези пък, за които е плащано за обучения и специализации, да носят финансови санкции при напускане на работа.

Идеята разви здравният министър проф. Радослав Гайдарски пред журналисти в Хасково вчера. Преди това той преряза лентата на изцяло обновеното детско отделение в болницата в града.

Всичко това - с трансферите и санкциите, скоро ще бъде регламентирано законово, уточни министърът. "Не може човек, за когото е плащано 6 г. за обучение и 4 г. за специалност, изведнъж да си вземе шапката и да напусне работа. Това не е справедливо, независимо дали средствата е давала община, държава или лечебно заведение," обясни професорът.

Проф. Гайдарски твърди, че няма дефицит на кадри, а въпросът се раздухвал изкуствено.

Пореден скандал Печат
Image

„Да построим нашия дом!” – с този призив от втората си страница в. Quo Vadis ни подканя да внасяме средства в дарителска сметка за изграждане на Дом на лекаря. Колегите шеговито подхвърлят, че името сполучливо е избрано – не дом на лекарите, а само на един лекар. Без изискване при това той да практикува. Бихме приели това за злобна шега, ако днес от друг вестник – „168 часа” не научаваме интересната новина, че председателя на БЛС е регистрирал сдружение „Български лекар” с предмет на дейност между другото проектирането на Дома на лекаря. Целият текст на статията може да прочетете тук. Тази информация поставя сериозни въпроси свързани с конфликт на интереси и повече от естествено ще е предстоящият извънреден Събор на БЛС да поиска отговори на тях. Апетитния парцел в центъра на София бе предоставен на БЛС в последните дни на правителството на НДСВ. Въпреки че жеста изглеждаше странен, той по същество частично коригира една историческа неправда. Преди ликвидирането му от комунистическия режим БЛС е бил сериозна организация с добри финансови средства и множество имоти (включително Дом на лекаря – на пл. Народно събрание). Даването на терен за построяване на собствена сграда изглеждаше напълно логично. Не толкова логично от гледна точка интересите на съюза бяха следващите действия. На 41 Събор провел се в Пловдив между другото и набързо беше гласуван съвсем общ текст даващ право на УС на БЛС да предприеме необходимите действия за изграждане на Дом на лекаря. На следващия 42 Събор в Несебър въпросът беше поставен отново – този път относно финансирането. Бяха дадени различни предложения, но до избор (гласуване) не се стигна, защото повечето делегати вече се питаха какво толкова привлича ръководството в неблагодарната му работа, та да иска трети мандат или продължение на втория. Единственото известно на нас решение на УС е това от 09.02.2007, с което се открива дарителска сметка с титуляр БЛС. Ако са извършени други действия, те са без знанието и одобрението на организацията.

Поредният скандал, в който е замесено името на д-р Кехайов този път трябва да завърши ясно. Вариантите са два: Или пълно опровержение на изнесеното в „168 часа” или незабавна оставка.

Продължава...

Aрхив за 01 2008

Министърът - пак в грешка  
МНЕНИЕ НА Д-Р Р.АЛЕКСОВ-ОПЛ , Относно изнесеното в медиите твърдение от г-н Министъра на здравеопазването проф. Гайдарски за ”слободията” в ежедневната лечебна дейност на семейните лекари в  Р.България

Image«Според здравният министър Гайдарски пък голяма част от проблема се коренял в законодателството. В момента здравното министерство нямало почти никакви права в общинските болници. В доболничната помощ нещата са още по-неконтролируеми, отбеляза министърът. В момента джипитата не са подчинени на никого, сами си определят часовете за работа, заяви Гайдарски и допълни, че „такава слободия и демокрация няма никъде по света”».

                Ще започна с това ,че и такава Здравно-осигурителна система няма по света.

  • Къде го има този момент?

 В одобрена от НЗОК  МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЪРВИЧНАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ /има го на страницата на НЗОК/ е записано следното:

Етап ІІ.

Определяне на цени на отделните видове медицински дейности.

1. НЗОК определя прогнозния годишен обем по видове дейности в ПИМП и

в СИМП.

2. На базата на съотношенията между видовете дейности, определени в т. ІІ. 1

и регламентираното време за тях, се разпределят съответните видове прегледи и

други дейности на базата на 1200 часа годишно ефективна работа с пациенти.

3. На базата на необходимата сума за годишна издръжка, броя и

съотношението на дейностите се определят цените на всяка медицинска дейност.

            Това означава,че капитацията е

Прочети пълния текст...
Протест  

                                                                                                                           До

                              ДИРЕКТОРА НА НЗОК

Изх. № 1/15.01.2008 г.

                                                           Копие: Директора на РЗОК Кюстендил

                                                              Районни колегии на БЛС

                                Медии

ПРОТЕСТНО ПИСМО

                        Уважаема г-жо Директор,

            На проведено събрание на 15.01.2008 г. лекарите от област Кюстендил решиха в знак на протест спрямо начините на управление на здравеопазването да отложат подаването на документите си за договор с НЗОК за последните два дни от предвидения краен срок. Решението ни не е продиктувано от желание за затрудняване работата на тази институция, а опит да обърнем внимание върху нарастващите проблеми, както и предупреждение, че следващите стъпки могат да включват колективен отказ от сключените договори.

            Ние протестираме срещу:

-                     Запазване нивото на заплащане за цялата 2008г. на нивото от началото на 2007г, без да се отчита нито инфлацията, нитоповишението на доходите във всички останали сфери

-                     едностранното въвеждане на нови изисквания и забрани по отношение на договорите, които сключваме

-                     липсата на добра воля от страна на НЗОК в преговорите с лекарското съсловие с цел не само актуализиране на нашите доходи, но и на подобряване на правилата, при които работим

-                     пълната липса на професионализъм и научна обосновка при изготвяне на изискванията за оборудване на лекарските кабинети. Определянето на алгоритмите на клиничните пътеки е субективно и несъобразено с медицината, базирана на доказателства

-                     несъразмерно високите санкции, налагащи се по план на лекари и лечебни заведения за дребни пропуски в често абсолютно безсмислените изисквания на НЗОК.

Прочети пълния текст...
Събрание  
ImageНа 15 януари (вторник) от 18ч. в Общинска Поликлиника, залата на 2 етаж ще се проведе събрание на лекарите, на което ще продължи дискусията относно индивидуалните договори и взаимоотношенията на лекарското съсловие със здравната каса. Канят се всички колеги да присъстват или да изпратят свои представители (за живеещите извън Кюстендил). До тогава предлагаме на колегите да не подават документите си в РЗОК.
На лекарите - с любов  
ImageВ споровете между БЛС и властимащите, които тази година достигнаха нова връхна точка, винаги акцента се е поставял върху финансовите средства. Казано в едно изречение, лекарите искат повече, а държавата им дава (значително) по-малко. Наистина това е основата на всички проблеми. Но проблеми винаги ще съществуват. Въпросът е, дали се търси начин на тяхното разрешение, дали страните са добронамерени. Ако се задълбочим малко в тази тема лесно ще достигнем до извода, че хората, които сега ни управляват винаги са разглеждали лекарите единствено като инструмент за провеждане на тяхната политика и подходът им към нас е бил винаги силов. И по-точно, тъй като сега ни управлява коалиция, колкото повече една партия се е провъзгласявала за социална, толкова повече тя е недолюбвала лекарското съсловие. Това може да изглежда нелогично, все пак и ние сме електорат, и ние на избори гласуваме, защо е нужно да се конфронтират с нас? Проблемът е от функциите
Прочети пълния текст...
От регионалната преса  
Image

Представяме ви материал от брой 158 на регионалния седмичник „Наблюдател”. Той е написан в отговор на интервю публикувано в по-ранен брой на вестника, на 5 декември, което също може да прочетете. Оставяме колегите да преценят кои твърдения се доближават до истината и кои обслужват други интереси.

Здравната реформа се нуждае от реформиране

Като лекар и читател на вестник “Наблюдател” искам да изкажа становище за публикуваното интервю с д-р Ст. Константинов – секретар на Районната лекарска колегия-Кюстендил, публикувано в бр.155 на вестника /5-11.12./ и озаглавено “Здравеопазването става опасно за пациента”.

Здравеопазването никога не е било и няма да бъде опасно за пациентите! В здравеопазването няма хаос, нито криза – има само редица съществени слабости в резултат на недобре премислената и неосигурена финансово здравна реформа! Считам обаче, че екипът на МЗ, ръководен от проф. Гайдарски и подкрепян от БЛС и медицинската общност, ще съумее да изведе системата на общественото здравеопазване до надежден пристан!

В контекста на подобен подход си мисля, че не здравеопазването става опасно за пациента,

Прочети пълния текст...
Продължава...
Абонамент чрез RSS