РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Aрхив за 02 2008

Каруцата и магарето  

ImageЧе здравеопазването ни има проблеми най-после се видя и от управляващите. След години на бездействие и опити за връщане на практики, действали що-годе добре в други времена, представителите на тройната коалиция решиха да се заемат сериозно с проблемите. За сега само като декларация, но да не сме черногледи, може би наистина има желание за промени.

Ако се замислим по-сериозно за сегашната ситуация и оставим повърхностните личностни конфликти, в крайна сметка ще стигнем до два извода стоящи в основата на проблема. Първият е липсата на достатъчна степен на свобода в пазара на здравни услуги.  Изразява се в монопол на НЗОК и неизбежните неблагополучия произтичащи от това - правила на работа определени не на базата на нуждите и желанията на осигурените, а на вижданията и решенията на администрацията. Вторият проблем е относително (и абсолютно) малкия финансов ресурс с който здравната ни система трябва да обезпечи гарантирания от държавата пакет медицински услуги. Тези два проблема са взаимосвързани и опита да се решат независимо един от друг със сигурност ще претърпи неуспех. Вероятно много колеги няма да са съгласни, но единствено увеличенията на средствата от бюджета няма да доведе до нищо съществено. В същност би могло, ако това увеличение стане

Прочети пълния текст...
Административни върхове  

ImageВече никой не се учудва, ако отивайки да се отчита в местната здравна каса се окаже, че формата на документите е сменена и трябва да се върне за корекция. Разбира се, ние не очакваме чиновниците да публикуват подобни промени достатъчно рано, за да може поддържащите софтуера фирми да извършат своевременно необходимите промени. Нито пък се надяваме някой бюрократ да се напъне и да направи достатъчно универсални бланки, които да не се сменят непрекъснато. Това няма да се случи, натрупания опит в работата с НЗОК го доказва. А и защо администрацията да го прави – с какво тогава ще си уплътни времето?

Все пак ще е несправедливо, ако кажем, че работещите в НЗОК стоят на едно място и не полагат усилия за промени. След въвеждането на електронния подпис, който започна мирно съжителство с хартиения отчет, останал също задължителен, последва нова логична стъпка от страна на касата. Поредната декларация този път трябва да увери вечно подозрителната НЗОК, че документите на хартиен носител съответстват на документите на електронен носител. От гледна точка на това, че касата работи с високо криминален контингент (лекари, зъболекари и фармацевти), това е напълно оправдано. Но къде е логиката един и същ документ да го подписваш и подпечатваш на ръка, след това да го представяш в електронен вид - подписан с електронен подпис и да декларираш, че двете са еднакви? Тук вече

Прочети пълния текст...
Продължава...

Aрхив за 07-12 2007

архиви за 12 2007

Корупция само срещу подпис Печат

В болниците вече първо ще слагаме параф, а после ще даваме рушвета

Стела Стоянова в.Стандарт 29.12.2007

Image- Ти даде ли рушвет? - пита строго доктор Иванов. Пациентът поглежда ножиците, които застрашително се размахват над него, и промълвява "Не".
 - Подпиши тук тогава - подава му лекарят химикалката. Болният драска немощно подписа под думите "декларатор".
 - Хайде сега дай двеста лева и да махаме конците - въздъхва доволно лекарят и прибира декларацията.
 Разни подобни сценки са на път да се разиграят в родните болници, след като от догодина здравната каса въведе изискването всеки пациент да декларира писмено дали е плащал на ръка на лекарите. Целта е уж да се провери дали болниците искат пари от пациентите за медикаменти и лечение, които се плащат от касата. На практика обаче е по-вероятно това да се превърне в
 поредния лов на вещици в бели престилки вместо в реален контрол над хаоса в здравната система.
 Как ще проработи подобна идея? Аз поне лично не познавам човек, който доброволно ще се подпише под документ, че е давал рушвет някому. Още повече, че в Наказателния кодекс има един хубав текст "склоняване към подкуп", и такъв човек поне теоретично подлежи на съд.

Прочети пълния текст...
До делегатите на 45 Събор Печат

До Делегатите на 45 Извънреден Събор на БЛС

До УС на БЛС

До Районните Колегии на БЛС

Изх. № 140/17.12.2007г.

 

Анализ на ситуацията около преговорите за НРД 2008

 и

 Становище на РК Кюстендил относно възможността за по-нататъшни действия от страна на съсловието

Уважаеми колеги,

Очертаващото се за втора поредна година неподписване на НРД не е изненада за ръководството на РК Кюстендил. Това е логичното продължение на водената в момента политика на пълно администриране на здравеопазването от страна на държавата, която изглежда се схваща от управляващите политически сили като алтернатива на реалните реформи в сектора. В този смисъл липсата на резултат от водените преговори е предопределена от самото отношение на държавата към идеята за договорното начало. Това отношение е предадено директно на НЗОК, която е загубила своята самостоятелност и е под пряк контрол на държавата, а ръководните и кадри се назначават от политическите сили на момента. Представителите на РК Кюстендил отдавна предупреждаваха ръководството на БЛС за наблюдаваните тенденции и настояваха за адекватни действия от страна на съюза, най-малкото за задълбочен анализ на възможните форми на противодействие. Въпреки това станахме свидетели как три последователни събора бяхме занимавани с второстепенни въпроси и опити за дребни лични изгоди дестабилизиращи организацията.

Приветстваме инициативата, да се свика специален събор за обсъждане на бъдещите действия, но начина, по който се направи и краткото време от предхождащия го 44 не осигуряват необходимата тежест на това мероприятие.

Очертаващото се неподписване на НРД 2008 и липсата на промени във финансирането на здравеопазването за всички работещи в този сектор и в частност за нас, лекарите ще означава три основни неща:

  1. По-ниски доходи в сравнение с 2007г, поради ръста на цените на почти всички стоки, било то медицински консумативи или други.
  2. Еднакъв обем на медицинска работа, еднакъв или увеличен обем на административни задължения.
  3. Еднакъв или увеличен обем на санкции от страна на НЗОК

Това е неприемливо за всички, били те лекари, медицински сестри, лаборанти или друг персонал. Това е неприемливо и за нормално мислещите пациенти, уважаващи нашия труд.

Прочети пълния текст...
От пощата Печат

Изх.  № 530/ 11. 12. 2007 г.

      ДО

      ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА

      РК НА БЛС  

       

                            УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

С настоящото Ви уведомявам, че на основание чл.42 от Устава на БЛС, 44-ият Извънреден събор прие изменения и допълнения в устава, с които минималният размер на членския внос от 1 декември 2007 г. е шест лева, като от тази сума отчислението за органите на национално равнище е два лева за всеки член на РК на БЛС, съгласно подадения от Вас списък за вписване в националния регистър.

11.12. 2007 г.

Гр.София                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС:  Д-Р АНДРЕЙ КЕХАЙОВ

* * *

Краткият ни коментар:

Ръководството на БЛС би трябвало официално да публикува целя текст на новия устав на организацията, след което да изпраща подканващи писма към районните колегии.

архиви за 11 2007

44 Събор на БЛС Печат
Пак устав (мандати). За последно??

ImageСлед два последователни събора занимавали се с устава безрезултатно, най-накрая всички текстове бяха гласувани и повечето от тях приети.

Това е кратката характеристика на приключилия 44 Извънреден събор на БЛС. По-подробната информация не може да не включи скандала започнал още с регистрацията на делегатите, когато беше отказано на няколко колегии да получат картите, необходими им за гласуване. Едно уточнение: представителите на колегия Кюстендил не фигурираха в това число, въпреки изнесената информация в медиите. Така делегатите от „наказаните” колегии бяха включени в списъка, необходим за получаване на кворум, но бяха лишени от право на глас. Последващите спорове, дали това е съобразено с устава, по заповед на кого се прави, защо и с каква цел, бяха проведени пред гостите на събора – проф. Гайдарски и доц. Китов. Вероятно сценария на ръководството включваше демонстрация на единството и силата на БЛС, което да впечатли хората вземащи решения в здравеопазването. Дискусиите кой е крив и кой прав продължиха практически до късната сутрин на другия ден, когато се гласува решение, според което делегатите от София, Русе и Перник трябваше да се пререгистрират. В случай на неуредени отчисления от членски внос към централата, на следващия събор те да бъдат лишени от право на глас.

Прочети пълния текст...
Събори до дупка Печат

ImageСпомняте ли си един от плакатите от февруарския митинг в София – беше с текста „Днес протест - утре стачка”. Е, стачка не видяхме, но на събори годината ще е богата. От 23 ноември ни очаква 44 Извънреден Събор на БЛС. Той ще се проведе само 5 месеца след предхождащият го 43-ти и почти толкова от следващия редовен, който трябва да се състои на пролет. Изглежда замисълът на ръководството е този път мероприятието да протече в дълбока „нелегалност”, защото датата за провеждането му и дневния ред бяха изпратени до колегиите само 10 дни предварително. Прави впечатление също липсата на какъвто и да е текст съобщаващ за насрочения събор на централния сайт на организацията, за медии да не говорим. Всичко това навежда на мисълта, че се цели минимален брой лекари да заминат за Варна. Което тактически е много правилно – ако мнозинството от делегатите непрекъснато отхвърлят идеите ти, направи така, че те да не дойдат. Вероятността това да се случи не е никак малка, защото всички знаем, колко лесно се променят графици за дежурства или отменят ангажименти. Така най-после може би ще се постигне мечтаната промяна в устава, което е единствената цел последователно отстоявана от ръководството на съюза от две години насам.

    Трогнати от усилията, които се полагат в това направление, ние предлагаме на организаторите на блиц събори помощта си,

Прочети пълния текст...
Управителен съвет от 16.11.2007г. Печат

На свое заседание от 16 ноември 2007г. УС на РК на БЛС Кюстендил взе следните решения:

1. Относно предстоящия 44 Извънреден Събор на БЛС считаме, че:

- предложеният дневен ред не отговаря на дневния ред на проблемите, които стоят пред съюза.

- основна тема за разглеждане трябва да бъде възможността за защита интересите на българските лекари – чрез обсъждане на проект за НРД или под други форми при неговото неподписване

- след провалените 42 и 43 Извънредни Събори занимавали се с Устава на БЛС, считаме, че промени в него трябва да се направят от следващото ръководство на съюза, което ще бъде избрано след няколко месеца

- на база на получената до сега информация за хода на преговорите по НРД и предложените негови варианти от страна на НЗОК и БЛС смятаме, че за момента няма основания да делегираме права на представителите на БЛС за подписването му

2. Относно твърдението за финансови задължения от страна на РК Кюстендил към бюджета на БЛС:

- забавянето в плащането на отчисленията от членския внос към централното ръководство през последните три месеца е коригирано и към момента колегията е превела дължимата сума за всеки вписан в регистъра неин член – до м.октомври 2007г. включително

- исканите суми за публикуване на регистъра на БЛС в Държавен вестник и членство в международни организации могат да бъдат преведени тогава, когато ръководството на БЛС покаже в кой брой на ДВ от тази година е публикуван регистъра и представи фактура с платената сума. Предстоящият събор е подходящо място това да стане.

Прочети пълния текст...
За училищните лекари Печат
Предстои колосален грабеж, а училищните лекари са само параван  Силвия Йотова в. Новинар

ImageНе се заблуждавайте, че връщането на училищните лекари има някаква връзка към здравето на учениците. Училищните лекари никога не са имали никакво отношение нито към здравето, нито към учениците, а още по-малко пък към медицината. В ерата на развития социализъм те имаха отношение единствено към въшките, извинителните бележки, клюките и размотаването по магазините в работно време.
Едва ли има много доктори с 20-годишен стаж в училище, от чиято некадърност пациентите да не са пропищели, след като са се преквалифицирали в джипита.
Вчерашното гласуване на поправките в Закона за здравето е просто пристъп на отчаян популизъм от страна на управляващите, чиято цел е да събуди позаспалата носталгия към соца и най-вече да отклони вниманието от провала на здравната реформа и предстоящото планирано разграбване на малкото останали ресурси в системата. Защото парите и резервите за здравеопазването може и да са недостатъчни, но при все това те са ужасно, ужасно много и се управляват по един отвратителен начин.

Прочети пълния текст...
Санкциите – начин на употреба Печат
ImageВсяка дейност изразходваща средства на обществото трябва да подлежи на контрол. Здравеопазването не прави изключение от това правило. Работещите плащат своята здравна вноска и е съвсем логично да има институция, която да контролира как се използват средствата. У нас тази задача е възложена основно на НЗОК. Теоретично би следвало контролът, който упражнява здравната каса да има за цел подобряване на здравното обслужване на населението. В същност практиката през години се отдалечи доста от тази добра цел. Контролът упражняван върху предлагащите медицински услуги от целящ подобряване на работата им се превърна в самоцел, начин на запазване на вечно недостигащия бюджет за здравеопазване или просто приумица на чиновници пробващи новите си идеи. За всичко това през годините допринасяха рамковите договори във всеки, от който се появяваше по някоя нова „гениална” идея, а вече въведените такива оставаха. Безсмислието на някои санкции доведе единствено до негативни отношения на лекарите към здравната каса, а едва ли и самите работещи в тази институция са особено очаровани от дейността, която трябва да вършат. Примери за абсурдността на налаганите санкции има много,
Прочети пълния текст...

архиви за 10 2007

Пари нема – действайте! Печат

ImageБроени дни преди местните избори управляващите държавата България проверяват до къде може да стигне търпението на управляваните. На фона на продължаващата стачка на учителите днес разбираме, че увеличение на средствата за здравеопазване през 2008г. практически няма да има. Подробности може да научите от материал в zdrave.net. Какво означава това за българските лекари? Най-просто казано, че реалните доходи на всички догодина ще са по-малки от сегашните. Защото инфлацията прозира от повишените цени на всичко. Тезата лансирана от здравния министър, а също и от министър-председателя, че растейки брутния вътрешен продукт дори при запазен процент от него крайната сума е по-голяма, е математически вярна, но управленски напълно неиздържана. Защото в магазина търговците не определят цените според ръста на БВП, нито пък в Европа разходите за здравеопазване като част от общите разходи са толкова малко. Оставянето на здравеопазването без реформи и във финансова мизерия рано или късно ще ни доведе до ситуацията, в която се намират в момента учителите. А ако това не се случи, единствено ще е благодарение на нерегламентираните плащания, които са по-известни сред журналистите с термина корупция. Каквото и да стане, в крайна сметка потърпевши ще са пациентите, защото те няма да имат реален достъп до щедро големият пакет здравни услуги „гарантиран” им от НЗОК, или ще трябва да си плащат, но на ръка и без правила с всички последващи несгоди за тях. Опитът за повече контрол върху сегашната формула „ние гарантираме – ние нямаме парите – лекарите да се оправят с нашите обещания” само може да ескалира недоволството и в гилдията и у пациенти. Едва ли обяснението за добрата държава и лошите лекари, на които ежемесечно се налагат санкции за стотици хиляди и ще върви вечно.

архиви за 09 2007

Сезонът на стачките Печат
ImageВсеки свързва есента със сезона, в който се прибират плодовете на постигнатото през годината. Тогава хората трябва да бъдат най-доволни, отпочинали след летните отпуски. Но в България не е така. Множество стачки, протести или заплахи за стачки заляха страната. Кои с право, кои – не. Без съмнение обаче в центъра на вниманието се оказаха учителите. Исканията им и времето, което избраха да ги поставят не срещат еднозначен отговор в обществото. Следейки техните протести, ние – отговарящите за здравето на хората, не може да не правим аналогии и сравнения с нашата собствена сфера. Наистина, приликите в много отношения са очевидни. И образованието и здравеопазването се сочат винаги като приоритети, но това е на хартия. И образованието и здравеопазването изпитват сериозни проблеми с материалната си база. И в двете области необходимостта от реформи е ясна, но липсва политическа воля за извършването им. В страната има множество училища с недостатъчен брой ученици. В страната има множество болници, чудейки се как да завъртят пациенти, за да оцелеят. И накрая – заплащането в „приоритетните” сфери не е никак приоритетно. Учителите трябва да дават частни уроци, а почти всички лекари от болниците трябва да работят допълнително в частните си кабинети или центрове, за да получат що годе прилични доходи. Но не всеки може да разчита на частни уроци или прегледи, а в здравеопазването медицинските сестри, лаборантки и акушерки са оставени практически на мизерните си заплати. При това те работят нощем, събота, неделя, в празник.
Прочети пълния текст...
НРД 2008 = остойностяване?? Печат
ImageПрез изминалата седмица научихме, че БЛС и НЗОК заедно готвят методика за остойностяване на дейностите в медицината. Радостна вест. В последните години всичко се въртеше около констатацията, че парите в здравеопазването не достигат, че 4,3% от БВП са малко. Тъй като недостигът е очевиден, а темата е благодатна за лесни изказвания, то въпросът беше експлоатиран не веднъж от всички – от председателя на БЛС до министъра на здравеопазването. Всеки казваше, че парите са малко и че ще се бори за повече, но бягаше от далеч по-конкретния и труден въпрос – кое колко струва и как се формират цените – на прегледи, изследвания, пътеки. Въпреки че на всички лекарски събори се говореше за нуждата от яснота в детайли за цените на медицинските дейности, никакво съществено развитие не беше постигнато. Наистина на 43 Събор двама колеги от Пловдив предложиха своите виждания за цената на прегледа при специалист, като това се оказа сламката, за която се хвана ръководството на БЛС, комфортно спестявало си размисли по проблема до тогава. Колко е приложима методиката и реални исканията е друг въпрос, няма да дискутираме тук това от уважение към положения труд.
Прочети пълния текст...

архиви за 08 2007

Анкетите на blskn.org Печат

ImageОт създаването си през 2005г. на този сайт винаги е имало анкета. По такъв начин сме се опитвали да научим мнението на колегите по различни въпроси засягащи здравеопазването или БЛС. Сега ви припомняме поставяните въпроси и отговорите, които сте дали:

  • Какво мислите за отчитането на електронен носител?

(01.05.2005г.)

34,8% - Трябва да е задължително, незабавно и без условия

26,1% - Да е задължително, ако касата предостави безплатна програма

17,4% - Да е по избор, всеки да си купува сам програма

17,4% - Да е по избор, а касата да предложи безплатна програма

4,30% - Оставете ме, аз искам да си пиша на хартия

  • Средствата за здравеопазване не достигат. Как да се реши проблемът?

(11.09.2005г.)

38,3% - Комбинация от всичко

30,0% - По скоро здравно-застрахователна система, от колкото принцип на солидарността

20,0% - Увеличаване на процента от БВП за здравеопазване

10,0% - Въвеждане на доплащането от пациента

1,70% - Увеличаване на здравната вноска

0,00% - Не желая никакви промени, сегашната ситуация е задоволителна

Прочети пълния текст...
Нови функции за БЛС? Печат
След като успешно защитава пет години лекарската гилдия, д-р Кехайов предлага нов устав, с нови комисии, камари и администрации под "шапката" на БЛС

ImageПървото европейско лято на България ще се запомни с рекордната инфлация. Повишението на цените само за три месеца изяде цялото увеличение от около 6%, което НЗОК предвиди за договорните си партньори за цялата година. Другото го свършиха контролните органи натоварени със задачата да изпълнят бюджета за санкции. Наистина цените на клиничните пътеки не бяха намалени, но това се дължи не на липса на желание, а на простия факт, че идат избори на есен.

В края на отпускарския сезон няма и помен от ентусиазма, с които преди последния събор демонстративно се твърдеше, че са започнали преговорите за НРД 2008. Така наречените „започнали преговори” стигнаха до фундаменталното заключение, че трябва да се преговаря, но за какво и как не стана ясно.

Все пак ръководството на БЛС направи нещо след събора

Прочети пълния текст...

архиви за 07 2007

Седмицата 23-29 юли Печат
Image Дългоочаквано и неочаквано беше завръщането на нашите сънароднички от Либия. Без съмнение това беше новината №1 на отминалата седмица. След осем години затвор и тежки обвинения те се прибраха у дома и са свободни. За това, че именно те станаха изкупителна жертва за грешките на либийска здравна система вероятно има значение провежданата външна политика на България по това време – политика на ясна насоченост към Европейския съюз и приемане на ценностите на западната цивилизация. Благодарение на това, че тази политика се увенча с успех, макар и при други правителства пък безсъмнено се дължи освобождаването им от либийския затвор. Каквото и да говорим, приносът на Европа беше решаващ. Това естествено не попречи на всеки от родните политици да се помъчи да блесне покрай успешната развръзка на случая. Къде с право, къде без. Министърът на здравеопазването проф. Гайдарски не направи изключение и не пропусна удобната възможност за медийна изява.
Прочети пълния текст...
43 Събор на БЛС Печат
много приказки, малко резултати

ImageАко някой си е мислил, че може да има по-лош и непродуктивен събор от проведения преди десет месеца четиридесет и втори, то явно се е лъгал. 43 Извънреден Събор на БЛС постави рекорд. Не беше прието нито едно важно за съсловието решение.

Още в началото Съборът започна със скандал, на който станаха свидетели единствените гости – д-р Шарков – председател на Съюза на лекарите по дентална медицина и д-р Р.Тодорова, изпълнителен директор на НЗОК. Ръководството отказа да се избере председателстващ заседанието (с мотив, че това е работа на Управителния съвет - УС) отказа да се гласува дневния ред (с мотив устава на БЛС), отказа да се включат нови точки за разглеждане, също позовавайки се на устава и по-специално: „Чл.7./1/ Датата, мястото на провеждане и дневния ред на Събора се определят от Управителния съвет като се съобщават писмено на районните лекарски колегии не по-късно от два месеца преди откриването” Така в един момент се оказа, че Съборът няма право да дискутира друго, освен решеното от УС (или в случая Националния съвет - НС). Едва ли стриктното спазване на уставните правила беше в основата на енергичната съпротива, която беше оказана по въпроса с дневния ред. Ако колегите бяха такива уставни педанти, щяха да изпълнят изцяло текста на Чл.7 и да ни информират за дневния ред в определения там срок, а също нямаше да допуснат никакви отклонения от точките по-късно. Причината беше друга – страхът да не се поиска вот на недоверие към председателя на организацията. След час и половина спорове и множество изказвания от място, поради това, че единствения микрофон се пазеше ревностно от д-р Сакакушев, ръководството излезе от ситуацията по доста хитър начин – обвявайки софийската лекарска колегия в желание за разцепление и противопоставяйки я на останалите колегии. Това предизвика напускане на залата на колегите от столицата и на част от представителите на други колегии, включително и нашата. Необезпокоявания председател на БЛС прочете отчет за свършената дейност. Интересна подробност – кворумът беше обявен близо два часа след началото на събора.

Прочети пълния текст...
Министерски идеи Печат
Image

Едно не може да се отрече на министъра на здравеопазването: мине не мине време, все успява да влезе под медийните прожектори. Не толкова с реални постижения водещи до удовлетвореност на пациенти и лекари, колкото с идеи. Да, министърът ни е пълен с идеи. Някои не виждат бял свят – като Здравната стратегия или предложението на малолетните да се забрани да раждат. Други, например спешните отделения, успешно се реализират, след което здравната каса се вижда в чудо със завишената бройка на постъпили в болница. Но не за това става въпрос сега. Най-новата идея анонсирана пред медиите е за трансфери и санкции на лекари, ако напуснат дадено лечебно заведение. Въпреки изтъкваната прилика с футбола, по-вероятно е идеята да е носталгия по социалистическото разпределение, с прибавени капиталистически мотиви (трансфери) Изглежда това е тайното оръжие, с което министерството се надява да задържи добрите лекари у нас, без да се увеличават парите за здравеопазване. В същност прозрението за обвързване на обучението с условията на последваща работа не е на проф. Гайдарски, а на санитарка в неговата бивша клиника. Преди повече от 20 години, когато министърът ни не беше още професор, тя каза на стажуващите там студенти: „Ех деца, безплатно учите, безплатно ще работите!”

***

Продаваме докторите

Стандарт 09.07.2007

Ако общината или частна болница са влагали пари в специализация на докторите, те също могат да получат част от сумата, уточни Гайдарски.
Идеята е факирите на скалпела у нас да не бягат в чужбина за по-големи заплати.
С трансферната сума болницата, пратила доктор з
aд граница, ще може да си купи друг добър специалист, обясни още министърът. По думите му държавата не може да си позволи лукса да влага хиляди левове в обучението на лекарите и после англичани и американци да ги взимат като топъл хляб, без това да им струва и цент. Ще предложа да се приеме специален закон, по който ще става трансферът на българските медицински специалисти, зарече се Гайдарски. Той ще настоява още през есента предложението му да бъде обсъдено с коалиционните партньори.
В момента наши лечебници си партнират с клиники зад граница и разменят доктори за специализации на добра воля. В столичната клиника "Св. Екатерина" например идват да се обучават доктори от Иран, Индия и Кувейт. През болниците ни минаха и шестима македонски лекари, двама от които останаха на работа при нас, похвали се шефът на университетската болница проф. Генчо Начев. Той допълни, че хирурзи и кардиолози на "Св. Екатерина" отивали да събират знания във водещи клиники в Берлин, Флоренция, Монпелие, Париж и Хюстън. Пребиваването им траело между един и шест месеца. Те не плащали и едно евро за специализацията си. Домакините давали рамо с квартири на символични цени. Успяваме да плащаме наемите с помощта на спонсори, обясни директорът на "Св. Екатерина" проф Генчо Начев.
Румяна Милева

Продават лекарите като футболисти

24 часа, Николай Грудев, Анна Ботинова 07.07.2007 (със съкращение)

Медиците да бъдат трансферирани от едно лечебно заведение в друго като футболистите от клуб в клуб. Тези пък, за които е плащано за обучения и специализации, да носят финансови санкции при напускане на работа.

Идеята разви здравният министър проф. Радослав Гайдарски пред журналисти в Хасково вчера. Преди това той преряза лентата на изцяло обновеното детско отделение в болницата в града.

Всичко това - с трансферите и санкциите, скоро ще бъде регламентирано законово, уточни министърът. "Не може човек, за когото е плащано 6 г. за обучение и 4 г. за специалност, изведнъж да си вземе шапката и да напусне работа. Това не е справедливо, независимо дали средствата е давала община, държава или лечебно заведение," обясни професорът.

Проф. Гайдарски твърди, че няма дефицит на кадри, а въпросът се раздухвал изкуствено.

Пореден скандал Печат
Image

„Да построим нашия дом!” – с този призив от втората си страница в. Quo Vadis ни подканя да внасяме средства в дарителска сметка за изграждане на Дом на лекаря. Колегите шеговито подхвърлят, че името сполучливо е избрано – не дом на лекарите, а само на един лекар. Без изискване при това той да практикува. Бихме приели това за злобна шега, ако днес от друг вестник – „168 часа” не научаваме интересната новина, че председателя на БЛС е регистрирал сдружение „Български лекар” с предмет на дейност между другото проектирането на Дома на лекаря. Целият текст на статията може да прочетете тук. Тази информация поставя сериозни въпроси свързани с конфликт на интереси и повече от естествено ще е предстоящият извънреден Събор на БЛС да поиска отговори на тях. Апетитния парцел в центъра на София бе предоставен на БЛС в последните дни на правителството на НДСВ. Въпреки че жеста изглеждаше странен, той по същество частично коригира една историческа неправда. Преди ликвидирането му от комунистическия режим БЛС е бил сериозна организация с добри финансови средства и множество имоти (включително Дом на лекаря – на пл. Народно събрание). Даването на терен за построяване на собствена сграда изглеждаше напълно логично. Не толкова логично от гледна точка интересите на съюза бяха следващите действия. На 41 Събор провел се в Пловдив между другото и набързо беше гласуван съвсем общ текст даващ право на УС на БЛС да предприеме необходимите действия за изграждане на Дом на лекаря. На следващия 42 Събор в Несебър въпросът беше поставен отново – този път относно финансирането. Бяха дадени различни предложения, но до избор (гласуване) не се стигна, защото повечето делегати вече се питаха какво толкова привлича ръководството в неблагодарната му работа, та да иска трети мандат или продължение на втория. Единственото известно на нас решение на УС е това от 09.02.2007, с което се открива дарителска сметка с титуляр БЛС. Ако са извършени други действия, те са без знанието и одобрението на организацията.

Поредният скандал, в който е замесено името на д-р Кехайов този път трябва да завърши ясно. Вариантите са два: Или пълно опровержение на изнесеното в „168 часа” или незабавна оставка.

Продължава...

Aрхив за 01-06 2007

 

 

архиви за 06 2007

Предложения Печат
Image

43 Извънреден Събор на БЛС трябва да се проведе на 12 и 13 юни 2007г. За краткото време са предвидени много теми за разглеждане, но единственият сериозен въпрос изцяло от нашата компетентност, по който може да се произнесем – това е уставът на БЛС. Преди около седмица бяха изпратени писма до районните колегии подканящи ги да направят своите предложения в тази насока. Това е добре, но буди недоумение факта, че предлагащият извънреден събор в юлските жеги централен орган на БЛС не запозна колегията със собствените си предложения. Един текст с анализ на членовете от сегашния устав, които ръководството на БЛС смята, че трябва да се променят беше задължителен. Също и мотивация на евентуални нови текстове. Точно за това е централното ръководство, което благодарение на отчисленията от всички районни колегии разполага с необходимия ресурс за такава дейност, нещо повече – длъжно е да я извършва. Предварителна подготовка и запознаване на делегатите с основните идеи биха спестили значително време и направили избора на най-подходящи текстове много по-ефективен. Освен всичко друго БЛС разполага с уебсайт и печатен орган, които могат да бъдат използвани по-ефективно.

Районна колегия Кюстендил на базата на практическия опит се е сблъскала с някои проблеми идващи

Прочети пълния текст...
Отворено писмо Печат

                 Изх. № 92/13.06.2007 г.  ДО УС на БЛС гр. София

                                                            Копие:        1. НС на БЛС

                                                                                 2. РК на БЛС

  Уважаеми колеги,

За по-малко време от месец се свиква за втори път Националния съвет на БЛС. Като включим и Националната конференция в Плевен, проведена на 10-11 май 2007г., форумите, изискващи представителство от Районните колегии стават три. До колкото членовете на УС на РК Кюстендил са работещи лекари, заемащи съответните постове в колегията безкористно и на доброволен принцип, честите отсъствия за по няколко дни представляват сериозно затруднение за изпълнение на служебните им задължения. В същото време не става ясно какви конкретно цели се преследват с нарастващата активност на ръководните органи на съюза в началото на летния сезон. На предвидения за 15-16 юни Национален Съвет в Пампорово представители на РК Кюстендил няма да има, но с настоящето открито писмо целим да запознаем всички участници със становището на колегията ни по някои въпроси:

1.     През изминалата година се случиха много негативни за БЛС събития, най-открояващото се от тях – пълното изолиране на организацията от договорния процес. Едноличното вземане на решения от НЗОК е във вреда най-вече на обикновените членове на съюза. Ще припомним хаоса с подписването на индивидуалните договори, неуредиците в отчитането, неясната мотивация за прибързаното въвеждане на електронен подпис, заплахите за намаляване на цени на пътеки. През всичките тези месеци имаше сериозен повод за свикване на върховния орган на БЛС, но това не се случи. С изненада (по подобие на 2006г.) разбрахме, че се предвижда свикването на Събор в средата на лятото – сезон, предпочитан от много колеги за годишните им отпуски.

2.     Извънредният 42 Събор ясно се произнесе по въпроса за броя и продължителността на мандатите на ръководните органи на БЛС. Нещо повече, Съборът взе решение при бъдещо гласуване на промени в устава същото да обхваща само текстовете, които не са били дискутирани на 42 Събор. РК Кюстендил ще се противопостави с всички разрешени от Устава на БЛС средства срещу явни или прикрити опити за промени на цитираните текстове.

3.     Настояваме при свикването на извънреден Събор да се съблюдава Устава на БЛС, по-точно Чл.7./1/ «Датата, мястото на провеждане и дневния ред на Събора се определят от Управителния съвет като се съобщават писмено на районните лекарски колегии не по-късно от два месеца преди откриването му».

4.     Предлагаме УС на БЛС да се възползва от възможността, дадена му в Чл. 18./1/ «Мандатът на централните органи е тригодишен и може да се прекрати от извънреден лекарски събор.» и постави като точка в дневния ред съответното гласуване, което да се превърне във вот на доверие  към цялото ръководство.

Гр. Кюстендил

Председател РЛК:____________

                             /Д-р Н. Стоянов/

архиви за 05 2007

Новини Печат
  • Протестиращите лекари и сестри от Пирогов заявиха, че до 7-10 дни ще започнат стачка. В момента се събират подписи за да бъдат изпълнени изискванията на закона. Бъдещето ще покаже, дали това ще е първата ефективна стачка на медицински персонал след десетилетия забрана. Изразяваме солидарност с исканията за по-достойни възнаграждения на колегите.

  • Информационните агенции съобщиха, че на последния НС е взето решение за провеждане на извънреден Събор на БЛС до 15 юли, на който да се поставят актуалните проблеми на здравеопазването. Нашият коментар е, че проблемите в здравеопазването са много, лекарите ги знаят, но решението им е основно  въпрос на политическа воля. Съборът е подходящо място за поставяне на проблемите на собствения ни съюз, чието решение е въпрос на самите нас.

  • Освен дълго и трудно, обучението по медицина става все по-скъпо. Увеличението е двойно. Досега то струваше 355 лева годишно, а от есента то ще е 768 лева (става въпрос за такса, а не за платено обучение!). Остава бъдещите лекари да се надяват, че ще имат възможността един ден по легален път да си възстановят вложените средства. Защото след института ги чака специалност - десетина години учене в най-добрия случай. След което – цял живот.

  • И една международна новина: Д-р Валдис Затлерс (хирург-травматолог) е новият президент на Латвия. Това не е особено интересно – и у нас лекарите с охота се включват в политическия живот по понятни причини. Любопитното е, че Затлерс неотдавна е признал, че като лекар е приемал плащане на ръка - широко разпространена практика в страната. Той обаче е отказал да отговори на въпроса колко пари е получавал и дали е плащал данъци за сумите, получавани в плик. Средната лекарска заплата в Латвия  през 2005г. е била 413 евро и според приета от правителството програма се повишава ежегодно за да достигне 754 евро през 2010г.

Питане до НЗОК Печат

ImageРегионалната колегия на БЛС изпрати запитване до Директора на НЗОК относно предстоящото въвеждане на електронен подпис при отчитането на изпълнителите на медицинска помощ с молба за някои пояснения касаещи използването му. По-долу е текстът на писмото. Колегите своевременно ще бъдат запознати с получения отговор. Интересуващите се от повече информация относно същността на електронния подпис могат да посетят страницата на НСОПЛБ

РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – КЮСТЕНДИЛ

Ул. „Яворов” № 10; к-т 415; тел./факс 078/527662; п.к. 203; 

Изх. № 81/17.05.2007                                      До директора на НЗОК

д-р Р.Тодорова

Уважаема д-р Тодорова,

Във връзка с Ваше писмо Изх.№ 20-00-78/12.04.07 до директорите на РЗОК и последвалото писмо от Директора на РЗОК гр. Кюстендил Изх.№ 29-00-5/16.04.07 до ИМП, Ви моля за следните пояснения:

Въвеждането на електронен подпис ще значи ли отпадане на необходимостта при отчитане да се представят в РЗОК амбулаторни листа от извършените прегледи или не? До колкото електронният подпис е инструмент, с който се доказва автентичността на представяните документи (че са от точно определен ИМП), е разбираемо той да бъде алтернатива на хартиените спецификация, отчет, опис и фактура. Въвеждането му безусловно би улеснило колегите практикуващи в отдалечени от РЗОК места като им представи възможност да се отчитат по интернет. Що се касае до лекарите, работещи в близост до РЗОК, подобен проблем не стои и вероятно мнозина от тях ще предпочетат да се отчитат по сегашната система – на електронен носител, но придружен с подпис върху хартиена спецификация, фактура и т.н. Моля да уточните каква е връзката на електронния подпис с отпечатването и представянето в РЗОК на допълнителни екземпляри от амбулаторните листа, тъй като на тях се полага подпис на пациента, който не може да се замени с електронния подпис на ИМП, а би могъл да се замени единствено с личен електронен подпис на всеки пациент – нещо, което към днешна дата е неосъществимо. Защо се обвързва придобиването на електронен подпис с отпадане на печатането на допълнителни амбулаторни листа и обратно? Или колегите, ползващи електронен подпис ще могат да се отчетат без хартиен носител (спецификация, опис и т.н), но ще трябва да представят амбулаторни листа, което пък тотално опорочава идеята?

Според нас всички лекари, отчитащи се на електронен носител, независимо дали ползват или не електронен подпис, трябва да съхраняват амбулаторен лист с подпис на пациента в кабинетите си като доказателство за извършен преглед, който може да се предостави при нужда. Ползващите електронен подпис могат да използват предимството му да предават отчетите си по интернет, без да посещават офисите на РЗОК, с което ще спестят време за себе си и за ръководената от Вас администрация. Обратно - лекарите, които ще предпочетат лично да предадат спецификацията си в РЗОК естествено ще трябва да напечатат на хартия спецификацията си и да я подпишат, но това не трябва да е причина да бъдат карани да печатат и предоставят в РЗОК допълнителни амбулаторни листа.

Моля за Вашите компетентни пояснения по повдигнатите въпроси.

17.05.2007г.                          С уважение:

              гр.Кюстендил                     /д-р Константинов, секретар на РЛК/
Поредната резолюция Печат

Image На провелата се на 10-11 май в Плевен Национална конференция на БЛС на тема “Българското здравеопазване след присъединяването ни към ЕС" ръководството на съюза получи поредната си индулгенция за слабо ефективните си действия или бездействие в последната година. Ако функциите на БЛС се свеждаха до писане на резолюции, декларации и обръщения вероятно организацията щеше да е сред най-успешните в България.

По-скромна по обем от предходни документи, последната резолюция съдържа шест точки.

Може да се дискутира констатацията на точка едно за това дали БЛС е „изпълнил мисията и основните си функции, регламентирани в действащото законодателство” , но констатацията на точка 2 - „Всички решения на 42-я събор са изпълнени последователно” определено не е вярна. Освен споменатото неизпълнение на решението за организиране на групов отказ от подписване на индивидуални договори, резолюцията на срещата в Плевен услужливо забравя факта, че 42 Събор възложи на ръководствотов разумен срок да създаде експертна комисия, финансово и организационно обезпечена, за остойностяване на всички медицински дейности” Такава и до днес нито е създадена, нито се мисли за създаването и до колкото ни е известно. Интересно в какви преговори и договаряния иска да участва ръководството на БЛС, след като не разполага със собствено предложение за цената на нашия труд?

В точка 3 се отправят

Прочети пълния текст...

архиви за 04 2007

Свръх хоспитализациите Печат

През седмицата на пресконференция НЗОК обяви, че болниците харчат повече пари от предвиденото. Очертавал се преразход от 70 милиона, 11 000 души в повече преминавали през болниците месечно през първото тримесечие в сравнение с миналата година. В добре познат стил се цитираха примери за болници хоспитализирали повече пациенти от броя на леглата в отделението, което предполага, че работещите в тези отделения са лъгали, за да получат незаслужено пари. Това несъмнено е ефектно обяснение пред обществото за проблемите в българското здравеопазване и продължава поетата от няколко години политика всичко да се обяснява с некоректността на медицинския персонал. В случая с разминаването в броя на хоспитализациите с регистрираните брой на легла в дадено отделение вероятно обяснението е доста по-просто – по време на епидемии (а такава имаше тази година) болни от едно отделение се настаняват в друго (например от гръдно и детско в хирургично, кожно и т.н). Самото увеличаване на хоспитализациите през даден период и сравняването му с предходен не трябва да е нищо друго, освен повод за размисъл – да се потърсят причините. Те може да са в тежкия грип и неговите усложнения.

ImageКато оставим настрана пропагандната страна на въпроса, темата за свръх хоспитализациите наистина е важна и заслужава повече внимание. Защото в интерес на истината не рядко в болниците се приемат пациенти, които успешно може да се лекуват извън тях, при това с много по-малко средства. Ненужно хоспитализираните пациенти допълнително изразходват оскъдните ресурси на българското здравеопазване и пречат на качественото лечение на наистина тежките случаи изискващи солидни финанси. Какво обаче предизвиква този феномен – какви са основните причини и кое го стимулира?

Множество са факторите (виж схемата), но отправната точка е неадекватно финансирания здравен пакет – при сравнително ограничени средства, държавата е поела ангажимента (с чисто политическа цел) да гарантира почти всичко в здравеопазването. Това естествено е невъзможно, за това е измислен сложен механизъм за контрол осъществяван в доболничната сфера под формата на лимити (регулативни стандарти) и определяне на цените на дейностите в болниците (клинични пътеки). Така елегантно държавата прехвърля

Прочети пълния текст...
Размисли без страсти Печат
В колегията се получи писмо от д-р Юлия Бянкова, председател на РК Сливен, адресирано до всички районни колегии на БЛС, както и до ръководители от национално ниво. Напълно разбираме чувствата на огорчение и болка с които са пропити тези размисли. Подобни въпроси не веднъж са били тема за коментари по страниците на този сайт – както от ръководството на колегията, така и от посещаващите го лекари.

Размисли без страсти

ImageИзминаха два месеца от националния протест на медицинската общност в България. Същия този протест, който смятахме, че дори е закъснял и на който се възлагаха големи надежди... По отношение на очакванията - имаше ентусиазирани оптимисти, имаше умерени оптимисти, имаше и скептици. Скептицизмът беше предимно за броя на участниците – те бяха убедени, че на протестния митинг ще има шепа хора. Сгрешиха, но само за участието. Участници имаше повече, отколкото се предполагаше дори и от оптимистите. И какво от това?! Медицинските протести дори не бяха новина № 1 във всички печатни и електронни медии. Коментарите продължиха 3 – 4 дни и ... толкова.

Прочети пълния текст...
Кой с колко е осигурен Печат

В декларация на Българската стопанска камара разглеждаща ефекта от увеличението на здравната вноска на 7% може да намерим следната информация:

Приблизително 2 800 000 души получават доходи и се осигуряват върху среден осигурителен доход от около 350 лв., което означава 21 лв. месечна вноска; приблизително 4 300 000 души се осигуряват от държавния бюджет върху среден осигурителен доход от около 100 лв., което означава 6 лв. месечна вноска.
Основната част от осигурените от държавния бюджет са: приблизително 2 300 000  пенсионери, осигурявани върху средна пенсия от около 150 лв., което означава 9 лв. месечна вноска

Приблизително 1 500 000 деца до 18-годишна възраст, осигурявани с вноска от 0,5 на сто върху 220 лв., което означава само 1,10 лв. на месец (!!)

Приблизително 500 хил. студенти, войници, безработни, социално слаби, затворници и др., осигурявани върху 110 лв., което означава 6,60 лв. месечна вноска.

Приблизително 700-800 хил. души, ползващи здравни услуги, без да са осигурени

Основните потребители на здравни услуги (пенсионерите и децата), се осигуряват от държавния бюджет с вноски, които са 3,5 пъти по-ниски от тези на работещите. Въпреки че са значително по-малък брой, работещите лица осигуряват 70 на сто от приходите на здравната каса, а държавният бюджет – 30 на сто.

Общо събрание Печат

ImageНа 12 април беше свикано Годишното общо събрание на Районна Колегия – Кюстендил.

Пред присъстващите делегати председателят д-р Стоянов направи отчет за дейността през изминалата година. Секретарят д-р Константинов представи финансов отчет за 2006г. и проект за бюджет за настоящата година. От името на мандатната комисия изказване направи д-р Коломанов, а д-р Жабински представи работата на арбитражната комисия. Представена беше и работата на етичната комисия. Реши се да се продължи застраховката професионален риск, изплащаните суми за следдипломно обучение да бъдат в същия размер както през 2006, неработещите и неплащащите членски внос колеги да бъдат свалени от регистъра на колегията, като в зависимост от реалния брой членове се определи броят на делегатите, които ще бъдат избирани през 2008г.

Направи впечатление задълбочаващата се апатия сред лекарите продиктувана от продължаващото от няколко години обезличаване на БЛС като сериозна съсловна организация.  

Тука има, тука нема Печат

ImageВ недалечното минало имаше една игра, в която предприемчиви роми бързо сменяха мястото на чаши, а желаещия да си опита късмета трябваше да познае под коя чаша остава зара или монетата. Тази игра загуби популярност, защото колкото и лесна да изглеждаше се оказа, че местещия чашите винаги печели. Принципа винаги едната страна да печели допадна особено на НЗОК, която с противоречивите си и двусмислени заповеди и разпоредби удачно имитира принципите на играта.

Актуален пример е начинът на отчитане на лекарите през първите три месеца на тази година. С едностранното си решение от популярната дата втори февруари, НЗОК въведе хартиеното отчитане като задължително за всички лекари, дори и тези отчитащи се до сега на електронен носител. Въпреки това, вече трети месец никой от т.нар. договорни партньори не е на ясно дали трябва да печати допълнително листове и как ще се отчита през следващия месец. Благодарение на непоследователността на указания си НЗОК всява неяснота и в районните каси. В съвсем скорошно писмо до РЗОК се нарежда отчитането да се извършва по начина, по който е било през 2006 и последващите месеци на 2007г??! В резултат едни от колегите при отчет носят папки с хартия, други не, а всички недоумяват, как е възможно да се издават подобни заповеди с двусмислено съдържание и противоречащи си една на друга. Така отговора на въпроса да се печатат ли амбулаторни листа за отчитането в края на месеца започва да прилича на шанса да познаеш под коя чаша от играта „тука има, тука нема” се намира стотинката. В тази игра договорните партньори са винаги губещи, защото никой не знае какво ще е последното указание на касата, което по традиция идва два дни след края на месеца, за който се отнася.

Много години вече сме свидетели, как ръководителите на НЗОК разиграват всевъзможни игри за сметка на лекари и пациенти, но в годината, когато България бе приета за член на Европейския съюз явно ще се гони рекорд по бъркотии и гафове.

архиви за 03 2007

КС за бюджета на НЗОК Печат

КС разпореди парламентът да оправи кашата с бюджета на Здравната каса


 

Нормативни неуредици с бюджета на Здравната каса за пореден път изправиха на нокти здравната система. В сряда Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционен параграф от Закона за бюджета на Здравната каса, с който се създава допълнителен текст (ал. 3 на чл. 55) в Закона за здравно осигуряване (ЗЗО).ImageСлед това решение не се знае по какви цени ще работят болниците и дали трябва да бъдат възобновени преговорите между Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) и съсловните организации.  

Атакуваният пред КС текст се отнася до договарянето между касата и организациите. Той гласи, че ако до 22 декември 2006 година не се сключи Национален рамков договор (НРД), в сила остава старият, като цените и обемите на медицинските услуги се определят от НЗОК.

Съдът постанови, че процедурата по приемане на текста противоречи на конституцията, според която законите се обсъждат и приемат на две четения – първо и второ – в две отделни заседания или по изключение в едно заседание.

Според юристи решението на КС автоматично отменя спорния член, но какво ще последва оттук-нататък, зависи изцяло от Народното събрание.

Прочети пълния текст...
Седмицата 12-18 март Печат

ImageПрез миналата седмица здравеопазването отново беше осветено от медийните прожектори. Конкретните причини – управлението на Столичната спешна помощ и парите поискани от хирург в Пирогов след коремна операция. Няколко дни всички новинарски емисии започваха с втория случай. Хирургът беше линчуван публично и уволнен от работа заради взетите 300лв. Без да адвокатстваме на колегата не можем да не отбележим охотата, с която потърпевшите даваха интервюта и участваха във всевъзможни предавания, с което волно или неволно общественото мнение се формира в определена посока. В един момент дори много колеги започнаха да се питат кое по-възмущава съгражданите ни – че има лекари с нерегламентирани доходи, или въобще, че лекарският труд струва пари, както всичко и някой трябва да го заплати. (Пре)експонирането на тази история продължи наблюдаваната от няколко години тенденция за поставяне на въпроса с корупцията в медицината като първостепенен. А той въобще не е такъв. В неотдавнашните дебати в Народното събрание също вместо идеи за управление на здравеопазването мнозина от народните представители повтаряха думи като корупция, нерегламентирани плащания и подобни. Стана традиционно да се цитира и някакъв доклад, според който, колкото пари у нас се давали от бюджета, толкова пари хората давали и под масата. Толкова често се цитира този доклад, че вече никой не се съмнява в неговата достоверност. Както никой не се съмняваше, че спанакът съдържа много желязо.

Другият случай – за Спешната помощ намери далеч по-слаб отзвук от 300 левовата афера. Въпреки че ставаше въпрос за злоупотреби за стотици хиляди, а крайният резултат е не успешна операция, а загубени човешки животи поради липса на евтина апаратура. Изглежда обществото и медиите като изразители на настроенията му са много по-склонни да простят на лошия администратор нанесените щети за  хиляди, от колкото това, че хирург  е поискал пари след свършена работа.

Колко са лекарите у нас? Печат
Покрай протестите, заплахите със стачки и дебатите в парламента много се изписа за българските лекари. На различни места можехме да прочетем или чуем, че сме между 30 000 – 35 000. Тези числа се въртят в медийното пространство вече близо 20г. – време, през което много колеги се пенсионираха, други напуснаха страната или професията, а в същото време приемът на студенти непрекъснато намаляваше. Въпросът какъв е броя реално практикуващи лекари би трябвало да е с лесен отговор – поддържането на регистър е основно задължение на БЛС фиксирано в устава му. Според Чл. 12/1/ 3. УС на БЛС „създава Национален регистър на членовете и обнародва в “Държавен вестник” списък с имената на регистрираните да упражняват професията, който ежегодно актуализира” До колко сериозно гледа на това свое задължение Управителния съвет можем да разберем като посетим сайта на организацията – там данните не са променяни от 2003г. Съмнение в точността на публикациите в ДВ се поражда и от продължаващите преписки между нашата колегия и централните структури, от където въпреки изпратените актуализирани данни продължаваме да получаваме писма за дължими суми върху членове, каквито колегията ни няма. В последните години публикуването на Националния регистър в Държавен вестник се превърна в допълнителна форма за събиране на средства от регионалните колегии, подобно на това за значки, книги с историята на БЛС, компакт дискове, почетни знаци.
Прочети пълния текст...

02.2007

Вот на недоверие Печат

ImageПри днешните дискусии за вот на недоверие министъра на здравеопазването направи поредното си колоритно изказване. Проблемите бяха обяснени с управлението на страната в периода 1997-2001г. Конкретните пагубни стъпки били превръщането на участъковите лекари в общопрактикуващи, приватизацията на 46 обекта, между които болници за долекуване, неуспешния договор за информационна система на НЗОК. Обратно, цитира се дълъг списък на успехи на сега управляващите, подкрепени с данни, че над 80% от гражданите харесват здравеопазването. Минаването на болничното финансиране към НЗОК (заложено в същност по план за 2006г още със старта на касата), трицифрено число нормативни актове издадени от МЗ, разработваните 15 национални програми, започналата профилактика, осигурените 1 милион направления в повече са само някои от многобройните успехи, с които се похвали министъра. А по отношение на електронното здравеопазване направо заяви, че ще изпреварим доста страни в Европа. Това е много окуражаващо, защото по хартиеното вече сме изпреварили много страни в света. За протестите министъра обвини хора от ръководството на БЛС, които обикаляли в страната за да разправят, че има хаос. Не пропусна да похвали и обсъжданата от година здравна стратегия за която европейските ни партньори били дали високо мнение, както и подготвяната здравна карта.

Множеството изказвания може да се резюмират така:

Опозицията: реформата е спряна, дори има връщане на зад. Проблемите се натрупват и вземат застрашителни размери.

Управляващите: проблемите са заложени от сегашната опозиция, когато беше на власт. Ние се справяме добре, недоволни няма.

Ето и материал по темата от www.vsekiden.com

Скучен дебат за здравеопазването в парламента Лапсус разсмя опозицията

Скучен дебат по внесения вот на недоверие към правителството заради кризата в здравеопазването

Прочети пълния текст...
След протеста Печат

ImageДесетина дни след Националния протест здравната система е в обичайното си състояние - контролиран хаос и спасяване по единично. Краткотрайната еуфория, подклаждана от желанието ни за това как трябва да е отмина. Познатата реалност с обичайните проблеми остана.Минаха и първите проверки от НЗОК. Прекалено дългата с шестнайсетте си точки Декларация от участниците в Националния протестен митинг не е изпълнена по нито един пункт. Министър - председателят не се срещна с ръководството на БЛС, здравният министър не намери причини за извинение, заместникът му не подаде оставка, за европейското финансиране – по–добре да не говорим. Изглежда единствено полза ще има за ограничен брой сестри с мизерни заплати в заведения от структурата на МЗ – те ще получат по трийсетина лева отгоре, но да не бързаме - обещанието идва от министър Гайдарски. От БЛС изпратиха поредното писмо с препоръка колегите да не подписват индивидуалните си договори – този път поне до 3 март. Явно съсловната ни организация е изобретила някаква нова форма на протест, при която протестиращите продължават да работят, а наказанието, което прилагат се състои в отказ от получаване на заплащане (касата не приема отчети без договор). Тъй като след 3 март не се очаква да се случи нищо по различно то това, което стана до сега, повечето колеги не останаха очаровани от идеята и сключиха договори. За момента единствения сериозен ефект от проведения протест е внесения вот на недоверие към правителството от страна на опозицията. При наличното разпределение на силите едва ли може да се очакват чудеса, но поне ще стане приказка за проблемите ни. Те далеч не са сведени до искането за по-високи доходи и някой трябва да каже истината на хората. Въпросът какво ще прави БЛС от тук на татък остава.

През седмицата разбрахме, че здравния министър

Прочети пълния текст...
Здравеопазване за милиони Печат
Екатерина Митева   в.Новинар
Няколко въпросителни възникнаха вчера при старта на пилотния проект за Национална здравна електронна карта . Като начало малко странен е изборът на населените места, в които ще се реализира - гр. Сливница и с. Алдомировци. Малък град, малко село, ако постигнем успех, това ще бъде доказателство, че и в София например всичко ще бъде наред, казват фирмите, които финансират проекта и осъществяват неговата реализация. Другото им обяснение, че видни представители на областта са председателят на здравната комисия Борислав Китов и шефът на здравната каса Румяна Тодорова, май звучи по-логично. Освен това възниква и въпросът за финансовите интереси. Сега фирмите дават пари, но не казват колко. Дават ги безвъзмездно, а хвалбите оставят за здравното министерство и НЗОК. И ако проектът бъде успешен, най-вероятно същите фирми ще реализират и мащабната идея за електронни здравни карти на всички българи. Само че тогава, евентуално след години, няма да става дума за хиляда пациенти, седем лекари и четири аптеки, а за цяла България. И сигурно парите, които държавата ще инвестира, ще бъдат много повече от нула. В Австрия, където е внедрена напълно здравната карта, всички средства, които се влагат за изпълнението, поддръжката и т.н., възлизат на около 10 евро на човек. Елементарните сметки показват, че за българите електронните карти ще струват около 140 млн. евро. А това, че изработката на картата като цена е по-малка и от тази на хартиените рецепти, едва ли оправдава тази сума. Болничен софтуер пък, който струва 1,4 млн. Евро, ще облекчава тази година месечните отчети на болниците, похвалиха се от здравното министерство. Но парите са от Световната банка, а реализацията в ръцете на лечебните заведения, които всяка година затъват в дългове. И на здравната каса, която трябва да им изплати извършените дейности. Разбира се, ако няма срив в електронната система и обвинения в грешно подадени отчети.
Протестът Печат

ImageПетдесет лекари, медицински сестри и акушерки от Кюстендилска област участваха в Националния протест в София на 15 февруари. Недоволството от състоянието на българското здравеопазване изявиха хиляди наши колеги дошли за събитието или протестиращи по места. След повече от половин век забрана за ефективни стачки присъстващите имаха възможност да усетят потенциалната сила, която представляват. Сила, която, ако бе насочвана от подходящите хора в подходящия момент би представлявала фактор, с който всяко правителство би се съобразявало. Годините на унижения на професията, когато бяхме „здравни работници” се забравят трудно. Мнозина колеги предпочетоха да ни подкрепят мислено, но телом да прескочат в районната каса, страхувайки се да не закъснее с месец банковият превод. За тях тепърва ще остане удоволствието да усетят, че са свободни и може открито да изразяват мнението си.

ImageИзказванията на протеста започнали плахо бързо се промениха под звуците на мнозинството. Въпреки че до края основните фигури апелираха за оставката на д-р Райнов, протестиращите имаха друг фаворит за това действие – здравният министър. Явен беше и страхът от свързване на протеста с политически искания – трудна за изпълнение задача, защото когато неуредиците се предизвикват от хора от най-високите етажи на властта те не могат да се изолират от поставилите ги там управляващи сили.

Въпреки мотото „За европейско финансиране...” мнозина от участниците акцентираха върху хаоса, неуредиците, променящите се правила, противоречащите си закони, непреставащите „реформи”, промяната на договорният принцип и всичко друго на което сме свидетели през  годините  и кулминацията му през последните 2 месеца. ImageНяма да е пресилено да се обобщи, че ако за сестрите, акушерките и лаборантките унизителните заплати са основният проблем днес, за лекарското съсловие на преден план излиза административния произвол на здравната каса и липсата на правилна и ясна политика от страна на здравното министерство.

Прочети пълния текст...
Протести и договори Печат

Image Размисли и страсти мъчат българските лекари, или поне тези от тях, които си дават сметка, че има нещо гнило в родното здравеопазване. На няколко пъти през изминалия месец БЛС призовава членовете си да не подписват индивидуалните си договори – последния път - до 16 февруари. И лекарите не подписват индивидуалните си договори. Но причината е, че в РЗОК все още има неясноти и не са започнали да приемат документите. Идеята за неподписване на индивидуалните договори се появи на Събора през септември 2006 като възможен отпор на едностранните действия на държавата и управляваната от нея здравна каса. Въпреки че като форма на протест тя има огромен потенциал, ръководството на БЛС не погледна с добро око на подобна възможност. Нещо повече – по дългия едномесечен път от гласуването на резолюцията на 42 събор до официалното и публикуване тя отпадна от текста – остана единствено общата формулировка „... да се предприемат...единни и организирани протестни действия”. В месеците след това на този сайт имаше анкета за възможните форми на протест. Даваме си сметка, че тя не може да претендира за представителност и пълна достоверност, но все пак е интересно да припомним резултатите: от гласувалите 51, 84% бяха за организиране на групов отказ от подписване на индивидуални договори, 6% за символични стачки, 4% за протест с писва и декларации, 2% са склонни да приемат какъвто и да е договор.

Днес мнението на БЛС е претърпяло промяна

Прочети пълния текст...

за 01 2007

Миома на матката Печат

ImageМиомата е най-честия доброкачествен гинекологичен тумор – среща се  при 20 - 30% от жените в репродуктивна възраст и е една от основните индикация за хистеректомия – оперативно отстраняване на матката.

Лечението на миомите – остарели ли са хирургичните методи?(1)

Под това заглавие The New England Journal of Medicine помества материал, в който се разглеждат съвременните методи на лечение на миомата на матката и по-специално мястото на емболизацията на утеринните артерии. Въведена в началото на 90-те години от Jacques H. Ravina като метод за контролиране на кървенето при жени с миоми и висок риск от оперативни усложнения, само няколко години по-късно емболизацията започва да се използва като метод на избор за лечение.

Най-често техниката се състои в двустранно емболизиране на маточните артерии, а не селективно на артерията хранеща миомния възел. Катетърът се въвежда през феморалната артерия, достига до a.uterina, в която се инжектират емболизиращите частици (виж фигурата) Извършва се от специалисти по

Прочети пълния текст...
Информация Печат

ДО  РАЙОННИТЕ КОЛЕГИИ

И ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЛС

Изх.№ 40/29.01.07г.

ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Подаване на документи и сключване на индивидуални договори между изпълнителите на медицинска помощ и РЗОК

Уважаеми колеги,

Както предупредихме още в края на миналата година, в следствие на наложените от УС на НЗОК некомпетентни и объркани законодателни промени, съществуват груби противоречия в Закона за бюджета на НЗОК, Закона за здравното осигуряване и НРД-2006. Системата се намира в състояние на нормативен хаос, предизвикан изцяло от самата НЗОК, която в момента се е самоблокирала, не е в състояние да сключва каквито и било договори и анекси, нито да гарантира плащанията на ИМП. До този момент нямаме нито официален, нито устен отговор на две писма от 3 и 10 януари 2007 г. до директора на касата д-р Румяна Тодорова и председателя на УС на НЗОК д-р Емил Райнов, с които настояваме да се гарантират плащанията за извършената дейност след 1 януари 2007 г. и да се изясни по какъв начин ще продължи извършването на дейността. Представителите на касата не се явиха на предложената среща, отбягват упорито дебати и разясняване на проблема в медиите. В пълно неведение са и самите РЗОК.

Прочети пълния текст...
Европейските тарифи Печат
Въпросът колко получават лекарите съвсем не е патент на родната журналистика или на здравния министър (въпреки значителните усилия на последния) Като граждани на Европейския съюз с облекчение може да констатираме, че темата вълнува медиите навсякъде. По този повод ви представяме материал на Europe 1 известно радио и в. Le Parisien за ситуацията във Франция
Image

Джакпотът на частния сектор в болницата

Скачат тарифите на лекарите извършващи частни консултации в обществените болници. Превишаването на хонорарите е все по-често, без да смятаме произтичащите незаконни явления. Според информация в пресата от 25 януари някои от големите имена обявяват доходи надхвърлящи 500 000 евро годишно.

2000 евро за мамография, 4000 за отстраняване на простатата или 6000 евро за протезиране на тазобедрената става. Превишаването на хонорарите достига върхове, както показва Le Parisien. По тези тарифи се работи в обществени болници, но по време на частните консултации на лекарите. Някои доктори имат право да използват болничното оборудване

Прочети пълния текст...
Новини Печат

Пенсионери командват в министерството на Гайдарски – под това заглавие може да прочетем материал във в.Новинар – следва дълъг списък с имена, постове и години.ImageВероятно това е една от причините за напредничавите наредби, стратегии, здравни карти и какви ли не нормативни актове и идеи, които се появяват от там. В допълнителен материал в същия вестник се задава въпросът Пенсионери ле ще решават здравето ни?

Ако се стигне до хаос в здравеопазването, ще поема лично отговорността - това казва самият министър Гайдарски. Оставяме всеки сам да прецени има ли хаос или няма.

Здравната стратегия не е забравена – арбитър за нея ще бъде министър председателя, както разбираме от Дневник. Пак там научаваме как Скъпи ремонти текат в големите болници. Вероятно това е сериозен довод за директорите им да кажат, че Няма хаос в здравеопазването

От 1 януари 2007 г. ще се прилагат правилата на НРД 2006 за оказване на медицинска помощ, заплащана от НЗОК – зад това заглавие в Zdrave.net се крие информация за последните промени ва ЗЗО. С тях НЗОК еднолично ще определя условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда за сключване на договорите с тях и условията както за видовете медицинска помощ, заплащана от НЗОК, така и за обема, цените и методиката за заплащането им. Т.е. променя се всичко съществено и е нелепо да се  твърди, че тази година ще се работи по НРД 2006. Дано този път народните представители не са написали поредния абсурд, че месецът свършва, идва време за отчитане, а никой не знае как ще става това.

Нов ще е реда за придобиване на специалност и той се регламентира с Наредба № 34/29.12.2006 - сновна форма за обучение ще е клиничната ординатура, а обучаващите ще получават възнаграждение.

Колапсът на здравеопазването е резултат от системни беззакония Печат

Колапсът на здравеопазването е резултат от системни беззакония

Д-р Любомир Трифонов в.Монитор

Необходимо е чувство за хумор, за да приемем спокойно това, което се случва в българското здравеопазване. Няма да сгрешим, ако го назовем хаос, но и колапс, и анархия, и беззаконие, и какво ли не още. В този смисъл искането на Българския лекарски съюз (БЛС) председателят на управителният съвет на Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), д-р Райнов, незабавно да си подаде оставката, "за да се приключи с хаоса в здравеопазването", е несериозно. Причините и проблемите са твърде сложни и забатачени, за да могат да се решат само с една оставка.
Предпоставка за хаоса са самите здравни закони, които не създават ясни правила, а постоянно делегират правомощия на министъра на здравеопазването да издава всеобхватни и разнообразни наредби. Задължение, което за него и за неговите несменяеми чиновници е непосилно.
Вместо да се водят безплодни дискусии за това кой се е "осрал" повече в преговорите за Национален рамков договор, е по-важно внимателно да се прочете докладът на Сметната палата за поведението на Министерството на здравеопазването (МЗ) при лекарствоснабдяването. Там могат да се открият сбърканите и смесени модели на управление, довели до колапса на здравеопазването ни.
У нас няма адекватна здравна политика от години. Напоследък се говори за връщане на системата "Семашко", която преди години бе заменена от системата "Бисмарк". Да припомним, че Н.А.Семашко е съветски лекар, създал безплатното здравеопазване в бившия Съветски съюз на базата на строг централизиран контрол от държавата. Моделът е неприложим в страна от Европейския съюз. За сравнение, германският канцлер Ото фон Бисмарк създава здравна система, базирана на осигуровките, както и съответния Закон за социално осигуряване.
Днес в България всъщност не се завръща "Семашко", а тихомълком се въвежда модела "Бевъридж". Това е английската система на здравеопазване, която е финансирана от държавния бюджет. Носи името на сър Уилям Бевъридж, който през 1942 г. написва доклад върху здравната система на Великобритания. Моделът всъщност е заимстван от Швеция.
Колкото повече пари се наливат от държавния бюджет в Здравната каса и директно в лечебните заведения, толкова повече се променя моделът на здравното осигуряване, за който уж имаше консенсус. НЗОК плаща само за здравно осигурените, а неосигурените социално слаби индивиди покриват разходите си чрез Министерството на труда и социалната политика, което има и пари по проекти. По линия на Министерството на икономиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството също може да се кандидатства за финансиране, тъй като болниците минават за малки и средни предприятия.
От друга страна, лечебните заведения у нас не са никакви търговски дружества, освен по документи. В края на всяка година те тихомълком получават пари от бюджета (тоест от данъкоплатеца) за изплащане на дълговете си, което си е откровено нарушение на Търговския закон. Мълчанието по този въпрос е резултат на неписан публичен консенсус. Той, както и липсата на контрол от "бордовете", дава основание на самозвани болнични "мениджъри" да пропиляват с лека ръка обществен ресурс, убедени в своята невъзможност за фалит. Условията за корупция също са благоприятни за податливите.
Да вземем за пример Габровската областна болница. Тя е неголямо лечебно заведение, обслужващо регион с малко население ­ около 135 хил. жители. Съветът на директорите е от пет (?) човека. Никой не знае защо. Понастоящем четиримата членове на "борда" получават над 70 хил. лв. годишно ­ една немалка сума предвид състоянието на болницата. В тази сума не е включено възнаграждението на изпълнителния директор, което той си определя самоволно. В състава на "борда" влизат двама "пенсионери" (64-годишен чиновник и 61-годишна чиновничка от МЗ ), бивш зам. областен управител и ординаторче от болницата. Те са доволни, оядени и некадърни. Не са свършили за пет пари работа от 2000 г. досега. Тези хора ще бранят статуквото (тоест парите си) със зъби и нокти и са една от причините за днешния хал на системата, която реално ги облагодетелства. Скрит зад тяхното невежество, изпълнителният директор безметежно и некомпетентно управлява еднолично, а на въпроса кои са приоритетите на болницата, отговаря: "Това са глупости. Важното е болните да обичат своите лекари". Без коментар! Този порочен модел естествено се повтаря из цялата държава, но вече става дума за много по-големи суми.
Това безобразие е възможно благодарение на грубото погазване на законите, и то от самите депутати. Става дума за отменения текст на чл. 101, ал. 5 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), обявен за противоконституционен още през 2001 год. Въпреки че Конституционният съд на Република България постанови областните болници да са собственост на общините, държавата до днес държи 51 % от акциите. Доказва се народната мъдрост, че рибата се вмирисва откъм главата.
Националната асоциация на общините сезира прокуратурата, след което протестът є замря. Жалко, защото НПО-то се ръководи от кмет, който е лекар-хирург и много добре разбира проблема. Сега е моментът д-р Красимир Мирев да вземе думата.
Практически само медиите могат да потърсят сметка от депутатите защо не внасят нов текст на ЗЛЗ, променящ собствеността. Особено трябва да са гузни представителите на сега управляващата БСП, защото те написаха жалбата до съда преди шест години, а сега с мълчанието и бездействието си защитават интересите на анонимния чиновническия апарат, които очевидно се разминават с обществения интерес.
Всъщност набедените "експерти" на МЗ, настанени в пренаселените болнични бордове из страната, са тези, които реално изготвят некачествените и противоречиви наредби и проектозакони на министерството. Голяма част от тях са на пенсионна възраст и умишлено пречат на всякаква промяна, за да си запазят местата и комфорта си. Изготвената от тях нормативна база ни кара да подозираме, че са изгубили контрола върху тазовите си резервоари.
Затова не бива да имаме големи очаквания от делото за противоконституционност на текстове от Закона за бюджета на НЗОК за 2007 г. Вече има прецедент за неглижиране на решение на Конституционния съд. Кой може да каже, че след решението на ВАС от 04.12.2006 г. вече няма лимити на медицинските направления ?
Въпреки постоянните оплаквания, че липсва ресурс, пари има, и то много. Държавата е с 2 милиарда лева бюджетен излишък и с 4 милиарда лева фискален резерв. Средствата обаче се разпределят незаконно и непрозрачно, без да се имат предвид нуждите на здравеопазването.
Основният проблем е еклектичната система на българското здравеопазване. Вместо да се възприеме моделът на една държава от Европейския съюз, като Германия например, се прибавиха елементи и от други страни. Нещо от САЩ, нещо от Испания, нещо от Великобритания, клинични пътеки от Австралия и т.н. Еклектика, та дрънка! Или "тюрлюгювеч", според кулинарната лексика на мандатоносителя.
От беззаконие е белязан и моделът на договаряне между Здравната каса и Лекарския съюз, и то от години. Никога досега приложенията към Националния рамков договор (НРД) не бяха публикувани, което позволи да се променят произволно. Да припомним, че текстът на НРД-2006 г. се появи едва двадесетина дни след официалното му подписване. Работеше се полузаконно, но Българският лекарски съюз не протестираше и не искаше оставки. Редовият лекар си го обяснява със задоволяване на финансови интереси на ръководството на БЛС, което отдавна не защитава реално правата на членовете си. Дори председателят не е лекар, а е само медик.
Логично е да си отидат управите и на двете договарящи се страни. Най-малкото затова, че цяла година не водиха преговори, а започнаха да си пишат писма-покани едва през октомври ­ месецът, в който НРД-то вече трябваше да е публикувано в "Държавен вестник". В наказателното право това се нарича престъпно бездействие. Повтаря се всяка година, но, както е казал Фройд, няма нищо случайно. Неподписването на НРД-то не е толкова фатално. То публично се лансира като причина за хала на системата, но е следствие.
Министър Гайдарски, заедно с екипа си, също е за смяна. Постоянно го бламират, и то колегите му управляващи. Странен личен избор е да завършиш професионалната си кариера като посредствен министър вместо като легендарен хирург. Тук има много хляб за глъбинната психология. Министър Гайдарски нито излиза с официална стратегия, нито спазва приетата с решение на Министерски съвет от април 2001 г. Национална здравна стратегия 2001 ­ 2010 г. За негова утеха може да припомним, че досега не сме имали свестен министър на здравеопазването. Изключение е д-р Емил Таков, но за кратко, тъй като бе член на служебен кабинет.
Не съм оптимист, че има политическа воля и ясна програма за извеждане на здравеопазването от катастрофалното му състояние. А когато става дума за скептицизъм, не може да не цитираме най-големия скептик на ХХ век, който преди повече от четиридесет години писа в своите Тетрадки следното: "Каквато и форма да приема, еклектиката свидетелства за безсилие и пошлост". Прекрасно определение на френския интелектуалец от румънски произход Емил-Мишел Чоран!
Еклектика, безсилие и пошлост ­ триадата на българското здравеопазване

Продължава...

Aрхив за 01 2008

Министърът - пак в грешка  
МНЕНИЕ НА Д-Р Р.АЛЕКСОВ-ОПЛ , Относно изнесеното в медиите твърдение от г-н Министъра на здравеопазването проф. Гайдарски за ”слободията” в ежедневната лечебна дейност на семейните лекари в  Р.България

Image«Според здравният министър Гайдарски пък голяма част от проблема се коренял в законодателството. В момента здравното министерство нямало почти никакви права в общинските болници. В доболничната помощ нещата са още по-неконтролируеми, отбеляза министърът. В момента джипитата не са подчинени на никого, сами си определят часовете за работа, заяви Гайдарски и допълни, че „такава слободия и демокрация няма никъде по света”».

                Ще започна с това ,че и такава Здравно-осигурителна система няма по света.

  • Къде го има този момент?

 В одобрена от НЗОК  МЕТОДИКА ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ПЪРВИЧНАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ /има го на страницата на НЗОК/ е записано следното:

Етап ІІ.

Определяне на цени на отделните видове медицински дейности.

1. НЗОК определя прогнозния годишен обем по видове дейности в ПИМП и

в СИМП.

2. На базата на съотношенията между видовете дейности, определени в т. ІІ. 1

и регламентираното време за тях, се разпределят съответните видове прегледи и

други дейности на базата на 1200 часа годишно ефективна работа с пациенти.

3. На базата на необходимата сума за годишна издръжка, броя и

съотношението на дейностите се определят цените на всяка медицинска дейност.

            Това означава,че капитацията е

Прочети пълния текст...
Протест  

                                                                                                                           До

                              ДИРЕКТОРА НА НЗОК

Изх. № 1/15.01.2008 г.

                                                           Копие: Директора на РЗОК Кюстендил

                                                              Районни колегии на БЛС

                                Медии

ПРОТЕСТНО ПИСМО

                        Уважаема г-жо Директор,

            На проведено събрание на 15.01.2008 г. лекарите от област Кюстендил решиха в знак на протест спрямо начините на управление на здравеопазването да отложат подаването на документите си за договор с НЗОК за последните два дни от предвидения краен срок. Решението ни не е продиктувано от желание за затрудняване работата на тази институция, а опит да обърнем внимание върху нарастващите проблеми, както и предупреждение, че следващите стъпки могат да включват колективен отказ от сключените договори.

            Ние протестираме срещу:

-                     Запазване нивото на заплащане за цялата 2008г. на нивото от началото на 2007г, без да се отчита нито инфлацията, нитоповишението на доходите във всички останали сфери

-                     едностранното въвеждане на нови изисквания и забрани по отношение на договорите, които сключваме

-                     липсата на добра воля от страна на НЗОК в преговорите с лекарското съсловие с цел не само актуализиране на нашите доходи, но и на подобряване на правилата, при които работим

-                     пълната липса на професионализъм и научна обосновка при изготвяне на изискванията за оборудване на лекарските кабинети. Определянето на алгоритмите на клиничните пътеки е субективно и несъобразено с медицината, базирана на доказателства

-                     несъразмерно високите санкции, налагащи се по план на лекари и лечебни заведения за дребни пропуски в често абсолютно безсмислените изисквания на НЗОК.

Прочети пълния текст...
Събрание  
ImageНа 15 януари (вторник) от 18ч. в Общинска Поликлиника, залата на 2 етаж ще се проведе събрание на лекарите, на което ще продължи дискусията относно индивидуалните договори и взаимоотношенията на лекарското съсловие със здравната каса. Канят се всички колеги да присъстват или да изпратят свои представители (за живеещите извън Кюстендил). До тогава предлагаме на колегите да не подават документите си в РЗОК.
На лекарите - с любов  
ImageВ споровете между БЛС и властимащите, които тази година достигнаха нова връхна точка, винаги акцента се е поставял върху финансовите средства. Казано в едно изречение, лекарите искат повече, а държавата им дава (значително) по-малко. Наистина това е основата на всички проблеми. Но проблеми винаги ще съществуват. Въпросът е, дали се търси начин на тяхното разрешение, дали страните са добронамерени. Ако се задълбочим малко в тази тема лесно ще достигнем до извода, че хората, които сега ни управляват винаги са разглеждали лекарите единствено като инструмент за провеждане на тяхната политика и подходът им към нас е бил винаги силов. И по-точно, тъй като сега ни управлява коалиция, колкото повече една партия се е провъзгласявала за социална, толкова повече тя е недолюбвала лекарското съсловие. Това може да изглежда нелогично, все пак и ние сме електорат, и ние на избори гласуваме, защо е нужно да се конфронтират с нас? Проблемът е от функциите
Прочети пълния текст...
От регионалната преса  
Image

Представяме ви материал от брой 158 на регионалния седмичник „Наблюдател”. Той е написан в отговор на интервю публикувано в по-ранен брой на вестника, на 5 декември, което също може да прочетете. Оставяме колегите да преценят кои твърдения се доближават до истината и кои обслужват други интереси.

Здравната реформа се нуждае от реформиране

Като лекар и читател на вестник “Наблюдател” искам да изкажа становище за публикуваното интервю с д-р Ст. Константинов – секретар на Районната лекарска колегия-Кюстендил, публикувано в бр.155 на вестника /5-11.12./ и озаглавено “Здравеопазването става опасно за пациента”.

Здравеопазването никога не е било и няма да бъде опасно за пациентите! В здравеопазването няма хаос, нито криза – има само редица съществени слабости в резултат на недобре премислената и неосигурена финансово здравна реформа! Считам обаче, че екипът на МЗ, ръководен от проф. Гайдарски и подкрепян от БЛС и медицинската общност, ще съумее да изведе системата на общественото здравеопазване до надежден пристан!

В контекста на подобен подход си мисля, че не здравеопазването става опасно за пациента,

Прочети пълния текст...
Продължава...
Абонамент чрез RSS