РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Годишно отчетно събрание на РК на БЛС Кюстендил

По решение на Управителния съвет на Районна лекарска колегия-Кюстендил от 02.03.2022 г., на основание Чл.7(3) от Устава на РК на БЛС-Кюстендил, на  30.03.2022 г. се свиква Годишно отчетно събрание.

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС на РК на БЛС-Кюстендил;
  2. Финансов отчет на РК на БЛС-Кюстендил за 2021 г.;
  3. Отчет на Председателя на КПЕ на РК на БЛС-Кюстендил .;
  4. Отчет на Председателя на КК на РК на БЛС-Кюстендил.;
  5. Приемане бюджета на РК на БЛС – Кюстендил за 2022 г.;
  6. Разни.

         Годишното отчетното събрание е насрочено за 13.00 ч. в залата на Специализирана болница за рехабилитация -  Кюстендил.

Присъствието на всички делегати е желателно !!!

Продължава...

БЛС - Централни органи

Управителен съвет

Структура на УС на БЛС

Д-р Иван Маджаров

Д-р Иван Маджаров

Председател на УС на БЛС

Д-р Николай Брънзалов

Д-р Николай Брънзалов

Зам.-председател на УС на БЛС

Проф. Николай Габровски

Проф. д-р Христо Шивачев

Зам.-председател на УС на БЛС

Д-р Стоян Борисов

Д-р Валентин Пеев

Главен секретар на УС на БЛС

Членове на УС на БЛС

Д-р Евгени Душков - координатор СИМП

Доц. д-р Христо Шивачев

Д-р Александър Заимов

Д-р Методия Секуловски

Д-р Роза Анева

Д-р Нели Нешева

Д-р Гергана Николова – Ширкова

Д-р Снежан Снегаров

Д-р Ивелин Йоцов

Д-р Ваня Добрева - Павлова


Продължава...
Абонамент чрез RSS