РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Започва подписването на договорите с НЗОК при неясни условия Избрана

НЗОК НЗОК

БЛС ИЗПРАТИ ПИСМО ДО КАСАТА С 10 ВЪПРОСА

ДО

Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК

УВАЖАЕМИ Д-Р КОМИТОВ,

Във връзка с публикуваното Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. на НС на НЗОК, настояваме за писмен отговор на следните наши въпроси, които са от съществено значение за работата на българските лекари по изпълнение на договорите с НЗОК за 2016 година:

1. Как ще бъде приложена на практика т. 2 от ал. 2 на чл. 4 от Решението?

(Чл. 4. (2) Когато здравноосигурените лица не са удовлетворени от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, те имат право да подават жалби пред директора на съответната РЗОК. В жалбата се описват причините и се посочва най-малко едно от следните основания: 2. качество на медицинската помощ, което не съответства на критериите за качество, определени в НРД;)

 2. Важат ли критериите за достътъчност или недостатъчност и за изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, и ако отговорът е „да” по какви критерии ще се сключват/отказват договори с изпълнители, заявили желание за сключване на договори?

Пълният текст тук: