РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Годишно отчетно събрание

По решение на УС на РЛК Кюстендил от 09.02.2016 г., на основание Чл. 7/3/ от Устава на РК на БЛС Кюстендил, на 10.03.2016 г. се свиква Годишно отчетно събрание.
Дневния ред е:
1.    Отчет за дейността на УС на РЛК за 2015 г.
2.    Отчет за дейността на КПЕ.
3.    Отчет за дейността на КК.
4.    Финансов отчет на РК на БЛС Кюстендил за 2015 г.
5.    Приемане бюджета  за 2016 година
6.     Разни.

Годишното отчетно събрание е насрочено за 13 ч. в Залата на Общинска поликлиника-Кюстендил.
Присъствието на всички делегати е желателно !!!

УС на РЛК Кюстендил

Продължава...
Абонамент чрез RSS