РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

РК на БЛС - Кюстендил - Февруари 2019

ВАЖНО!!! Предложения за промени и допълнения в Устава на БЛС

ВАЖНО!!!

Уважаеми колеги,

         Във връзка с предстоящото провеждане на 70-и Извънреден събор на БЛС и подготовката за промяна в устава на БЛС, моля в срок до 06.03.2019 г. да изпращате Вашите предложения за промени на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Действащия Устав може да намерите тук:

Продължава...

Предстоящо: Годишно отчетно събрание на РЛК-Кюстендил - 06.03.2019 г.

         По решение на УС на РЛК-Кюстендил от 24.01.2019 г., на основание Чл.7(3) от Устава на РК на БЛС-Кюстендил, на  06.03.2019 г. се свиква Годишно отчетно събрание. Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на УС на РК на БЛС-Кюстендил за 2018г.;
  2. Отчет за дейността на КПЕ;
  3. Отчет за дейността на КК;
  4. Финансов отчет на РК на БЛС-Кюстендил за 2018 г.;
  5. Приемане бюджета за 2019 г.;
  6. Разни.

         Годишното отчетното събрание е насрочено за 13.00 ч. в залата на Общинска поликлиника -  Кюстендил.

Присъствието на всички делегати е желателно !!!

Продължава...

БЛС обявява конкурс за стипендианти по програма за подпомагане на млади лекари специализанти и редовни докторанти за 2019 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            В годините, като приоритетна цел на Български лекарски съюз, най-голямата съсловна организация, ангажирана със защита на правата и интересите на лекарската гилдия, се оформи задържането на младите специалисти в България и връщането им от чужбина, предлагайки им стимули и възможности за адекватно кариерно и академично развитие в страната ни.

По данни от различни проучвания, между 300 и 500 лекари годишно напускат страната ни, а между 50 и 70% от младите лекари биха търсили кариера извън пределите на България. Конкретни медицински специалности остават без кадри, което води до риск от влошаване качеството на предлаганата медицинска услуга. 

Според направено проучване, проведено сред млади лекари, става ясно, че водещите проблеми за тях са свързани с професионалното им развитие - специализация, квалификация и кариерно израстване, както и  работата в неустойчива здравна система.

В предходните години, БЛС се опита да мотивира младите лекари – специализанти и редовни докторанти, посредством отпускането на ежегодни стипендии в размер на 5100 лв. (400 лв. месечно) за една календарна година. От тази година, БЛС реши да разшири проекта и да го превърне в ежегодна програма за финансово стимулиране на млади лекари -  студенти след 4-ти курс (5-ти и 6-ти курс), редовни и свободни докторанти и специализанти. Основни параметри на новия проект на програмата за финансово мотивиране на младите лекари са:

  1. За целите на проекта е събран паричен фонд, посредством спонсорства от различни организации и институции.
  2. Фокус групите на проекта са в три направления: 1) студенти 5-ти и 6-ти курс, чрез отпускането на ежемесечна стипендия в размер до 120 лв. в рамките на една учебна година; 2) Финансиране на участие в национални и международни научни форуми на специализанти, докторанти и млади лекари до 35 години; 3) Финансиране на научно-изследователски проекти на млади лекари до 35 години, специализанти и докторанти.
  3. Финансовата подкрепа ще бъде определяна въз основа на предварително заложени критерии по направления: 1) за студенти 5-ти и 6-ти курс – среден успех 5,0; владеене на чужд език; лична мотивация на кандидата за използване на финансовата подкрепа за бъдещо развитие и квалификация в здравната сфера; готовност за включване в различни проекти на БЛС и участие в здравните политика на България, давайки своя активен принос в сферата; 2) участие на студенти след 4-ти курс и млади лекари до 35 години в национални и международни научни форуми, с устна презентация или постер; 3) финансиране след рецензиране от водещи специалисти на научно-изследователки проекти, които да са предхождани от предварителни проучвания или да се основават на убедителни данни от специализирана научна литература.

Целите, които БЛС си постави за програмата, са подпомагането на максимален брой млади колеги, които да бъдат мотивирани за участието в програмата, финансово стимулирани на база ресурса, с който БЛС разполага по проекта и насърчени за включване в дейността на съсловната организация.

С настоящето писмо се обръщаме към Вас с молба за разпространение на информацията, която е достъпна и на сайта на Български лекарски съюз   - blsbg.com, Конкурс за стипендианти 2019..

Предварително благодарим за оказаното съдействие!

С УВАЖЕНИЕ:

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 

ПРОФ. Д-Р БОРИСЛАВ КИТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС НА БЛС,

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА

 

Български лекарски съюз обявява конкурс за стипендианти по програма за подпомагане на млади лекари специализанти и редовни докторанти за 2019 г.

Срок за кандидатстване – 31 март; 

Целите, които БЛС си поставя за програмата са подпомагането на максимален брой млади колеги, които да бъдат мотивирани за участието в програмата, финансово стимулирани на база ресурса, с който БЛС разполага по проекта и насърчени за включване в дейността на съсловната организация.

Пълната информация и необходимите документи за кандидатстване, можете да видите на сайта на БЛС  - blsbg.com, Конкурс за стипендианти 2019.

Документи се приемат от 1-ви февруари 2019 г.  на адрес: гр.София, бул.“Акад.Ив.Гешов“ №15, Център по хигиена, ет.2, ст.6.
 
Продължава...
Абонамент чрез RSS