РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

График на преговорите на експертно ниво между БЛС и НЗОК за изготвяне на проект на НРД за медицинските дейности 2023 г.-2025 г.

Срещите по специалности за обсъждане на приложенията за болнична медицинска помощ (Прил. № 17, №18, №19), ще се проведат в  централата на БЛС, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 2, стая № 5, по график, както следва:

Всеки, които желае, може да присъства.

Продължава...

АНЕКСЪТ КЪМ НРД 2020-2022 ВЕЧЕ Е ФАКТ

Управителният съвет на Български лекарски съюз и Надзорният съвет на НЗОК подписаха Анекса към Националния рамков договор 2020-2022 за медицински дейности.

С Анекса се дава възможност на лечебните заведения да сключат договор с Касата за такава структура на леглата, с каквато са работили по време на Ковид вълните, в рамките на общия брой на леглата в болниците, не повече. Подобна мярка е в изпълнение на стратегията на МЗ за привеждането в готовност на системата за посрещане на евентуална вълна. Така от една страна ще се гарантира лечението на усложнените пациенти с COVID-19, а от друга няма да се допусне забавяне и охраничаване на лечението на останалите заболявания.

Други промени, които се въвеждат с Анекса са:

Увеличават се цените на клиничните пътеки за лечение в интензивно отделение на пациенти с COVID-19, като цената на Клинична процедура 3 от 550 лв. става 700 лв. на ден за пациенти с коронавирус, а КПр. 4 - от 250 на 300 лв. на ден.

Сериозен ръст има и в цените на детските кардиохирургични пътеки. Феталната морфология при бременност, ехографията на млечна жлеза, тест за поносимост при прилагане на анестезия също са част от договореностите по Анекса на НРД.

Здравноосигурените лица ще могат да си поставят ваксина срещу COVID-19 при всеки общопрактикуващ лекар, а лечебните заведения за болнична помощ, които със заповед на министъра разкриват ваксинационни кабинети за имунизация срещу COVID-19, ще получават заплащане за тази дейност. И още: лекарите ще могат да издават на пациентите електронни направления за безплатни антигенни тестове за COVID-19.

С Анекса ще влязат в сила и промените в Наредба 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, които включват разширяване на пакета от дейности поети от НЗОК за деца, бременни жени и хора над 18 годишна възраст, както и за някои специфични групи като лица в риск от злокачествено новообразувание.

Анексът предстои да бъде публикуван в Държавен вестник.

 

Продължава...

Предстоящо общо събрание на РК на БЛС Кюстендил -29.03.2023 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

          Уведомяваме Ви, че по решение на УС на РЛК-Кюстендил от 16.02.2023 г., на основание чл.7(3) от Устава на РК на БЛС-Кюстендил на 29.03.2023 г. се свиква Годишно отчетно събрание.

         Дневен ред:

 1. Отчет за дейността на УС на РК на БЛС-Кюстендил за 2022 г.;
 2. Финансов отчет на РК на БЛС-Кюстендил за 2022 г.;
 3. Отчет за дейността на КПЕ;
 4. Отчет за дейността на КК;
 5. Приемане бюджета на РК на БЛС-Кюстендил за 2023 г.;
 6. Разни.

Годишното отчетно събрание е насрочено за 13.30 ч. в Залата на Община Дупница. Присъствието на всички делегати е желателно !!!

С уважение,

Д-р Красимир Панчев - Председател на РК на БЛС-Кюстендил

Продължава...

Медицински стандарти

МЗ - Административни услуги

Управителни органи

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Красимир Панчев- гр. Дупница

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 1. Д-р Димитър Димитров-гр. Кюстендил
 2. Д-р Борис Дашков-гр. Дупница
 3. Д-р Анна Георгиева-гр. Кюстендил

СЕКРЕТАР:

Д-р Николай Стоянов-гр. Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

 1. Д-р Борис Попов- гр. Дупница
 2. Д-р Петър Геренски- гр. Дупница
 3. Д-р Живко Неделчев- гр. Кюстендил
 4. Д-р Силвия Стефанова-Дупница

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:

Председател:

Д-р Мая Кирилова- гр. Кюстендил

Членове:

 1. Д-р Десислава Илиева-гр. Кюстендил
 2. Д-р Светослав Стоилов- гр. Дупница

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА:

Председател:

Д-р Албена Рапатинска- гр. Кюстендил

Членове:

 1. Д-р Евгени Попов- гр. Кюстендил
 2. Д-р Красимир Орозов- гр. Дупница
Продължава...

РК на БЛС - Кюстендил

rk na bls banner home page 1070x410

РК на БЛС гр. Кюстендил е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина /ЗСОЛЛДМ/. Научете повече за РК тук!

Продължава...