РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

График на преговорите на експертно ниво между БЛС и НЗОК за изготвяне на проект на НРД за медицинските дейности 2023 г.-2025 г.

Срещите по специалности за обсъждане на приложенията за болнична медицинска помощ (Прил. № 17, №18, №19), ще се проведат в  централата на БЛС, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, ет. 2, стая № 5, по график, както следва:

Всеки, които желае, може да присъства.

Продължава...

АНЕКСЪТ КЪМ НРД 2020-2022 ВЕЧЕ Е ФАКТ

Управителният съвет на Български лекарски съюз и Надзорният съвет на НЗОК подписаха Анекса към Националния рамков договор 2020-2022 за медицински дейности.

С Анекса се дава възможност на лечебните заведения да сключат договор с Касата за такава структура на леглата, с каквато са работили по време на Ковид вълните, в рамките на общия брой на леглата в болниците, не повече. Подобна мярка е в изпълнение на стратегията на МЗ за привеждането в готовност на системата за посрещане на евентуална вълна. Така от една страна ще се гарантира лечението на усложнените пациенти с COVID-19, а от друга няма да се допусне забавяне и охраничаване на лечението на останалите заболявания.

Други промени, които се въвеждат с Анекса са:

Увеличават се цените на клиничните пътеки за лечение в интензивно отделение на пациенти с COVID-19, като цената на Клинична процедура 3 от 550 лв. става 700 лв. на ден за пациенти с коронавирус, а КПр. 4 - от 250 на 300 лв. на ден.

Сериозен ръст има и в цените на детските кардиохирургични пътеки. Феталната морфология при бременност, ехографията на млечна жлеза, тест за поносимост при прилагане на анестезия също са част от договореностите по Анекса на НРД.

Здравноосигурените лица ще могат да си поставят ваксина срещу COVID-19 при всеки общопрактикуващ лекар, а лечебните заведения за болнична помощ, които със заповед на министъра разкриват ваксинационни кабинети за имунизация срещу COVID-19, ще получават заплащане за тази дейност. И още: лекарите ще могат да издават на пациентите електронни направления за безплатни антигенни тестове за COVID-19.

С Анекса ще влязат в сила и промените в Наредба 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, които включват разширяване на пакета от дейности поети от НЗОК за деца, бременни жени и хора над 18 годишна възраст, както и за някои специфични групи като лица в риск от злокачествено новообразувание.

Анексът предстои да бъде публикуван в Държавен вестник.

 

Продължава...

Предстоящи преговори между БЛС и НЗОК за НРД за медицински дейности 2023-2025

Отворено писмо ДО ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО относно „креативния“ подход на МЗ при въвеждането на електронното здравеопазване.

ДО

ПРОФ. АСЕНА СЕРБЕЗОВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

                                                           

КОПИЕ:

 ДО

ДОЦ. АНТОН ТОНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НС

 ДО

ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ, ДМ

УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

 ДО

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

 ДО

РК НА БЛС

УВАЖАЕМА  Г-ЖО МИНИСТЪР,

 

 

            Поздравления за кратките срокове, през които по Стахановски структурирахте и въведохте електронното здравеопазване. Поздравления и за начина, по който успяхте да го наложите.

            Като човек, който по-голямата част от живота си е изживял в годините на демократичните промени, в мен възникват някои въпроси:

 1. Вие г-жо Министър и Вие доц. Тонев,

подложихте ли въпросните промени на задълбочено професионално и широко обществено обсъждане? Успяхте ли да чуете няколко лекари от различни възрастови и длъжностни групи, работещи извън четирите големи града в България?

 1. Опитахте ли пилотно да проверите как работи въпросния модел?
 2. Успяхте ли да разясните и да демонстрирате в реално време как работи модела на няколко различни социални и етнически групи от населението, живущи в различни по големина градове?
 3. Наясно ли сте, че внасяте промени в една сложна и разнолика по своята същност социална сфера, и дори и малки сътресения ще касаят човешки животи?

           

            Уважаеми доц. Тонев,

            Не трябва ли въпросните промени да улеснят и подобрят здравния модел? Надявам се, че бързината, с която коренно променяте правилата, не е продиктувана само от политически инстинкти, с които да се гордеете в социалните мрежи.

            Уважаема г-жо Министър,

            Уважаеми проф. Салчев,

            Изпълнен с добри намерения, бих желал да детайлизираме някои моменти от модела и пак, с подтик от добри намерения, да предпазя от подводни камъни, с които няма да ви изненадам.

            Уважаема г-жо Министър,

            Наясно ли сте, че в повечето болници в Република България, дежурния лекар в клиника/отделение е лекуващия такъв, при това в повечето случаи се явява единствен. Нека си представим ситуацията, в която този лекар трябва са приеме по едно и също време четирима нуждаещи се пациента. Хайде сега си представете, че този лекар е и на 65 г. или повече, и трябва да се справи с хартиения и електронен вариант на история на заболяването. Питам се, кому е нужна цялата тази административна тежест? Чухте ли мнението на един клиницист? Остарелият и амортизиран български лекар ще отделя все повече време за бумащина и все по-малко на своите пациенти, и все по-малко за реална медицина.

            Разбира се, че това Вас (политиците) не трябва да ви притеснява, защото на разположение имате Правителствена болница,  Лозенец или Александровска болница. Там има достатъчно лекарски персонал и технически сътрудници, които да извършат въпросните действия достатъчно бързо. Общинските болници и голяма част от областните, не могат да си позволят и двете.

            Нека сега си представим и реална ситуация, в която майна и дете  с 40C или ексикация, последователно чакат пред кабинета на общопрактикуващия лекар, а в последствие и пред педиатричен такъв.  Съществува ли реална възможност за конфликт между пациент и лекар? Според мен с голяма вероятност, а доверието и уважението и сега липсват. Съществува ли възможност за увеличаване доплащането в системата? Според мен е твърде възможна, а времената са трудни. Съществува ли възможност за увеличаване корупционните практики в системата? Според мен е твърде вероятно.

            В заключение:

            Уважаема г-жо Министър,

            Уважаеми доц. Тонев,

            Нека не съм лош пророк, но въпросните промени, въведени по споменатия начин, ще откажат много колеги от работа, а това ще увеличи кадровия дефицит в системата. Въпросните промени ще увеличат драстично доплащането в здравната система, при това в тежки времена. Ако това Вас политиците не ви притеснява, поради горепосочените причини, помислете мъничко за работещите в системата и нейните ползватели.

            Уважаеми проф. Салчев,

            На Ваше място щях да поискам персонална отговорност на „капацитета“ от IT отдела, който въведе приложение  9а и 10а от DOC формат в PDF и направи още по-трудно подаването на заявления от ПИМП и СИМП. Докога, проф. Салчев, ще допускате да правят ежедневието на българския лекар невъзможно? Но политиците да бъдат доволни и спокойни - лекари не останаха. Все пак IT специалиста Ви е много „креативен“ и „иновативен“!

С уважение,

 Д-Р КРАСИМИР ПАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА БЛС-КЮСТЕНДИЛ

Продължава...

Отворено писмо ДО Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС относно свикване на НС, на който широко да се дискутира „креативния“ подход на МЗ при въвеждането на електронното здравеопазване.

ДО

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС

               

КОПИЕ:

ДО РК НА БЛС

ДО ПРОФ. ПЕТКО САЛЧЕВ, ДМ УПРАВИТЕЛЯ НА НЗОК

 

УВАЖАЕМИ Д-Р МАДЖАРОВ,

 

            През последната седмица сме пряко потърпевши от „креативния“ подход на МЗ при въвеждането на електронното здравеопазване. Спринтирайки на финала, чисто по Стахановски и също толкова некачествено, се въвеждат промени в неподготвена среда, с непроверена ефективност и качество. Въвеждат се промени и правила, чиито ефективности са недоказани. Структурира се модел, чиято полза е неясна. Нещо повече – моделът не улеснява нито пациентите, а още по-малко лекарите, които се явяват преки изпълнители.

            С оглед на всичко това, апелирам за свикване на НС, на който широко да се дискутират  въведените спънки в работата на колегите и след широката дискусия да се вземе решение за по-нататъшни мерки и поведение.

С уважение,

 

 

Д-Р КРАСИМИР ПАНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА БЛС-КЮСТЕНДИЛ

Продължава...

Анкета - да отпадне ли изцяло хартиената рецепта заради въвеждането на електронната?

Анкета на БЛС - да отпадне ли изцяло хартиената рецепта заради въвеждането на електронната?

Анкетата се намира на адрес: https://blsbg.com/bg/

Вижте писмото на РК на БЛС с молба за масово участие в анкетата:

pismo 47 oyt 19 04 2022

Продължава...

Медицински стандарти

МЗ - Административни услуги

Управителни органи

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Д-р Красимир Панчев- гр. Дупница

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

 1. Д-р Димитър Димитров-гр. Кюстендил
 2. Д-р Борис Дашков-гр. Дупница
 3. Д-р Анна Георгиева-гр. Кюстендил

СЕКРЕТАР:

Д-р Николай Стоянов-гр. Кюстендил

ЧЛЕНОВЕ НА УС:

 1. Д-р Борис Попов- гр. Дупница
 2. Д-р Петър Геренски- гр. Дупница
 3. Д-р Живко Неделчев- гр. Кюстендил
 4. Д-р Пламен Симеонов- гр. Кюстендил

КОНТРОЛНА КОМИСИЯ:

Председател:

Д-р Мая Кирилова- гр. Кюстендил

Членове:

 1. Д-р Десислава Илиева-гр. Кюстендил
 2. Д-р Светослав Стоилов- гр. Дупница

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА:

Председател:

Д-р Албена Рапатинска- гр. Кюстендил

Членове:

 1. Д-р Евгени Попов- гр. Кюстендил
 2. Д-р Красимир Орозов- гр. Дупница
Продължава...

РК на БЛС - Кюстендил

rk na bls banner home page 1070x410

РК на БЛС гр. Кюстендил е съсловна организация на лекарите по смисъла на Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина /ЗСОЛЛДМ/. Научете повече за РК тук!

Продължава...