РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЛС - КЮСТЕНДИЛ

Aрхив за 01-06 2005

архиви за 04 2005

40 СЪБОР НА БЛС Печат

            На 27 и 28 април в София се проведе 40 Събор на БЛС. Делегати на него от РК Кюстендил в съответствие с решенията на общото събрание от 08.02.2005г бяха д-р Н.Стоянов, д-р Ст.Константинов, д-р Л.Николова, д-р С.Стефанова, д-р М.Попниколов, д-р В.Давидков и като гост поканен от централното ръководство д-р Р.Арабаджиева. Квотата за нашият район предвиждаше още делегати, но в крайна сметка това бяха колегите които оставиха за кратко ежедневната си работа.

Image

            Откриването на събора се състоя на 27.04 от д-р Кехайов след което преминаха традиционните приветствия – от председателя на парламента,от министъра на здравеопазването, председателя на парламентарната комисия по здравеопазване, представители на здравната каса и не малко гости от чужбина (Германия, Унгария, Македония, Сирия, Япония и др.)

            Втората част на денят беше заета с представяне на отчетният доклад за изминалите 3 години от председателя на БЛС д-р Кехайов. Няма да се спираме на детайли, само ще споменем, че всеки желаещ колега може да се запознае с пълната му версия в офиса на регионалната колегия. Непосредствено след доклада думата беше дадена на делегати за изказвания. Множество бяха засегнатите въпроси повечето от които касаеха бъдещето, а не конкретни теми от отчета. Представител на Спешната помощ запита какво прави БЛС за тях. В същност ситуацията с колетите от спешните центрове е доста показателна за значението на лекарският съюз. Чували сме изказвания поставящи под съмнение ползата от членство в съюза. Може ли обаче някой да отрече факта, че именно благодарение на преговори между БЛС и Здравната каса при всеки нов договор се променя и заплащането на нашият труд? Наистина има още какво да се желае, но примера с работещите в спешните центрове които са на заплати определяни от министерството и при които отсъства механизъм при които БЛС (т.е. те самите) да водят преговори за условията на работа, по-добър ли е? Други изказвания поставиха ударение върху необходимостта от остойностяване на медицинските услуги. Това е широка тема за размисъл, защото е нереално да се заплаща една и съща сума за лекарски преглед при различните специалности, при положение, че апаратурата която им се изисква и ползва е различна, а от там и разходите достигат десетократни разлики. Колеги изразиха желание да знаят имената на експертите подготвящи рамковите договори – както от страна на БЛС, така и от страна на НЗОК. Ние намираме това за уместно и добавяме, че също така трябва да се знаят имената на експертите подготвящи наредбите на Министерство на здравеопазването, защото често именно от необмислени и лошо преценени наредби започват проблемите които се пренасят в рамковите договори и накрая се стоварват върху лекари и пациенти. От приветстващите събора, а после и от изказващите се не беше подмината темата и за проведените показни акции срещу лекари и т.н. „корупция”. Позволяваме си да я сложим в кавички, защото ето какво значи корупция (от лат. corruptio) : поквара, подкупничество на държавни служители. Дали поквара е удачната дума за хора излекували не един ? Не е ли по-редно да се говори за нерегламентирани плащания или ако щете за пари под масата? Да, нека си кажем истината –и това съществува, но за мнозинството от колегите не се отнася. И няма ли да е по-удачно да се помисли как системата да не предразполага към такива действия, а не да се третират лекари по подобие на тежките престъпници? Поставиха се въпроси и за освободените от потребителски такси – защо те са за сметка на лекаря който преглежда тази група пациенти, няма ли да е по-справедливо те да се поемат от институцията която прокламира, че тази или онази категория пациенти не трябва да заплащат? След множеството въпроси думата взе д-р Кехайов и отговори на някои от поставените въпроси. Разбира се цялото многообразие не можа да бъде обхванато, а и формално темата за дискусии трябваше да е ограничена до фактите от отчетният доклад. Надяваме се, че казаното от колегите ще стане основа за задълбочени анализи през следващите месеци.

Image

            След приемане на отчетният доклад се пристъпи към изключително важна стъпка – избиране на нов председател на БЛС за следващите 3 години. Предложен беше досегашният председател д-р Андрей Кехайов. Други кандидатури не бяха издигнати. Както е предвидено в устава последва тайно гласуване. От регистрираните 430 делегати в гласуването участваха 306. 255 подкрепиха кандидатурата на д-р Кехайов, 51 бяха недействителните (или против) бюлетини. Така с 83% от гласувалите д-р Кехайов беше избран за нов 3 годишен мандат. Гласуването беше напълно демократично, от нашата колегия участие в най-натоварената комисия – по изборите взе д-р Константинов. Какво означава този резултат? Разбира се, че това е признание от страна на колегите за работата на досегашният председател, но това е и огромен кредит от всички нас за бъдещите му действия по множеството задачи които стоят пред БЛС. Кюстендилската колегия изразява поздравления на новият председател и пожелание за успешна съвместна работа.

             За вторият ден на събора >>>>> 40 СЪБОР НА БЛС част II

Книжки за СДО Печат

(май 2005) 41 книжки са следдипломно обучение са закупени от колеги от Кюстендил. От района на Дупница броят на закупилите книжки е едва 21. Темата за следдипломното обучение ще става все по-актуална, особено с влизането ни в ЕС.

************

Близо тройно е нараснал броят на закупените книжки за СДО в колегията за половин година. Към 11.11.2005г. 119 колеги имат книжка - 69 от Кюстендил и 50 в Дупница. Проблеми обаче има още много за решаване - например формите за обучение на работещите в ТЕЛК, Здравната каса, медицинските представители на фармацевтични фирми - лекари със по-специфична функция, които също трябва да продължават обучението си.

Писмо до НЗОК Печат
 •     Представяме ви писмо  редактирано от колеги ОПЛ адресирано до НЗОК по повод проблеми в практическата работа,  както и официалният отговор който получихме от НЗОК

  ДО ДИРЕКТОРА НА НЗОК ГР. СОФИЯ

КОПИЕ:     БЛС ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с новия лекарствен списък, влязъл в сила от 01.02.2005 г. и издадените от Вас указания за работа с него, в процеса на работа установихме следните пропуски, за което желаем допълнително уточняване:

1. Изписването на определени медикаменти на отделни рецептурни бланки съгласно Указанията за работа с новия лекарствен списъкът е нелогично и води до загуба на време и натоварване на амбулаторията, което е в ущърб на пациенти и лекари, свързано е с допускане на неволни технически грешки, които водят до финансови санкции. Каква е презумпцията да се изписват тези лекарства на отделни бланки?

2. СИМП могат да издават протоколи и рецептурни бланки на ЗЗОЛ на определен период. Какъв проблем би било за специалиста, когато издава тези протоколи и извършва консултация, той да изпише необходимите лекарства?

3. При предписване на доза, по-висока от ДДД  и МД в Указание за работа с лекарствения списък на НЗОК – РД – 16-4/20.01.2005 г. се изисква предписващият лекар да се подписва срещу предписаното лекарство. Например: най-масово използваните лекарства – АС инхибитори ДДД – 10 мг, които са крайно недостатъчни като компенсиране на заболяването. При диабетици ДДД за Манинил 3,5 мг. е 2 х 1 таблета; Метфогама – 2х1 таблета, които са недостатъчни за компенсиране на втори тип диабет; Глюкотрол 10 мг. – препоръчителната доза е 5 мг., а таблетката е 10 мг., лекарството се приема 10 мг. еднократно дневно. Защо е необходимо предписващият лекар да се подписва допълнително при надвишаване на ДДД?

4. Във връзка с поискана от други ведомства  информация за пациенти напр. от Социални грижи – мед. удостоверение за ползване на транспорт, телефони, рехабилитация и др., която информация се съдържа в решенията на ТЕЛК и книжките за хронично болни; от Военна комисия по отношение статуса и имунизациите на донаборниците, която информация се съдържа в ЛАК.  Този контингент пациенти са освободени от потребителска такса и ведомствата могат да получат необходимата им информация от ТЕЛК и ЛАК.

УС на РЛК гр. Кюстендил

 • Отговор                             До Регионална колегия на БЛС Гр. Кюстендил

               Относно: Писмо с ваш изх. № 276/29.03.2005 г.  и наш вх. № 17-01-28/05.04.2005 г.

              Уважаеми колеги,

             По повод полученото писмо ви уведомяваме:

             По т. 1 – Изписването на определени медикаменти от лекарствения списък на НЗОК на отделни рецептурни бланки се налага за извършване на контрол и предотвратяване на злоупотреби от аптеките за лекарства, за които пациента доплаща по-голямата част от цената.

             По т. 2 – СИМП може да предписва лекарствените продукти само след заверяване на протокола в РЗОК.

             По т. 3 – Предписващият лекар се подписва само при предписване на доза, по-висока от максимално определената при  разрешаването за употреба на лекарствения продукт, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 на МЗ, а не при надвишаване на ДДД.

              По т. 4 – Задължение на общопрактикуващия лекар е да издава на записаните в регистъра му ЗЗОЛ документи и справки, предназначени за други ведомства, което е регламентирано в чл. 118 от НРД.

                                                                        ДИРЕКТОР НА НЗОК

                                                                        Д-Р ИВАН БУКАРЕВ
Лечението на постменопаузалната остеопороза Печат

архиви за 05 2005

ВЪЗМУТИТЕЛНО! Печат
Трима шофьори и санитарка от Спешен Център - Кюстендил са пострадали на 30 май вечерта от развилнели се недоволни роми. Жителите на кв.Изток са основни потребители на услугите на спешният център – възползвайки се от безплатното и достъпно обслужване. Както напоследък се случи и на други места в страната недоволството им лесно преминава във физическа разправа. Това не може да не буди възмущение, още повече когото случаят се отнася до здравно заведение. Въпреки множеството сигнали до висшестоящи инстанции Спешен Център няма собствена охрана. Колеги изразиха притеснението си от факта, че са ставали обект на заплахи и в други случаи – често и на наркомани. Инцидента е повод да се запитаме докога спешните центрове ще запушват дупките на доболничното обслужване, като се използват за медицинска помощ често нямаща нищо общо със спешността. Наложително е държавата да се погрижи по-сериозно за сигурността на персонала работещ там, за да се избегнат подобни инциденти в бъдеще.
За специализацията Печат
 • Предлагаме ви публикация на Дневник Online засягаща въпроса за специализацията на лекарите. След като я прочетох се изкушавам да дам кратък собствен коментар по темата. Не е редно да не се заплаща за положен труд. Не е редно обаче и всеки да специализира каквото си иска, без значение дали има необходимост от толкова специалисти. По света специализират най-добрите и това е гаранция за високо качество, а от там и за високи доходи. В САЩ може средният доход на специализант да  53 хил.долара, но вече получил специалност дохода става стотици хиляди. Така че специализацията срещу заплащане извън държавната поръчка не е добро решение за наситеният лекарски пазар. Друг е големият проблем който БЛС и държавата трябва да разгледат - качеството на специализацията и възможността специализиращият да работи, да преглежда, лекува, оперира. Не се ли е сблъсквал всеки от нас по време на специализацията си с неохотата на обучаващият го старши колега да му разреши практическа дейност? Не сме ли губили ценно време в мотаене по университетските коридори, вместо да сме с пациент? Идеята за фонд за заплатите на специализиращите е добра, но трябва точно да се прецизира нужният брой специалисти за страната по дисциплини за всяка година и кандидатите да се явяват на сериозен анонимен изпит.  /Лично мнение:Ст.Константинов/ Други мнения на колеги с удоволствие ще бъдат публикувани на сайта - достатъчно е да пишете на var%20addy86154%20=%20%27blskn%27%20+%20%27@%27%20+%20%27blskn%27%20+%20%27.%27%20+%20%27org%27;document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy86154%20+%20%27%5C%27%3E%27%20+%20addy86154%20+%20%27%3C/a%3E%27%20%29;//--%3E%3C/script%3E%3Cnoscript%3E%D0%A2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%20email%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%20%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5,%20%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0%20Javascript%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%3C/noscript%3E"> Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Медиците от випуск 2004 молят за помощ МАРИЯ ЧИПИЛЕВА 17:35 ч. 30.05.2005
 

Медиците от випуск 2004 г. на Медицинския университет в София молят председателя на Българския лекарски съюз (БЛС) д-р Андрей Кехайов за помощ. Причината е, че те са принудени да си плащат за това, че ще работят през следващите 5 години. Проблемът идва от начина, по който се провеждат лекарските специализации. Младите лекари са написали официално обръщение, в което молят д-р Кехайов за съдействие, след като не са срещнали разбиране от министерствата на здравеопазването и образованието. Под писмото досега са се подписали сто от абсолвентите.

Специализациите започват, след като лекарите завършат висше образование. Младите медици трябва да продължат обучението си, ако искат да станат хирурзи, анестезеолози, гинеколози, семейни лекари и т.н. В противен случай имат право да работят само във фармацевтични компании или под надзора на друг медик, но не и самостоятелно. Продължителността и формата на обучението зависят от избраната специалност. Обикновено трааят между 2 и 5 години, като лекарите работят наравно с по-старшите си колеги в болниците. През това време обаче медиците не получават заплата и осигуровки, тъй като се водят за ученици. Това го няма никъде по света, средният доход на един специализант в САЩ годишно е 53 хил. долара, каза д-р Боньо Бонев, зам.-председател на столичната колегия на БЛС.

Освен че остават без препитание, младите кадри са длъжни и да си плащат обучението. Причината е, че местата, които са по държавна поръчка, са много ограничени. Освен това, за да кандидатства някой за тях, трябва вече да работи като лекар, а никъде не наемат на работа без специалност, обясни проф. Тодор Чернев от Медицинския университет. Таксите пък варират, тъй като всяка болница има право сама да определя размера им. Така за специалността "Акушерство и гинекология" в "Майчин дом" се плаща по 1000 лв. на година, а в "Шейново" - по 2 хил. лв., каза д-р Бонев. Резултатът от неуредиците са по-ниското качество на бъдещите специалисти и масовото напускане на страната, допълни д-р Методи Маджаров, председател на столичната колегия на БЛС.

За да се реши проблемът, младите медици и столичната колегия на БЛС настояват за законови промени - лекарите да специализират на трудов договор и да се създаде специален фонд за заплатите и осигуровките им.

Спешният шкаф - повод за наказание Печат

Публикуваме текста на писмо адресирано до председателя на УС на БЛС и НЗОК във връзка с неясноти за съдържанието на спешните шкафове, които са  поводи за санкции от страна на Здравната каса. Може да прочетете НАРЕДБА № 25 ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩот 4 ноември 1999 г.обн., ДВ, бр. 98 от 12 ноември 1999 г., в сила от 16.11.1999 г.,изм., бр. 69 от 2001 г., в сила от11.08.2001 г, но от това няма да ви стане много ясно - там се говори какви медикаменти са необходими за ЦСМП, а не за кабинети, да не говорим, че някои от тях ги няма в търговската мрежа от години. За какви проверки тогава да говорим?
 

                         РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – КЮСТЕНДИЛ

                                   ул. “Яворов” №10; к-т 415; тел./факс: 078/27662; п.к. 203;

 

                                         ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС НА БЛС

                                         ГР. СОФИЯ

 

                                     КОПИЕ:     НЗОК ГР. СОФИЯ

 

 

 

 

 

            УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

 

            С оглед зачестилите проверки от страна на РЗОК гр. Кюстендил по повод проверка на съдържание на спешен шкаф от ПИМП и СИМП по Наредба № 25/04.11.1999 г., предлагаме БЛС да съгласува с НЗОК актуалния списък на необходимите медикаменти за спешен шкаф от изпълнители на ПИМП и СИМП.

            Това предложение е породено от морално остарелия списък ,публикуван в наредбата, тъй като част от тях липсват в търговската мрежа и са отпаднали от производство.

 

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:___________________

                                                                      /Д-р Н. Стоянов/

 
Рог на изобилие... Печат

Изборите идват, а здравеопазването е любима тема на политиците, особено когато се обещава. Какво по-хубаво да обещаеш на избирателя, че ще има по-добри грижи за здравето му без да плаща повече? Е, вярно е, че вече виждахме най-обещаващите да правят най-големи поразии, но номерът може и този път да мине. Статията на в.Капитал ще направи опит да ви ориентира в света на предизборните обещания

 • Рог на изобилие в здравеопазването

Всички партии обещават да поставят пациента в центъра на системата и да му предоставят множество медицински услуги. Но не отговарят на въпроса откъде ще дойдат парите за това.
БСП обещава в програмата си, че няма да увеличава здравните вноски. Тази позиция със сигурност ще бъде приветствана от бизнеса, за който и сега осигурителната тежест е огромно бреме. В същото време червените обаче подчертават, че няма да бръкнат директно и в джоба на пациентите, тоест алтернативата е да се натовари държавният бюджет. Социалистите обещават всеки пациент да разполага с поне двама лични лекари и свободен достъп до няколко специалисти. Здравната каса със сигурност не може да издържи на подобно увеличение на разходите. Освен това БСП залага намаляване на приходите на НЗОК, като предлага да бъде премахната потребителската такса от 1.50 лв. за преглед. До момента тя възпира част от пациентите хипохондрици да ходят всеки ден на преглед.
Всички партии са открили в платформите си панацеята за края на корупцията в здравеопазването - пациентите вече няма да плащат в брой, а ще ходят на лекар с електронни карти. Идеята да не се плаща в брой по принцип е изключително доб­ра, ще помогне да се контролира изразходването на парите за здраве и е един от начините за борба с корупцията.
Повечето партии макар и предпазливо предлагат и още една радикална стъпка - стимулирането на доброволните здравни фондове като конкуренция на здравната каса. За разлика от предишните си изявления БСП се отказва от тази стъпка в предизборната си платформа. ОДС предлага нещо като разделение на здравните услуги за бедни и богати - държавата плаща през касата за лечение на бедните, държавните служители, майките и социално слабите, а всички останали си плащат повече и се лекуват по-добре, където ги насочат от доброволния им здравен фонд. Идеята на ОДС е така здравната каса да има конкуренция.
В предизборните обещания има блестяща възможност лекарското, стоматологичното и фармацевтичното съсловие да видят собствения си интерес. Всички с изключение на БСП (която мълчи по въпроса) им обещават приватизация на лечебните заведения, и то с тяхно участие.
Единствено ДСБ предлага граждански контрол върху касата чрез представители, избрани от общината. Всички начело с НДСВ предлагат да се премахнат талоните за прегледи и ограниченията за посещения при лекари и избор на болница да отпаднат. Нито една партия обаче няма разчет дали обществените фондове могат да платят, ако всички пациенти съвсем свободно се лекуват.

Много пари, малко реформи

НДСВ

 • електронно здравно досие и лична електронна здравна карта на пациента
 • специализиран държавен фонд за лечението на социално слабите
 • развитие на доброволното здравно осигуряване
 • обществено-частна собственост върху болниците
 • развиване на групови медицински практики за денонощно обслужване
 • премахване на лимита на талоните за преглед при лекари специалисти
 • отделения за спешна и неотложна болнична помощ към областните и по-големите районни лечебни заведения
 • покупка на изцяло нови линейки и осем санитарни хеликоптера за спешна помощ
 • постепенно увеличаване на дела от БВП за здраве до 6% през 2009 г.

БСП

 • запазване размера на здравната вноска
 • гарантиран минимален пакет здравни услуги за всеки осигурен
 • право на свободен избор на лечебно заведение
 • свободен достъп поне до двама лични лекари и няколко специалисти
 • поемане на част от скъпоструващите лекарства и операции чрез фонд за държавна здравна солидарност
 • заплащане с лична дебитна карта, като ресурсът се предоставя от осигурителната система
 • възстановяване на училищното здравеопазване

ОДС

 • въвеждане на втори стълб - допълнително здравно осигуряване с избор между конкуриращи се фондове
 • държавата ще поддържа минимален пакет за онези, които не могат да си доплатят на здравен фонд
 • финансиране на лечението изцяло през здравната каса и доброволните фондове
 • предаване на собствеността на бившите поликлиники на лекарите
 • предаване на собствеността върху болниците в ръцете на истински заинтересуваните за тяхното развитие, държавата ще запази възпираща квота
 • ваучерна система за транспортиране на пациентите до болничните заведения
 • 6-8% от БВП ще бъдат отделяни за здравеопазване след пресичането на корупцията в сектора и установяване на конкурентна среда

ДСБ

 • болният сам контролира как се харчат парите за неговото лечение чрез електронни карти
 • болниците получават пари в зависимост от това дали пациентите са ги избрали
 • приватизация на лечебните заведения с възможност персоналът да ги купи по пазарна оценка
 • подобряване достъпа до съвременни лекарства и въвеждане на най-новите съвременни ваксини
 • улесняване на достъпа до стоматолог със специално внимание не само върху услугите за деца, но и за възрастни хора
 • засилване на контрола над работата на здравната каса и граждански контрол върху районните здравни каси чрез излъчени от общинските съвети представители
 • разширяване ролята на доброволните здравни фондове
 • употребата на цигари и алкохол да бъде обвързвана с увеличаване на средствата от акцизи за профилактични програми
 
Съсловна организация за сестрите Печат
София. Медицинските сестри, акушерките и медицинските специалисти ще бъдат обединени в съсловна организация, наречена Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Това е записано в приетия от парламента Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и профилните медицински специалисти. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще води регистър на медицинските сестри, акушерките, специалисти в страната. Освен това тя ще приеме Кодекс за професионална етика и правила за добра практика на медицинските сестри и акушерките. За нарушение при изпълнение на професионалните задължения на медицинските сестри, акушерките и специалистите наказанията ще бъдат порицание, глоба в размер от една до пет минимални работни заплати или заличаване от регистъра за срок от три месеца до три години.
Парламентът заседава за последен път преди ваканцията на депутатите заради предстоящите парламентарни избори. След поименна проверка преди около час стана ясно, че няколко народни представители спасиха с присъствието си кворума в последния пленарен ден от 39-ия парламент.
Информацията
е на БНР. (агенция

архиви за 06 2005

Възходът на Ирландия Печат
Ако се страхувате от Европа, от чуждите инвестиции, купуването на земя и подозирате, че някой иска да ни изкупи на безценица - добре е да прочетете това. Не е нужно да откриваме колелото повторно...
 • Възходът на Ирландия 30.6.2005 NY Times

Ето един факт, който вероятно не ви е известен: в момента Ирландия е най-богатата страна в Европейския съюз след Люксембург. Точно така – страната, която стотици години бе известна с емиграцията, трагичните поеми, бедствия и граждански войни, днес има брутен вътрешен продукт, по-висок от този на Германия, Франция и Англия. Как Ирландия успя само за едно поколение да се превърне от болния човек на Европа в съвременна богата страна? Това е един успешен пример за историята на Европа, за това как успяват онези, които прегръщат идеите на глобализацията – Ирландия, Англия, Скандинавия и Източна Европа, докато тези, които следват френско-германския социален модел, страдат от висока безработица и нисък прираст.

Обратът за Ирландия започва през 60-те години, когато правителството направи безплатно гимназиалното образование и даде възможност децата на работническата класа да се сдобият с дипломи. В резултат, когато страната сеприсъедини към Европейския съюз през 1973 г., тя разполагаше с достатъчно образована работна сила. В средата на 80-те Ирландия вече беше пожънала първите ползи от членството си в обединението – субсидии за изграждане на по-добра инфраструктура и голям пазар, на който да пласира стоките си. Но все още нямаше достатъчно конкурентни продукти, заради годините на протекционизъм и фискален мениджмънт. Затова и повечето студенти емигрираха.

Но Ирландия си извоюва промяната чрез поредица от необичайни мерки. Правителството, основните търговски обединения, фермерите и индустриалните производители се обединиха и приеха програма за фискални ограничения, до 12.5% данъци, ограничения на цените и заплатите, и агресивно ухажване на чуждестранните инвестиции. През 1996 г. обучението в колеж също стана безплатно, което още повече увеличи възможностите на работната сила.

Резултатът бе феноменален. Днес на местния пазар присъстват 9 от 10-те най-големи фармацевтични компании в света, 16 от 20-те топ-производители на медицинско оборудване и 7 от 10-те най-големи софтуерни компании. През последната година Ирландия получи от САЩ повече директни чуждестраннни инвестиции, отколкото от Китай. И постъпленията в държавната хазна растат.

През 1990 г. цялата работна сила на Ирландия наброяваше 1,1 милион души. Днес тя е два милиона, безработица практически няма, а чуждестранните работници са над 200 000.

„Това не е чудо, не сме открили златна нишка”, твърди вицепремиерът Мери Харни. „Просто водихме правилна политика и прегърнахме глобализацията”.

Повишение на заплатите Печат
Да ни е честито, ще може да зареждаме по няколко литра бензин в повече! Причината - Вдигат се заплатите на лекари и учители ( по материали на  "ДНЕВНИК" 28/6 )

            Средно с 3.6% ще се увеличат заплатите на работещите в бюджетната сфера от 1 юли. Работещите в здравеопазването, включително в училищата и детските ясли, ще получават с 6 лв. повече, отколкото досега и средната заплата там става 222.17 лв.

            Директорите на лечебни заведения ще получават основна заплата от 423 лв., а не 408 лв., както сега. Заплатата на старшите лекари в отделения и завеждащите направление или сектор нараства от 259 лв. на 268 лв

  

Касата намалява парите Печат
ImageКасата ще намалява заплащането на клиничните пътеки, защото парите не стигат и се подозира, че има източване. Колко ефикасен ще е този механизъм? Колкото ако на една течашта чешма  сложиш по-тънка тръба, вместо да помислиш кой и как ще върти крана. Защото по-ниското заплащане наказва и хората които съвестно си вършат работата, а те би трябвало да се поощряват!

Ето повече по темата:

От 1-ви август касата намалява финансирането на болниците.Половин милион лева няма да стигнат за лечебните заведения  Владимира Нушева   28.6.2005 zdrave.net

От 1-ви август т.г. НЗОК ще намали с 20% цените на клиничните пътеки за всички болници в страната, заради системното източване на бюджета на касата. Това заявиха днес председателят на УС на здравната каса – Кирил Ананиев и нейният директор д-р Иван Букарев. От началото на годината касата е платила 225 млн. лв. на болниците, при бюджет за цялата година от 295 млн. лв. Дори и да се добавят парите от оперативния резерв на НЗОК, сумата от 380 млн. лв. пак няма да е достатъчна, категорични са от касата. Според Ананиев, касата има сериозен проблем. Само за последния месец са изразходвани 45 млн. лв. Почти във всички от проверените 104 многопрофилни болници, 48 специализирани болници и 12 медицински центъра са разкрити нарушения. „Засега сме провери 60% от всички лечебни заведения, сключили договор с касата по клинични пътеки. И в останалите ще констатираме нарушения, без всякакво съмнение”, отсече д-р Букарев. Това щяло да бъде и възпитателно за нарушителите, които злоупотребяват с бюджета на НЗОК. Касата ще прехвърли към болниците и 50 % от преизпълнението на приходите си, което е между 70 и 100 млн. лв. Ще бъдат и отпуснати и 10 млн. лв. от икономиите на бюджетите за семейните лекари и от административни и капиталови разходи на здравната каса. 250 000 са преминалите болни през първото шестмесечие на годината, но е нараснал броят на неоснователни хоспитализации, категорични са от касата. Това са по пътеките за хронична сърдечна недостатъчност, както и за раждания на недоносени бебета до 2500 г, за което НЗОК плаща 600 лв. За нормално раждане от касата изплащат на лечебното заведение наполовина – 300 лв. 10 % от всички хоспитализирани в страната са с т.нар. рехоспитализация. „Пациенти се приемат за лечение с някакво заболяване, като след месец-два те отново лежат в тази или друга болница със същото заболяване”, възмущава се д-р Букарев. Той добави, че няма данни дали болни се оперират без нужда, но не би се учудил на такъв феномен. Касата е разкрила неправомерно поискани средства в размер на 400 000 лв., наложени са санкции за 300 000 лв.

************

Българският лекарски съюз /БЛС/ е против намаляване цените на клиничните пътеки. Това каза пред журналисти д-р Андрей Кехайов, председател на БЛС по повод предложението на Националната здравноосигурителна каса от 1 август цените на пътеките да бъдат намалени с 20 на сто.
Трябва да се увеличи ресурсът за здравеопазване на 6 процента от Брутния вътрешен продукт, или да се увеличи здравноосигурителната вноска за гражданите, допълни Кехайов.

След изборите Печат

В следващият парламент БСП ще има най-много депутати и въпреки че те няма да са достатъчни да състави самостоятелно правителство, броят им далеч надвишава всяка от парламентарните политически сили взета самостоятелно. Какво и как желае да промени БСП в здравеопазването? По-долу е извадка от тяхната програма за управление в частта здравеопазване, с препратка към официалния им сайт, където е поместена. Окончателните резултати от изборите от РИК Кюстендил и имената на избраните народни представители може да намерите тук

Image Проект
ЗА СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО
УПРАВЛЕНИЕ
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ
НА ПРОГРАМАТА НА БСП ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2005-2009 г.

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

• Осигурено от държавата майчино и детско здравеопазване.
• Възстановяване на училищното здравеопазване.
• Държавна спешна и неотложна помощ.
• Поемане на част от скъпоструващите лекарства и операции чрез фонд за държавна здравна солидарност.
• Запазване размера на здравната вноска.
• Гарантиран минимален пакет от здравни услуги за всеки осигурен гражданин на Р България.
• Всеки пациент да има право на свободен избор на лечебно заведение.
• Всеки пациент да има право на свободен достъп поне до двама лични лекари и до няколко специалисти ­ терапевт, офталмолог (евентуално: педиатър, гинеколог, невролог, УНГ).
• Парите “вървят” с пациента. Заплащането става чрез лична дебитна карта, с която се плаща във всички здравни заведения, като ресурсът се предоставя от осигурителната система.
• Премахване на потребителските такси.
• Възнаграждението на личния лекар зависи от реалните здравни услуги и броя на записаните пациенти.
• Електронно здравеопазване:
­- за всеки пациент се създава и поддържа лична електронна здравна карта;
-­ система за консултации и здравни услуги чрез Интернет;
­- интегрирани, стандартизирани и съвместими информационни системи на НОИ и НЗОК, които да позволяват достъп на гражданите, аптеките и здравните заведения през Интернет;
• Система за специализация и непрекъсната квалификация на всички категории медицински персонал.

 

 

 

 

Още статии …

 1. Aрхив за 01-12 2004